హోం  »  టెన్నిస్  »  టోర్నమెంట్స్  »  BNP Paribas Open 2021 మహిళల సింగిల్స్ స్కోర్స్
BNP Paribas Open మహిళల సింగిల్స్
తేదీ: Oct 06, 2021 - Oct 17, 2021
లొకేషన్:Indian Wells, USA
Surface:కఠినమైన

BNP Paribas Open 2021 మహిళల సింగిల్స్ స్కోర్స్

 • Oct 06, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  ఆన్ లి
  2 7 5
  మిసాకి దోయి
  6 5 7
  Stadium 2
 • Oct 06, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  ఆండ్రియా పెట్కోవిక్
  62 1
  యులియా పుతింట్సేవా
  77 6
  Stadium 1
 • Oct 06, 2021 23:40 IST
  COMPLETED
  ఇరినా-కామెలియా బెగు
  6 77
  ఫియోనా ఫెర్రో
  2 62
  Stadium 6
 • Oct 07, 2021 01:30 IST
  COMPLETED
  స్లోన్ స్టీఫెన్స్
  65 7 6
  హీథర్ వాట్సన్
  77 5 1
  Stadium 1
 • Oct 07, 2021 02:10 IST
  COMPLETED
  కాటెరినా కోజ్లోవా
  4 66
  లియుడ్మిల్లా సామ్సోనోవా
  6 78
  Stadium 6
 • Oct 07, 2021 02:20 IST
  COMPLETED
  మాగ్డా లినెట్
  3 6 6
  రెబెకా పీటర్సన్
  6 3 2
  Stadium 2
 • Oct 07, 2021 04:25 IST
  COMPLETED
  Marta Kostyuk
  6 1 6
  షుయ్ జాంగ్
  3 6 2
  Stadium 2
 • Oct 07, 2021 04:30 IST
  COMPLETED
  Elena-Gabriela Ruse
  3 65
  అలైజ్ కార్నెట్
  6 77
  Stadium 6
 • Oct 07, 2021 04:40 IST
  COMPLETED
  Katie Volynets
  4 4
  పెట్రా మార్టిక్
  6 6
  Stadium 1
 • Oct 07, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  Mai Hontama
  0 6 2
  జాస్మిన్ పావోలిని
  6 3 6
  Stadium 4
 • Oct 07, 2021 06:40 IST
  COMPLETED
  టెరెజా మార్టిన్కోవా
  6 77
  Ashlyn Krueger
  2 61
  Stadium 2
 • Oct 07, 2021 06:40 IST
  COMPLETED
  కైయా కనెపి
  0 5
  మాడిసన్ కీస్
  6 7
  Stadium 1
 • Oct 07, 2021 06:45 IST
  COMPLETED
  Maria Camila Osorio Serrano
  0 4
  అలియాక్సాంద్ర సాస్నోవిచ్
  6 6
  Stadium 3
 • Oct 07, 2021 08:10 IST
  COMPLETED
  Shelby Rogers
  77 6
  Anhelina Kalinina
  62 2
  Stadium 1
 • Oct 07, 2021 08:35 IST
  COMPLETED
  మాడిసన్ బ్రెంగిల్
  1 64
  సు-వీ హ్సీహ్
  6 77
  Stadium 2
 • Oct 07, 2021 08:40 IST
  COMPLETED
  అరాంట్క్సా రస్
  6 6
  Alycia Parks
  0 1
  Stadium 3
 • Oct 07, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  అన్నా ష్మిడ్లోవా
  2 2
  Ana Konjuh
  6 6
  Stadium 6
 • Oct 07, 2021 23:45 IST
  COMPLETED
  Elsa Jacquemot
  2 4
  దయానా యాస్ట్రెమ్స్కా
  6 6
  Stadium 4
 • Oct 07, 2021 23:45 IST
  COMPLETED
  కరోలిన్ గార్సియా
  5 6 6
  కిర్‌స్టన్ ఫ్లిప్‌కెన్స్
  7 4 0
  Stadium 2
 • Oct 08, 2021 01:15 IST
  COMPLETED
  Martina Trevisan
  6 68 6
  మేరీ బౌజ్కోవా
  4 710 4
  Stadium 6
 • Oct 08, 2021 01:30 IST
  COMPLETED
  అనస్తాసిజా సేవాస్టోవా
  3 6 6
  పోలోనా హెర్కాగ్
  6 2 0
  Stadium 4
 • Oct 08, 2021 02:05 IST
  COMPLETED
  మార్కెట్టా వండ్రౌసోవా
  1 6 3
  విక్టోరిజా గోలుబిక్
  6 4 6
  Stadium 2
 • Oct 08, 2021 03:30 IST
  COMPLETED
  డోనా వెకిక్
  4 6 3
  ఆస్ట్రా శర్మ
  6 2 6
  Stadium 4
 • Oct 08, 2021 03:40 IST
  COMPLETED
  కాటెరినా సినియాకోవా
  6 2 6
  Kim Clijsters
  1 6 2
  Stadium 1
 • Oct 08, 2021 05:25 IST
  COMPLETED
  సైసాయి జెంగ్
  1 4
  Magdalena Frech
  6 6
  Stadium 6
 • Oct 08, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  నావో హిబినో
  3 3
  జరీనా డియాస్
  6 6
  Stadium 8
 • Oct 08, 2021 06:40 IST
  COMPLETED
  లారెన్ డేవిస్
  6 7
  Nuria Parrizas Diaz
  2 5
  Stadium 3
 • Oct 08, 2021 07:05 IST
  COMPLETED
  Mayar Sherif
  6 6
  డంకా కోవినిక్
  1 3
  Stadium 6
 • Oct 08, 2021 07:05 IST
  COMPLETED
  అమండా అనిసిమోవా
  6 6
  Katrina Scott
  1 1
  Stadium 2
 • Oct 08, 2021 08:30 IST
  COMPLETED
  Claire Liu
  3 6 1
  అన్నా కాలిన్స్కయా
  6 2 6
  Stadium 3
 • Oct 08, 2021 08:40 IST
  COMPLETED
  En-Shuo Liang
  2 2
  అలిసన్ రిస్కే
  6 6
  Stadium 1
 • Oct 08, 2021 08:50 IST
  COMPLETED
  మైటనే ఆర్కోనాడ
  0 2
  అజ్లా టాంల్జనోవిక్
  6 6
  Stadium 6
 • Oct 08, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  టెరెజా మార్టిన్కోవా
  2 5
  ఎలినా స్విటోలినా
  6 7
  Stadium 4
 • Oct 08, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  వెరోనికా కుడెర్మెటోవా
  6 6
  లియుడ్మిల్లా సామ్సోనోవా
  2 3
  Stadium 6
 • Oct 08, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  పెట్రా మార్టిక్
  1 3
  ఇగా స్వైటెక్
  6 6
  Stadium 1
 • Oct 08, 2021 23:40 IST
  COMPLETED
  సోరానా సిర్స్టీయా
  6 6
  మిసాకి దోయి
  2 3
  Stadium 8
 • Oct 09, 2021 01:00 IST
  COMPLETED
  ఎలిస్ మెర్టెన్స్
  6 4 4
  జాస్మిన్ పావోలిని
  3 6 6
  Stadium 8
 • Oct 09, 2021 01:05 IST
  COMPLETED
  Marta Kostyuk
  62 1
  సిమోనా హాలెప్
  77 6
  Stadium 1
 • Oct 09, 2021 01:05 IST
  COMPLETED
  సు-వీ హ్సీహ్
  3 0
  జెలెనా ఒస్టాపెంకో
  6 6
  Stadium 6
 • Oct 09, 2021 02:15 IST
  RETIRED
  మాగ్డా లినెట్
  5 0
  విక్టోరియా అజరెంకా
  7 3
  Stadium 3
 • Oct 09, 2021 02:20 IST
  COMPLETED
  ఇరినా-కామెలియా బెగు
  7 6
  జిల్ టీచ్మాన్
  5 1
  Stadium 6
 • Oct 09, 2021 03:40 IST
  COMPLETED
  మాడిసన్ కీస్
  3 1
  అనస్తాసియా పావ్యుచెంకోవా
  6 6
  Stadium 2
 • Oct 09, 2021 04:05 IST
  COMPLETED
  Kristina Kucova
  2 2
  Shelby Rogers
  6 6
  Stadium 3
 • Oct 09, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  పెట్రా క్విటోవా
  6 6
  అరాంట్క్సా రస్
  2 2
  Stadium 4
 • Oct 09, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  Emma Raducanu
  2 4
  అలియాక్సాంద్ర సాస్నోవిచ్
  6 6
  Stadium 1
 • Oct 09, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  ఎలెనా రైబాకినా
  2 65
  యులియా పుతింట్సేవా
  6 77
  Stadium 6
 • Oct 09, 2021 08:10 IST
  COMPLETED
  స్లోన్ స్టీఫెన్స్
  2 3
  జెస్సికా పెగులా
  6 6
  Stadium 4
 • Oct 09, 2021 09:30 IST
  COMPLETED
  Leylah Fernandez
  6 6
  అలైజ్ కార్నెట్
  2 3
  Stadium 2
 • Oct 09, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  తమరా జిదాన్సెక్
  6 5 6
  Ana Konjuh
  4 7 3
  Stadium 8
 • Oct 09, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  అజ్లా టాంల్జనోవిక్
  6 1 6
  గార్బైన్ ముగురుజా
  3 6 3
  Stadium 2
 • Oct 09, 2021 23:40 IST
  COMPLETED
  సారా సోరిబ్స్ టోర్మో
  3 6 2
  అన్నా కాలిన్స్కయా
  6 4 6
  Stadium 6
 • Oct 10, 2021 01:45 IST
  COMPLETED
  కరోలినా ప్లిస్కోవా
  7 6
  Magdalena Frech
  5 2
  Stadium 2
 • Oct 10, 2021 01:45 IST
  COMPLETED
  అమండా అనిసిమోవా
  6 6
  కామిలా జార్జి
  4 1
  Stadium 4
 • Oct 10, 2021 02:40 IST
  RETIRED
  అనెట్ కొంటవిట్
  6 5
  Martina Trevisan
  3 2
  Stadium 6
 • Oct 10, 2021 03:25 IST
  COMPLETED
  బార్బోరా క్రెజ్సికోవా
  6 3 6
  జరీనా డియాస్
  4 6 1
  Stadium 4
 • Oct 10, 2021 03:35 IST
  COMPLETED
  కరోలిన్ గార్సియా
  3 77 1
  కోరి గాఫ్
  6 62 6
  Stadium 1
 • Oct 10, 2021 04:25 IST
  COMPLETED
  పౌలా బడోసా
  6 2 6
  దయానా యాస్ట్రెమ్స్కా
  4 6 2
  Stadium 6
 • Oct 10, 2021 06:40 IST
  RETIRED
  లారెన్ డేవిస్
  1
  డేనియల్ కాలిన్స్
  6
  Stadium 6
 • Oct 10, 2021 06:40 IST
  COMPLETED
  విక్టోరిజా గోలుబిక్
  5 6 6
  మరియా సక్కారి
  7 3 2
  Stadium 2
 • Oct 10, 2021 06:40 IST
  COMPLETED
  ఏంజెలిక్ కెర్బర్
  6 64 7
  కాటెరినా సినియాకోవా
  1 77 5
  Stadium 3
 • Oct 10, 2021 07:45 IST
  RETIRED
  ఆస్ట్రా శర్మ
  4
  డారియా కసత్కినా
  3
  Stadium 6
 • Oct 10, 2021 08:05 IST
  COMPLETED
  Mayar Sherif
  3 0
  బీట్రిజ్ హడ్డాడ్ మైయా
  6 6
  Stadium 9
 • Oct 10, 2021 08:40 IST
  COMPLETED
  అలిసన్ రిస్కే
  62 7 2
  బియాంకా ఆండ్రెస్కు
  77 5 6
  Stadium 1
 • Oct 10, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  వెరోనికా కుడెర్మెటోవా
  1 0
  ఇగా స్వైటెక్
  6 6
  Stadium 1
 • Oct 11, 2021 00:50 IST
  COMPLETED
  సోరానా సిర్స్టీయా
  6 4 63
  ఎలినా స్విటోలినా
  4 6 77
  Stadium 1
 • Oct 11, 2021 01:40 IST
  COMPLETED
  Shelby Rogers
  6 6
  ఇరినా-కామెలియా బెగు
  0 2
  Stadium 4
 • Oct 11, 2021 03:05 IST
  COMPLETED
  యులియా పుతింట్సేవా
  3 6 3
  జెలెనా ఒస్టాపెంకో
  6 2 6
  Stadium 4
 • Oct 11, 2021 05:00 IST
  COMPLETED
  అలియాక్సాంద్ర సాస్నోవిచ్
  7 6
  సిమోనా హాలెప్
  5 4
  Stadium 2
 • Oct 11, 2021 06:40 IST
  COMPLETED
  జాస్మిన్ పావోలిని
  4 1
  జెస్సికా పెగులా
  6 6
  Stadium 3
 • Oct 11, 2021 07:00 IST
  COMPLETED
  పెట్రా క్విటోవా
  5 4
  విక్టోరియా అజరెంకా
  7 6
  Stadium 2
 • Oct 11, 2021 08:35 IST
  COMPLETED
  Leylah Fernandez
  5 6 6
  అనస్తాసియా పావ్యుచెంకోవా
  7 3 4
  Stadium 1
 • Oct 11, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  అన్నా కాలిన్స్కయా
  1 6 6
  విక్టోరిజా గోలుబిక్
  6 1 3
  Stadium 4
 • Oct 11, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  ఏంజెలిక్ కెర్బర్
  6 1 6
  డారియా కసత్కినా
  2 6 4
  Stadium 2
 • Oct 12, 2021 01:45 IST
  COMPLETED
  అనెట్ కొంటవిట్
  77 6
  బియాంకా ఆండ్రెస్కు
  65 3
  Stadium 2
 • Oct 12, 2021 02:50 IST
  COMPLETED
  కరోలినా ప్లిస్కోవా
  3 5
  బీట్రిజ్ హడ్డాడ్ మైయా
  6 7
  Stadium 3
 • Oct 12, 2021 03:45 IST
  COMPLETED
  ఆన్స్ జబూర్
  6 6
  డేనియల్ కాలిన్స్
  1 3
  Stadium 1
 • Oct 12, 2021 05:10 IST
  COMPLETED
  తమరా జిదాన్సెక్
  4 3
  అజ్లా టాంల్జనోవిక్
  6 6
  Stadium 3
 • Oct 12, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  పౌలా బడోసా
  6 6
  కోరి గాఫ్
  2 2
  Stadium 1
 • Oct 12, 2021 10:05 IST
  COMPLETED
  బార్బోరా క్రెజ్సికోవా
  6 6
  అమండా అనిసిమోవా
  2 3
  Stadium 2
 • Oct 12, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  జెస్సికా పెగులా
  6 6
  ఎలినా స్విటోలినా
  1 1
  Stadium 1
 • Oct 12, 2021 23:35 IST
  COMPLETED
  జెలెనా ఒస్టాపెంకో
  6 6
  ఇగా స్వైటెక్
  4 3
  Stadium 3
 • Oct 13, 2021 01:00 IST
  COMPLETED
  Shelby Rogers
  2 6 77
  Leylah Fernandez
  6 1 64
  Stadium 1
 • Oct 13, 2021 04:15 IST
  COMPLETED
  విక్టోరియా అజరెంకా
  6 6
  అలియాక్సాంద్ర సాస్నోవిచ్
  3 4
  Stadium 3
 • Oct 13, 2021 04:45 IST
  COMPLETED
  బార్బోరా క్రెజ్సికోవా
  1 5
  పౌలా బడోసా
  6 7
  Stadium 2
 • Oct 13, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  బీట్రిజ్ హడ్డాడ్ మైయా
  0 2
  అనెట్ కొంటవిట్
  6 6
  Stadium 4
 • Oct 13, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  ఏంజెలిక్ కెర్బర్
  6 6
  అజ్లా టాంల్జనోవిక్
  4 1
  Stadium 1
 • Oct 13, 2021 08:40 IST
  COMPLETED
  ఆన్స్ జబూర్
  6 6
  అన్నా కాలిన్స్కయా
  2 2
  Stadium 2
 • Oct 14, 2021 04:20 IST
  COMPLETED
  విక్టోరియా అజరెంకా
  6 6
  జెస్సికా పెగులా
  4 2
  Stadium 1
 • Oct 14, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  Shelby Rogers
  4 6 3
  జెలెనా ఒస్టాపెంకో
  6 4 6
  Stadium 1
 • Oct 15, 2021 04:10 IST
  COMPLETED
  అనెట్ కొంటవిట్
  5 3
  ఆన్స్ జబూర్
  7 6
  Stadium 1
 • Oct 15, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  పౌలా బడోసా
  6 7
  ఏంజెలిక్ కెర్బర్
  4 5
  Stadium 1
 • Oct 16, 2021 06:35 IST
  COMPLETED
  విక్టోరియా అజరెంకా
  3 6 7
  జెలెనా ఒస్టాపెంకో
  6 3 5
  Stadium 1
 • Oct 16, 2021 09:10 IST
  COMPLETED
  ఆన్స్ జబూర్
  3 3
  పౌలా బడోసా
  6 6
  Stadium 1
 • Oct 18, 2021 01:30 IST
  పౌలా బడోసా
  విక్టోరియా అజరెంకా
  Stadium 1
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X