హోం  »  ప్రో కబడ్డీ  »  ఫలితాలు

ప్రో కబడ్డీ లీగ్ 2021 ఫలితాలు

కరోనా మహమ్మారి కమ్మేయడంతో 8వ ఎడిషన్ ప్రొ కబడ్డీ లీగ్ దాదాపు 20 నెలల గ్యాప్ తర్వాత ప్రారంభమైంది. ప్రపంచ దేశాల నుంచి కబడ్డీ ఆటగాళ్లు పాల్గొంటున్న ఈ మెగా టోర్నీ డిసెంబర్ 22వ తేదీన ప్రారంభమైంది. ప్రొకబడ్డీ లీగ్ సీజన్ 8 ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి

సీజన్ 8
మొత్తం మ్యాచ్‌లు
మొత్తం జట్లు
మొత్తం వేదికలు
Match 67 - League
Thu, Jan 20 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
బెంగాల్ బెంగాల్
39 - 40
25
Raid Points
20
10
Tackle Points
10
2
All Out Points
2
2
Extra Points
8
బెంగాల్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 66 - League
Thu, Jan 20 19:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
గుజరాత్ గుజరాత్
35 - 37
23
Raid Points
23
10
Tackle Points
9
2
All Out Points
4
0
Extra Points
1
గుజరాత్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 65 - League
Wed, Jan 19 20:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
34 - 35
21
Raid Points
21
10
Tackle Points
7
2
All Out Points
4
1
Extra Points
3
హైదరాబాద్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 64 - League
Wed, Jan 19 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
పుణె పుణె
37 - 30
14
Raid Points
16
16
Tackle Points
9
4
All Out Points
0
3
Extra Points
5
హర్యానా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 63 - League
Tue, Jan 18 20:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
ముంబై ముంబై
24 - 24
14
Raid Points
15
9
Tackle Points
8
0
All Out Points
0
1
Extra Points
1
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 62 - League
Tue, Jan 18 19:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
పాట్నా పాట్నా
32 - 29
20
Raid Points
17
10
Tackle Points
9
2
All Out Points
2
0
Extra Points
1
ఢిల్లీ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 61 - League
Mon, Jan 17 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
బెంగాల్ బెంగాల్
27 - 28
15
Raid Points
16
10
Tackle Points
8
0
All Out Points
2
2
Extra Points
2
బెంగాల్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 60 - League
Mon, Jan 17 19:30 (IST)
పుణె పుణె
యుపి యుపి
40 - 50
30
Raid Points
34
6
Tackle Points
9
2
All Out Points
6
2
Extra Points
1
యుపి గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 59 - League
Sun, Jan 16 20:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
బెంగళూరు బెంగళూరు
38 - 31
16
Raid Points
17
17
Tackle Points
13
4
All Out Points
0
1
Extra Points
1
పాట్నా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 58 - League
Sun, Jan 16 19:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
జైపూర్ జైపూర్
31 - 31
16
Raid Points
11
11
Tackle Points
12
2
All Out Points
2
2
Extra Points
6
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 57 - League
Sat, Jan 15 21:30 (IST)
ముంబై ముంబై
బెంగాల్ బెంగాల్
32 - 32
22
Raid Points
17
8
Tackle Points
10
0
All Out Points
2
2
Extra Points
3
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 56 - League
Sat, Jan 15 20:30 (IST)
యుపి యుపి
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
39 - 33
22
Raid Points
21
15
Tackle Points
11
2
All Out Points
0
0
Extra Points
1
యుపి గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 55 - League
Sat, Jan 15 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
25 - 28
15
Raid Points
19
9
Tackle Points
8
0
All Out Points
0
1
Extra Points
1
ఢిల్లీ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 54 - League
Fri, Jan 14 20:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
బెంగళూరు బెంగళూరు
37 - 46
24
Raid Points
26
11
Tackle Points
10
0
All Out Points
6
2
Extra Points
4
బెంగళూరు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 53 - League
Fri, Jan 14 19:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
పాట్నా పాట్నా
38 - 28
20
Raid Points
19
8
Tackle Points
4
4
All Out Points
0
6
Extra Points
5
జైపూర్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 52 - League
Thu, Jan 13 20:30 (IST)
ముంబై ముంబై
పుణె పుణె
23 - 42
16
Raid Points
15
7
Tackle Points
18
0
All Out Points
6
0
Extra Points
3
పుణె గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 51 - League
Thu, Jan 13 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
తమిళనాడు తమిళనాడు
37 - 28
15
Raid Points
16
13
Tackle Points
10
4
All Out Points
0
5
Extra Points
2
బెంగాల్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 50 - League
Wed, Jan 12 20:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
బెంగళూరు బెంగళూరు
22 - 61
16
Raid Points
35
4
Tackle Points
15
0
All Out Points
10
2
Extra Points
1
బెంగళూరు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 49 - League
Wed, Jan 12 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
యుపి యుపి
36 - 36
24
Raid Points
24
10
Tackle Points
7
2
All Out Points
4
0
Extra Points
1
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 48 - League
Tue, Jan 11 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
గుజరాత్ గుజరాత్
22 - 40
16
Raid Points
23
5
Tackle Points
13
0
All Out Points
4
1
Extra Points
0
గుజరాత్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 47 - League
Tue, Jan 11 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
ముంబై ముంబై
43 - 23
19
Raid Points
12
18
Tackle Points
9
4
All Out Points
0
2
Extra Points
2
పాట్నా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 46 - League
Mon, Jan 10 20:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
30 - 28
16
Raid Points
16
12
Tackle Points
9
2
All Out Points
2
0
Extra Points
1
జైపూర్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 45 - League
Mon, Jan 10 19:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
హర్యానా హర్యానా
45 - 26
17
Raid Points
13
18
Tackle Points
10
8
All Out Points
2
2
Extra Points
1
తమిళనాడు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 44 - League
Sun, Jan 9 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
యుపి యుపి
27 - 42
20
Raid Points
18
7
Tackle Points
22
0
All Out Points
2
0
Extra Points
0
యుపి గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 43 - League
Sun, Jan 9 19:30 (IST)
పుణె పుణె
బెంగాల్ బెంగాల్
39 - 27
20
Raid Points
25
13
Tackle Points
2
4
All Out Points
0
2
Extra Points
0
పుణె గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 42 - League
Sat, Jan 8 21:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
పాట్నా పాట్నా
26 - 27
16
Raid Points
14
9
Tackle Points
11
0
All Out Points
2
1
Extra Points
0
పాట్నా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 41 - League
Sat, Jan 8 20:30 (IST)
ముంబై ముంబై
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
48 - 38
24
Raid Points
23
17
Tackle Points
12
6
All Out Points
2
1
Extra Points
1
ముంబై గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 40 - League
Sat, Jan 8 19:30 (IST)
యుపి యుపి
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
33 - 37
21
Raid Points
25
10
Tackle Points
8
2
All Out Points
2
0
Extra Points
2
ఢిల్లీ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 39 - League
Fri, Jan 7 20:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
పుణె పుణె
31 - 26
15
Raid Points
16
11
Tackle Points
8
4
All Out Points
2
1
Extra Points
0
జైపూర్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 38 - League
Fri, Jan 7 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
హర్యానా హర్యానా
37 - 41
21
Raid Points
24
13
Tackle Points
12
2
All Out Points
4
1
Extra Points
1
హర్యానా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 37 - League
Thu, Jan 6 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
జైపూర్ జైపూర్
38 - 31
21
Raid Points
22
12
Tackle Points
7
4
All Out Points
2
1
Extra Points
0
బెంగళూరు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 36 - League
Thu, Jan 6 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
తమిళనాడు తమిళనాడు
30 - 30
20
Raid Points
20
8
Tackle Points
8
2
All Out Points
2
0
Extra Points
0
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 35 - League
Wed, Jan 5 20:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
36 - 35
26
Raid Points
25
6
Tackle Points
4
2
All Out Points
4
2
Extra Points
2
ఢిల్లీ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 34 - League
Wed, Jan 5 19:30 (IST)
పుణె పుణె
గుజరాత్ గుజరాత్
33 - 26
18
Raid Points
19
7
Tackle Points
7
4
All Out Points
0
4
Extra Points
0
పుణె గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 33 - League
Tue, Jan 4 20:30 (IST)
యుపి యుపి
తమిళనాడు తమిళనాడు
33 - 39
22
Raid Points
21
9
Tackle Points
11
2
All Out Points
4
0
Extra Points
3
తమిళనాడు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 32 - League
Tue, Jan 4 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
ముంబై ముంబై
24 - 24
15
Raid Points
12
9
Tackle Points
9
0
All Out Points
2
0
Extra Points
1
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 31 - League
Mon, Jan 3 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
పాట్నా పాట్నా
30 - 31
18
Raid Points
17
8
Tackle Points
10
2
All Out Points
2
2
Extra Points
2
పాట్నా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 30 - League
Mon, Jan 3 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
జైపూర్ జైపూర్
31 - 28
19
Raid Points
22
8
Tackle Points
5
2
All Out Points
0
2
Extra Points
1
బెంగాల్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 29 - League
Sun, Jan 2 20:30 (IST)
పుణె పుణె
బెంగళూరు బెంగళూరు
29 - 40
17
Raid Points
23
10
Tackle Points
11
2
All Out Points
4
0
Extra Points
2
బెంగళూరు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 28 - League
Sun, Jan 2 19:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
హర్యానా హర్యానా
36 - 38
25
Raid Points
25
7
Tackle Points
9
4
All Out Points
4
0
Extra Points
0
హర్యానా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 27 - League
Sat, Jan 1 21:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
తమిళనాడు తమిళనాడు
30 - 30
17
Raid Points
17
9
Tackle Points
12
2
All Out Points
0
2
Extra Points
1
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 26 - League
Sat, Jan 1 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
34 - 34
21
Raid Points
19
13
Tackle Points
11
0
All Out Points
4
0
Extra Points
0
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 25 - League
Sat, Jan 1 19:30 (IST)
ముంబై ముంబై
యుపి యుపి
28 - 28
14
Raid Points
15
14
Tackle Points
10
0
All Out Points
2
0
Extra Points
1
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 24 - League
Fri, Dec 31 20:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
బెంగాల్ బెంగాల్
44 - 30
25
Raid Points
18
14
Tackle Points
9
4
All Out Points
2
1
Extra Points
1
పాట్నా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 23 - League
Fri, Dec 31 19:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
పుణె పుణె
36 - 26
21
Raid Points
13
7
Tackle Points
10
4
All Out Points
2
4
Extra Points
1
తమిళనాడు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 22 - League
Thu, Dec 30 20:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
బెంగళూరు బెంగళూరు
28 - 42
19
Raid Points
20
9
Tackle Points
18
0
All Out Points
4
0
Extra Points
0
బెంగళూరు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 21 - League
Thu, Dec 30 19:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
ముంబై ముంబై
28 - 37
19
Raid Points
22
8
Tackle Points
9
0
All Out Points
4
1
Extra Points
2
ముంబై గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 20 - League
Wed, Dec 29 20:30 (IST)
యుపి యుపి
గుజరాత్ గుజరాత్
32 - 32
19
Raid Points
22
9
Tackle Points
6
2
All Out Points
2
2
Extra Points
2
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 19 - League
Wed, Dec 29 19:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
బెంగాల్ బెంగాల్
52 - 35
36
Raid Points
28
8
Tackle Points
5
6
All Out Points
2
2
Extra Points
0
ఢిల్లీ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 18 - League
Tue, Dec 28 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
హర్యానా హర్యానా
37 - 39
26
Raid Points
21
7
Tackle Points
11
0
All Out Points
4
4
Extra Points
3
హర్యానా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 17 - League
Tue, Dec 28 19:30 (IST)
పుణె పుణె
పాట్నా పాట్నా
26 - 38
14
Raid Points
16
10
Tackle Points
13
0
All Out Points
4
2
Extra Points
5
పాట్నా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 16 - League
Mon, Dec 27 20:30 (IST)
యుపి యుపి
జైపూర్ జైపూర్
29 - 32
23
Raid Points
20
4
Tackle Points
8
0
All Out Points
2
2
Extra Points
2
జైపూర్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 15 - League
Mon, Dec 27 19:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
ముంబై ముంబై
30 - 30
17
Raid Points
18
8
Tackle Points
5
2
All Out Points
4
3
Extra Points
3
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 14 - League
Sun, Dec 26 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
బెంగాల్ బెంగాల్
36 - 35
23
Raid Points
22
6
Tackle Points
9
4
All Out Points
4
3
Extra Points
0
బెంగళూరు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 13 - League
Sun, Dec 26 19:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
24 - 24
15
Raid Points
16
5
Tackle Points
4
0
All Out Points
0
4
Extra Points
4
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 12 - League
Sat, Dec 25 21:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
హర్యానా హర్యానా
40 - 38
27
Raid Points
27
9
Tackle Points
9
4
All Out Points
2
0
Extra Points
0
జైపూర్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 11 - League
Sat, Dec 25 20:30 (IST)
పుణె పుణె
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
34 - 33
18
Raid Points
15
13
Tackle Points
8
2
All Out Points
4
1
Extra Points
6
పుణె గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 10 - League
Sat, Dec 25 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
యుపి యుపి
35 - 36
17
Raid Points
20
17
Tackle Points
13
0
All Out Points
2
1
Extra Points
1
యుపి గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 9 - League
Fri, Dec 24 21:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
గుజరాత్ గుజరాత్
31 - 28
18
Raid Points
19
8
Tackle Points
8
2
All Out Points
0
3
Extra Points
1
బెంగాల్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 8 - League
Fri, Dec 24 20:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
బెంగళూరు బెంగళూరు
30 - 38
15
Raid Points
19
12
Tackle Points
14
2
All Out Points
4
1
Extra Points
1
బెంగళూరు గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 7 - League
Fri, Dec 24 19:30 (IST)
ముంబై ముంబై
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
27 - 31
18
Raid Points
18
6
Tackle Points
10
2
All Out Points
2
1
Extra Points
1
ఢిల్లీ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 6 - League
Thu, Dec 23 21:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
పాట్నా పాట్నా
39 - 42
23
Raid Points
28
14
Tackle Points
9
2
All Out Points
2
0
Extra Points
3
పాట్నా గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 5 - League
Thu, Dec 23 20:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
పుణె పుణె
41 - 30
25
Raid Points
21
9
Tackle Points
5
6
All Out Points
2
1
Extra Points
2
ఢిల్లీ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 4 - League
Thu, Dec 23 19:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
జైపూర్ జైపూర్
34 - 27
14
Raid Points
16
13
Tackle Points
7
4
All Out Points
2
3
Extra Points
2
గుజరాత్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 3 - League
Wed, Dec 22 21:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
యుపి యుపి
38 - 33
23
Raid Points
18
8
Tackle Points
9
4
All Out Points
2
3
Extra Points
4
బెంగాల్ గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 2 - League
Wed, Dec 22 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
తమిళనాడు తమిళనాడు
40 - 40
22
Raid Points
20
13
Tackle Points
14
4
All Out Points
4
1
Extra Points
2
మ్యాచ్‌ టై
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 1 - League
Wed, Dec 22 19:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
ముంబై ముంబై
30 - 46
27
Raid Points
26
3
Tackle Points
13
0
All Out Points
6
0
Extra Points
1
ముంబై గెలిచినవి
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
పాయింట్ల పట్టిక
జట్లు M W L PTS
ఢిల్లీ 11 7 2 42
పాట్నా 11 7 3 40
బెంగళూరు 11 7 3 39
మ్యాచ్‌లు
  • Match 67 Jan 20 20:30 (IST) బెంగళూరు బెంగళూరు బెంగాల్ బెంగాల్ VS
    Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
  • Match 68 Jan 21 19:30 (IST) ఢిల్లీ ఢిల్లీ హర్యానా హర్యానా VS
    Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
  • Match 68 Jan 21 19:30 (IST) ఢిల్లీ ఢిల్లీ హర్యానా హర్యానా VS
    Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Yes No
Settings X