హోం  »  ప్రో కబడ్డీ  »  గణాంకాలు

ప్రో కబడ్డీ లీగ్ 2018-19 గణాంకాలు

Player - Successful Raids

Rank Name Team Played Successful Raids
1
పవన్ సెహ్వావాట్ పవన్ సెహ్వావాట్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 24 209
2
పర్దీప్ నార్వాల్ పర్దీప్ నార్వాల్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 21 185
3
అజయ్ ఠాకూర్ అజయ్ ఠాకూర్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 22 177
4
Siddharth Sirish Desai Raider
యు ముంబా 21 169
5
దీపక్ హుడ దీపక్ హుడ All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 22 162
6
సచిన్ సచిన్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 23 159
7
మనిందర్ సింగ్ మనిందర్ సింగ్ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 22 158
8
Naveen Kumar Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 144
9
రాహుల్ చౌదరి రాహుల్ చౌదరి Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 21 136
9
వికాష్ ఖందోలా వికాష్ ఖందోలా Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 22 136
11
రోహిత్ కుమార్ రోహిత్ కుమార్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 24 129
12
మోయు గోయత్ మోయు గోయత్ Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 20 128
13
చంద్రన్ రంజిత్ చంద్రన్ రంజిత్ Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 24 127
14
ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ Raider
యుపి యోధా 21 112
15
శ్రికాంత్ జాధవ్ శ్రికాంత్ జాధవ్ Raider
యుపి యోధా 25 108
16
K. ప్రప్పన్జన్ K. ప్రప్పన్జన్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 22 95
17
నితిన్ తోమార్ నితిన్ తోమార్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 84
18
రోహిత్ బలియాన్ రోహిత్ బలియాన్ Raider
యు ముంబా 19 82
18
రిషాంక్ దేవడిగా రిషాంక్ దేవడిగా Raider
యుపి యోధా 23 82
20
Manjeet Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 22 76
21
Naveen Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 21 71
21
మేరాజ్ షీఖ్ మేరాజ్ షీఖ్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 19 71
23
జాంగ్ కున్ లీ జాంగ్ కున్ లీ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 18 61
24
మోర్ G B మోర్ G B Raider
పుణెరి పల్టన్ 22 60
25
నీలేష్ సలున్కే నీలేష్ సలున్కే Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 19 59
26
Ajinkya Ashok Pawar Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 17 57
27
దీపక్ నార్వాల్ దీపక్ నార్వాల్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 17 55
28
కాశ్లేలింగ్ అడాక్ కాశ్లేలింగ్ అడాక్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 20 51
28
సుకేష్ హెగ్డే సుకేష్ హెగ్డే Raider
తమిళ తలైవాస్ 17 51
30
విజయ్ విజయ్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 21 50
31
రోహిత్ గులియా రోహిత్ గులియా All Rounder
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 19 48
32
అతుల్ M S అతుల్ M S Raider
తమిళ తలైవాస్ 19 46
33
దర్శన్ దర్శన్ Raider
యు ముంబా 14 38
33
మోను మోను Raider
పుణెరి పల్టన్ 14 38
33
Abhishek Singh Raider
యు ముంబా 15 38
36
పవన్ కుమార్ పవన్ కుమార్ Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 13 32
36
జస్వీర్ సింగ్ జస్వీర్ సింగ్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 16 32
38
అనూప్ కుమార్ అనూప్ కుమార్ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 13 30
39
రవీంద్ర రమేష్ కుమావత్ రవీంద్ర రమేష్ కుమావత్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 12 29
40
సెల్వమణి కె సెల్వమణి కె Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 15 27
41
మహేష్ గౌడ్ మహేష్ గౌడ్ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 10 26
41
దీపక్ కుమార్ దహియా దీపక్ కుమార్ దహియా Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 26
43
అక్షయ్ జాధవ్ అక్షయ్ జాధవ్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 18 25
43
మొహ్సేన్ మఘ్సౌడ్లో మొహ్సేన్ మఘ్సౌడ్లో Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 19 25
45
అజయ్ కుమార్ అజయ్ కుమార్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 13 23
45
రాంగ్ సింగ్ రాంగ్ సింగ్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 22 23
47
డాంగ్ జియోన్ లీ డాంగ్ జియోన్ లీ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 11 22
48
సచిన్ కుమార్ సచిన్ కుమార్ Defender, left corner
యుపి యోధా 25 21
49
అబోల్జజ్ల్ మాగ్స్సోలో అబోల్జజ్ల్ మాగ్స్సోలో Raider
యు ముంబా 10 19
49
నితిన్ రావల్ నితిన్ రావల్ Defender
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 9 19
51
మహేంద్ర రాజపుత్ర మహేంద్ర రాజపుత్ర Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 13 18
52
ఫర్హాద్ మాలఘర్దాన్ ఫర్హాద్ మాలఘర్దాన్ Defender, right cover
తెలుగు టైటాన్స్ 22 17
53
సందీప్ నార్వాల్ సందీప్ నార్వాల్ All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 18 16
54
వినోద్ కుమార్ వినోద్ కుమార్ Raider
యు ముంబా 17 15
55
Azad Singh Raider
యుపి యోధా 9 14
55
హరీష్ నాయక్ హరీష్ నాయక్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 7 14
57
Amit Nagar Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 9 13
57
తుషార్ పాటిల్ తుషార్ పాటిల్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 9 13
57
వికాస్ జగ్లన్ వికాస్ జగ్లన్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 14 13
57
రాజేష్ మొండల్ రాజేష్ మొండల్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 13
61
Rakshith Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 11 12
62
Amit Kumar Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 17 10
62
సుర్జీత్ సింగ్ సుర్జీత్ సింగ్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 9 10
64
ఆనంద్ పాటిల్ ఆనంద్ పాటిల్ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 7 9
64
Armaan All Rounder
తెలుగు టైటాన్స్ 4 9
66
Rajnish Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 4 8
67
Kamal Singh Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 8 7
67
C Manoj Kumar Defender, left cover
తెలుగు టైటాన్స్ 12 7
67
Anand Raider
తమిళ తలైవాస్ 3 7
67
Anand Surendra Tomar Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 5 7
67
అజిత్ సింగ్ అజిత్ సింగ్ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 7
67
సుమిత్ సింగ్ సుమిత్ సింగ్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 8 7
73
షబీర్ బాపు షబీర్ బాపు Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 6
73
భూపేందర్ సింగ్ భూపేందర్ సింగ్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 4 6
73
Bhanu Pratap Tomar Raider
యుపి యోధా 6 6
76
Mahesh Maruti Magdum All Rounder
బెంగళూరు బుల్స్ 4 5
76
Parvesh Raider
పుణెరి పల్టన్ 6 5
76
ప్రతాప్ ప్రతాప్ All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 13 5
76
మంజిత్ చాలర్ మంజిత్ చాలర్ All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 19 5
76
రాజేష్ నార్వాల్ రాజేష్ నార్వాల్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 16 5
76
రాకేష్ నార్వాల్ రాకేష్ నార్వాల్ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 6 5
82
హడి ఓష్టోరక్ హడి ఓష్టోరక్ All Rounder
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 13 4
82
Sandeep All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 5 4
82
సునీల్ సిద్ధ్వాలీ సునీల్ సిద్ధ్వాలీ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 16 4
82
Victor Onyango Obiero All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 3 4
82
Amit Kumar All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 6 4
87
Anand V Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 3 3
87
Arjun Deshwal Raider
యు ముంబా 3 3
87
Bhuvneshwar Gaur Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 6 3
87
ఆశిష్ కుమార్ ఆశిష్ కుమార్ Defender, right cover
బెంగళూరు బుల్స్ 24 3
91
రోహిత్ కుమార్ చౌదరి రోహిత్ కుమార్ చౌదరి Raider
యుపి యోధా 6 2
91
వజీర్ సింగ్ వజీర్ సింగ్ Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 2 2
91
శ్రికాంట్ టేవితా శ్రికాంట్ టేవితా All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 8 2
91
సుర్జీత్ సింగ్ సుర్జీత్ సింగ్ Defender, right cover
బెంగాల్ వారియర్స్ 23 2
91
Sachin Vittala Defender, left corner
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 22 2
91
Lokesh Kaushik Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 2
91
శుభమ్ అశోక్ పాల్కర్ శుభమ్ అశోక్ పాల్కర్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 4 2
91
Vimal Raj V All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 5 2
91
Gaurav Kumar Raider
యు ముంబా 3 2
91
Dharmender Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 4 2
91
Mithin Kumar Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 3 2
91
Md. Masud Karim Raider
యుపి యోధా 3 2
103
Lalit Chaudhary Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 3 1
103
రింకు నార్వాల్ రింకు నార్వాల్ Defender, left corner
పుణెరి పల్టన్ 15 1
103
విశాల్ విశాల్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 1
103
Vishav Chaudhary Defender, left cover
యుపి యోధా 2 1
103
విజయ్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ Defender, left corner
పాట్నా పైరెట్స్ 4 1
103
Anuj Kumar Defender, right cover
తెలుగు టైటాన్స్ 7 1
103
Arun Kumar HN Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 2 1
103
Parveen Defender, left cover
హర్యానా స్టీలెర్స్ 19 1
103
Adarsh T Defender, left corner
బెంగాల్ వారియర్స్ 10 1
103
Prateek All Rounder
హర్యానా స్టీలెర్స్ 6 1
103
మయూరు శివకార్కర్ మయూరు శివకార్కర్ All Rounder
హర్యానా స్టీలెర్స్ 18 1
103
జవహర్ జవహర్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 15 1
103
Yogesh Hooda Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 1
103
డేవిడ్ మొసాంబాయ్ డేవిడ్ మొసాంబాయ్ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 4 1
103
Krushna Madane Defender
తెలుగు టైటాన్స్ 6 1
103
Gangadhari Mallesh Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 1
103
Amit Kumar Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 2 1

Player - Raid Points

Rank Name Team Played Raid Points
1
పవన్ సెహ్వావాట్ పవన్ సెహ్వావాట్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 24 271
2
పర్దీప్ నార్వాల్ పర్దీప్ నార్వాల్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 21 233
3
Siddharth Sirish Desai Raider
యు ముంబా 21 218
4
మనిందర్ సింగ్ మనిందర్ సింగ్ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 22 206
5
అజయ్ ఠాకూర్ అజయ్ ఠాకూర్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 22 203
6
దీపక్ హుడ దీపక్ హుడ All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 22 196
7
సచిన్ సచిన్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 23 190
8
Naveen Kumar Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 172
8
వికాష్ ఖందోలా వికాష్ ఖందోలా Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 22 172
10
రోహిత్ కుమార్ రోహిత్ కుమార్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 24 162
11
మోయు గోయత్ మోయు గోయత్ Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 20 160
12
రాహుల్ చౌదరి రాహుల్ చౌదరి Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 21 159
13
చంద్రన్ రంజిత్ చంద్రన్ రంజిత్ Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 24 153
14
ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ Raider
యుపి యోధా 21 144
15
శ్రికాంత్ జాధవ్ శ్రికాంత్ జాధవ్ Raider
యుపి యోధా 25 141
16
K. ప్రప్పన్జన్ K. ప్రప్పన్జన్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 22 122
17
నితిన్ తోమార్ నితిన్ తోమార్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 100
17
రిషాంక్ దేవడిగా రిషాంక్ దేవడిగా Raider
యుపి యోధా 23 100
19
రోహిత్ బలియాన్ రోహిత్ బలియాన్ Raider
యు ముంబా 19 94
19
మేరాజ్ షీఖ్ మేరాజ్ షీఖ్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 19 94
21
Naveen Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 21 88
22
Manjeet Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 22 87
23
నీలేష్ సలున్కే నీలేష్ సలున్కే Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 19 81
24
జాంగ్ కున్ లీ జాంగ్ కున్ లీ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 18 79
24
మోర్ G B మోర్ G B Raider
పుణెరి పల్టన్ 22 79
26
Ajinkya Ashok Pawar Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 17 71
27
దీపక్ నార్వాల్ దీపక్ నార్వాల్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 17 70
28
సుకేష్ హెగ్డే సుకేష్ హెగ్డే Raider
తమిళ తలైవాస్ 17 68
29
కాశ్లేలింగ్ అడాక్ కాశ్లేలింగ్ అడాక్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 20 67
30
విజయ్ విజయ్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 21 60
31
రోహిత్ గులియా రోహిత్ గులియా All Rounder
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 19 58
32
అతుల్ M S అతుల్ M S Raider
తమిళ తలైవాస్ 19 55
33
దర్శన్ దర్శన్ Raider
యు ముంబా 14 49
34
Abhishek Singh Raider
యు ముంబా 15 47
35
పవన్ కుమార్ పవన్ కుమార్ Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 13 45
35
మోను మోను Raider
పుణెరి పల్టన్ 14 45
37
జస్వీర్ సింగ్ జస్వీర్ సింగ్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 16 42
38
సెల్వమణి కె సెల్వమణి కె Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 15 38
38
మహేష్ గౌడ్ మహేష్ గౌడ్ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 10 38
38
అనూప్ కుమార్ అనూప్ కుమార్ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 13 38
41
రవీంద్ర రమేష్ కుమావత్ రవీంద్ర రమేష్ కుమావత్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 12 37
42
అజయ్ కుమార్ అజయ్ కుమార్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 13 32
43
డాంగ్ జియోన్ లీ డాంగ్ జియోన్ లీ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 11 31
43
దీపక్ కుమార్ దహియా దీపక్ కుమార్ దహియా Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 31
45
రాంగ్ సింగ్ రాంగ్ సింగ్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 22 29
45
మొహ్సేన్ మఘ్సౌడ్లో మొహ్సేన్ మఘ్సౌడ్లో Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 19 29
47
మహేంద్ర రాజపుత్ర మహేంద్ర రాజపుత్ర Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 13 28
47
అక్షయ్ జాధవ్ అక్షయ్ జాధవ్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 18 28
49
నితిన్ రావల్ నితిన్ రావల్ Defender
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 9 25
49
సందీప్ నార్వాల్ సందీప్ నార్వాల్ All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 18 25
49
సచిన్ కుమార్ సచిన్ కుమార్ Defender, left corner
యుపి యోధా 25 25
52
అబోల్జజ్ల్ మాగ్స్సోలో అబోల్జజ్ల్ మాగ్స్సోలో Raider
యు ముంబా 10 23
53
ఫర్హాద్ మాలఘర్దాన్ ఫర్హాద్ మాలఘర్దాన్ Defender, right cover
తెలుగు టైటాన్స్ 22 22
53
వినోద్ కుమార్ వినోద్ కుమార్ Raider
యు ముంబా 17 22
55
హరీష్ నాయక్ హరీష్ నాయక్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 7 21
55
వికాస్ జగ్లన్ వికాస్ జగ్లన్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 14 21
55
Azad Singh Raider
యుపి యోధా 9 21
58
తుషార్ పాటిల్ తుషార్ పాటిల్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 9 20
59
సుర్జీత్ సింగ్ సుర్జీత్ సింగ్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 9 16
60
Amit Nagar Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 9 15
61
Rakshith Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 11 14
61
రాజేష్ మొండల్ రాజేష్ మొండల్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 14
63
Armaan All Rounder
తెలుగు టైటాన్స్ 4 13
63
Kamal Singh Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 8 13
63
ఆనంద్ పాటిల్ ఆనంద్ పాటిల్ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 7 13
66
Amit Kumar Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 17 12
67
సుమిత్ సింగ్ సుమిత్ సింగ్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 8 11
68
భూపేందర్ సింగ్ భూపేందర్ సింగ్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 4 10
68
C Manoj Kumar Defender, left cover
తెలుగు టైటాన్స్ 12 10
70
రాకేష్ నార్వాల్ రాకేష్ నార్వాల్ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 6 9
70
ప్రతాప్ ప్రతాప్ All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 13 9
70
అజిత్ సింగ్ అజిత్ సింగ్ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 9
70
Bhanu Pratap Tomar Raider
యుపి యోధా 6 9
70
Rajnish Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 4 9
75
Anand Raider
తమిళ తలైవాస్ 3 8
75
Anand Surendra Tomar Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 5 8
75
Amit Kumar All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 6 8
75
మంజిత్ చాలర్ మంజిత్ చాలర్ All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 19 8
79
Sandeep All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 5 7
79
Mahesh Maruti Magdum All Rounder
బెంగళూరు బుల్స్ 4 7
79
రాజేష్ నార్వాల్ రాజేష్ నార్వాల్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 16 7
79
షబీర్ బాపు షబీర్ బాపు Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 7
79
Parvesh Raider
పుణెరి పల్టన్ 6 7
84
Victor Onyango Obiero All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 3 6
84
Bhuvneshwar Gaur Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 6 6
84
హడి ఓష్టోరక్ హడి ఓష్టోరక్ All Rounder
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 13 6
87
Dharmender Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 4 5
87
సునీల్ సిద్ధ్వాలీ సునీల్ సిద్ధ్వాలీ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 16 5
87
ఆశిష్ కుమార్ ఆశిష్ కుమార్ Defender, right cover
బెంగళూరు బుల్స్ 24 5
90
డేవిడ్ మొసాంబాయ్ డేవిడ్ మొసాంబాయ్ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 4 4
90
Arjun Deshwal Raider
యు ముంబా 3 4
90
మయూరు శివకార్కర్ మయూరు శివకార్కర్ All Rounder
హర్యానా స్టీలెర్స్ 18 4
93
Md. Masud Karim Raider
యుపి యోధా 3 3
93
జవహర్ జవహర్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 15 3
93
Sachin Vittala Defender, left corner
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 22 3
93
Lalit Chaudhary Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 3 3
93
Parveen Defender, left cover
హర్యానా స్టీలెర్స్ 19 3
93
Prateek All Rounder
హర్యానా స్టీలెర్స్ 6 3
93
శ్రికాంట్ టేవితా శ్రికాంట్ టేవితా All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 8 3
93
Mithin Kumar Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 3 3
93
Yogesh Hooda Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 3
93
Anand V Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 3 3
93
రోహిత్ కుమార్ చౌదరి రోహిత్ కుమార్ చౌదరి Raider
యుపి యోధా 6 3
93
సుర్జీత్ సింగ్ సుర్జీత్ సింగ్ Defender, right cover
బెంగాల్ వారియర్స్ 23 3
105
Adarsh T Defender, left corner
బెంగాల్ వారియర్స్ 10 2
105
విజయ్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ Defender, left corner
పాట్నా పైరెట్స్ 4 2
105
అమిత్ హుడా అమిత్ హుడా Defender, right corner
తమిళ తలైవాస్ 18 2
105
వజీర్ సింగ్ వజీర్ సింగ్ Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 2 2
105
Gaurav Kumar Raider
యు ముంబా 3 2
105
Vimal Raj V All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 5 2
105
Gangadhari Mallesh Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 2
105
Vishav Chaudhary Defender, left cover
యుపి యోధా 2 2
105
Lokesh Kaushik Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 2
105
శుభమ్ అశోక్ పాల్కర్ శుభమ్ అశోక్ పాల్కర్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 4 2
115
Baldev Singh Defender, right corner
బెంగాల్ వారియర్స్ 18 1
115
సత్పాల్ సత్పాల్ Defender, right corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 12 1
115
Krushna Madane Defender
తెలుగు టైటాన్స్ 6 1
115
Arun Kumar HN Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 2 1
115
Anuj Kumar Defender, right cover
తెలుగు టైటాన్స్ 7 1
115
విశాల్ విశాల్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 1
115
Amit Kumar Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 2 1
115
రింకు నార్వాల్ రింకు నార్వాల్ Defender, left corner
పుణెరి పల్టన్ 15 1
115
నితేష్ కుమార్ నితేష్ కుమార్ Defender, right corner
యుపి యోధా 25 1
115
గిరీష్ మారుతి ఎర్నాక్ గిరీష్ మారుతి ఎర్నాక్ Defender, left corner
పుణెరి పల్టన్ 20 1
115
అనిల్ కుమార్ అనిల్ కుమార్ Defender, left cover
తెలుగు టైటాన్స్ 18 1

Player - Successful Tackles

Rank Name Team Played Successful Tackles
1
నితేష్ కుమార్ నితేష్ కుమార్ Defender, right corner
యుపి యోధా 25 92
2
పర్వేశ్ భీష్వాల్ పర్వేశ్ భీష్వాల్ Defender, left cover
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 25 82
3
ఫజెల్ అట్రాచలి ఫజెల్ అట్రాచలి Defender, left corner
యు ముంబా 23 80
4
సునీల్ కుమార్ సునీల్ కుమార్ Defender, right cover
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 25 72
5
మహేందర్ సింగ్ మహేందర్ సింగ్ Defender, left cover
బెంగళూరు బుల్స్ 24 62
5
Sandeep Kumar Dhull Defender, left corner
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 22 62
7
సురేందర్ సింగ్ సురేందర్ సింగ్ Defender, right cover
యు ముంబా 22 59
8
జైదీప్ జైదీప్ Defender, left corner
పాట్నా పైరెట్స్ 22 56
8
రవీందర్ పహల్ రవీందర్ పహల్ Defender, right corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 56
10
మంజిత్ చాలర్ మంజిత్ చాలర్ All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 19 54
11
గిరీష్ మారుతి ఎర్నాక్ గిరీష్ మారుతి ఎర్నాక్ Defender, left corner
పుణెరి పల్టన్ 20 52
11
సుర్జీత్ సింగ్ సుర్జీత్ సింగ్ Defender, right cover
బెంగాల్ వారియర్స్ 23 52
13
విశాల్ భరద్వాజ్ విశాల్ భరద్వాజ్ All Rounder
తెలుగు టైటాన్స్ 17 51
14
అబోజర్ మిగని అబోజర్ మిగని Defender
తెలుగు టైటాన్స్ 21 48
15
జోగిందర్ నార్వాల్ జోగిందర్ నార్వాల్ Defender, left corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 47
16
అమిత్ హుడా అమిత్ హుడా Defender, right corner
తమిళ తలైవాస్ 18 45
16
కుల్దీప్ సింగ్ కుల్దీప్ సింగ్ All Rounder
హర్యానా స్టీలెర్స్ 22 45
18
Ruturaj Shivaji Koravi Defender
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 23 44
19
రాంగ్ సింగ్ రాంగ్ సింగ్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 22 41
19
Sunil Defender, right corner
హర్యానా స్టీలెర్స్ 22 41
21
సచిన్ కుమార్ సచిన్ కుమార్ Defender, left corner
యుపి యోధా 25 39
22
ఆశిష్ కుమార్ ఆశిష్ కుమార్ Defender, right cover
బెంగళూరు బుల్స్ 24 37
22
రోహిత్ రాణా రోహిత్ రాణా Defender, left cover
యు ముంబా 19 37
22
ధర్మరాజ్ చెరలతన్ ధర్మరాజ్ చెరలతన్ Defender, right and left corner
యు ముంబా 22 37
22
Narender All Rounder
యుపి యోధా 25 37
26
అమిత్ షెరాన్ అమిత్ షెరాన్ Defender
బెంగళూరు బుల్స్ 15 36
26
జీవా కుమార్ జీవా కుమార్ Defender, right and left cover
యుపి యోధా 19 36
26
విశాల్ మనే విశాల్ మనే Defender, right cover
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 36
26
వికాస్ కాలే వికాస్ కాలే Defender, right cover
పాట్నా పైరెట్స్ 22 36
30
సందీప్ నార్వాల్ సందీప్ నార్వాల్ All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 18 34
31
రవి కుమార్ రవి కుమార్ Defender, right cover
పుణెరి పల్టన్ 22 33
32
సునీల్ సిద్ధ్వాలీ సునీల్ సిద్ధ్వాలీ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 16 30
33
మోహిత్ చిల్లార్ మోహిత్ చిల్లార్ Defender, right corner
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 14 28
34
అనిల్ కుమార్ అనిల్ కుమార్ Defender, left cover
తెలుగు టైటాన్స్ 18 25
34
మొహ్సేన్ మఘ్సౌడ్లో మొహ్సేన్ మఘ్సౌడ్లో Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 19 25
34
వినోద్ కుమార్ వినోద్ కుమార్ Raider
యు ముంబా 17 25
37
Baldev Singh Defender, right corner
బెంగాల్ వారియర్స్ 18 24
37
Sachin Vittala Defender, left corner
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 22 24
39
సచిన్ షిండేడ్ సచిన్ షిండేడ్ Defender, left cover
హర్యానా స్టీలెర్స్ 19 23
40
ఫర్హాద్ మాలఘర్దాన్ ఫర్హాద్ మాలఘర్దాన్ Defender, right cover
తెలుగు టైటాన్స్ 22 21
41
రాజు లల్ చౌదరి రాజు లల్ చౌదరి Defender, right corner
బెంగళూరు బుల్స్ 16 20
41
Parveen Defender, left cover
హర్యానా స్టీలెర్స్ 19 20
41
Amit Kumar Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 17 20
44
మయూరు శివకార్కర్ మయూరు శివకార్కర్ All Rounder
హర్యానా స్టీలెర్స్ 18 19
44
రింకు నార్వాల్ రింకు నార్వాల్ Defender, left corner
పుణెరి పల్టన్ 15 19
46
జవహర్ జవహర్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 15 17
46
సాగర్ కృష్ణ సాగర్ కృష్ణ All Rounder
యుపి యోధా 20 17
48
వికాస్ జగ్లన్ వికాస్ జగ్లన్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 14 16
48
Ponparthiban Subramanian Defender, right cover
తమిళ తలైవాస్ 12 16
50
కాశ్లేలింగ్ అడాక్ కాశ్లేలింగ్ అడాక్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 20 15
51
Manjeet Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 22 14
52
మనీష్ మనీష్ Defender, right cover
పాట్నా పైరెట్స్ 17 13
52
రాజేష్ నార్వాల్ రాజేష్ నార్వాల్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 16 13
52
సందీప్ సందీప్ Defender, left corner
బెంగళూరు బుల్స్ 10 13
52
రోహిత్ బలియాన్ రోహిత్ బలియాన్ Raider
యు ముంబా 19 13
56
హడి ఓష్టోరక్ హడి ఓష్టోరక్ All Rounder
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 13 12
56
సునీల్ సునీల్ Defender, left corner
తమిళ తలైవాస్ 11 12
56
అనూప్ కుమార్ అనూప్ కుమార్ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 13 12
56
విజయ్ విజయ్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 21 12
56
సచిన్ సచిన్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 23 12
56
అక్షయ్ జాధవ్ అక్షయ్ జాధవ్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 18 12
56
జియాఉర్ రెహమాన్ జియాఉర్ రెహమాన్ Defender, left cover
బెంగాల్ వారియర్స్ 18 12
56
ప్రతాప్ ప్రతాప్ All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 13 12
56
సాంతపనసెల్వం సాంతపనసెల్వం All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 14 12
56
Naveen Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 21 12
66
యంగ్ చాంగ్ కో యంగ్ చాంగ్ కో Defender, left cover
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 13 11
66
దీపక్ హుడ దీపక్ హుడ All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 22 11
66
Krushna Madane Defender
తెలుగు టైటాన్స్ 6 11
66
పవన్ సెహ్వావాట్ పవన్ సెహ్వావాట్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 24 11
70
Rajaguru Subramanian Defender, right cover
యు ముంబా 8 10
70
శ్రికాంట్ టేవితా శ్రికాంట్ టేవితా All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 8 10
70
మోర్ G B మోర్ G B Raider
పుణెరి పల్టన్ 22 10
70
సత్పాల్ సత్పాల్ Defender, right corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 12 10
70
మోను మోను Raider
పుణెరి పల్టన్ 14 10
75
రోహిత్ కుమార్ రోహిత్ కుమార్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 24 9
75
Shubham Shinde Defender, right corner
పుణెరి పల్టన్ 10 9
75
Adarsh T Defender, left corner
బెంగాల్ వారియర్స్ 10 9
78
కుల్దీప్ సింగ్ కుల్దీప్ సింగ్ All Rounder
పాట్నా పైరెట్స్ 7 8
78
విజన్ తంగదురై విజన్ తంగదురై Defender, right cover
బెంగాల్ వారియర్స్ 16 8
78
సి. అరుణ్ సి. అరుణ్ Defender, left cover
తమిళ తలైవాస్ 16 8
78
మహేష్ గౌడ్ మహేష్ గౌడ్ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 10 8
78
అనిల్ కుమార్ అనిల్ కుమార్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 4 8
78
రవీందర్ కుమార్ రవీందర్ కుమార్ Defender, right corner
పాట్నా పైరెట్స్ 8 8
84
విశాల్ విశాల్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 7
85
విరాజ్ విష్ణు ల్యాండ్జ్ విరాజ్ విష్ణు ల్యాండ్జ్ Defender, left cover
దబాంగ్ ఢిల్లీ 7 6
85
Abhishek Singh Raider
యు ముంబా 15 6
85
అనిల్ కుమార్ అనిల్ కుమార్ Defender, left corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 5 6
85
Amit Nagar Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 9 6
85
దర్శన్ జ. దర్శన్ జ. Defender, right cover
తమిళ తలైవాస్ 9 6
85
రాహుల్ చౌదరి రాహుల్ చౌదరి Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 21 6
91
D. Gopu Defender, right and left corner
తమిళ తలైవాస్ 5 5
91
Yogesh Hooda Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 5
91
రవీంద్ర రమేష్ కుమావత్ రవీంద్ర రమేష్ కుమావత్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 12 5
91
వికాష్ ఖందోలా వికాష్ ఖందోలా Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 22 5
91
Amit Defender, left cover
యుపి యోధా 14 5
91
నితిన్ రావల్ నితిన్ రావల్ Defender
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 9 5
97
Parvesh Raider
పుణెరి పల్టన్ 6 4
97
C Manoj Kumar Defender, left cover
తెలుగు టైటాన్స్ 12 4
97
Naveen Kumar Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 4
97
Sudhanshu Tyagi Defender, right cover
హర్యానా స్టీలెర్స్ 13 4
97
Anuj Kumar Defender, right cover
తెలుగు టైటాన్స్ 7 4
97
Ajay Defender
బెంగళూరు బుల్స్ 7 4
97
మోయు గోయత్ మోయు గోయత్ Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 20 4
97
సుమిత్ సింగ్ సుమిత్ సింగ్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 8 4
97
దీపక్ నార్వాల్ దీపక్ నార్వాల్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 17 4
97
నీలేష్ సలున్కే నీలేష్ సలున్కే Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 19 4
97
రిషాంక్ దేవడిగా రిషాంక్ దేవడిగా Raider
యుపి యోధా 23 4
97
శ్రికాంత్ జాధవ్ శ్రికాంత్ జాధవ్ Raider
యుపి యోధా 25 4
97
Jasmer Singh Gulia All Rounder
బెంగళూరు బుల్స్ 6 4
97
జస్వీర్ సింగ్ జస్వీర్ సింగ్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 16 4
97
చంద్రన్ రంజిత్ చంద్రన్ రంజిత్ Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 24 4
112
మేరాజ్ షీఖ్ మేరాజ్ షీఖ్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 19 3
112
సెల్వమణి కె సెల్వమణి కె Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 15 3
112
మనోజ్ దూల్ మనోజ్ దూల్ Defender, right corner
బెంగాల్ వారియర్స్ 8 3
112
Amit Kumar Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 2 3
112
రోహిత్ గులియా రోహిత్ గులియా All Rounder
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 19 3
112
Siddharth Sirish Desai Raider
యు ముంబా 21 3
112
Lalit Chaudhary Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 3 3
112
Ankit Defender
బెంగళూరు బుల్స్ 6 3
112
Ajinkya Ashok Pawar Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 17 3
121
Azad Singh Raider
యుపి యోధా 9 2
121
Sandeep All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 5 2
121
Lokesh Kaushik Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 2
121
Prateek All Rounder
హర్యానా స్టీలెర్స్ 6 2
121
దీపక్ కుమార్ దహియా దీపక్ కుమార్ దహియా Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 2
121
నితిన్ తోమార్ నితిన్ తోమార్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 2
121
అబోల్జజ్ల్ మాగ్స్సోలో అబోల్జజ్ల్ మాగ్స్సోలో Raider
యు ముంబా 10 2
121
భూపేందర్ సింగ్ భూపేందర్ సింగ్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 4 2
121
జాంగ్ కున్ లీ జాంగ్ కున్ లీ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 18 2
121
సుకేష్ హెగ్డే సుకేష్ హెగ్డే Raider
తమిళ తలైవాస్ 17 2
121
ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ Raider
యుపి యోధా 21 2
121
మహేంద్ర రాజపుత్ర మహేంద్ర రాజపుత్ర Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 13 2
133
బజిరో హాడాజీ బజిరో హాడాజీ Defender, right cover
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 1
133
Tae Deok Eom All Rounder
పాట్నా పైరెట్స్ 11 1
133
అజయ్ ఠాకూర్ అజయ్ ఠాకూర్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 22 1
133
Gangadhari Mallesh Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 1
133
Nithesh B R Defender, right corner
బెంగళూరు బుల్స్ 2 1
133
దర్శన్ దర్శన్ Raider
యు ముంబా 14 1
133
రాకేష్ నార్వాల్ రాకేష్ నార్వాల్ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 6 1
133
K. ప్రప్పన్జన్ K. ప్రప్పన్జన్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 22 1
133
ఇ సుబాష్ ఇ సుబాష్ All Rounder
యు ముంబా 2 1
133
N. Shiva Ramakrishna All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 1 1
133
Anand Surendra Tomar Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 5 1
133
తపస్ పాల్ తపస్ పాల్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 2 1
133
పంకజ్ పంకజ్ All Rounder
యుపి యోధా 1 1
133
అజయ్ కుమార్ అజయ్ కుమార్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 13 1
133
సోంబిర్ సోంబిర్ Defender, right corner
తెలుగు టైటాన్స్ 4 1
133
అతుల్ M S అతుల్ M S Raider
తమిళ తలైవాస్ 19 1
133
అమిత్ అమిత్ Defender, right cover
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 6 1
133
విజయ్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ Defender, left corner
పాట్నా పైరెట్స్ 4 1
133
Vikram Kandola Defender, left cover
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 1 1
133
Kamal Singh Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 8 1
133
Armaan All Rounder
తెలుగు టైటాన్స్ 4 1
133
Aashish Nagar Defender, right corner
యుపి యోధా 3 1

Player - Super Tackles

Rank Name Team Played Super Tackles
1
విశాల్ భరద్వాజ్ విశాల్ భరద్వాజ్ All Rounder
తెలుగు టైటాన్స్ 17 9
2
అబోజర్ మిగని అబోజర్ మిగని Defender
తెలుగు టైటాన్స్ 21 8
2
నితేష్ కుమార్ నితేష్ కుమార్ Defender, right corner
యుపి యోధా 25 8
4
సందీప్ నార్వాల్ సందీప్ నార్వాల్ All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 18 7
4
రవి కుమార్ రవి కుమార్ Defender, right cover
పుణెరి పల్టన్ 22 7
6
Sandeep Kumar Dhull Defender, left corner
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 22 5
6
మంజిత్ చాలర్ మంజిత్ చాలర్ All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 19 5
6
Narender All Rounder
యుపి యోధా 25 5
6
Parveen Defender, left cover
హర్యానా స్టీలెర్స్ 19 5
10
సత్పాల్ సత్పాల్ Defender, right corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 12 4
10
వినోద్ కుమార్ వినోద్ కుమార్ Raider
యు ముంబా 17 4
10
ఫర్హాద్ మాలఘర్దాన్ ఫర్హాద్ మాలఘర్దాన్ Defender, right cover
తెలుగు టైటాన్స్ 22 4
10
కుల్దీప్ సింగ్ కుల్దీప్ సింగ్ All Rounder
హర్యానా స్టీలెర్స్ 22 4
10
యంగ్ చాంగ్ కో యంగ్ చాంగ్ కో Defender, left cover
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 13 4
10
సునీల్ కుమార్ సునీల్ కుమార్ Defender, right cover
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 25 4
10
అనిల్ కుమార్ అనిల్ కుమార్ Defender, left cover
తెలుగు టైటాన్స్ 18 4
10
పర్వేశ్ భీష్వాల్ పర్వేశ్ భీష్వాల్ Defender, left cover
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 25 4
10
జీవా కుమార్ జీవా కుమార్ Defender, right and left cover
యుపి యోధా 19 4
10
జోగిందర్ నార్వాల్ జోగిందర్ నార్వాల్ Defender, left corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 4
10
గిరీష్ మారుతి ఎర్నాక్ గిరీష్ మారుతి ఎర్నాక్ Defender, left corner
పుణెరి పల్టన్ 20 4
10
అమిత్ హుడా అమిత్ హుడా Defender, right corner
తమిళ తలైవాస్ 18 4
10
సచిన్ కుమార్ సచిన్ కుమార్ Defender, left corner
యుపి యోధా 25 4
23
వికాస్ కాలే వికాస్ కాలే Defender, right cover
పాట్నా పైరెట్స్ 22 3
23
ఆశిష్ కుమార్ ఆశిష్ కుమార్ Defender, right cover
బెంగళూరు బుల్స్ 24 3
23
సందీప్ సందీప్ Defender, left corner
బెంగళూరు బుల్స్ 10 3
23
ఫజెల్ అట్రాచలి ఫజెల్ అట్రాచలి Defender, left corner
యు ముంబా 23 3
23
ధర్మరాజ్ చెరలతన్ ధర్మరాజ్ చెరలతన్ Defender, right and left corner
యు ముంబా 22 3
23
మోహిత్ చిల్లార్ మోహిత్ చిల్లార్ Defender, right corner
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 14 3
23
రవీందర్ పహల్ రవీందర్ పహల్ Defender, right corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 3
23
సునీల్ సిద్ధ్వాలీ సునీల్ సిద్ధ్వాలీ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 16 3
23
Baldev Singh Defender, right corner
బెంగాల్ వారియర్స్ 18 3
23
సురేందర్ సింగ్ సురేందర్ సింగ్ Defender, right cover
యు ముంబా 22 3
23
జవహర్ జవహర్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 15 3
23
Shubham Shinde Defender, right corner
పుణెరి పల్టన్ 10 3
23
Adarsh T Defender, left corner
బెంగాల్ వారియర్స్ 10 3
23
Ruturaj Shivaji Koravi Defender
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 23 3
37
అమిత్ షెరాన్ అమిత్ షెరాన్ Defender
బెంగళూరు బుల్స్ 15 2
37
మోను మోను Raider
పుణెరి పల్టన్ 14 2
37
మోర్ G B మోర్ G B Raider
పుణెరి పల్టన్ 22 2
37
Naveen Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 21 2
37
మనీష్ మనీష్ Defender, right cover
పాట్నా పైరెట్స్ 17 2
37
విశాల్ విశాల్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 6 2
37
సచిన్ సచిన్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 23 2
37
సాంతపనసెల్వం సాంతపనసెల్వం All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 14 2
37
మొహ్సేన్ మఘ్సౌడ్లో మొహ్సేన్ మఘ్సౌడ్లో Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 19 2
37
జైదీప్ జైదీప్ Defender, left corner
పాట్నా పైరెట్స్ 22 2
37
విశాల్ మనే విశాల్ మనే Defender, right cover
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 2
37
సుర్జీత్ సింగ్ సుర్జీత్ సింగ్ Defender, right cover
బెంగాల్ వారియర్స్ 23 2
37
D. Gopu Defender, right and left corner
తమిళ తలైవాస్ 5 2
37
కాశ్లేలింగ్ అడాక్ కాశ్లేలింగ్ అడాక్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 20 2
37
కుల్దీప్ సింగ్ కుల్దీప్ సింగ్ All Rounder
పాట్నా పైరెట్స్ 7 2
37
విజన్ తంగదురై విజన్ తంగదురై Defender, right cover
బెంగాల్ వారియర్స్ 16 2
37
సచిన్ షిండేడ్ సచిన్ షిండేడ్ Defender, left cover
హర్యానా స్టీలెర్స్ 19 2
54
దీపక్ కుమార్ దహియా దీపక్ కుమార్ దహియా Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 1
54
Sachin Vittala Defender, left corner
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 22 1
54
మనోజ్ దూల్ మనోజ్ దూల్ Defender, right corner
బెంగాల్ వారియర్స్ 8 1
54
సునీల్ సునీల్ Defender, left corner
తమిళ తలైవాస్ 11 1
54
రోహిత్ బలియాన్ రోహిత్ బలియాన్ Raider
యు ముంబా 19 1
54
Gangadhari Mallesh Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 6 1
54
జాంగ్ కున్ లీ జాంగ్ కున్ లీ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 18 1
54
భూపేందర్ సింగ్ భూపేందర్ సింగ్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 4 1
54
చంద్రన్ రంజిత్ చంద్రన్ రంజిత్ Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 24 1
54
దీపక్ హుడ దీపక్ హుడ All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 22 1
54
ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ Raider
యుపి యోధా 21 1
54
రాంగ్ సింగ్ రాంగ్ సింగ్ All Rounder
బెంగాల్ వారియర్స్ 22 1
54
రాహుల్ చౌదరి రాహుల్ చౌదరి Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 21 1
54
రోహిత్ రాణా రోహిత్ రాణా Defender, left cover
యు ముంబా 19 1
54
శ్రికాంత్ జాధవ్ శ్రికాంత్ జాధవ్ Raider
యుపి యోధా 25 1
54
సుకేష్ హెగ్డే సుకేష్ హెగ్డే Raider
తమిళ తలైవాస్ 17 1
54
సాగర్ కృష్ణ సాగర్ కృష్ణ All Rounder
యుపి యోధా 20 1
54
రవీందర్ కుమార్ రవీందర్ కుమార్ Defender, right corner
పాట్నా పైరెట్స్ 8 1
54
అనిల్ కుమార్ అనిల్ కుమార్ Defender, left corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 5 1
54
అక్షయ్ జాధవ్ అక్షయ్ జాధవ్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 18 1
54
N. Shiva Ramakrishna All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 1 1
54
ప్రతాప్ ప్రతాప్ All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 13 1
54
Manjeet Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 22 1
54
మహేందర్ సింగ్ మహేందర్ సింగ్ Defender, left cover
బెంగళూరు బుల్స్ 24 1
54
Parvesh Raider
పుణెరి పల్టన్ 6 1
54
నితిన్ రావల్ నితిన్ రావల్ Defender
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 9 1
54
అమిత్ అమిత్ Defender, right cover
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 6 1
54
విజయ్ విజయ్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 21 1
54
Sandeep All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 5 1
54
Ponparthiban Subramanian Defender, right cover
తమిళ తలైవాస్ 12 1
54
Ajinkya Ashok Pawar Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 17 1
54
Amit Kumar Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 17 1
54
రింకు నార్వాల్ రింకు నార్వాల్ Defender, left corner
పుణెరి పల్టన్ 15 1
54
Amit Defender, left cover
యుపి యోధా 14 1
54
Naveen Kumar Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 1
54
Armaan All Rounder
తెలుగు టైటాన్స్ 4 1
54
Lalit Chaudhary Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 3 1
54
Kamal Singh Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 8 1
54
Anuj Kumar Defender, right cover
తెలుగు టైటాన్స్ 7 1

Player - Super 10s

Rank Name Team Played Super 10s
1
పర్దీప్ నార్వాల్ పర్దీప్ నార్వాల్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 21 15
2
పవన్ సెహ్వావాట్ పవన్ సెహ్వావాట్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 24 13
3
Siddharth Sirish Desai Raider
యు ముంబా 21 12
4
మోయు గోయత్ మోయు గోయత్ Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 20 10
4
దీపక్ హుడ దీపక్ హుడ All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 22 10
6
మనిందర్ సింగ్ మనిందర్ సింగ్ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 22 9
7
Naveen Kumar Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 8
8
సచిన్ సచిన్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 23 7
8
అజయ్ ఠాకూర్ అజయ్ ఠాకూర్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 22 7
10
వికాష్ ఖందోలా వికాష్ ఖందోలా Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 22 6
11
రోహిత్ కుమార్ రోహిత్ కుమార్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 24 5
11
శ్రికాంత్ జాధవ్ శ్రికాంత్ జాధవ్ Raider
యుపి యోధా 25 5
11
ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ ప్రశాంత్ కుమార్ రాయ్ Raider
యుపి యోధా 21 5
14
నితిన్ తోమార్ నితిన్ తోమార్ Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 4
14
K. ప్రప్పన్జన్ K. ప్రప్పన్జన్ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 22 4
14
రాహుల్ చౌదరి రాహుల్ చౌదరి Raider
తెలుగు టైటాన్స్ 21 4
17
చంద్రన్ రంజిత్ చంద్రన్ రంజిత్ Raider
దబాంగ్ ఢిల్లీ 24 3
17
దీపక్ నార్వాల్ దీపక్ నార్వాల్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 17 3
19
మేరాజ్ షీఖ్ మేరాజ్ షీఖ్ All Rounder
దబాంగ్ ఢిల్లీ 19 2
19
జాంగ్ కున్ లీ జాంగ్ కున్ లీ Raider
బెంగాల్ వారియర్స్ 18 2
19
Manjeet Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 22 2
19
మోర్ G B మోర్ G B Raider
పుణెరి పల్టన్ 22 2
19
Abhishek Singh Raider
యు ముంబా 15 2
24
డాంగ్ జియోన్ లీ డాంగ్ జియోన్ లీ Raider
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 11 1
24
Armaan All Rounder
తెలుగు టైటాన్స్ 4 1
24
Naveen Raider
హర్యానా స్టీలెర్స్ 21 1
24
రిషాంక్ దేవడిగా రిషాంక్ దేవడిగా Raider
యుపి యోధా 23 1
24
కాశ్లేలింగ్ అడాక్ కాశ్లేలింగ్ అడాక్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 20 1
24
సెల్వమణి కె సెల్వమణి కె Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 15 1
24
దర్శన్ దర్శన్ Raider
యు ముంబా 14 1
24
దీపక్ కుమార్ దహియా దీపక్ కుమార్ దహియా Raider
పుణెరి పల్టన్ 11 1

Player - High 5s

Rank Name Team Played High 5s
1
నితేష్ కుమార్ నితేష్ కుమార్ Defender, right corner
యుపి యోధా 25 8
2
మహేందర్ సింగ్ మహేందర్ సింగ్ Defender, left cover
బెంగళూరు బుల్స్ 24 6
2
ఫజెల్ అట్రాచలి ఫజెల్ అట్రాచలి Defender, left corner
యు ముంబా 23 6
4
పర్వేశ్ భీష్వాల్ పర్వేశ్ భీష్వాల్ Defender, left cover
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 25 5
4
విశాల్ భరద్వాజ్ విశాల్ భరద్వాజ్ All Rounder
తెలుగు టైటాన్స్ 17 5
6
అబోజర్ మిగని అబోజర్ మిగని Defender
తెలుగు టైటాన్స్ 21 4
6
జైదీప్ జైదీప్ Defender, left corner
పాట్నా పైరెట్స్ 22 4
6
సునీల్ సిద్ధ్వాలీ సునీల్ సిద్ధ్వాలీ Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 16 4
6
Sandeep Kumar Dhull Defender, left corner
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 22 4
6
సుర్జీత్ సింగ్ సుర్జీత్ సింగ్ Defender, right cover
బెంగాల్ వారియర్స్ 23 4
6
అమిత్ హుడా అమిత్ హుడా Defender, right corner
తమిళ తలైవాస్ 18 4
6
రవీందర్ పహల్ రవీందర్ పహల్ Defender, right corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 4
6
గిరీష్ మారుతి ఎర్నాక్ గిరీష్ మారుతి ఎర్నాక్ Defender, left corner
పుణెరి పల్టన్ 20 4
14
విశాల్ మనే విశాల్ మనే Defender, right cover
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 3
14
సునీల్ కుమార్ సునీల్ కుమార్ Defender, right cover
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 25 3
16
జవహర్ జవహర్ Raider
పాట్నా పైరెట్స్ 15 2
16
Narender All Rounder
యుపి యోధా 25 2
16
అమిత్ షెరాన్ అమిత్ షెరాన్ Defender
బెంగళూరు బుల్స్ 15 2
16
కుల్దీప్ సింగ్ కుల్దీప్ సింగ్ All Rounder
హర్యానా స్టీలెర్స్ 22 2
16
సురేందర్ సింగ్ సురేందర్ సింగ్ Defender, right cover
యు ముంబా 22 2
16
వినోద్ కుమార్ వినోద్ కుమార్ Raider
యు ముంబా 17 2
16
సచిన్ కుమార్ సచిన్ కుమార్ Defender, left corner
యుపి యోధా 25 2
16
రవి కుమార్ రవి కుమార్ Defender, right cover
పుణెరి పల్టన్ 22 2
16
మంజిత్ చాలర్ మంజిత్ చాలర్ All Rounder
తమిళ తలైవాస్ 19 2
16
రోహిత్ రాణా రోహిత్ రాణా Defender, left cover
యు ముంబా 19 2
16
Sunil Defender, right corner
హర్యానా స్టీలెర్స్ 22 2
27
Parveen Defender, left cover
హర్యానా స్టీలెర్స్ 19 1
27
Amit Kumar Raider
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 17 1
27
Ponparthiban Subramanian Defender, right cover
తమిళ తలైవాస్ 12 1
27
దీపక్ హుడ దీపక్ హుడ All Rounder
జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్ 22 1
27
ధర్మరాజ్ చెరలతన్ ధర్మరాజ్ చెరలతన్ Defender, right and left corner
యు ముంబా 22 1
27
జీవా కుమార్ జీవా కుమార్ Defender, right and left cover
యుపి యోధా 19 1
27
వికాస్ కాలే వికాస్ కాలే Defender, right cover
పాట్నా పైరెట్స్ 22 1
27
జోగిందర్ నార్వాల్ జోగిందర్ నార్వాల్ Defender, left corner
దబాంగ్ ఢిల్లీ 22 1
27
ఆశిష్ కుమార్ ఆశిష్ కుమార్ Defender, right cover
బెంగళూరు బుల్స్ 24 1
27
సందీప్ నార్వాల్ సందీప్ నార్వాల్ All Rounder
పుణెరి పల్టన్ 18 1
27
రోహిత్ కుమార్ రోహిత్ కుమార్ Raider
బెంగళూరు బుల్స్ 24 1
27
సాగర్ కృష్ణ సాగర్ కృష్ణ All Rounder
యుపి యోధా 20 1
27
అనిల్ కుమార్ అనిల్ కుమార్ Raider
తమిళ తలైవాస్ 4 1
27
Ruturaj Shivaji Koravi Defender
గుజరాత్ ఫార్చున్ గెయింట్స్ 23 1