హోం  »  ప్రో కబడ్డీ  »  మ్యాచ్‌లు

ప్రో కబ్డడీ లీగ్ 2019 టైమ్ టేబుల్

ప్రో కబడ్డీ లీగ్(పీకేఎల్) 7వ సీజన్ జులై 20 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. మొత్తం 12 జట్లు మూడు నెలలు పాటు టైటిల్ వేటలో పోటీ పడనున్నాయి. అక్టోబర్ 19న జరిగే పైనల్లో విజేత ఎవరో తెలిసిపోతుంది. ప్రో కబడ్డీ లీగ్ 7వ సీజన్ మ్యాచ్ షెడ్యూల్ కోసం.

మొత్తం మ్యాచ్‌లు
మొత్తం జట్లు
మొత్తం వేదికలు
Match 60 - League
Mon, Aug 26 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
హర్యానా హర్యానా
Vs
Thyagaraj Sports Complex, Delhi
Match 61 - League
Mon, Aug 26 20:30 (IST)
యుపి యుపి
పుణె పుణె
Vs
Thyagaraj Sports Complex, Delhi
Match 62 - League
Wed, Aug 28 19:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
హర్యానా హర్యానా
Vs
Thyagaraj Sports Complex, Delhi
Match 63 - League
Wed, Aug 28 20:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
ముంబై ముంబై
Vs
Thyagaraj Sports Complex, Delhi
Match 64 - League
Thu, Aug 29 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Thyagaraj Sports Complex, Delhi
Match 65 - League
Fri, Aug 30 19:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
పుణె పుణె
Vs
Thyagaraj Sports Complex, Delhi
Match 66 - League
Fri, Aug 30 20:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
పాట్నా పాట్నా
Vs
Thyagaraj Sports Complex, Delhi
Match 67 - League
Sat, Aug 31 19:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 68 - League
Sat, Aug 31 20:30 (IST)
ముంబై ముంబై
జైపూర్ జైపూర్
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 69 - League
Sun, Sep 1 19:30 (IST)
యుపి యుపి
బెంగాల్ బెంగాల్
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 70 - League
Sun, Sep 1 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 71 - League
Mon, Sep 2 19:30 (IST)
పుణె పుణె
హర్యానా హర్యానా
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 72 - League
Mon, Sep 2 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 73 - League
Wed, Sep 4 19:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 74 - League
Wed, Sep 4 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
పాట్నా పాట్నా
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 75 - League
Thu, Sep 5 19:30 (IST)
పుణె పుణె
ముంబై ముంబై
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 76 - League
Fri, Sep 6 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
యుపి యుపి
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 77 - League
Fri, Sep 6 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
Vs
Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru
Match 78 - League
Sat, Sep 7 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 79 - League
Sat, Sep 7 20:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
హర్యానా హర్యానా
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 80 - League
Sun, Sep 8 19:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 81 - League
Sun, Sep 8 20:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
పుణె పుణె
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 82 - League
Mon, Sep 9 19:30 (IST)
యుపి యుపి
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 83 - League
Mon, Sep 9 20:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
పాట్నా పాట్నా
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 84 - League
Wed, Sep 11 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
జైపూర్ జైపూర్
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 85 - League
Wed, Sep 11 20:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
ముంబై ముంబై
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 86 - League
Thu, Sep 12 19:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
పాట్నా పాట్నా
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 87 - League
Fri, Sep 13 19:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
ముంబై ముంబై
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 88 - League
Fri, Sep 13 20:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata
Match 89 - League
Sat, Sep 14 19:30 (IST)
పుణె పుణె
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 90 - League
Sat, Sep 14 20:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
హర్యానా హర్యానా
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 91 - League
Sun, Sep 15 19:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 92 - League
Sun, Sep 15 20:30 (IST)
పుణె పుణె
పాట్నా పాట్నా
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 93 - League
Mon, Sep 16 19:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
యుపి యుపి
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 94 - League
Mon, Sep 16 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 95 - League
Wed, Sep 18 19:30 (IST)
ముంబై ముంబై
యుపి యుపి
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 96 - League
Wed, Sep 18 20:30 (IST)
పుణె పుణె
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 97 - League
Thu, Sep 19 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
హర్యానా హర్యానా
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 98 - League
Fri, Sep 20 19:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
పాట్నా పాట్నా
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 99 - League
Fri, Sep 20 20:30 (IST)
పుణె పుణె
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
Match 100 - League
Sat, Sep 21 19:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 101 - League
Sat, Sep 21 20:30 (IST)
యుపి యుపి
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 102 - League
Sun, Sep 22 19:30 (IST)
ముంబై ముంబై
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 103 - League
Sun, Sep 22 20:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
బెంగాల్ బెంగాల్
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 104 - League
Mon, Sep 23 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
హర్యానా హర్యానా
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 105 - League
Mon, Sep 23 20:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 106 - League
Wed, Sep 25 19:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
బెంగాల్ బెంగాల్
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 107 - League
Wed, Sep 25 20:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
పుణె పుణె
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 108 - League
Thu, Sep 26 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 109 - League
Fri, Sep 27 19:30 (IST)
ముంబై ముంబై
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 110 - League
Fri, Sep 27 20:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
Vs
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Match 111 - League
Sat, Sep 28 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
యుపి యుపి
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 112 - League
Sat, Sep 28 20:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 113 - League
Sun, Sep 29 19:30 (IST)
పుణె పుణె
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 114 - League
Sun, Sep 29 20:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 115 - League
Mon, Sep 30 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 116 - League
Mon, Sep 30 20:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
ముంబై ముంబై
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 117 - League
Wed, Oct 2 19:30 (IST)
ముంబై ముంబై
పాట్నా పాట్నా
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 118 - League
Wed, Oct 2 20:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 119 - League
Thu, Oct 3 19:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
పుణె పుణె
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 120 - League
Fri, Oct 4 19:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 121 - League
Fri, Oct 4 20:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
Vs
Tau Devilal Sports Complex, Panchkula
Match 122 - League
Sat, Oct 5 19:30 (IST)
యుపి యుపి
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 123 - League
Sat, Oct 5 20:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
పాట్నా పాట్నా
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 124 - League
Sun, Oct 6 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
పాట్నా పాట్నా
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 125 - League
Sun, Oct 6 20:30 (IST)
యుపి యుపి
పుణె పుణె
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 126 - League
Mon, Oct 7 19:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 127 - League
Mon, Oct 7 20:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
జైపూర్ జైపూర్
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 128 - League
Wed, Oct 9 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 129 - League
Wed, Oct 9 20:30 (IST)
యుపి యుపి
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 130 - League
Thu, Oct 10 19:30 (IST)
ముంబై ముంబై
హర్యానా హర్యానా
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 131 - League
Fri, Oct 11 19:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
ముంబై ముంబై
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Match 132 - League
Fri, Oct 11 20:30 (IST)
యుపి యుపి
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Shaheed Vijay Singh Pathik Sports Complex, Greater Noida
Eliminator 1 - Playoffs
Mon, Oct 14 19:30 (IST)
TBC TBC
TBC TBC
Vs
TBD
Eliminator 2 - Playoffs
Mon, Oct 14 20:30 (IST)
TBC TBC
TBC TBC
Vs
TBD
Semi-Final 1 - Semi Final
Wed, Oct 16 19:30 (IST)
TBC TBC
TBC TBC
Vs
TBD
Semi-Final 2 - Semi Final
Wed, Oct 16 20:30 (IST)
TBC TBC
TBC TBC
Vs
TBD
Final - Final
Sat, Oct 19 19:30 (IST)
TBC TBC
TBC TBC
Vs
TBD
పాయింట్ల పట్టిక
జట్లు M W L PTS
ఢిల్లీ 9 7 1 39
జైపూర్ 11 7 4 37
బెంగాల్ 9 5 2 33
ఫలితాలు
 • Match 59 Aug 25 2019 20:30 (IST) ఢిల్లీ ఢిల్లీ
  36 - 27
  యుపి యుపి
  Thyagaraj Sports Complex, Delhi
 • Match 58 Aug 25 2019 19:30 (IST) జైపూర్ జైపూర్
  30 - 41
  బెంగళూరు బెంగళూరు
  Thyagaraj Sports Complex, Delhi
 • Match 57 Aug 24 2019 20:30 (IST) జైపూర్ జైపూర్
  21 - 24
  హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
  Thyagaraj Sports Complex, Delhi
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Yes No
Settings X