హోం  »  Cricket  »  Pakistan vs Australia 2019  »  Stats

Pakistan vs Australia 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 451 85.90 31 14
2 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 5 291 85.84 23 4
3 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 5 5 272 81.44 27 -
4 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 4 258 139.46 27 9
5 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 94.67 21 1
6 షాన్ మార్ష్ Australia 5 5 182 80.89 12 3
7 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 88.24 8 3
8 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 141 122.61 16 3
9 అబిద్ అలీ Pakistan 2 2 112 93.33 9 -
10 షాన్ మసూద్ Pakistan 5 5 111 76.55 12 -
11 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 102 86.44 5 2
12 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 5 4 92 106.98 9 -
13 అలెక్స్ కారే Australia 5 3 80 88.89 3 1
14 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 3 63 60.58 3 3
15 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 42 105.00 5 1
16 యాసిర్ షా Pakistan 5 4 25 71.43 - -
17 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 16 61.54 1 -
18 Saad Ali Pakistan 2 2 11 47.83 - -
19 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 6 200.00 - -
20 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6 100.00 - 1
21 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 3 2 5 62.50 - -
22 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 5 250.00 1 -
23 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 3 1 2 100.00 - -
24 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 1 1 2 50.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 5 250.00 0
2 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 6 200.00 0
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 4 258 139.46 64.5
4 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 141 122.61 70.5
5 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 5 4 92 106.98 30.67
6 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 42 105.00 21
7 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 3 1 2 100.00 0
8 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6 100.00 3
9 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 94.67 57.75
10 అబిద్ అలీ Pakistan 2 2 112 93.33 56
11 అలెక్స్ కారే Australia 5 3 80 88.89 40
12 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 88.24 30
13 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 102 86.44 34
14 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 451 85.90 112.75
15 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 5 291 85.84 72.75
16 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 5 5 272 81.44 54.4
17 షాన్ మార్ష్ Australia 5 5 182 80.89 60.67
18 షాన్ మసూద్ Pakistan 5 5 111 76.55 22.2
19 యాసిర్ షా Pakistan 5 4 25 71.43 25
20 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 3 2 5 62.50 5
21 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 16 61.54 5.33
22 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 3 63 60.58 21
23 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 1 1 2 50.00 0
24 Saad Ali Pakistan 2 2 11 47.83 5.5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 153 85.90 31 14
2 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 5 130 85.84 23 4
3 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 115 94.67 21 1
4 అబిద్ అలీ Pakistan 2 2 112 93.33 9 -
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 4 98 139.46 27 9
6 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 5 5 98 81.44 27 -
7 షాన్ మార్ష్ Australia 5 5 91 80.89 12 3
8 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 60 86.44 5 2
9 అలెక్స్ కారే Australia 5 3 55 88.89 3 1
10 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 50 122.61 16 3
11 షాన్ మసూద్ Pakistan 5 5 50 76.55 12 -
12 Umar Akmal Pakistan 5 5 48 88.24 8 3
13 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 5 4 47 106.98 9 -
14 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 3 46 60.58 3 3
15 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 28 105.00 5 1
16 యాసిర్ షా Pakistan 5 4 11 71.43 - -
17 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 10 61.54 1 -
18 Saad Ali Pakistan 2 2 7 47.83 - -
19 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 6 200.00 - -
20 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6 100.00 - 1
21 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 3 2 5 62.50 - -
22 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 5 250.00 1 -
23 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 3 1 2 100.00 - -
24 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 1 1 2 50.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 451 112.75 1
2 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 5 291 72.75 1
3 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 141 70.5 3
4 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 4 258 64.5 0
5 షాన్ మార్ష్ Australia 5 5 182 60.67 2
6 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 57.75 0
7 అబిద్ అలీ Pakistan 2 2 112 56 0
8 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 5 5 272 54.4 0
9 అలెక్స్ కారే Australia 5 3 80 40 1
10 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 102 34 0
11 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 5 4 92 30.67 1
12 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 30 0
13 యాసిర్ షా Pakistan 5 4 25 25 3
14 షాన్ మసూద్ Pakistan 5 5 111 22.2 0
15 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 42 21 0
16 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 3 63 21 0
17 Saad Ali Pakistan 2 2 11 5.5 0
18 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 16 5.33 0
19 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 3 2 5 5 1
20 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6 3 1
21 ఆడమ్ జంపా Australia 5 0 0 0 0
22 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 6 0 1
23 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 0 0 0 0
24 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 5 0 1
25 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 3 0 0 0 0
26 మొహమ్మద్ అమీర్ Pakistan 1 0 0 0 0
27 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 3 1 0 0 0
28 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 3 1 2 0 1
29 నాథన్ లియోన్ Australia 5 0 0 0 0
30 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 1 1 2 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 451 2 153
2 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 5 291 2 130
3 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 2 115
4 అబిద్ అలీ Pakistan 2 2 112 1 112
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 4 258 - 98
6 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 5 5 272 - 98
7 షాన్ మార్ష్ Australia 5 5 182 - 91
8 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 102 - 60
9 అలెక్స్ కారే Australia 5 3 80 - 55
10 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 141 - 50
11 షాన్ మసూద్ Pakistan 5 5 111 - 50
12 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 - 48
13 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 5 4 92 - 47
14 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 3 63 - 46
15 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 42 - 28
16 యాసిర్ షా Pakistan 5 4 25 - 11
17 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 16 - 10
18 Saad Ali Pakistan 2 2 11 - 7
19 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 6 - 6
20 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6 - 6
21 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 3 2 5 - 5
22 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 5 - 5
23 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 3 1 2 - 2
24 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 1 1 2 - 2

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 4 258 3 98
2 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 5 5 272 3 98
3 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 451 2 153
4 షాన్ మార్ష్ Australia 5 5 182 2 91
5 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 102 1 60
6 అలెక్స్ కారే Australia 5 3 80 1 55
7 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 141 1 50
8 షాన్ మసూద్ Pakistan 5 5 111 1 50

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 451 14
2 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 4 258 9
3 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 5 291 4
4 షాన్ మార్ష్ Australia 5 5 182 3
5 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 3
6 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 141 3
7 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 3 63 3
8 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 102 2
9 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 1
10 అలెక్స్ కారే Australia 5 3 80 1
11 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 42 1
12 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 451 31
2 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 5 5 272 27
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 4 258 27
4 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 5 291 23
5 Mohammad Rizwan Pakistan 5 4 231 21
6 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 141 16
7 షాన్ మార్ష్ Australia 5 5 182 12
8 షాన్ మసూద్ Pakistan 5 5 111 12
9 అబిద్ అలీ Pakistan 2 2 112 9
10 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 5 4 92 9
11 Umar Akmal Pakistan 5 5 150 8
12 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 102 5
13 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 42 5
14 అలెక్స్ కారే Australia 5 3 80 3
15 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 3 63 3
16 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 16 1
17 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 5 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ఆడమ్ జంపా Australia 5 5 292 7 0
2 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 3 3 162 7 0
3 నాథన్ లియోన్ Australia 5 5 300 5 0
4 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 174 5 0
5 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 2 96 4 0
6 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 3 3 168 4 0
7 యాసిర్ షా Pakistan 5 5 300 4 0
8 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 210 3 0
9 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 282 3 0
10 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 2 78 3 0
11 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 1 1 48 3 0
12 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 2 102 2 0
13 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 108 2 0
14 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 3 3 138 2 0
15 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 2 72 1 0
16 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 113 1 0
17 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 4 84 1 0
18 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 3 3 162 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 2 72 60 1 -
3 ఆడమ్ జంపా Australia 5 5 292 261 7 -
5 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 113 95 1 -
6 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 210 175 3 -
7 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 4 84 75 1 -
8 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 282 251 3 -
10 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 2 96 92 4 -
11 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 2 78 80 3 -
12 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 3 3 168 178 4 -
13 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 2 102 98 2 -
14 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 108 115 2 -
15 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 3 3 162 153 1 -
16 మొహమ్మద్ అమీర్ Pakistan 1 1 54 59 0 -
18 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 3 3 138 156 2 -
19 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 3 3 162 166 7 -
20 నాథన్ లియోన్ Australia 5 5 300 249 5 -
21 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 1 1 48 23 3 -
26 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 1 6 10 0 -
28 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 174 139 5 -
30 యాసిర్ షా Pakistan 5 5 300 283 4 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 1 1 2.88 50
2 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 4.79 100
3 నాథన్ లియోన్ Australia 5 5 4.98 0
4 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 2 5 85.9
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 5 139.46
6 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 5.04 105
7 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 5.34 122.61
8 ఆడమ్ జంపా Australia 5 5 5.36 0
9 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 4 5.36 85.84
10 యాసిర్ షా Pakistan 5 5 5.66 71.43
11 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 3 3 5.67 0
12 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 2 5.75 200
13 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 2 5.76 250
14 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 2 6.15 0
15 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 3 3 6.15 100
16 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6.36 62.5
17 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 6.39 61.54
18 మొహమ్మద్ అమీర్ Pakistan 1 1 6.56 0
19 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 3 3 6.78 0
20 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 1 10 86.44

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 1 1 2.88 7.67
2 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 2 5.75 23.00
3 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 3 3 6.15 23.71
4 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 2 6.15 26.67
5 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 3 3 4.79 27.80
6 ఆడమ్ జంపా Australia 5 5 5.36 37.29
7 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6.36 44.50
8 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 2 2 5.76 49.00
9 నాథన్ లియోన్ Australia 5 5 4.98 49.80
10 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 6.39 57.50
11 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 5 58.33
12 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 2 5 60.00
13 యాసిర్ షా Pakistan 5 5 5.66 70.75
14 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 5 4 5.36 75.00
15 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 3 3 6.78 78.00
16 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 5 5.34 83.67
17 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 5.04 95.00
18 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 3 3 5.67 153.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more