హోం  »  Cricket  »  Pakistan vs New Zealand 2018  »  Stats

Pakistan vs New Zealand 2018 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 132 145.05 10 6
2 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 126 116.67 12 2
3 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 3 108 122.73 10 2
4 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 104 138.67 10 5
5 Asif Ali Pakistan 3 3 64 110.34 2 3
6 కోరీ ఆండర్సన్ New Zealand 2 2 53 143.24 4 2
7 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 52 126.83 3 -
8 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 3 3 43 84.31 3 1
9 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 37 160.87 4 1
10 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 2 2 35 112.90 4 1
11 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 2 34 130.77 3 1
12 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 16 72.73 1 -
13 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 1 14 280.00 1 1
14 ఇష్ సోడి New Zealand 3 1 11 122.22 1 -
15 Tim Seifert New Zealand 3 3 11 122.22 1 1
16 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 1 10 125.00 - 1
17 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 5 166.67 1 -
18 Mark Chapman New Zealand 1 1 2 66.67 - -
19 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1 1 33.33 - -
20 Sahibzada Farhan Pakistan 1 1 1 12.50 - -
21 Seth Rance New Zealand 1 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 1 14 280.00 0
2 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 5 166.67 2.5
3 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 37 160.87 12.33
4 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 132 145.05 132
5 కోరీ ఆండర్సన్ New Zealand 2 2 53 143.24 53
6 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 104 138.67 34.67
7 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 2 34 130.77 34
8 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 52 126.83 26
9 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 1 10 125.00 0
10 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 3 108 122.73 36
11 ఇష్ సోడి New Zealand 3 1 11 122.22 0
12 Tim Seifert New Zealand 3 3 11 122.22 3.67
13 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 126 116.67 42
14 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 2 2 35 112.90 17.5
15 Asif Ali Pakistan 3 3 64 110.34 32
16 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 3 3 43 84.31 14.33
17 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 16 72.73 5.33
18 Mark Chapman New Zealand 1 1 2 66.67 2
19 Seth Rance New Zealand 1 1 1 50.00 1
20 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1 1 33.33 1
21 Sahibzada Farhan Pakistan 1 1 1 12.50 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 79 116.67 12 2
2 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 3 60 122.73 10 2
3 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 58 138.67 10 5
4 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 53 145.05 10 6
5 కోరీ ఆండర్సన్ New Zealand 2 2 44 143.24 4 2
6 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 42 126.83 3 -
7 Asif Ali Pakistan 3 3 38 110.34 2 3
8 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 2 34 130.77 3 1
9 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 3 3 26 84.31 3 1
10 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 2 2 24 112.90 4 1
11 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 19 160.87 4 1
12 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 1 14 280.00 1 1
13 ఇష్ సోడి New Zealand 3 1 11 122.22 1 -
14 Tim Seifert New Zealand 3 3 11 122.22 1 1
15 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 1 10 125.00 - 1
16 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 6 72.73 1 -
17 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 5 166.67 1 -
18 Mark Chapman New Zealand 1 1 2 66.67 - -
19 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1 1 33.33 - -
20 Sahibzada Farhan Pakistan 1 1 1 12.50 - -
21 Seth Rance New Zealand 1 1 1 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 132 132 2
2 కోరీ ఆండర్సన్ New Zealand 2 2 53 53 1
3 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 126 42 0
4 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 3 108 36 0
5 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 104 34.67 0
6 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 2 34 34 1
7 Asif Ali Pakistan 3 3 64 32 1
8 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 52 26 1
9 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 2 2 35 17.5 0
10 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 3 3 43 14.33 0
11 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 37 12.33 0
12 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 16 5.33 0
13 Tim Seifert New Zealand 3 3 11 3.67 0
14 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 5 2.5 1
15 Mark Chapman New Zealand 1 1 2 2 0
16 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1 1 1 0
17 Sahibzada Farhan Pakistan 1 1 1 1 0
18 Seth Rance New Zealand 1 1 1 1 0
19 ఆడమ్ మిల్నే New Zealand 2 1 0 0 1
20 Ajaz Patel New Zealand 2 0 0 0 0
21 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 1 10 0 1
22 హసన్ అలీ Pakistan 2 0 0 0 0
23 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 1 14 0 1
24 ఇష్ సోడి New Zealand 3 1 11 0 1
25 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 0 0 0 0
26 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 2 0 0 0 0
27 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 1 0 0 0 0
28 Waqas Maqsood Pakistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 126 - 79
2 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 3 108 - 60
3 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 104 - 58
4 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 132 - 53
5 కోరీ ఆండర్సన్ New Zealand 2 2 53 - 44
6 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 52 - 42
7 Asif Ali Pakistan 3 3 64 - 38
8 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 2 34 - 34
9 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 3 3 43 - 26
10 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 2 2 35 - 24
11 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 37 - 19
12 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 1 14 - 14
13 ఇష్ సోడి New Zealand 3 1 11 - 11
14 Tim Seifert New Zealand 3 3 11 - 11
15 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 1 10 - 10
16 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 16 - 6
17 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 5 - 5
18 Mark Chapman New Zealand 1 1 2 - 2
19 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1 1 - 1
20 Sahibzada Farhan Pakistan 1 1 1 - 1
21 Seth Rance New Zealand 1 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 126 1 79
2 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 3 108 1 60
3 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 104 1 58
4 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 132 1 53

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 132 6
2 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 104 5
3 Asif Ali Pakistan 3 3 64 3
4 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 126 2
5 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 3 108 2
6 కోరీ ఆండర్సన్ New Zealand 2 2 53 2
7 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 3 3 43 1
8 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 37 1
9 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 2 2 35 1
10 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 2 34 1
11 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 1 14 1
12 Tim Seifert New Zealand 3 3 11 1
13 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 1 10 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 126 12
2 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 132 10
3 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 3 108 10
4 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 104 10
5 కోరీ ఆండర్సన్ New Zealand 2 2 53 4
6 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 37 4
7 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 2 2 35 4
8 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 52 3
9 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 3 3 43 3
10 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 2 34 3
11 Asif Ali Pakistan 3 3 64 2
12 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 16 1
13 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 1 14 1
14 ఇష్ సోడి New Zealand 3 1 11 1
15 Tim Seifert New Zealand 3 3 11 1
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 5 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 3
2 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 3 2
3 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 2
4 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 2
5 Asif Ali Pakistan 3 1
6 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 1
7 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 1
8 కోరీ ఆండర్సన్ New Zealand 2 1
9 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 2 1
10 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 1
11 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 1
12 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1
13 Mark Chapman New Zealand 1 1
14 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 1
15 Tim Seifert New Zealand 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ఆడమ్ మిల్నే New Zealand 2 2 40 4 0
2 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 3 72 4 0
3 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 3 72 4 0
4 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 66 3 0
5 హసన్ అలీ Pakistan 2 2 42 3 0
6 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 2 2 42 3 0
7 Waqas Maqsood Pakistan 1 1 11 2 0
8 Ajaz Patel New Zealand 2 2 36 1 0
9 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 36 1 0
10 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 3 42 1 0
11 ఇష్ సోడి New Zealand 3 3 60 1 0
12 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1 24 1 0
13 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 42 1 0
14 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 72 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ఆడమ్ మిల్నే New Zealand 2 2 40 53 4 -
2 Ajaz Patel New Zealand 2 2 36 45 1 -
5 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 36 56 1 -
6 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 66 86 3 -
8 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 3 42 48 1 -
11 హసన్ అలీ Pakistan 2 2 42 78 3 -
12 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 3 72 79 4 -
13 ఇష్ సోడి New Zealand 3 3 60 85 1 -
15 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1 24 29 1 -
17 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 42 33 1 -
21 Seth Rance New Zealand 1 1 24 22 0 -
22 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 3 72 80 4 -
23 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 2 2 42 49 3 -
26 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 72 86 1 -
27 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 1 1 18 24 0 -
28 Waqas Maqsood Pakistan 1 1 11 21 2 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 4.71 145.05
2 Seth Rance New Zealand 1 1 5.5 50
3 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 3 6.58 280
4 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6.67 0
5 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 3 6.86 125
6 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 2 2 7 0
7 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 7.17 166.67
8 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1 7.25 33.33
9 Ajaz Patel New Zealand 2 2 7.5 0
10 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 7.82 72.73
11 ఆడమ్ మిల్నే New Zealand 2 2 7.95 0
12 ఉస్మాన్ ఖాన్ Pakistan 1 1 8 0
13 ఇష్ సోడి New Zealand 3 3 8.5 122.22
14 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 9.33 138.67
15 హసన్ అలీ Pakistan 2 2 11.14 0
16 Waqas Maqsood Pakistan 1 1 11.45 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Waqas Maqsood Pakistan 1 1 11.45 10.50
2 ఆడమ్ మిల్నే New Zealand 2 2 7.95 13.25
3 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 2 2 7 16.33
4 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 3 3 6.58 19.75
5 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 3 6.67 20.00
6 హసన్ అలీ Pakistan 2 2 11.14 26.00
7 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 7.82 28.67
8 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 1 1 7.25 29.00
9 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 4.71 33.00
10 Ajaz Patel New Zealand 2 2 7.5 45.00
11 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 3 6.86 48.00
12 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 9.33 56.00
13 ఇష్ సోడి New Zealand 3 3 8.5 85.00
14 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 7.17 86.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 2 166 71.55 8 1
2 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 3 3 154 90.59 19 -
3 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 138 91.39 9 1
4 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 3 78 89.66 8 -
5 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 2 69 97.18 5 -
6 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 60 101.69 6 2
7 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 58 71.60 4 -
8 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 1 50 69.44 - 2
9 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 2 2 50 62.50 4 -
10 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 48 57.14 2 -
11 జార్జి వర్కర్ New Zealand 3 3 47 60.26 4 -
12 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 46 69.70 3 -
13 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 42 107.69 6 1
14 ఇష్ సోడి New Zealand 3 2 37 123.33 2 3
15 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 33 78.57 1 1
16 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 28 68.29 2 -
17 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 18 75.00 1 -
18 Asif Ali Pakistan 1 1 9 150.00 - 1
19 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 2 9 32.14 - -
20 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 2 9 150.00 - 1
21 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 1 5 250.00 - -
22 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 2 4 80.00 - -
23 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 2 3 21.43 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 1 5 250.00 5
2 Asif Ali Pakistan 1 1 9 150.00 9
3 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 2 9 150.00 9
4 ఇష్ సోడి New Zealand 3 2 37 123.33 18.5
5 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 42 107.69 14
6 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 60 101.69 60
7 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 2 69 97.18 34.5
8 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 138 91.39 46
9 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 3 3 154 90.59 51.33
10 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 3 78 89.66 39
11 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 2 4 80.00 0
12 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 33 78.57 16.5
13 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 18 75.00 9
14 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 58 71.60 19.33
15 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 2 166 71.55 166
16 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 46 69.70 23
17 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 1 50 69.44 50
18 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 28 68.29 14
19 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 2 2 50 62.50 50
20 జార్జి వర్కర్ New Zealand 3 3 47 60.26 23.5
21 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 48 57.14 24
22 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 2 9 32.14 9
23 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 2 3 21.43 1.5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 92 91.39 9 1
2 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 3 3 88 90.59 19 -
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 2 86 71.55 8 1
4 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 2 68 97.18 5 -
5 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 3 64 89.66 8 -
6 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 60 101.69 6 2
7 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 1 50 69.44 - 2
8 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 2 2 34 62.50 4 -
9 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 33 57.14 2 -
10 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 30 71.60 4 -
11 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 29 107.69 6 1
12 జార్జి వర్కర్ New Zealand 3 3 28 60.26 4 -
13 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 27 68.29 2 -
14 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 27 69.70 3 -
15 ఇష్ సోడి New Zealand 3 2 24 123.33 2 3
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 20 78.57 1 1
17 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 16 75.00 1 -
18 Asif Ali Pakistan 1 1 9 150.00 - 1
19 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 2 8 150.00 - 1
20 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 2 7 32.14 - -
21 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 1 5 250.00 - -
22 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 2 3 21.43 - -
23 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 2 3 80.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 2 166 166 1
2 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 60 60 0
3 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 3 3 154 51.33 0
4 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 1 50 50 0
5 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 2 2 50 50 1
6 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 138 46 0
7 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 3 78 39 1
8 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 2 69 34.5 0
9 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 48 24 1
10 జార్జి వర్కర్ New Zealand 3 3 47 23.5 1
11 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 46 23 1
12 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 58 19.33 0
13 ఇష్ సోడి New Zealand 3 2 37 18.5 0
14 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 33 16.5 0
15 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 42 14 0
16 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 28 14 0
17 Asif Ali Pakistan 1 1 9 9 0
18 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 18 9 0
19 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 2 9 9 1
20 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 2 9 9 1
21 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 1 5 5 0
22 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 2 3 1.5 0
23 BJ Watling New Zealand 1 0 0 0 0
24 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 1 1 0 0 1
25 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 2 4 0 2
26 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 0 0 0 0
27 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 3 1 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 138 - 92
2 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 3 3 154 - 88
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 2 166 - 86
4 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 2 69 - 68
5 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 3 78 - 64
6 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 60 - 60
7 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 1 50 - 50
8 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 2 2 50 - 34
9 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 48 - 33
10 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 58 - 30
11 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 42 - 29
12 జార్జి వర్కర్ New Zealand 3 3 47 - 28
13 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 28 - 27
14 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 46 - 27
15 ఇష్ సోడి New Zealand 3 2 37 - 24
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 33 - 20
17 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 18 - 16
18 Asif Ali Pakistan 1 1 9 - 9
19 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 2 9 - 8
20 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 2 9 - 7
21 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 1 5 - 5
22 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 2 3 - 3
23 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 2 4 - 3

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 3 3 154 2 88
2 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 2 166 2 86
3 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 138 1 92
4 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 2 69 1 68
5 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 3 78 1 64
6 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 60 1 60
7 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 1 50 1 50

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ఇష్ సోడి New Zealand 3 2 37 3
2 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 60 2
3 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 1 50 2
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 2 166 1
5 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 138 1
6 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 42 1
7 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 33 1
8 Asif Ali Pakistan 1 1 9 1
9 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 2 9 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 3 3 154 19
2 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 3 138 9
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 2 166 8
4 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 3 78 8
5 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 60 6
6 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 42 6
7 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 2 69 5
8 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 3 3 58 4
9 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 2 2 50 4
10 జార్జి వర్కర్ New Zealand 3 3 47 4
11 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 3 46 3
12 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 48 2
13 ఇష్ సోడి New Zealand 3 2 37 2
14 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 28 2
15 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 33 1
16 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 18 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 జార్జి వర్కర్ New Zealand 3 3
2 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 2
3 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 2
4 ఇష్ సోడి New Zealand 3 2
5 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 2
6 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 2
7 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 1
8 హసన్ అలీ Pakistan 3 1
9 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 2 1
10 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 1 1
11 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 1
12 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 1
13 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 1
14 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 1
15 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 1
16 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 3 176 11 1
2 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 3 3 125 9 0
3 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 2 120 5 0
4 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 3 180 4 0
5 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 132 3 0
6 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 108 2 0
7 ఇష్ సోడి New Zealand 3 3 144 2 0
8 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 2 78 1 0
9 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 1 60 1 0
10 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 2 96 1 0
11 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 111 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 3 176 141 11 1
5 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 1 18 15 0 -
6 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 132 89 3 -
7 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 60 43 0 -
11 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 108 121 2 -
13 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 2 78 62 1 -
15 ఇష్ సోడి New Zealand 3 3 144 126 2 -
16 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 1 1 54 56 0 -
17 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 1 6 7 0 -
18 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 1 60 53 1 -
19 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 2 96 54 1 -
22 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 2 120 63 5 -
23 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 3 3 125 102 9 -
25 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 111 79 1 -
27 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 3 180 194 4 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 2 3.15 32.14
2 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 2 3.38 69.7
3 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 4.05 21.43
4 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 4.27 78.57
5 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 2 2 4.3 250
6 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 2 4.77 69.44
7 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 3 4.81 80
8 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 3 3 4.9 0
9 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 1 5 107.69
10 ఇష్ సోడి New Zealand 3 3 5.25 123.33
11 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 1 5.3 0
12 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 1 1 6.22 0
13 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 3 6.47 150
14 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 6.72 75
15 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 1 7 68.29

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 3 3 4.9 11.33
2 షాదబ్ ఖాన్ Pakistan 3 2 3.15 12.60
3 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 3 4.81 12.82
4 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 4.05 29.67
5 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 3 6.47 48.50
6 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 1 5.3 53.00
7 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 2 3.38 54.00
8 హసన్ అలీ Pakistan 3 2 6.72 60.50
9 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 2 2 4.77 62.00
10 ఇష్ సోడి New Zealand 3 3 5.25 63.00
11 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 2 4.27 79.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 6 386 52.16 34 -
2 అజర్ అలీ Pakistan 3 5 307 42.11 25 1
3 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 6 287 40.03 26 1
4 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 5 267 50.19 25 2
5 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 5 232 37.48 20 1
6 ఆసాద్ షఫీక్ Pakistan 3 5 204 43.40 25 1
7 BJ Watling New Zealand 3 6 174 34.59 12 -
8 Jeet Raval New Zealand 3 6 131 37.54 13 -
9 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 6 125 70.22 14 1
10 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 6 99 31.23 10 -
11 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 5 88 56.05 9 -
12 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 5 73 48.99 12 -
13 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 6 63 94.03 5 3
14 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 5 47 38.21 7 -
15 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 4 34 33.33 2 -
16 Ajaz Patel New Zealand 3 5 27 27.27 2 -
17 ఇష్ సోడి New Zealand 2 4 26 46.43 2 1
18 Neil Wagner New Zealand 2 4 22 30.14 - -
19 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 17 89.47 - 1
20 William Somerville New Zealand 1 2 16 12.03 - -
21 యాసిర్ షా Pakistan 3 4 14 18.67 3 -
22 హసన్ అలీ Pakistan 3 4 8 29.63 2 -
23 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 5 25.00 1 -
24 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 2 2 25.00 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 6 63 94.03 10.5
2 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 17 89.47 17
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 6 125 70.22 20.83
4 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 5 88 56.05 22
5 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 6 386 52.16 77.2
6 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 5 267 50.19 66.75
7 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 5 73 48.99 14.6
8 ఇష్ సోడి New Zealand 2 4 26 46.43 6.5
9 ఆసాద్ షఫీక్ Pakistan 3 5 204 43.40 40.8
10 అజర్ అలీ Pakistan 3 5 307 42.11 61.4
11 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 6 287 40.03 57.4
12 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 5 47 38.21 9.4
13 Jeet Raval New Zealand 3 6 131 37.54 21.83
14 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 5 232 37.48 46.4
15 BJ Watling New Zealand 3 6 174 34.59 34.8
16 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 4 34 33.33 8.5
17 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 6 99 31.23 16.5
18 Neil Wagner New Zealand 2 4 22 30.14 5.5
19 హసన్ అలీ Pakistan 3 4 8 29.63 2
20 Ajaz Patel New Zealand 3 5 27 27.27 9
21 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 2 2 25.00 0
22 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 5 25.00 1.25
23 యాసిర్ షా Pakistan 3 4 14 18.67 3.5
24 William Somerville New Zealand 1 2 16 12.03 8

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 5 147 37.48 20 1
2 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 6 139 52.16 34 -
3 అజర్ అలీ Pakistan 3 5 134 42.11 25 1
4 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 5 127 50.19 25 2
5 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 6 126 40.03 26 1
6 ఆసాద్ షఫీక్ Pakistan 3 5 104 43.40 25 1
7 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 6 82 70.22 14 1
8 BJ Watling New Zealand 3 6 77 34.59 12 -
9 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 6 50 31.23 10 -
10 Jeet Raval New Zealand 3 6 46 37.54 13 -
11 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 5 30 56.05 9 -
12 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 5 27 48.99 12 -
13 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 6 26 94.03 5 3
14 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 5 20 38.21 7 -
15 ఇష్ సోడి New Zealand 2 4 18 46.43 2 1
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 15 89.47 - 1
17 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 4 12 33.33 2 -
18 Neil Wagner New Zealand 2 4 12 30.14 - -
19 William Somerville New Zealand 1 2 12 12.03 - -
20 యాసిర్ షా Pakistan 3 4 9 18.67 3 -
21 Ajaz Patel New Zealand 3 5 6 27.27 2 -
22 హసన్ అలీ Pakistan 3 4 4 29.63 2 -
23 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 4 25.00 1 -
24 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 2 2 25.00 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 6 386 77.2 1
2 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 5 267 66.75 1
3 అజర్ అలీ Pakistan 3 5 307 61.4 0
4 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 6 287 57.4 1
5 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 5 232 46.4 0
6 ఆసాద్ షఫీక్ Pakistan 3 5 204 40.8 0
7 BJ Watling New Zealand 3 6 174 34.8 1
8 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 5 88 22 1
9 Jeet Raval New Zealand 3 6 131 21.83 0
10 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 6 125 20.83 0
11 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 17 17 1
12 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 6 99 16.5 0
13 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 5 73 14.6 0
14 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 6 63 10.5 0
15 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 5 47 9.4 0
16 Ajaz Patel New Zealand 3 5 27 9 2
17 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 4 34 8.5 0
18 William Somerville New Zealand 1 2 16 8 0
19 ఇష్ సోడి New Zealand 2 4 26 6.5 0
20 Neil Wagner New Zealand 2 4 22 5.5 0
21 యాసిర్ షా Pakistan 3 4 14 3.5 0
22 హసన్ అలీ Pakistan 3 4 8 2 0
23 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 5 1.25 1
24 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 2 2 0 0 2
25 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 2 2 0 2

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 5 232 1 147
2 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 6 386 1 139
3 అజర్ అలీ Pakistan 3 5 307 1 134
4 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 5 267 1 127
5 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 6 287 1 126
6 ఆసాద్ షఫీక్ Pakistan 3 5 204 1 104
7 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 6 125 - 82
8 BJ Watling New Zealand 3 6 174 - 77
9 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 6 99 - 50
10 Jeet Raval New Zealand 3 6 131 - 46
11 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 5 88 - 30
12 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 5 73 - 27
13 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 6 63 - 26
14 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 5 47 - 20
15 ఇష్ సోడి New Zealand 2 4 26 - 18
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 17 - 15
17 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 4 34 - 12
18 Neil Wagner New Zealand 2 4 22 - 12
19 William Somerville New Zealand 1 2 16 - 12
20 యాసిర్ షా Pakistan 3 4 14 - 9
21 Ajaz Patel New Zealand 3 5 27 - 6
22 హసన్ అలీ Pakistan 3 4 8 - 4
23 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 5 - 4
24 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 2 2 - 2

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 6 386 2 139
2 అజర్ అలీ Pakistan 3 5 307 2 134
3 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 5 267 2 127
4 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 6 287 2 126
5 BJ Watling New Zealand 3 6 174 2 77
6 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 6 125 1 82
7 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 6 99 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 6 63 3
2 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 5 267 2
3 అజర్ అలీ Pakistan 3 5 307 1
4 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 6 287 1
5 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 5 232 1
6 ఆసాద్ షఫీక్ Pakistan 3 5 204 1
7 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 6 125 1
8 ఇష్ సోడి New Zealand 2 4 26 1
9 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 17 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 6 386 34
2 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 6 287 26
3 అజర్ అలీ Pakistan 3 5 307 25
4 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 5 267 25
5 ఆసాద్ షఫీక్ Pakistan 3 5 204 25
6 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 5 232 20
7 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 6 125 14
8 Jeet Raval New Zealand 3 6 131 13
9 BJ Watling New Zealand 3 6 174 12
10 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 5 73 12
11 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 6 99 10
12 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 5 88 9
13 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 5 47 7
14 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 6 63 5
15 యాసిర్ షా Pakistan 3 4 14 3
16 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 4 34 2
17 Ajaz Patel New Zealand 3 5 27 2
18 ఇష్ సోడి New Zealand 2 4 26 2
19 హసన్ అలీ Pakistan 3 4 8 2
20 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 5 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 BJ Watling New Zealand 3 10
2 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 3 10
3 ఆసాద్ షఫీక్ Pakistan 3 4
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 4
5 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 3
6 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 3
7 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 3
8 Ajaz Patel New Zealand 3 2
9 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 2
10 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 2
11 Neil Wagner New Zealand 2 2
12 బాబర్ ఆజం Pakistan 3 1
13 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 1
14 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 1
15 హసన్ అలీ Pakistan 3 1
16 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 1
17 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 3 1
18 ఇష్ సోడి New Zealand 2 1
19 Jeet Raval New Zealand 3 1
20 యాసిర్ షా Pakistan 3 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 యాసిర్ షా Pakistan 3 6 1145 29 3
2 Ajaz Patel New Zealand 3 5 815 13 1
3 హసన్ అలీ Pakistan 3 6 592 13 1
4 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 6 733 7 1
5 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 548 7 0
6 William Somerville New Zealand 1 2 336 7 0
7 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 5 378 5 0
8 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 222 4 0
9 ఇష్ సోడి New Zealand 2 3 264 3 0
10 Neil Wagner New Zealand 2 3 408 3 0
11 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 2 258 3 0
12 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 4 126 2 0
13 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 2 4 348 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 యాసిర్ షా Pakistan 3 6 1145 552 29 3
2 Ajaz Patel New Zealand 3 5 815 385 13 1
3 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 6 733 266 7 1
4 హసన్ అలీ Pakistan 3 6 592 274 13 1
6 అజర్ అలీ Pakistan 3 1 6 2 0 -
9 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 5 378 128 5 -
10 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 4 126 46 2 -
13 ఇష్ సోడి New Zealand 2 3 264 141 3 -
15 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 1 30 20 0 -
16 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 2 4 348 91 2 -
17 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 5 60 14 0 -
18 Neil Wagner New Zealand 2 3 408 120 3 -
21 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 2 258 137 3 -
22 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 222 98 4 -
24 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 548 262 7 -
25 William Somerville New Zealand 1 2 336 127 7 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 3 5 1.4 38.21
2 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 2 4 1.57 0
3 Neil Wagner New Zealand 2 3 1.76 30.14
4 అజర్ అలీ Pakistan 3 1 2 42.11
5 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 5 2.03 94.03
6 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 6 2.18 33.33
7 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 4 2.19 37.48
8 William Somerville New Zealand 1 2 2.27 12.03
9 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 2.65 89.47
10 హసన్ అలీ Pakistan 3 6 2.78 29.63
11 Ajaz Patel New Zealand 3 5 2.83 27.27
12 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 2.87 25
13 యాసిర్ షా Pakistan 3 6 2.89 18.67
14 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 2 3.19 25
15 ఇష్ సోడి New Zealand 2 3 3.2 46.43
16 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 3 1 4 52.16

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 William Somerville New Zealand 1 2 2.27 18.14
2 యాసిర్ షా Pakistan 3 6 2.89 19.03
3 హసన్ అలీ Pakistan 3 6 2.78 21.08
4 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 4 2.19 23.00
5 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 2.65 24.50
6 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 5 2.03 25.60
7 Ajaz Patel New Zealand 3 5 2.83 29.62
8 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 5 2.87 37.43
9 బిలాల్ ఆసిఫ్ Pakistan 3 6 2.18 38.00
10 Neil Wagner New Zealand 2 3 1.76 40.00
11 మొహమ్మద్ అబ్బాస్ Pakistan 2 4 1.57 45.50
12 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 2 3.19 45.67
13 ఇష్ సోడి New Zealand 2 3 3.2 47.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more