హోం  »  Cricket  »  New Zealand vs Australia 2021  »  Stats

New Zealand vs Australia 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 5 5 218 159.12 16 15
2 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 197 134.01 19 7
3 Devon Conway New Zealand 5 5 192 140.15 19 5
4 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 140 147.37 13 7
5 జోష్ ఫిలిప్ Australia 5 5 105 120.69 6 4
6 మాథ్యూ వాడే Australia 5 5 99 137.50 8 5
7 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 93 178.85 10 6
8 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 5 86 156.36 5 7
9 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 82 122.39 4 4
10 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 4 74 200.00 4 6
11 మిచెల్ మార్ష్ Australia 5 5 67 121.82 6 3
12 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 42 233.33 2 4
13 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 3 41 151.85 7 -
14 అష్టన్ అగర్ Australia 5 4 29 120.83 2 1
15 టిమ్ సీఫర్ట్ New Zealand 5 4 27 62.79 4 -
16 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 4 23 92.00 1 1
17 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 158.33 1 1
18 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 3 17 130.77 1 1
19 ఆడమ్ జంపా Australia 5 1 13 162.50 2 -
20 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 3 10 90.91 1 -
21 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 5 3 7 100.00 - -
22 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 2 6 100.00 1 -
23 ఇష్ సోడి New Zealand 5 2 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 42 233.33 21
2 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 4 74 200.00 24.67
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 93 178.85 18.6
4 ఆడమ్ జంపా Australia 5 1 13 162.50 0
5 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 5 5 218 159.12 43.6
6 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 158.33 19
7 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 5 86 156.36 21.5
8 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 3 41 151.85 20.5
9 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 140 147.37 35
10 Devon Conway New Zealand 5 5 192 140.15 48
11 మాథ్యూ వాడే Australia 5 5 99 137.50 19.8
12 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 197 134.01 49.25
13 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 3 17 130.77 5.67
14 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 82 122.39 16.4
15 మిచెల్ మార్ష్ Australia 5 5 67 121.82 16.75
16 అష్టన్ అగర్ Australia 5 4 29 120.83 7.25
17 జోష్ ఫిలిప్ Australia 5 5 105 120.69 21
18 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 5 3 7 100.00 7
19 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 2 6 100.00 0
20 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 4 23 92.00 11.5
21 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 3 10 90.91 5
22 టిమ్ సీఫర్ట్ New Zealand 5 4 27 62.79 6.75
23 ఇష్ సోడి New Zealand 5 2 1 25.00 0.5

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Devon Conway New Zealand 5 5 99 140.15 19 5
2 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 5 5 97 159.12 16 15
3 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 79 134.01 19 7
4 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 78 147.37 13 7
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 70 178.85 10 6
6 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 53 122.39 4 4
7 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 4 45 200.00 4 6
8 జోష్ ఫిలిప్ Australia 5 5 45 120.69 6 4
9 మిచెల్ మార్ష్ Australia 5 5 45 121.82 6 3
10 మాథ్యూ వాడే Australia 5 5 44 137.50 8 5
11 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 41 233.33 2 4
12 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 5 34 156.36 5 7
13 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 3 30 151.85 7 -
14 అష్టన్ అగర్ Australia 5 4 23 120.83 2 1
15 టిమ్ సీఫర్ట్ New Zealand 5 4 19 62.79 4 -
16 Mark Chapman New Zealand 2 2 18 158.33 1 1
17 ఆడమ్ జంపా Australia 5 1 13 162.50 2 -
18 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 4 11 92.00 1 1
19 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 3 7 90.91 1 -
20 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 3 6 130.77 1 1
21 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 2 6 100.00 1 -
22 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 5 3 5 100.00 - -
23 ఇష్ సోడి New Zealand 5 2 1 25.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 197 49.25 1
2 Devon Conway New Zealand 5 5 192 48 1
3 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 5 5 218 43.6 0
4 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 140 35 1
5 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 4 74 24.67 1
6 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 5 86 21.5 1
7 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 42 21 0
8 జోష్ ఫిలిప్ Australia 5 5 105 21 0
9 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 3 41 20.5 1
10 మాథ్యూ వాడే Australia 5 5 99 19.8 0
11 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 19 1
12 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 93 18.6 0
13 మిచెల్ మార్ష్ Australia 5 5 67 16.75 1
14 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 82 16.4 0
15 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 4 23 11.5 2
16 అష్టన్ అగర్ Australia 5 4 29 7.25 0
17 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 5 3 7 7 2
18 టిమ్ సీఫర్ట్ New Zealand 5 4 27 6.75 0
19 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 3 17 5.67 0
20 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 3 10 5 1
21 ఇష్ సోడి New Zealand 5 2 1 0.5 0
22 ఆడమ్ జంపా Australia 5 1 13 0 1
23 రిలే మెరీదిత్ Australia 3 0 0 0 0
24 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 2 6 0 2

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Devon Conway New Zealand 5 5 192 - 99
2 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 5 5 218 - 97
3 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 197 - 79
4 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 140 - 78
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 93 - 70
6 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 82 - 53
7 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 4 74 - 45
8 జోష్ ఫిలిప్ Australia 5 5 105 - 45
9 మిచెల్ మార్ష్ Australia 5 5 67 - 45
10 మాథ్యూ వాడే Australia 5 5 99 - 44
11 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 42 - 41
12 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 5 86 - 34
13 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 3 41 - 30
14 అష్టన్ అగర్ Australia 5 4 29 - 23
15 టిమ్ సీఫర్ట్ New Zealand 5 4 27 - 19
16 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 - 18
17 ఆడమ్ జంపా Australia 5 1 13 - 13
18 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 4 23 - 11
19 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 3 10 - 7
20 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 3 17 - 6
21 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 2 6 - 6
22 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 5 3 7 - 5
23 ఇష్ సోడి New Zealand 5 2 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 5 5 218 2 97
2 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 197 2 79
3 Devon Conway New Zealand 5 5 192 1 99
4 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 140 1 78
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 93 1 70
6 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 82 1 53

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 5 5 218 15
2 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 197 7
3 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 140 7
4 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 5 86 7
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 93 6
6 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 4 74 6
7 Devon Conway New Zealand 5 5 192 5
8 మాథ్యూ వాడే Australia 5 5 99 5
9 జోష్ ఫిలిప్ Australia 5 5 105 4
10 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 82 4
11 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 42 4
12 మిచెల్ మార్ష్ Australia 5 5 67 3
13 అష్టన్ అగర్ Australia 5 4 29 1
14 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 4 23 1
15 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 1
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 3 17 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 5 5 197 19
2 Devon Conway New Zealand 5 5 192 19
3 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 5 5 218 16
4 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 5 140 13
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 5 93 10
6 మాథ్యూ వాడే Australia 5 5 99 8
7 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 3 41 7
8 జోష్ ఫిలిప్ Australia 5 5 105 6
9 మిచెల్ మార్ష్ Australia 5 5 67 6
10 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 5 86 5
11 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 5 5 82 4
12 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 4 74 4
13 టిమ్ సీఫర్ట్ New Zealand 5 4 27 4
14 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 42 2
15 అష్టన్ అగర్ Australia 5 4 29 2
16 ఆడమ్ జంపా Australia 5 1 13 2
17 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 4 23 1
18 Mark Chapman New Zealand 2 2 19 1
19 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 3 17 1
20 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 3 10 1
21 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 2 6 1

Most Catches ( T20 )

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ఇష్ సోడి New Zealand 5 5 114 13 0
2 అష్టన్ అగర్ Australia 5 5 102 8 1
3 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 5 5 90 7 0
4 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 5 114 7 0
5 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 4 93 6 0
6 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 5 114 6 0
7 ఆడమ్ జంపా Australia 5 5 93 4 0
8 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 5 96 4 0
9 రిలే మెరీదిత్ Australia 3 3 66 4 0
10 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 48 3 0
11 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 3 30 2 0
12 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 3 36 2 0
13 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 4 90 1 0
14 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 24 1 0
15 Mark Chapman New Zealand 2 1 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 అష్టన్ అగర్ Australia 5 5 102 117 8 1
2 ఆడమ్ జంపా Australia 5 5 93 147 4 -
3 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 48 86 3 -
4 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 3 30 38 2 -
5 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 1 12 21 0 -
6 ఇష్ సోడి New Zealand 5 5 114 157 13 -
7 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 5 96 139 4 -
8 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 3 36 79 2 -
9 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 5 5 90 137 7 -
10 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 4 90 175 1 -
11 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 24 40 1 -
12 Mark Chapman New Zealand 2 1 12 9 1 -
13 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 4 93 97 6 -
14 రిలే మెరీదిత్ Australia 3 3 66 83 4 -
15 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 5 114 164 6 -
16 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 5 114 144 7 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Mark Chapman New Zealand 2 1 4.5 158.33
2 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 4 6.26 90.91
3 అష్టన్ అగర్ Australia 5 5 6.88 120.83
4 రిలే మెరీదిత్ Australia 3 3 7.55 0
5 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 5 7.58 100
6 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 3 7.6 178.85
7 ఇష్ సోడి New Zealand 5 5 8.26 25
8 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 5 8.63 130.77
9 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 5 8.69 92
10 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 5 5 9.13 100
11 ఆడమ్ జంపా Australia 5 5 9.48 162.5
12 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 10 147.37
13 గ్లెన్ ఫిలిప్స్ New Zealand 5 1 10.5 156.36
14 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 10.75 233.33
15 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 4 11.67 151.85
16 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 3 13.17 200

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Mark Chapman New Zealand 2 1 4.5 9.00
2 ఇష్ సోడి New Zealand 5 5 8.26 12.08
3 అష్టన్ అగర్ Australia 5 5 6.88 14.62
4 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 4 4 6.26 16.17
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 5 3 7.6 19.00
6 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 5 5 9.13 19.57
7 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 5 5 7.58 20.57
8 రిలే మెరీదిత్ Australia 3 3 7.55 20.75
9 టిమ్ సౌథీ New Zealand 5 5 8.63 27.33
10 డేేనియేల్ సామ్స్ Australia 2 2 10.75 28.67
11 జాయ్‌ రిచర్డ్‌సన్ Australia 5 5 8.69 34.75
12 ఆడమ్ జంపా Australia 5 5 9.48 36.75
13 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 5 3 13.17 39.50
14 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 5 3 10 40.00
15 కైల్ జేమీసన్ New Zealand 4 4 11.67 175.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X