హోం  »  Cricket  »  Netherlands vs Zimbabwe 2019  »  Stats

Netherlands vs Zimbabwe 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 146 72.28 13 1
2 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 122 91.04 13 3
3 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 100 78.12 11 3
4 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 96 105.49 5 5
5 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 69 123.21 12 2
6 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 61 83.56 6 2
7 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 1 57 105.56 5 1
8 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 54 62.79 6 2
9 Scott Edwards Netherlands 2 1 44 93.62 3 -
10 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 37 50.68 3 -
11 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 1 32 106.67 3 -
12 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 1 32 213.33 5 1
13 Solomon Mire Zimbabwe 2 2 32 82.05 6 -
14 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 18 66.67 - 1
15 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 33.33 1 -
16 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 9 34.62 - -
17 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 6 100.00 - -
18 Bas de Leede Netherlands 1 1 2 15.38 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 1 32 213.33 32
2 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 69 123.21 34.5
3 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 1 32 106.67 0
4 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 1 57 105.56 57
5 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 96 105.49 96
6 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 6 100.00 0
7 Scott Edwards Netherlands 2 1 44 93.62 0
8 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 122 91.04 61
9 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 61 83.56 61
10 Solomon Mire Zimbabwe 2 2 32 82.05 16
11 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 100 78.12 50
12 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 146 72.28 146
13 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 18 66.67 9
14 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 54 62.79 27
15 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 37 50.68 37
16 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 9 34.62 4.5
17 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 33.33 6
18 Bas de Leede Netherlands 1 1 2 15.38 2

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 87 72.28 13 1
2 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 85 105.49 5 5
3 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 84 78.12 11 3
4 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 71 91.04 13 3
5 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 1 57 105.56 5 1
6 Scott Edwards Netherlands 2 1 44 93.62 3 -
7 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 41 123.21 12 2
8 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 39 83.56 6 2
9 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 34 62.79 6 2
10 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 1 32 106.67 3 -
11 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 1 32 213.33 5 1
12 Solomon Mire Zimbabwe 2 2 28 82.05 6 -
13 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 21 50.68 3 -
14 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 16 66.67 - 1
15 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 7 33.33 1 -
16 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 6 100.00 - -
17 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 5 34.62 - -
18 Bas de Leede Netherlands 1 1 2 15.38 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 146 146 1
2 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 96 96 1
3 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 122 61 0
4 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 61 61 1
5 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 1 57 57 0
6 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 100 50 0
7 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 37 37 1
8 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 69 34.5 0
9 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 1 32 32 0
10 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 54 27 0
11 Solomon Mire Zimbabwe 2 2 32 16 0
12 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 18 9 0
13 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 6 0
14 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 9 4.5 0
15 Bas de Leede Netherlands 1 1 2 2 0
16 Ainsley Ndlovu Zimbabwe 2 0 0 0 0
17 Brandon Glover Netherlands 1 0 0 0 0
18 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 6 0 1
19 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 1 32 0 1
20 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 0 0 0 0
21 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 0 0 0
22 Scott Edwards Netherlands 2 1 44 0 1
23 టెండాయ్ చతుర Zimbabwe 2 1 0 0 1
24 వివియన్ కింగ్మా Netherlands 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 146 - 87
2 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 96 - 85
3 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 100 - 84
4 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 122 - 71
5 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 1 57 - 57
6 Scott Edwards Netherlands 2 1 44 - 44
7 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 69 - 41
8 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 61 - 39
9 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 54 - 34
10 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 1 32 - 32
11 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 1 32 - 32
12 Solomon Mire Zimbabwe 2 2 32 - 28
13 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 37 - 21
14 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 18 - 16
15 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 - 7
16 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 6 - 6
17 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 9 - 5
18 Bas de Leede Netherlands 1 1 2 - 2

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 146 2 87
2 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 122 2 71
3 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 96 1 85
4 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 100 1 84
5 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 1 57 1 57

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 96 5
2 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 122 3
3 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 100 3
4 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 69 2
5 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 61 2
6 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 54 2
7 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 146 1
8 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 1 57 1
9 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 1 32 1
10 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 18 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 146 13
2 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 122 13
3 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 69 12
4 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 100 11
5 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 61 6
6 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 54 6
7 Solomon Mire Zimbabwe 2 2 32 6
8 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 96 5
9 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 1 57 5
10 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 1 32 5
11 Scott Edwards Netherlands 2 1 44 3
12 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 37 3
13 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 1 32 3
14 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2
2 Fredrick Klaassen Netherlands 2 2
3 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2
4 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 1
5 Brandon Glover Netherlands 1 1
6 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 1
7 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 1
8 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 1
9 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 1
10 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 1
11 వివియన్ కింగ్మా Netherlands 2 1
12 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 96 6 0
2 Fredrick Klaassen Netherlands 2 2 120 4 0
3 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 102 3 0
4 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 90 2 0
5 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 54 2 0
6 వివియన్ కింగ్మా Netherlands 2 2 114 2 0
7 Ainsley Ndlovu Zimbabwe 2 2 102 1 0
8 Brandon Glover Netherlands 1 1 60 1 0
9 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 84 1 0
10 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 42 1 0
11 టెండాయ్ చతుర Zimbabwe 2 2 98 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Ainsley Ndlovu Zimbabwe 2 2 102 79 1 -
4 Brandon Glover Netherlands 1 1 60 37 1 -
7 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 90 80 2 -
8 Fredrick Klaassen Netherlands 2 2 120 82 4 -
10 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 89 98 0 -
12 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 54 30 2 -
14 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 102 77 3 -
15 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 84 97 1 -
16 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 42 49 1 -
18 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 96 81 6 -
19 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 60 58 0 -
20 Solomon Mire Zimbabwe 2 1 18 17 0 -
21 టెండాయ్ చతుర Zimbabwe 2 2 98 80 1 -
23 వివియన్ కింగ్మా Netherlands 2 2 114 96 2 -
24 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 1 6 13 0 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 3.33 0
2 Brandon Glover Netherlands 1 1 3.7 0
3 Fredrick Klaassen Netherlands 2 2 4.1 100
4 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 4.53 213.33
5 Ainsley Ndlovu Zimbabwe 2 2 4.65 0
6 టెండాయ్ చతుర Zimbabwe 2 2 4.9 0
7 వివియన్ కింగ్మా Netherlands 2 2 5.05 0
8 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 5.06 66.67
9 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 5.33 50.68
10 Solomon Mire Zimbabwe 2 1 5.67 82.05
11 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 5.8 105.49
12 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 6.61 106.67
13 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 6.93 105.56
14 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 7 0
15 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 1 13 83.56

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 5.06 13.50
2 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 3.33 15.00
3 Fredrick Klaassen Netherlands 2 2 4.1 20.50
4 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 4.53 25.67
5 Brandon Glover Netherlands 1 1 3.7 37.00
6 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 2 2 5.33 40.00
7 వివియన్ కింగ్మా Netherlands 2 2 5.05 48.00
8 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 7 49.00
9 Ainsley Ndlovu Zimbabwe 2 2 4.65 79.00
10 టెండాయ్ చతుర Zimbabwe 2 2 4.9 80.00
11 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 6.93 97.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 88 137.50 8 4
2 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 87 177.55 8 3
3 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 86 143.33 10 2
4 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 70 189.19 7 3
5 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 53 135.90 9 -
6 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 30 142.86 3 -
7 ఎల్టన్ చిగుమ్బుర Zimbabwe 1 1 29 161.11 - 3
8 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 27 150.00 2 1
9 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 21 100.00 1 1
10 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 18 100.00 1 -
11 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 17 170.00 3 -
12 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 1 1 14 116.67 - 1
13 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 13 81.25 - -
14 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 75.00 - 1
15 Scott Edwards Netherlands 2 2 12 109.09 1 -
16 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 12 57.14 1 -
17 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 11 91.67 1 -
18 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 9 52.94 - -
19 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 6 75.00 1 -
20 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 4 100.00 1 -
21 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 3 42.86 - -
22 Bas de Leede Netherlands 1 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 70 189.19 35
2 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 87 177.55 87
3 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 17 170.00 17
4 ఎల్టన్ చిగుమ్బుర Zimbabwe 1 1 29 161.11 29
5 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 27 150.00 13.5
6 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 86 143.33 43
7 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 30 142.86 0
8 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 88 137.50 44
9 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 53 135.90 26.5
10 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 1 1 14 116.67 14
11 Scott Edwards Netherlands 2 2 12 109.09 6
12 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 18 100.00 18
13 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 21 100.00 10.5
14 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 4 100.00 4
15 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 11 91.67 5.5
16 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 13 81.25 13
17 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 75.00 6
18 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 6 75.00 3
19 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 12 57.14 6
20 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 9 52.94 4.5
21 Bas de Leede Netherlands 1 1 1 50.00 1
22 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 3 42.86 3

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 75 177.55 8 3
2 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 59 137.50 8 4
3 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 56 143.33 10 2
4 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 54 189.19 7 3
5 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 40 135.90 9 -
6 ఎల్టన్ చిగుమ్బుర Zimbabwe 1 1 29 161.11 - 3
7 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 29 142.86 3 -
8 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 23 150.00 2 1
9 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 18 100.00 1 -
10 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 17 170.00 3 -
11 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 1 1 14 116.67 - 1
12 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 14 100.00 1 1
13 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 13 81.25 - -
14 Scott Edwards Netherlands 2 2 12 109.09 1 -
15 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 9 91.67 1 -
16 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 8 75.00 - 1
17 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 8 57.14 1 -
18 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 7 52.94 - -
19 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 5 75.00 1 -
20 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 4 100.00 1 -
21 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 2 42.86 - -
22 Bas de Leede Netherlands 1 1 1 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 87 87 1
2 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 88 44 0
3 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 86 43 0
4 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 70 35 0
5 ఎల్టన్ చిగుమ్బుర Zimbabwe 1 1 29 29 0
6 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 53 26.5 0
7 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 18 18 0
8 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 17 17 1
9 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 1 1 14 14 0
10 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 27 13.5 0
11 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 13 13 0
12 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 21 10.5 0
13 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 6 0
14 Scott Edwards Netherlands 2 2 12 6 0
15 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 12 6 0
16 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 11 5.5 0
17 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 9 4.5 0
18 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 4 4 0
19 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 3 3 1
20 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 6 3 0
21 Bas de Leede Netherlands 1 1 1 1 0
22 Brandon Glover Netherlands 2 0 0 0 0
23 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 0 0 0 0
24 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 30 0 2
25 టెండాయ్ చతుర Zimbabwe 1 1 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 87 - 75
2 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 88 - 59
3 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 86 - 56
4 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 70 - 54
5 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 53 - 40
6 ఎల్టన్ చిగుమ్బుర Zimbabwe 1 1 29 - 29
7 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 30 - 29
8 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 27 - 23
9 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 18 - 18
10 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 17 - 17
11 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 1 1 14 - 14
12 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 21 - 14
13 Fredrick Klaassen Netherlands 2 1 13 - 13
14 Scott Edwards Netherlands 2 2 12 - 12
15 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 11 - 9
16 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 - 8
17 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 12 - 8
18 పీటర్ మూర్ Zimbabwe 2 2 9 - 7
19 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 6 - 5
20 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 4 - 4
21 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 3 - 2
22 Bas de Leede Netherlands 1 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 87 1 75
2 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 88 1 59
3 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 86 1 56
4 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 70 1 54

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 88 4
2 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 87 3
3 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 70 3
4 ఎల్టన్ చిగుమ్బుర Zimbabwe 1 1 29 3
5 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 86 2
6 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 27 1
7 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 21 1
8 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 1 1 14 1
9 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 2 12 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 86 10
2 బ్రెండన్ టేలర్ Zimbabwe 2 2 53 9
3 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 2 88 8
4 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 87 8
5 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 70 7
6 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 30 3
7 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 17 3
8 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 27 2
9 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 21 1
10 Saqib Zulfiqar Netherlands 1 1 18 1
11 Scott Edwards Netherlands 2 2 12 1
12 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 12 1
13 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 11 1
14 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 2 2 6 1
15 Solomon Mire Zimbabwe 1 1 4 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 క్రైగ్ ఎర్వైన్ Zimbabwe 2 4
2 Scott Edwards Netherlands 2 4
3 హామిల్టన్ మసకాజా Zimbabwe 2 3
4 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 3
5 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2
6 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 2
7 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2
8 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2
9 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 1
10 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 1
11 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 1
12 Solomon Mire Zimbabwe 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 48 5 0
2 Brandon Glover Netherlands 2 2 48 4 0
3 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 48 4 0
4 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 42 4 0
5 Fredrick Klaassen Netherlands 2 2 47 3 0
6 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 2 48 3 0
7 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 42 3 0
8 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 30 2 0
9 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 48 2 0
10 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 48 2 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
3 Brandon Glover Netherlands 2 2 48 43 4 -
5 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 48 77 4 -
7 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 1 1 12 33 0 -
9 Fredrick Klaassen Netherlands 2 2 47 64 3 -
11 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 30 58 2 -
13 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 2 48 66 3 -
15 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 42 56 4 -
16 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 48 56 5 -
17 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 48 59 2 -
20 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 42 46 3 -
21 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 48 54 2 -
23 టెండాయ్ చతుర Zimbabwe 1 1 12 17 0 -
25 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 1 6 11 0 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Brandon Glover Netherlands 2 2 5.38 0
2 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 6.57 91.67
3 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 6.75 100
4 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 7 177.55
5 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 7.38 150
6 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 8 142.86
7 Fredrick Klaassen Netherlands 2 2 8.17 81.25
8 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 2 8.25 0
9 టెండాయ్ చతుర Zimbabwe 1 1 8.5 0
10 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 9.62 170
11 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 1 11 57.14
12 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 11.6 42.86
13 డోనాల్డ్ తిరిపానో Zimbabwe 1 1 16.5 116.67

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Brandon Glover Netherlands 2 2 5.38 10.75
2 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 2 2 7 11.20
3 పీటర్ సీలార్ Netherlands 2 2 8 14.00
4 సీన్ విలియమ్స్ Zimbabwe 2 2 6.57 15.33
5 క్రిస్టోఫర్ మిపోఫ్ Zimbabwe 2 2 9.62 19.25
6 Fredrick Klaassen Netherlands 2 2 8.17 21.33
7 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 2 8.25 22.00
8 సికందర్ రాజా Zimbabwe 2 2 6.75 27.00
9 కైల్ జార్విస్ Zimbabwe 2 2 11.6 29.00
10 ర్యాన్ బర్ల్ Zimbabwe 2 2 7.38 29.50
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more