పాయింట్ల పట్టిక
టీమ్స్ M W L Pts
ముంబై 14 9 5 18
ఢిల్లీ 14 8 6 16
హైదరాబాద్ 14 7 7 14
బెంగళూరు 14 7 7 14