హోం  »  Cricket  »  India vs Australia 2018/19  »  Stats

India vs Australia 2018/19 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 117 182.81 16 4
2 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 78 125.81 3 4
3 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 65 132.65 4 2
4 క్రిస్ లిన్ Australia 3 3 63 146.51 3 5
5 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 62 158.97 7 1
6 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 55 114.58 7 -
7 డిఆర్సీ షార్ట్ Australia 3 3 54 96.43 8 -
8 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 52 167.74 5 2
9 Ben McDermott Australia 3 3 34 100.00 2 1
10 అలెక్స్ కారే Australia 3 2 31 124.00 4 -
11 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 2 2 31 193.75 3 2
12 రోహిత్ శర్మ India 3 2 30 125.00 1 2
13 లోకేష్ రాహుల్ India 3 2 27 84.38 1 1
14 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 117.65 1 1
15 ఆండ్రూ టై Australia 3 1 12 92.31 2 -
16 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 1 4 400.00 1 -
17 కృనాల్ పాండ్య India 3 1 2 50.00 - -
18 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 1 4 400.00 0
2 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 2 2 31 193.75 31
3 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 117 182.81 58.5
4 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 52 167.74 52
5 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 62 158.97 62
6 క్రిస్ లిన్ Australia 3 3 63 146.51 21
7 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 65 132.65 65
8 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 78 125.81 26
9 రోహిత్ శర్మ India 3 2 30 125.00 15
10 అలెక్స్ కారే Australia 3 2 31 124.00 15.5
11 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 117.65 10
12 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 55 114.58 18.33
13 Ben McDermott Australia 3 3 34 100.00 34
14 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 100.00 0
15 డిఆర్సీ షార్ట్ Australia 3 3 54 96.43 18
16 ఆండ్రూ టై Australia 3 1 12 92.31 0
17 లోకేష్ రాహుల్ India 3 2 27 84.38 13.5
18 కృనాల్ పాండ్య India 3 1 2 50.00 2

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 76 182.81 16 4
2 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 61 132.65 4 2
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 46 125.81 3 4
4 క్రిస్ లిన్ Australia 3 3 37 146.51 3 5
5 డిఆర్సీ షార్ట్ Australia 3 3 33 96.43 8 -
6 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 33 158.97 7 1
7 Ben McDermott Australia 3 3 32 100.00 2 1
8 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 30 167.74 5 2
9 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 28 114.58 7 -
10 అలెక్స్ కారే Australia 3 2 27 124.00 4 -
11 రోహిత్ శర్మ India 3 2 23 125.00 1 2
12 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 117.65 1 1
13 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 2 2 18 193.75 3 2
14 లోకేష్ రాహుల్ India 3 2 14 84.38 1 1
15 ఆండ్రూ టై Australia 3 1 12 92.31 2 -
16 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 1 4 400.00 1 -
17 కృనాల్ పాండ్య India 3 1 2 50.00 - -
18 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 65 65 1
2 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 62 62 2
3 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 117 58.5 0
4 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 52 52 1
5 Ben McDermott Australia 3 3 34 34 2
6 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 2 2 31 31 1
7 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 78 26 0
8 క్రిస్ లిన్ Australia 3 3 63 21 0
9 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 55 18.33 0
10 డిఆర్సీ షార్ట్ Australia 3 3 54 18 0
11 అలెక్స్ కారే Australia 3 2 31 15.5 0
12 రోహిత్ శర్మ India 3 2 30 15 0
13 లోకేష్ రాహుల్ India 3 2 27 13.5 0
14 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 10 0
15 కృనాల్ పాండ్య India 3 1 2 2 0
16 ఆడమ్ జంపా Australia 3 0 0 0 0
17 ఆండ్రూ టై Australia 3 1 12 0 1
18 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 0 1
19 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 0 0 0 0
20 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 0 0 0 0
21 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 3 0 0 0 0
22 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 0 0 0 0
23 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 1 4 0 1
24 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 117 - 76
2 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 65 - 61
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 78 - 46
4 క్రిస్ లిన్ Australia 3 3 63 - 37
5 డిఆర్సీ షార్ట్ Australia 3 3 54 - 33
6 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 62 - 33
7 Ben McDermott Australia 3 3 34 - 32
8 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 52 - 30
9 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 55 - 28
10 అలెక్స్ కారే Australia 3 2 31 - 27
11 రోహిత్ శర్మ India 3 2 30 - 23
12 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 - 20
13 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 2 2 31 - 18
14 లోకేష్ రాహుల్ India 3 2 27 - 14
15 ఆండ్రూ టై Australia 3 1 12 - 12
16 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 1 4 - 4
17 కృనాల్ పాండ్య India 3 1 2 - 2
18 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 117 1 76
2 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 65 1 61

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 క్రిస్ లిన్ Australia 3 3 63 5
2 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 117 4
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 78 4
4 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 65 2
5 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 52 2
6 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 2 2 31 2
7 రోహిత్ శర్మ India 3 2 30 2
8 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 62 1
9 Ben McDermott Australia 3 3 34 1
10 లోకేష్ రాహుల్ India 3 2 27 1
11 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 117 16
2 డిఆర్సీ షార్ట్ Australia 3 3 54 8
3 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 62 7
4 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 55 7
5 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 52 5
6 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 65 4
7 అలెక్స్ కారే Australia 3 2 31 4
8 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 78 3
9 క్రిస్ లిన్ Australia 3 3 63 3
10 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 2 2 31 3
11 Ben McDermott Australia 3 3 34 2
12 ఆండ్రూ టై Australia 3 1 12 2
13 రోహిత్ శర్మ India 3 2 30 1
14 లోకేష్ రాహుల్ India 3 2 27 1
15 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 1
16 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 1 4 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 కృనాల్ పాండ్య India 3 3 72 5 0
2 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 3 72 4 0
3 ఆడమ్ జంపా Australia 3 2 48 3 0
4 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 3 66 3 0
5 ఆండ్రూ టై Australia 3 2 40 2 0
6 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 60 2 0
7 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 3 3 66 2 0
8 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 2 24 2 0
9 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 18 1 0
10 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 1 24 1 0
11 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 24 1 0
12 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 1 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ఆడమ్ జంపా Australia 3 2 48 44 3 -
2 ఆండ్రూ టై Australia 3 2 40 79 2 -
3 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 60 68 2 -
4 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 18 27 1 -
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 1 24 25 1 -
6 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 24 43 1 -
7 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 3 3 66 79 2 -
8 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 3 66 116 3 -
9 కృనాల్ పాండ్య India 3 3 72 117 5 -
10 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 3 72 66 4 -
11 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 2 24 49 2 -
12 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 1 1 24 26 1 -
13 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 2 1 18 40 0 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ఆడమ్ జంపా Australia 3 2 5.5 0
2 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 3 5.5 400
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 1 6.25 125.81
4 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 1 1 6.5 0
5 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 6.8 100
6 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 3 3 7.18 0
7 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 9 0
8 కృనాల్ పాండ్య India 3 3 9.75 50
9 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 3 10.55 0
10 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 10.75 0
11 ఆండ్రూ టై Australia 3 2 11.85 92.31
12 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 2 12.25 158.97
13 నాథన్ కౌల్టర్-నైల్ Australia 2 1 13.33 193.75

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ఆడమ్ జంపా Australia 3 2 5.5 14.67
2 కుల్దీప్ యాదవ్ India 3 3 5.5 16.50
3 కృనాల్ పాండ్య India 3 3 9.75 23.40
4 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 2 12.25 24.50
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 1 6.25 25.00
6 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 1 1 6.5 26.00
7 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 9 27.00
8 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 6.8 34.00
9 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 3 10.55 38.67
10 ఆండ్రూ టై Australia 3 2 11.85 39.50
11 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 3 3 7.18 39.50
12 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 10.75 43.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 చటేశ్వర్ పుజారా India 4 7 521 41.41 50 2
2 రిషబ్ పంత్ India 4 7 350 74.00 31 5
3 విరాట్ కోహ్లీ India 4 7 282 41.23 31 1
4 Marcus Harris Australia 4 8 258 51.91 29 -
5 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 4 7 237 42.78 21 -
6 అజింక్యె రహానే India 4 7 217 46.87 18 3
7 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 8 198 33.45 17 1
8 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 3 195 52.00 19 5
9 షాన్ మార్ష్ Australia 4 7 183 41.59 19 1
10 టిమ్ పైనీ Australia 4 7 174 37.50 20 -
11 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 163 36.55 16 1
12 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 117 55.19 12 -
13 హనుమ విహారి India 3 5 111 33.84 12 -
14 రోహిత్ శర్మ India 2 4 106 53.27 7 3
15 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 5 105 38.32 14 -
16 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 6 97 45.33 13 -
17 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 90 73.17 9 1
18 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 83 54.25 6 1
19 లోకేష్ రాహుల్ India 3 5 57 55.88 5 1
20 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 51 41.80 5 -
21 మురళీ విజయ్ India 2 4 49 31.82 4 -
22 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 40.00 7 -
23 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 30 31.91 1 -
24 మిచెల్ మార్ష్ Australia 1 2 19 33.33 1 1
25 మొహమ్మద్ షమీ India 4 5 6 40.00 1 -
26 ఉమేష్ యాదవ్ India 1 2 6 11.11 - -
27 ఇషాంత్ శర్మ India 3 4 5 9.80 1 -
28 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 4 4 23.53 1 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 రిషబ్ పంత్ India 4 7 350 74.00 58.33
2 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 90 73.17 30
3 లోకేష్ రాహుల్ India 3 5 57 55.88 11.4
4 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 117 55.19 23.4
5 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 83 54.25 20.75
6 రోహిత్ శర్మ India 2 4 106 53.27 35.33
7 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 3 195 52.00 65
8 Marcus Harris Australia 4 8 258 51.91 36.86
9 అజింక్యె రహానే India 4 7 217 46.87 31
10 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 6 97 45.33 16.17
11 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 4 7 237 42.78 33.86
12 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 51 41.80 10.2
13 షాన్ మార్ష్ Australia 4 7 183 41.59 26.14
14 చటేశ్వర్ పుజారా India 4 7 521 41.41 74.43
15 విరాట్ కోహ్లీ India 4 7 282 41.23 40.29
16 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 40.00 38
17 మొహమ్మద్ షమీ India 4 5 6 40.00 2
18 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 5 105 38.32 21
19 టిమ్ పైనీ Australia 4 7 174 37.50 24.86
20 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 163 36.55 23.29
21 హనుమ విహారి India 3 5 111 33.84 22.2
22 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 8 198 33.45 28.29
23 మిచెల్ మార్ష్ Australia 1 2 19 33.33 9.5
24 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 30 31.91 15
25 మురళీ విజయ్ India 2 4 49 31.82 12.25
26 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 4 4 23.53 2
27 ఉమేష్ యాదవ్ India 1 2 6 11.11 6
28 ఇషాంత్ శర్మ India 3 4 5 9.80 1.25

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 చటేశ్వర్ పుజారా India 4 7 193 41.41 50 2
2 రిషబ్ పంత్ India 4 7 159 74.00 31 5
3 విరాట్ కోహ్లీ India 4 7 123 41.23 31 1
4 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 81 73.17 9 1
5 Marcus Harris Australia 4 8 79 51.91 29 -
6 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 3 77 52.00 19 5
7 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 4 7 72 42.78 21 -
8 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 8 72 33.45 17 1
9 అజింక్యె రహానే India 4 7 70 46.87 18 3
10 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 63 36.55 16 1
11 రోహిత్ శర్మ India 2 4 63 53.27 7 3
12 షాన్ మార్ష్ Australia 4 7 60 41.59 19 1
13 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 6 50 45.33 13 -
14 లోకేష్ రాహుల్ India 3 5 44 55.88 5 1
15 హనుమ విహారి India 3 5 42 33.84 12 -
16 టిమ్ పైనీ Australia 4 7 41 37.50 20 -
17 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 40.00 7 -
18 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 38 54.25 6 1
19 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 5 37 38.32 14 -
20 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 29 55.19 12 -
21 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 25 31.91 1 -
22 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 21 41.80 5 -
23 మురళీ విజయ్ India 2 4 20 31.82 4 -
24 మిచెల్ మార్ష్ Australia 1 2 10 33.33 1 1
25 మొహమ్మద్ షమీ India 4 5 6 40.00 1 -
26 ఇషాంత్ శర్మ India 3 4 4 9.80 1 -
27 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 4 4 23.53 1 -
28 ఉమేష్ యాదవ్ India 1 2 4 11.11 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 చటేశ్వర్ పుజారా India 4 7 521 74.43 0
2 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 3 195 65 0
3 రిషబ్ పంత్ India 4 7 350 58.33 1
4 విరాట్ కోహ్లీ India 4 7 282 40.29 0
5 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 38 0
6 Marcus Harris Australia 4 8 258 36.86 1
7 రోహిత్ శర్మ India 2 4 106 35.33 1
8 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 4 7 237 33.86 0
9 అజింక్యె రహానే India 4 7 217 31 0
10 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 90 30 0
11 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 8 198 28.29 1
12 షాన్ మార్ష్ Australia 4 7 183 26.14 0
13 టిమ్ పైనీ Australia 4 7 174 24.86 0
14 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 117 23.4 2
15 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 163 23.29 0
16 హనుమ విహారి India 3 5 111 22.2 0
17 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 5 105 21 0
18 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 83 20.75 3
19 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 6 97 16.17 0
20 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 30 15 0
21 మురళీ విజయ్ India 2 4 49 12.25 0
22 లోకేష్ రాహుల్ India 3 5 57 11.4 0
23 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 51 10.2 2
24 మిచెల్ మార్ష్ Australia 1 2 19 9.5 0
25 ఉమేష్ యాదవ్ India 1 2 6 6 1
26 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 4 4 2 2
27 మొహమ్మద్ షమీ India 4 5 6 2 2
28 ఇషాంత్ శర్మ India 3 4 5 1.25 0
29 కుల్దీప్ యాదవ్ India 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 చటేశ్వర్ పుజారా India 4 7 521 3 193
2 రిషబ్ పంత్ India 4 7 350 1 159
3 విరాట్ కోహ్లీ India 4 7 282 1 123
4 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 90 - 81
5 Marcus Harris Australia 4 8 258 - 79
6 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 3 195 - 77
7 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 4 7 237 - 72
8 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 8 198 - 72
9 అజింక్యె రహానే India 4 7 217 - 70
10 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 163 - 63
11 రోహిత్ శర్మ India 2 4 106 - 63
12 షాన్ మార్ష్ Australia 4 7 183 - 60
13 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 6 97 - 50
14 లోకేష్ రాహుల్ India 3 5 57 - 44
15 హనుమ విహారి India 3 5 111 - 42
16 టిమ్ పైనీ Australia 4 7 174 - 41
17 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 - 38
18 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 83 - 38
19 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 5 105 - 37
20 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 117 - 29
21 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 30 - 25
22 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 51 - 21
23 మురళీ విజయ్ India 2 4 49 - 20
24 మిచెల్ మార్ష్ Australia 1 2 19 - 10
25 మొహమ్మద్ షమీ India 4 5 6 - 6
26 ఇషాంత్ శర్మ India 3 4 5 - 4
27 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 4 4 - 4
28 ఉమేష్ యాదవ్ India 1 2 6 - 4

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Marcus Harris Australia 4 8 258 2 79
2 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 3 195 2 77
3 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 4 7 237 2 72
4 అజింక్యె రహానే India 4 7 217 2 70
5 చటేశ్వర్ పుజారా India 4 7 521 1 193
6 విరాట్ కోహ్లీ India 4 7 282 1 123
7 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 90 1 81
8 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 8 198 1 72
9 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 163 1 63
10 రోహిత్ శర్మ India 2 4 106 1 63
11 షాన్ మార్ష్ Australia 4 7 183 1 60
12 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 6 97 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 రిషబ్ పంత్ India 4 7 350 5
2 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 3 195 5
3 అజింక్యె రహానే India 4 7 217 3
4 రోహిత్ శర్మ India 2 4 106 3
5 చటేశ్వర్ పుజారా India 4 7 521 2
6 విరాట్ కోహ్లీ India 4 7 282 1
7 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 8 198 1
8 షాన్ మార్ష్ Australia 4 7 183 1
9 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 163 1
10 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 90 1
11 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 83 1
12 లోకేష్ రాహుల్ India 3 5 57 1
13 మిచెల్ మార్ష్ Australia 1 2 19 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 చటేశ్వర్ పుజారా India 4 7 521 50
2 రిషబ్ పంత్ India 4 7 350 31
3 విరాట్ కోహ్లీ India 4 7 282 31
4 Marcus Harris Australia 4 8 258 29
5 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 4 7 237 21
6 టిమ్ పైనీ Australia 4 7 174 20
7 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 3 195 19
8 షాన్ మార్ష్ Australia 4 7 183 19
9 అజింక్యె రహానే India 4 7 217 18
10 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 8 198 17
11 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 163 16
12 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 5 105 14
13 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 6 97 13
14 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 117 12
15 హనుమ విహారి India 3 5 111 12
16 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 90 9
17 రోహిత్ శర్మ India 2 4 106 7
18 Marnus Labuschagne Australia 1 1 38 7
19 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 83 6
20 లోకేష్ రాహుల్ India 3 5 57 5
21 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 51 5
22 మురళీ విజయ్ India 2 4 49 4
23 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 30 1
24 మిచెల్ మార్ష్ Australia 1 2 19 1
25 మొహమ్మద్ షమీ India 4 5 6 1
26 ఇషాంత్ శర్మ India 3 4 5 1
27 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 4 4 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 8 943 21 1
2 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 1453 21 2
3 మొహమ్మద్ షమీ India 4 8 820 16 1
4 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 870 14 1
5 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 913 13 0
6 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 833 13 0
7 ఇషాంత్ శర్మ India 3 6 618 11 0
8 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 534 7 0
9 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 521 6 0
10 కుల్దీప్ యాదవ్ India 1 1 191 5 1
11 హనుమ విహారి India 3 5 210 2 0
12 ఉమేష్ యాదవ్ India 1 2 222 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 1453 639 21 2
2 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 8 943 357 21 1
3 కుల్దీప్ యాదవ్ India 1 1 191 99 5 1
4 మొహమ్మద్ షమీ India 4 8 820 419 16 1
5 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 870 389 14 1
6 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 1 12 8 0 -
7 హనుమ విహారి India 3 5 210 94 2 -
8 ఇషాంత్ శర్మ India 3 6 618 262 11 -
9 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 913 398 13 -
10 Marnus Labuschagne Australia 1 1 96 76 0 -
11 మిచెల్ మార్ష్ Australia 1 1 156 51 0 -
12 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 833 449 13 -
13 మురళీ విజయ్ India 2 3 54 31 0 -
14 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 521 149 6 -
15 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 534 200 7 -
16 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 4 3 48 35 0 -
17 ఉమేష్ యాదవ్ India 1 2 222 139 2 -
18 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 1 6 4 0 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 1.72 31.91
2 మిచెల్ మార్ష్ Australia 1 1 1.96 33.33
3 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 2.25 73.17
4 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 8 2.27 23.53
5 ఇషాంత్ శర్మ India 3 6 2.54 9.8
6 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 2.62 41.8
7 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 2.64 54.25
8 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 2.68 36.55
9 హనుమ విహారి India 3 5 2.69 33.84
10 మొహమ్మద్ షమీ India 4 8 3.07 40
11 కుల్దీప్ యాదవ్ India 1 1 3.11 0
12 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 3.23 55.19
13 మురళీ విజయ్ India 2 3 3.44 31.82
14 ఉమేష్ యాదవ్ India 1 2 3.76 11.11
15 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 1 4 45.33
16 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 4 1 4 33.45
17 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 4 3 4.38 42.78
18 Marnus Labuschagne Australia 1 1 4.75 40

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 4 8 2.27 17.00
2 కుల్దీప్ యాదవ్ India 1 1 3.11 19.80
3 ఇషాంత్ శర్మ India 3 6 2.54 23.82
4 రవిచంద్రన్ అశ్విన్ India 1 2 1.72 24.83
5 మొహమ్మద్ షమీ India 4 8 3.07 26.19
6 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 4 7 2.68 27.79
7 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 2.25 28.57
8 నాథన్ లియోన్ Australia 4 7 2.64 30.43
9 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 4 7 2.62 30.62
10 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 4 7 3.23 34.54
11 హనుమ విహారి India 3 5 2.69 47.00
12 ఉమేష్ యాదవ్ India 1 2 3.76 69.50

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 షాన్ మార్ష్ Australia 3 3 224 90.69 18 3
2 MS ధోని India 3 3 193 73.11 9 3
3 రోహిత్ శర్మ India 3 3 185 93.43 13 8
4 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 153 84.07 8 2
5 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 3 151 103.42 10 2
6 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 3 114 73.55 11 -
7 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 86 86.87 6 2
8 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 85 139.34 11 1
9 కేదార్ జాదవ్ India 1 1 61 107.02 7 -
10 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 55 73.33 5 -
11 అలెక్స్ కారే Australia 3 3 47 68.12 8 -
12 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 37 105.71 2 -
13 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 29 126.09 4 -
14 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 26 48.15 1 -
15 అంబటి రాయుడు India 2 2 24 63.16 2 -
16 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 2 18 62.07 1 -
17 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 12 240.00 1 1
18 Peter Siddle Australia 3 2 10 83.33 1 -
19 ఆడమ్ జంపా Australia 1 1 8 57.14 - -
20 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 8 61.54 - -
21 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 1 3 50.00 - -
22 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 1 100.00 - -
23 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 12 240.00 0
2 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 85 139.34 42.5
3 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 29 126.09 0
4 కేదార్ జాదవ్ India 1 1 61 107.02 0
5 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 37 105.71 37
6 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 3 151 103.42 50.33
7 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 1 100.00 0
8 రోహిత్ శర్మ India 3 3 185 93.43 61.67
9 షాన్ మార్ష్ Australia 3 3 224 90.69 74.67
10 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 86 86.87 43
11 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 153 84.07 51
12 Peter Siddle Australia 3 2 10 83.33 10
13 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 3 114 73.55 38
14 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 55 73.33 18.33
15 MS ధోని India 3 3 193 73.11 193
16 అలెక్స్ కారే Australia 3 3 47 68.12 15.67
17 అంబటి రాయుడు India 2 2 24 63.16 12
18 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 2 18 62.07 9
19 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 8 61.54 8
20 ఆడమ్ జంపా Australia 1 1 8 57.14 8
21 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 1 3 50.00 3
22 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 1 50.00 1
23 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 26 48.15 8.67

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 రోహిత్ శర్మ India 3 3 133 93.43 13 8
2 షాన్ మార్ష్ Australia 3 3 131 90.69 18 3
3 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 104 84.07 8 2
4 MS ధోని India 3 3 87 73.11 9 3
5 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 3 73 103.42 10 2
6 కేదార్ జాదవ్ India 1 1 61 107.02 7 -
7 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 3 59 73.55 11 -
8 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 48 139.34 11 1
9 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 47 86.87 6 2
10 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 32 73.33 5 -
11 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 29 126.09 4 -
12 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 25 105.71 2 -
13 అలెక్స్ కారే Australia 3 3 24 68.12 8 -
14 అంబటి రాయుడు India 2 2 24 63.16 2 -
15 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 2 16 62.07 1 -
16 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 14 48.15 1 -
17 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 12 240.00 1 1
18 Peter Siddle Australia 3 2 10 83.33 1 -
19 ఆడమ్ జంపా Australia 1 1 8 57.14 - -
20 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 8 61.54 - -
21 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 1 3 50.00 - -
22 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 1 100.00 - -
23 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 1 50.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 MS ధోని India 3 3 193 193 2
2 షాన్ మార్ష్ Australia 3 3 224 74.67 0
3 రోహిత్ శర్మ India 3 3 185 61.67 0
4 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 153 51 0
5 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 3 151 50.33 0
6 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 86 43 1
7 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 85 42.5 1
8 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 3 114 38 0
9 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 37 37 1
10 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 55 18.33 0
11 అలెక్స్ కారే Australia 3 3 47 15.67 0
12 అంబటి రాయుడు India 2 2 24 12 0
13 Peter Siddle Australia 3 2 10 10 1
14 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 2 18 9 0
15 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 26 8.67 0
16 ఆడమ్ జంపా Australia 1 1 8 8 0
17 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 8 8 0
18 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 1 3 3 0
19 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 1 1 0
20 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 29 0 1
21 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 0 0 0
22 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 1 0 1
23 కేదార్ జాదవ్ India 1 1 61 0 1
24 ఖలీల్ అహ్మద్ India 1 0 0 0 0
25 మొహమ్మద్ సిరాజ్ India 1 0 0 0 0
26 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 12 0 1
27 విజయ్ శంకర్ India 1 0 0 0 0
28 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 రోహిత్ శర్మ India 3 3 185 1 133
2 షాన్ మార్ష్ Australia 3 3 224 1 131
3 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 153 1 104
4 MS ధోని India 3 3 193 - 87
5 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 3 151 - 73
6 కేదార్ జాదవ్ India 1 1 61 - 61
7 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 3 114 - 59
8 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 85 - 48
9 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 86 - 47
10 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 55 - 32
11 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 29 - 29
12 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 37 - 25
13 అలెక్స్ కారే Australia 3 3 47 - 24
14 అంబటి రాయుడు India 2 2 24 - 24
15 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 2 18 - 16
16 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 26 - 14
17 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 12 - 12
18 Peter Siddle Australia 3 2 10 - 10
19 ఆడమ్ జంపా Australia 1 1 8 - 8
20 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 8 - 8
21 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 1 3 - 3
22 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 1 1 - 1
23 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 MS ధోని India 3 3 193 3 87
2 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 3 151 2 73
3 షాన్ మార్ష్ Australia 3 3 224 1 131
4 కేదార్ జాదవ్ India 1 1 61 1 61
5 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 3 114 1 59

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 రోహిత్ శర్మ India 3 3 185 8
2 షాన్ మార్ష్ Australia 3 3 224 3
3 MS ధోని India 3 3 193 3
4 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 153 2
5 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 3 151 2
6 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 86 2
7 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 85 1
8 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 12 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 షాన్ మార్ష్ Australia 3 3 224 18
2 రోహిత్ శర్మ India 3 3 185 13
3 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 3 114 11
4 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 85 11
5 పీటర్ హ్యాండ్స్ కోంబ్ Australia 3 3 151 10
6 MS ధోని India 3 3 193 9
7 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 153 8
8 అలెక్స్ కారే Australia 3 3 47 8
9 కేదార్ జాదవ్ India 1 1 61 7
10 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 86 6
11 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 55 5
12 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 29 4
13 దినేష్ కార్తీక్ India 3 2 37 2
14 అంబటి రాయుడు India 2 2 24 2
15 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 26 1
16 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 2 18 1
17 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 12 1
18 Peter Siddle Australia 3 2 10 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 168 8 0
2 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 3 180 6 0
3 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 1 60 6 1
4 మొహమ్మద్ షమీ India 3 3 178 5 0
5 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 170 4 0
6 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 2 110 3 0
7 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 2 120 2 0
8 Peter Siddle Australia 3 3 150 2 0
9 రవీంద్ర జడేజా India 3 3 174 2 0
10 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 1 60 42 6 1
2 ఆడమ్ జంపా Australia 1 1 60 34 0 -
3 అంబటి రాయుడు India 2 1 12 13 0 -
4 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 168 139 8 -
5 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 60 49 0 -
6 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 42 41 1 -
7 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 2 110 91 3 -
8 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 3 180 112 6 -
9 కేదార్ జాదవ్ India 1 1 36 35 0 -
10 ఖలీల్ అహ్మద్ India 1 1 48 55 0 -
11 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 2 120 120 2 -
12 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 170 172 4 -
13 మొహమ్మద్ షమీ India 3 3 178 151 5 -
14 మొహమ్మద్ సిరాజ్ India 1 1 60 76 0 -
15 నాథన్ లియోన్ Australia 2 2 120 109 0 -
16 Peter Siddle Australia 3 3 150 162 2 -
17 రవీంద్ర జడేజా India 3 3 174 150 2 -
18 విజయ్ శంకర్ India 1 1 36 23 0 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ఆడమ్ జంపా Australia 1 1 3.4 57.14
2 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 3 3.73 62.07
3 విజయ్ శంకర్ India 1 1 3.83 0
4 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 1 4.2 0
5 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 4.9 0
6 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 4.96 126.09
7 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 2 4.96 100
8 మొహమ్మద్ షమీ India 3 3 5.09 50
9 రవీంద్ర జడేజా India 3 3 5.17 61.54
10 నాథన్ లియోన్ Australia 2 2 5.45 240
11 కేదార్ జాదవ్ India 1 1 5.83 107.02
12 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 5.86 139.34
13 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 2 6 50
14 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 6.07 86.87
15 Peter Siddle Australia 3 3 6.48 83.33
16 అంబటి రాయుడు India 2 1 6.5 63.16
17 ఖలీల్ అహ్మద్ India 1 1 6.88 0
18 మొహమ్మద్ సిరాజ్ India 1 1 7.6 0

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 1 4.2 7.00
2 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 4.96 17.38
3 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 3 3 3.73 18.67
4 మొహమ్మద్ షమీ India 3 3 5.09 30.20
5 జాసన్ బెహ్రండోర్ఫ్ Australia 2 2 4.96 30.33
6 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 3 3 5.86 41.00
7 మార్కస్ స్టోనియిస్ Australia 3 3 6.07 43.00
8 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 2 6 60.00
9 రవీంద్ర జడేజా India 3 3 5.17 75.00
10 Peter Siddle Australia 3 3 6.48 81.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more