హోం  »  Cricket  »  England vs Pakistan 2019  »  Stats

England vs Pakistan 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 1 1 65 154.76 5 3
2 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1 57 196.55 5 3
3 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 50 138.89 5 1
4 జో రూట్ England 1 1 47 111.90 5 -
5 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 36 133.33 3 1
6 జో డెన్లీ England 1 1 20 166.67 2 1
7 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 18 138.46 3 -
8 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 1 1 17 170.00 1 1
9 Ben Duckett England 1 1 9 128.57 1 -
10 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 1 1 7 116.67 1 -
11 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 1 1 7 70.00 - -
12 Asif Ali Pakistan 1 1 3 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1 57 196.55 0
2 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 1 1 17 170.00 17
3 జో డెన్లీ England 1 1 20 166.67 0
4 బాబర్ ఆజం Pakistan 1 1 65 154.76 65
5 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 50 138.89 50
6 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 18 138.46 0
7 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 36 133.33 36
8 Ben Duckett England 1 1 9 128.57 9
9 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 1 1 7 116.67 7
10 జో రూట్ England 1 1 47 111.90 47
11 Asif Ali Pakistan 1 1 3 100.00 3
12 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 1 1 7 70.00 7

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 1 1 65 154.76 5 3
2 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1 57 196.55 5 3
3 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 50 138.89 5 1
4 జో రూట్ England 1 1 47 111.90 5 -
5 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 36 133.33 3 1
6 జో డెన్లీ England 1 1 20 166.67 2 1
7 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 18 138.46 3 -
8 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 1 1 17 170.00 1 1
9 Ben Duckett England 1 1 9 128.57 1 -
10 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 1 1 7 116.67 1 -
11 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 1 1 7 70.00 - -
12 Asif Ali Pakistan 1 1 3 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 1 1 65 65 0
2 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 50 50 0
3 జో రూట్ England 1 1 47 47 0
4 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 36 36 0
5 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 1 1 17 17 0
6 Ben Duckett England 1 1 9 9 0
7 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 1 1 7 7 0
8 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 1 1 7 7 0
9 Asif Ali Pakistan 1 1 3 3 0
10 ఆదిల్ రషీద్ England 1 0 0 0 0
11 బెన్ ఫోక్స్ England 1 0 0 0 0
12 క్రిస్ జోర్డాన్ England 1 0 0 0 0
13 డేవిడ్ విల్లీ England 1 0 0 0 0
14 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1 57 0 1
15 హసన్ అలీ Pakistan 1 1 0 0 1
16 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 18 0 1
17 జో డెన్లీ England 1 1 20 0 1
18 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 0 0 0 0
19 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 1 0 0 0 0
20 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 1 0 0 0 0
21 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 0 0 0 0
22 టామ్ కరాన్ England 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 1 1 65 - 65
2 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1 57 - 57
3 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 50 - 50
4 జో రూట్ England 1 1 47 - 47
5 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 36 - 36
6 జో డెన్లీ England 1 1 20 - 20
7 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 18 - 18
8 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 1 1 17 - 17
9 Ben Duckett England 1 1 9 - 9
10 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 1 1 7 - 7
11 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 1 1 7 - 7
12 Asif Ali Pakistan 1 1 3 - 3

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 1 1 65 1 65
2 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1 57 1 57
3 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 50 1 50

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 1 1 65 3
2 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1 57 3
3 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 50 1
4 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 36 1
5 జో డెన్లీ England 1 1 20 1
6 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 1 1 17 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 1 1 65 5
2 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1 57 5
3 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 1 1 50 5
4 జో రూట్ England 1 1 47 5
5 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 36 3
6 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 18 3
7 జో డెన్లీ England 1 1 20 2
8 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 1 1 17 1
9 Ben Duckett England 1 1 9 1
10 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 1 1 7 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 1 2
2 బెన్ ఫోక్స్ England 1 1
3 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1
4 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1
5 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1
6 జో డెన్లీ England 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 1 24 2 0
2 క్రిస్ జోర్డాన్ England 1 1 24 1 0
3 హసన్ అలీ Pakistan 1 1 24 1 0
4 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 24 1 0
5 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 1 24 1 0
6 టామ్ కరాన్ England 1 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ఆదిల్ రషీద్ England 1 1 24 32 0 -
6 క్రిస్ జోర్డాన్ England 1 1 24 41 1 -
7 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 18 25 0 -
9 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 1 1 20 43 0 -
12 హసన్ అలీ Pakistan 1 1 24 42 1 -
13 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 24 24 1 -
16 జో డెన్లీ England 1 1 6 15 0 -
18 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 1 24 29 2 -
19 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 1 1 24 29 0 -
21 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 1 24 35 1 -
22 టామ్ కరాన్ England 1 1 24 28 1 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 6 138.46
2 టామ్ కరాన్ England 1 1 7 0
3 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 1 7.25 0
4 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 1 1 7.25 0
5 ఆదిల్ రషీద్ England 1 1 8 0
6 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 8.33 0
7 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 1 8.75 0
8 క్రిస్ జోర్డాన్ England 1 1 10.25 0
9 హసన్ అలీ Pakistan 1 1 10.5 0
10 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 1 1 12.9 170
11 జో డెన్లీ England 1 1 15 166.67

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 1 7.25 14.50
2 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 1 1 6 24.00
3 టామ్ కరాన్ England 1 1 7 28.00
4 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 1 1 8.75 35.00
5 క్రిస్ జోర్డాన్ England 1 1 10.25 41.00
6 హసన్ అలీ Pakistan 1 1 10.5 42.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 5 5 277 99.64 29 2
2 జాసన్ రాయ్ England 3 3 277 114.46 25 11
3 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 4 4 234 88.97 24 1
4 జానీ బెయిర్ స్టో England 4 3 211 132.70 27 5
5 జో రూట్ England 5 4 203 99.51 19 1
6 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 5 200 114.94 17 6
7 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 5 4 186 116.25 14 2
8 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 4 3 164 132.26 11 7
9 జోస్ బట్లర్ England 4 3 144 158.24 10 10
10 Asif Ali Pakistan 5 4 142 131.48 7 8
11 బెన్ స్టోక్స్ England 5 3 129 98.47 9 5
12 జేమ్స్ విన్స్ England 3 2 76 107.04 13 -
13 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 3 69 93.24 9 -
14 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 67 145.65 8 2
15 టామ్ కరాన్ England 3 2 60 133.33 7 2
16 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 59 101.72 2 3
17 మెయిన్ అలీ England 4 3 46 112.20 4 3
18 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 45 118.42 4 -
19 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 34 136.00 2 3
20 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 1 28 164.71 4 1
21 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 2 26 86.67 2 1
22 జో డెన్లీ England 3 1 17 80.95 - -
23 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 16 106.67 1 -
24 ఆదిల్ రషీద్ England 4 2 14 140.00 1 -
25 డేవిడ్ విల్లీ England 3 1 14 127.27 - 1
26 క్రిస్ వోక్స్ England 4 1 13 72.22 - -
27 అబిద్ అలీ Pakistan 1 1 5 55.56 1 -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 1 28 164.71 28
2 జోస్ బట్లర్ England 4 3 144 158.24 72
3 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 67 145.65 16.75
4 ఆదిల్ రషీద్ England 4 2 14 140.00 0
5 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 34 136.00 17
6 టామ్ కరాన్ England 3 2 60 133.33 60
7 జానీ బెయిర్ స్టో England 4 3 211 132.70 70.33
8 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 4 3 164 132.26 164
9 Asif Ali Pakistan 5 4 142 131.48 35.5
10 డేవిడ్ విల్లీ England 3 1 14 127.27 14
11 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 45 118.42 22.5
12 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 5 4 186 116.25 93
13 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 5 200 114.94 40
14 జాసన్ రాయ్ England 3 3 277 114.46 92.33
15 మెయిన్ అలీ England 4 3 46 112.20 23
16 జేమ్స్ విన్స్ England 3 2 76 107.04 38
17 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 16 106.67 8
18 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 59 101.72 29.5
19 బాబర్ ఆజం Pakistan 5 5 277 99.64 55.4
20 జో రూట్ England 5 4 203 99.51 50.75
21 బెన్ స్టోక్స్ England 5 3 129 98.47 64.5
22 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 3 69 93.24 34.5
23 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 4 4 234 88.97 117
24 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 2 26 86.67 26
25 జో డెన్లీ England 3 1 17 80.95 17
26 క్రిస్ వోక్స్ England 4 1 13 72.22 13
27 అబిద్ అలీ Pakistan 1 1 5 55.56 5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 4 4 151 88.97 24 1
2 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 5 138 114.94 17 6
3 జానీ బెయిర్ స్టో England 4 3 128 132.70 27 5
4 బాబర్ ఆజం Pakistan 5 5 115 99.64 29 2
5 జాసన్ రాయ్ England 3 3 114 114.46 25 11
6 జోస్ బట్లర్ England 4 3 110 158.24 10 10
7 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 5 4 97 116.25 14 2
8 జో రూట్ England 5 4 84 99.51 19 1
9 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 4 3 76 132.26 11 7
10 బెన్ స్టోక్స్ England 5 3 71 98.47 9 5
11 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 59 101.72 2 3
12 Asif Ali Pakistan 5 4 52 131.48 7 8
13 మెయిన్ అలీ England 4 3 46 112.20 4 3
14 జేమ్స్ విన్స్ England 3 2 43 107.04 13 -
15 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 3 41 93.24 9 -
16 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 41 118.42 4 -
17 టామ్ కరాన్ England 3 2 31 133.33 7 2
18 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 1 28 164.71 4 1
19 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 25 145.65 8 2
20 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 2 19 86.67 2 1
21 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 18 136.00 2 3
22 జో డెన్లీ England 3 1 17 80.95 - -
23 డేవిడ్ విల్లీ England 3 1 14 127.27 - 1
24 క్రిస్ వోక్స్ England 4 1 13 72.22 - -
25 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 13 106.67 1 -
26 ఆదిల్ రషీద్ England 4 2 12 140.00 1 -
27 అబిద్ అలీ Pakistan 1 1 5 55.56 1 -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 4 3 164 164 2
2 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 4 4 234 117 2
3 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 5 4 186 93 2
4 జాసన్ రాయ్ England 3 3 277 92.33 0
5 జోస్ బట్లర్ England 4 3 144 72 1
6 జానీ బెయిర్ స్టో England 4 3 211 70.33 0
7 బెన్ స్టోక్స్ England 5 3 129 64.5 1
8 టామ్ కరాన్ England 3 2 60 60 1
9 బాబర్ ఆజం Pakistan 5 5 277 55.4 0
10 జో రూట్ England 5 4 203 50.75 0
11 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 5 200 40 0
12 జేమ్స్ విన్స్ England 3 2 76 38 0
13 Asif Ali Pakistan 5 4 142 35.5 0
14 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 3 69 34.5 1
15 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 59 29.5 0
16 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 1 28 28 0
17 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 2 26 26 1
18 మెయిన్ అలీ England 4 3 46 23 1
19 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 45 22.5 0
20 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 34 17 2
21 జో డెన్లీ England 3 1 17 17 0
22 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 67 16.75 0
23 డేవిడ్ విల్లీ England 3 1 14 14 0
24 క్రిస్ వోక్స్ England 4 1 13 13 0
25 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 16 8 0
26 అబిద్ అలీ Pakistan 1 1 5 5 0
27 ఆదిల్ రషీద్ England 4 2 14 0 2
28 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 0 0 0 0
29 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 2 1 0 0 1
30 లియం ఫ్లంకెట్ England 3 0 0 0 0
31 మార్క్ వుడ్ England 1 0 0 0 0
32 మొహమ్మద్ అమీర్ Pakistan 1 0 0 0 0
33 యాసిర్ షా Pakistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 4 4 234 1 151
2 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 5 200 1 138
3 జానీ బెయిర్ స్టో England 4 3 211 1 128
4 బాబర్ ఆజం Pakistan 5 5 277 1 115
5 జాసన్ రాయ్ England 3 3 277 1 114
6 జోస్ బట్లర్ England 4 3 144 1 110
7 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 5 4 186 - 97
8 జో రూట్ England 5 4 203 - 84
9 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 4 3 164 - 76
10 బెన్ స్టోక్స్ England 5 3 129 - 71
11 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 59 - 59
12 Asif Ali Pakistan 5 4 142 - 52
13 మెయిన్ అలీ England 4 3 46 - 46
14 జేమ్స్ విన్స్ England 3 2 76 - 43
15 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 3 69 - 41
16 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 45 - 41
17 టామ్ కరాన్ England 3 2 60 - 31
18 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 1 28 - 28
19 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 67 - 25
20 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 2 26 - 19
21 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 34 - 18
22 జో డెన్లీ England 3 1 17 - 17
23 డేవిడ్ విల్లీ England 3 1 14 - 14
24 క్రిస్ వోక్స్ England 4 1 13 - 13
25 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 16 - 13
26 ఆదిల్ రషీద్ England 4 2 14 - 12
27 అబిద్ అలీ Pakistan 1 1 5 - 5

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 5 5 277 2 115
2 జాసన్ రాయ్ England 3 3 277 2 114
3 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 4 3 164 2 76
4 Asif Ali Pakistan 5 4 142 2 52
5 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 5 200 1 138
6 జానీ బెయిర్ స్టో England 4 3 211 1 128
7 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 5 4 186 1 97
8 జో రూట్ England 5 4 203 1 84
9 బెన్ స్టోక్స్ England 5 3 129 1 71
10 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 59 1 59

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 జాసన్ రాయ్ England 3 3 277 11
2 జోస్ బట్లర్ England 4 3 144 10
3 Asif Ali Pakistan 5 4 142 8
4 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 4 3 164 7
5 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 5 200 6
6 జానీ బెయిర్ స్టో England 4 3 211 5
7 బెన్ స్టోక్స్ England 5 3 129 5
8 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 59 3
9 మెయిన్ అలీ England 4 3 46 3
10 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 34 3
11 బాబర్ ఆజం Pakistan 5 5 277 2
12 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 5 4 186 2
13 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 67 2
14 టామ్ కరాన్ England 3 2 60 2
15 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 4 4 234 1
16 జో రూట్ England 5 4 203 1
17 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 1 28 1
18 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 2 26 1
19 డేవిడ్ విల్లీ England 3 1 14 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 బాబర్ ఆజం Pakistan 5 5 277 29
2 జానీ బెయిర్ స్టో England 4 3 211 27
3 జాసన్ రాయ్ England 3 3 277 25
4 ఇమామ్ ఉల్-హక్ Pakistan 4 4 234 24
5 జో రూట్ England 5 4 203 19
6 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 5 200 17
7 సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ Pakistan 5 4 186 14
8 జేమ్స్ విన్స్ England 3 2 76 13
9 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 4 3 164 11
10 జోస్ బట్లర్ England 4 3 144 10
11 బెన్ స్టోక్స్ England 5 3 129 9
12 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 3 69 9
13 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 67 8
14 Asif Ali Pakistan 5 4 142 7
15 టామ్ కరాన్ England 3 2 60 7
16 మెయిన్ అలీ England 4 3 46 4
17 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 45 4
18 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 1 28 4
19 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 59 2
20 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 34 2
21 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 2 26 2
22 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 16 1
23 ఆదిల్ రషీద్ England 4 2 14 1
24 అబిద్ అలీ Pakistan 1 1 5 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 క్రిస్ వోక్స్ England 4 4 204 10 1
2 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 222 6 0
3 టామ్ కరాన్ England 3 3 156 6 0
4 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 3 180 5 0
5 డేవిడ్ విల్లీ England 3 3 174 4 0
6 లియం ఫ్లంకెట్ England 3 3 132 4 0
7 ఆదిల్ రషీద్ England 4 4 155 3 0
8 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 225 3 0
9 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 2 108 3 0
10 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 2 84 2 0
11 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 2 2 108 2 0
12 మార్క్ వుడ్ England 1 1 60 2 0
13 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 114 1 0
14 మెయిన్ అలీ England 4 4 180 1 0
15 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 36 1 0
16 యాసిర్ షా Pakistan 1 1 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 క్రిస్ వోక్స్ England 4 4 204 212 10 1
3 ఆదిల్ రషీద్ England 4 4 155 187 3 -
4 Asif Ali Pakistan 5 1 5 9 0 -
6 బెన్ స్టోక్స్ England 5 5 102 112 0 -
7 డేవిడ్ విల్లీ England 3 3 174 198 4 -
9 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 114 144 1 -
10 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 1 24 23 0 -
11 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 2 30 35 0 -
12 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 225 263 3 -
13 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 222 236 6 -
17 జో డెన్లీ England 3 2 36 36 0 -
18 జో రూట్ England 5 1 12 10 0 -
19 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 2 84 68 2 -
22 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 2 2 108 142 2 -
23 లియం ఫ్లంకెట్ England 3 3 132 146 4 -
24 మార్క్ వుడ్ England 1 1 60 71 2 -
25 మెయిన్ అలీ England 4 4 180 191 1 -
27 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 72 73 0 -
28 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 2 108 147 3 -
30 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 3 180 245 5 -
31 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 36 33 1 -
32 టామ్ కరాన్ England 3 3 156 189 6 -
33 యాసిర్ షా Pakistan 1 1 42 60 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 2 4.86 0
2 జో రూట్ England 5 1 5 99.51
3 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 5.5 118.42
4 ఫకార్ జమాన్ Pakistan 5 1 5.75 114.94
5 జో డెన్లీ England 3 2 6 80.95
6 మొహమ్మద్ హఫీజ్ Pakistan 2 2 6.08 101.72
7 క్రిస్ వోక్స్ England 4 4 6.24 72.22
8 మెయిన్ అలీ England 4 4 6.37 112.2
9 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 6.38 145.65
10 బెన్ స్టోక్స్ England 5 5 6.59 98.47
11 లియం ఫ్లంకెట్ England 3 3 6.64 0
12 డేవిడ్ విల్లీ England 3 3 6.83 127.27
13 హరిస్ సోహైల్ Pakistan 3 2 7 93.24
14 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 7.01 136
15 మార్క్ వుడ్ England 1 1 7.1 0
16 ఆదిల్ రషీద్ England 4 4 7.24 140
17 టామ్ కరాన్ England 3 3 7.27 133.33
18 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 7.58 106.67
19 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 2 2 7.89 0
20 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 2 8.17 164.71
21 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 3 8.17 86.67
22 యాసిర్ షా Pakistan 1 1 8.57 0
23 Asif Ali Pakistan 5 1 10.8 131.48

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 క్రిస్ వోక్స్ England 4 4 6.24 21.20
2 టామ్ కరాన్ England 3 3 7.27 31.50
3 షోయబ్ మాలిక్ Pakistan 2 2 5.5 33.00
4 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 2 4.86 34.00
5 మార్క్ వుడ్ England 1 1 7.1 35.50
6 లియం ఫ్లంకెట్ England 3 3 6.64 36.50
7 ఇమాద్ వాసిమ్ Pakistan 5 4 6.38 39.33
8 ముహమ్మద్ హస్నైన్ Pakistan 2 2 8.17 49.00
9 షహీన్ అఫ్రిది Pakistan 4 3 8.17 49.00
10 డేవిడ్ విల్లీ England 3 3 6.83 49.50
11 యాసిర్ షా Pakistan 1 1 8.57 60.00
12 ఆదిల్ రషీద్ England 4 4 7.24 62.33
13 జునైద్ ఖాన్ Pakistan 2 2 7.89 71.00
14 హసన్ అలీ Pakistan 5 4 7.01 87.67
15 ఫహీమ్ అష్రఫ్ Pakistan 3 2 7.58 144.00
16 మెయిన్ అలీ England 4 4 6.37 191.00
పోల్స్
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

Get breaking news alerts from myKhel

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X