హోం  »  Cricket  »  The Ashes 2019  »  Stats

The Ashes 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 378 64.40 44 2
2 Rory Burns England 3 4 226 43.13 28 -
3 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 184 59.16 23 3
4 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 3 4 135 46.88 21 -
5 మాథ్యూ వాడే Australia 3 4 118 59.60 18 -
6 క్రిస్ వోక్స్ England 3 3 106 50.24 11 2
7 జో రూట్ England 3 4 99 50.25 12 -
8 జానీ బెయిర్ స్టో England 3 4 96 54.86 10 2
9 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 4 91 68.42 12 -
10 జో డెన్లీ England 3 4 85 50.00 13 -
11 టిమ్ పైనీ Australia 3 4 66 45.52 5 1
12 Marnus Labuschagne Australia 2 1 59 59.00 8 -
13 Peter Siddle Australia 2 2 53 45.69 5 -
14 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 52 37.14 6 -
15 జోస్ బట్లర్ England 3 4 49 29.52 5 -
16 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 47 94.00 2 4
17 Cameron Bancroft Australia 2 4 44 27.16 6 -
18 జాసన్ రాయ్ England 3 4 40 41.67 6 -
19 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 3 40 48.19 4 -
20 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 4 18 36.00 3 -
21 నాథన్ లియోన్ Australia 3 2 18 41.86 3 -
22 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 1 12 60.00 2 -
23 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 7 25.00 1 -
24 Jack Leach England 2 1 6 66.67 1 -
25 మెయిన్ అలీ England 1 2 4 12.12 - -
26 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 1 3 75.00 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 47 94.00 47
2 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 1 3 75.00 0
3 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 4 91 68.42 22.75
4 Jack Leach England 2 1 6 66.67 0
5 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 378 64.40 126
6 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 1 12 60.00 12
7 మాథ్యూ వాడే Australia 3 4 118 59.60 29.5
8 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 184 59.16 61.33
9 Marnus Labuschagne Australia 2 1 59 59.00 59
10 జానీ బెయిర్ స్టో England 3 4 96 54.86 32
11 జో రూట్ England 3 4 99 50.25 24.75
12 క్రిస్ వోక్స్ England 3 3 106 50.24 53
13 జో డెన్లీ England 3 4 85 50.00 21.25
14 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 3 40 48.19 13.33
15 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 3 4 135 46.88 45
16 Peter Siddle Australia 2 2 53 45.69 26.5
17 టిమ్ పైనీ Australia 3 4 66 45.52 16.5
18 Rory Burns England 3 4 226 43.13 56.5
19 నాథన్ లియోన్ Australia 3 2 18 41.86 18
20 జాసన్ రాయ్ England 3 4 40 41.67 10
21 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 52 37.14 26
22 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 4 18 36.00 4.5
23 జోస్ బట్లర్ England 3 4 49 29.52 12.25
24 Cameron Bancroft Australia 2 4 44 27.16 11
25 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 7 25.00 7
26 మెయిన్ అలీ England 1 2 4 12.12 2

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 144 64.40 44 2
2 Rory Burns England 3 4 133 43.13 28 -
3 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 115 59.16 23 3
4 మాథ్యూ వాడే Australia 3 4 110 59.60 18 -
5 Marnus Labuschagne Australia 2 1 59 59.00 8 -
6 జో రూట్ England 3 4 57 50.25 12 -
7 జానీ బెయిర్ స్టో England 3 4 52 54.86 10 2
8 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 3 4 51 46.88 21 -
9 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 47 94.00 2 4
10 Peter Siddle Australia 2 2 44 45.69 5 -
11 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 4 40 68.42 12 -
12 క్రిస్ వోక్స్ England 3 3 37 50.24 11 2
13 టిమ్ పైనీ Australia 3 4 34 45.52 5 1
14 జోస్ బట్లర్ England 3 4 31 29.52 5 -
15 జో డెన్లీ England 3 4 30 50.00 13 -
16 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 3 29 48.19 4 -
17 జాసన్ రాయ్ England 3 4 28 41.67 6 -
18 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 26 37.14 6 -
19 Cameron Bancroft Australia 2 4 16 27.16 6 -
20 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 1 12 60.00 2 -
21 నాథన్ లియోన్ Australia 3 2 12 41.86 3 -
22 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 4 8 36.00 3 -
23 Jack Leach England 2 1 6 66.67 1 -
24 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 4 25.00 1 -
25 మెయిన్ అలీ England 1 2 4 12.12 - -
26 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 1 3 75.00 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 378 126 0
2 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 184 61.33 1
3 Marnus Labuschagne Australia 2 1 59 59 0
4 Rory Burns England 3 4 226 56.5 0
5 క్రిస్ వోక్స్ England 3 3 106 53 1
6 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 47 47 1
7 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 3 4 135 45 1
8 జానీ బెయిర్ స్టో England 3 4 96 32 1
9 మాథ్యూ వాడే Australia 3 4 118 29.5 0
10 Peter Siddle Australia 2 2 53 26.5 0
11 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 52 26 2
12 జో రూట్ England 3 4 99 24.75 0
13 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 4 91 22.75 0
14 జో డెన్లీ England 3 4 85 21.25 0
15 నాథన్ లియోన్ Australia 3 2 18 18 1
16 టిమ్ పైనీ Australia 3 4 66 16.5 0
17 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 3 40 13.33 0
18 జోస్ బట్లర్ England 3 4 49 12.25 0
19 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 1 12 12 0
20 Cameron Bancroft Australia 2 4 44 11 0
21 జాసన్ రాయ్ England 3 4 40 10 0
22 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 7 7 1
23 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 4 18 4.5 0
24 మెయిన్ అలీ England 1 2 4 2 0
25 Jack Leach England 2 1 6 0 1
26 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 1 3 0 1
27 Marcus Harris Australia 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 378 2 144
2 Rory Burns England 3 4 226 1 133
3 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 184 1 115
4 మాథ్యూ వాడే Australia 3 4 118 1 110
5 Marnus Labuschagne Australia 2 1 59 - 59
6 జో రూట్ England 3 4 99 - 57
7 జానీ బెయిర్ స్టో England 3 4 96 - 52
8 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 3 4 135 - 51
9 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 47 - 47
10 Peter Siddle Australia 2 2 53 - 44
11 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 4 91 - 40
12 క్రిస్ వోక్స్ England 3 3 106 - 37
13 టిమ్ పైనీ Australia 3 4 66 - 34
14 జోస్ బట్లర్ England 3 4 49 - 31
15 జో డెన్లీ England 3 4 85 - 30
16 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 3 40 - 29
17 జాసన్ రాయ్ England 3 4 40 - 28
18 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 52 - 26
19 Cameron Bancroft Australia 2 4 44 - 16
20 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 1 12 - 12
21 నాథన్ లియోన్ Australia 3 2 18 - 12
22 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 4 18 - 8
23 Jack Leach England 2 1 6 - 6
24 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 7 - 4
25 మెయిన్ అలీ England 1 2 4 - 4
26 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 1 3 - 3

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 378 1 144
2 Rory Burns England 3 4 226 1 133
3 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 184 1 115
4 Marnus Labuschagne Australia 2 1 59 1 59
5 జో రూట్ England 3 4 99 1 57
6 జానీ బెయిర్ స్టో England 3 4 96 1 52
7 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 3 4 135 1 51

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 47 4
2 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 184 3
3 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 378 2
4 క్రిస్ వోక్స్ England 3 3 106 2
5 జానీ బెయిర్ స్టో England 3 4 96 2
6 టిమ్ పైనీ Australia 3 4 66 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 378 44
2 Rory Burns England 3 4 226 28
3 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 184 23
4 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 3 4 135 21
5 మాథ్యూ వాడే Australia 3 4 118 18
6 జో డెన్లీ England 3 4 85 13
7 జో రూట్ England 3 4 99 12
8 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 4 91 12
9 క్రిస్ వోక్స్ England 3 3 106 11
10 జానీ బెయిర్ స్టో England 3 4 96 10
11 Marnus Labuschagne Australia 2 1 59 8
12 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 52 6
13 Cameron Bancroft Australia 2 4 44 6
14 జాసన్ రాయ్ England 3 4 40 6
15 టిమ్ పైనీ Australia 3 4 66 5
16 Peter Siddle Australia 2 2 53 5
17 జోస్ బట్లర్ England 3 4 49 5
18 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 3 40 4
19 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 4 18 3
20 నాథన్ లియోన్ Australia 3 2 18 3
21 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 47 2
22 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 1 12 2
23 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 7 1
24 Jack Leach England 2 1 6 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 జానీ బెయిర్ స్టో England 3 9
2 టిమ్ పైనీ Australia 3 9
3 Cameron Bancroft Australia 2 5
4 జోస్ బట్లర్ England 3 4
5 Rory Burns England 3 3
6 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3
7 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 2
8 జో డెన్లీ England 3 2
9 జో రూట్ England 3 2
10 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 2
11 Peter Siddle Australia 2 2
12 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 3 2
13 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 1
14 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 1
15 నాథన్ లియోన్ Australia 3 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 495 13 0
2 నాథన్ లియోన్ Australia 3 4 654 12 1
3 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 4 475 10 1
4 క్రిస్ వోక్స్ England 3 4 336 7 0
5 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 2 264 5 0
6 Peter Siddle Australia 2 4 402 5 0
7 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 306 4 0
8 Jack Leach England 2 2 165 4 0
9 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 2 210 3 0
10 మెయిన్ అలీ England 1 2 252 3 0
11 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 210 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 నాథన్ లియోన్ Australia 3 4 654 331 12 1
2 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 4 475 271 10 1
3 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 306 195 4 -
5 క్రిస్ వోక్స్ England 3 4 336 176 7 -
7 Jack Leach England 2 2 165 56 4 -
8 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 1 24 1 0 -
9 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 210 111 2 -
11 జో డెన్లీ England 3 3 108 79 0 -
12 జో రూట్ England 3 2 78 57 0 -
13 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 2 264 91 5 -
16 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 2 210 101 3 -
19 మాథ్యూ వాడే Australia 3 1 6 7 0 -
20 మెయిన్ అలీ England 1 2 252 172 3 -
21 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 495 212 13 -
22 Peter Siddle Australia 2 4 402 182 5 -
24 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 30 15 0 -
26 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 3 1 12 7 0 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 1 0.25 25
2 Jack Leach England 2 2 2.04 66.67
3 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 2 2.07 60
4 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 2.57 37.14
5 Peter Siddle Australia 2 4 2.72 45.69
6 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 2 2.89 75
7 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 2 3 3 64.4
8 నాథన్ లియోన్ Australia 3 4 3.04 41.86
9 క్రిస్ వోక్స్ England 3 4 3.14 50.24
10 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 3.17 94
11 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 4 3.42 48.19
12 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 3 1 3.5 46.88
13 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 3.82 59.16
14 మెయిన్ అలీ England 1 2 4.1 12.12
15 జో రూట్ England 3 2 4.38 50.25
16 జో డెన్లీ England 3 3 4.39 50
17 మాథ్యూ వాడే Australia 3 1 7 59.6

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Jack Leach England 2 2 2.04 14.00
2 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 4 2.57 16.31
3 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 2 2 2.07 18.20
4 క్రిస్ వోక్స్ England 3 4 3.14 25.14
5 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 3 4 3.42 27.10
6 నాథన్ లియోన్ Australia 3 4 3.04 27.58
7 జోష్ హాజెల్‌ఉడ్ Australia 2 2 2.89 33.67
8 Peter Siddle Australia 2 4 2.72 36.40
9 బెన్ స్టోక్స్ England 3 4 3.82 48.75
10 జేమ్స్ ప్యాటిన్సన్ Australia 2 2 3.17 55.50
11 మెయిన్ అలీ England 1 2 4.1 57.33
పోల్స్
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X