హోం  »  Cricket  »  Sri Lanka vs New Zealand 2019  »  Stats

Sri Lanka vs New Zealand 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 2 161 50.95 10 1
2 రాస్ టేలర్ New Zealand 1 2 89 64.96 6 -
3 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 2 78 45.61 9 1
4 BJ Watling New Zealand 1 2 78 43.82 6 -
5 టామ్ లాథమ్ New Zealand 1 2 75 44.38 6 1
6 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 2 74 37.19 5 -
7 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 1 2 68 45.64 4 -
8 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 63 66.32 8 2
9 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 1 1 61 55.96 3 -
10 William Somerville New Zealand 1 2 49 33.56 3 -
11 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 44 93.62 3 2
12 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 40 40.82 3 2
13 Jeet Raval New Zealand 1 2 37 35.92 3 -
14 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 37 45.68 1 1
15 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 32.47 1 -
16 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 24 104.35 5 -
17 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 19 59.38 4 -
18 Ajaz Patel New Zealand 1 2 14 58.33 1 -
19 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 1 5 29.41 1 -
20 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 1 2 4 14.29 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 24 104.35 12
2 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 44 93.62 22
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 63 66.32 31.5
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 1 2 89 64.96 44.5
5 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 19 59.38 19
6 Ajaz Patel New Zealand 1 2 14 58.33 7
7 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 1 1 61 55.96 61
8 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 2 161 50.95 80.5
9 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 37 45.68 18.5
10 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 1 2 68 45.64 34
11 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 2 78 45.61 78
12 టామ్ లాథమ్ New Zealand 1 2 75 44.38 37.5
13 BJ Watling New Zealand 1 2 78 43.82 39
14 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 40 40.82 40
15 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 2 74 37.19 37
16 Jeet Raval New Zealand 1 2 37 35.92 18.5
17 William Somerville New Zealand 1 2 49 33.56 0
18 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 32.47 12.5
19 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 1 5 29.41 5
20 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 1 2 4 14.29 2

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 2 122 50.95 10 1
2 రాస్ టేలర్ New Zealand 1 2 86 64.96 6 -
3 BJ Watling New Zealand 1 2 77 43.82 6 -
4 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 2 64 37.19 5 -
5 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 1 1 61 55.96 3 -
6 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 53 66.32 8 2
7 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 2 50 45.61 9 1
8 టామ్ లాథమ్ New Zealand 1 2 45 44.38 6 1
9 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 1 2 42 45.64 4 -
10 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 40 40.82 3 2
11 William Somerville New Zealand 1 2 40 33.56 3 -
12 Jeet Raval New Zealand 1 2 33 35.92 3 -
13 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 26 93.62 3 2
14 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 23 104.35 5 -
15 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 23 45.68 1 1
16 Ajaz Patel New Zealand 1 2 14 58.33 1 -
17 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 14 59.38 4 -
18 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 13 32.47 1 -
19 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 1 5 29.41 1 -
20 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 1 2 4 14.29 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 2 161 80.5 0
2 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 2 78 78 1
3 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 1 1 61 61 0
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 1 2 89 44.5 0
5 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 40 40 0
6 BJ Watling New Zealand 1 2 78 39 0
7 టామ్ లాథమ్ New Zealand 1 2 75 37.5 0
8 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 2 74 37 0
9 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 1 2 68 34 0
10 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 63 31.5 0
11 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 44 22 0
12 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 19 19 1
13 Jeet Raval New Zealand 1 2 37 18.5 0
14 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 37 18.5 0
15 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 12.5 0
16 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 24 12 0
17 Ajaz Patel New Zealand 1 2 14 7 0
18 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 1 5 5 0
19 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 1 2 4 2 0
20 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 1 0 0 0
21 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 0 0 1
22 William Somerville New Zealand 1 2 49 0 2

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 2 161 1 122
2 రాస్ టేలర్ New Zealand 1 2 89 - 86
3 BJ Watling New Zealand 1 2 78 - 77
4 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 2 74 - 64
5 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 1 1 61 - 61
6 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 63 - 53
7 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 2 78 - 50
8 టామ్ లాథమ్ New Zealand 1 2 75 - 45
9 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 1 2 68 - 42
10 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 40 - 40
11 William Somerville New Zealand 1 2 49 - 40
12 Jeet Raval New Zealand 1 2 37 - 33
13 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 44 - 26
14 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 24 - 23
15 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 37 - 23
16 Ajaz Patel New Zealand 1 2 14 - 14
17 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 19 - 14
18 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 - 13
19 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 1 5 - 5
20 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 1 2 4 - 4

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 రాస్ టేలర్ New Zealand 1 2 89 1 86
2 BJ Watling New Zealand 1 2 78 1 77
3 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 2 74 1 64
4 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 1 1 61 1 61
5 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 63 1 53
6 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 2 78 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 63 2
2 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 44 2
3 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 40 2
4 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 2 161 1
5 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 2 78 1
6 టామ్ లాథమ్ New Zealand 1 2 75 1
7 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 37 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 2 161 10
2 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 2 78 9
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 63 8
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 1 2 89 6
5 BJ Watling New Zealand 1 2 78 6
6 టామ్ లాథమ్ New Zealand 1 2 75 6
7 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 2 74 5
8 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 24 5
9 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 1 2 68 4
10 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 19 4
11 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 1 1 61 3
12 William Somerville New Zealand 1 2 49 3
13 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 44 3
14 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 40 3
15 Jeet Raval New Zealand 1 2 37 3
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 37 1
17 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 1
18 Ajaz Patel New Zealand 1 2 14 1
19 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 1 5 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 3
2 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 1 3
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 1 3
4 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 2
5 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2
6 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2
7 Ajaz Patel New Zealand 1 1
8 BJ Watling New Zealand 1 1
9 Jeet Raval New Zealand 1 1
10 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 1 1
11 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1
12 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 1
13 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Ajaz Patel New Zealand 1 2 306 6 1
2 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 2 372 6 1
3 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 2 354 4 0
4 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 182 4 0
5 William Somerville New Zealand 1 2 320 4 0
6 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 108 3 0
7 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 175 3 0
8 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 2 120 2 0
9 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 114 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Ajaz Patel New Zealand 1 2 306 163 6 1
2 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 2 372 164 6 1
5 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 108 45 3 -
9 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 1 1 18 9 0 -
12 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 2 120 68 2 -
14 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 2 354 180 4 -
15 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 144 69 0 -
18 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 182 66 4 -
19 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 114 50 1 -
21 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 175 79 3 -
22 William Somerville New Zealand 1 2 320 156 4 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 2.18 40.82
2 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 2.5 59.38
3 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 2.63 45.68
4 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 2 2.65 0
5 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 2.71 93.62
6 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 2.88 32.47
7 William Somerville New Zealand 1 2 2.92 33.56
8 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 1 1 3 14.29
9 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 2 3.05 29.41
10 Ajaz Patel New Zealand 1 2 3.2 58.33
11 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 2 3.4 0

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 2 2.5 15.00
2 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 2.18 16.50
3 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 1 2 2.71 26.33
4 Ajaz Patel New Zealand 1 2 3.2 27.17
5 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 2 2.65 27.33
6 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 2 3.4 34.00
7 William Somerville New Zealand 1 2 2.92 39.00
8 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 1 2 3.05 45.00
9 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 2 2.63 50.00
పోల్స్
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X