హోం  »  Cricket  »  Sri Lanka vs New Zealand 2019  »  Stats

Sri Lanka vs New Zealand 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 247 44.83 18 1
2 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 3 229 54.52 21 1
3 BJ Watling New Zealand 2 3 183 45.30 15 -
4 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 129 64.82 20 2
5 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 115 50.44 15 2
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 112 41.03 9 -
7 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 3 112 62.22 9 -
8 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 87 37.83 10 1
9 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 1 83 107.79 5 5
10 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 3 83 42.56 4 -
11 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 76 31.80 5 -
12 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 64 38.32 6 3
13 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 3 61 67.03 3 3
14 William Somerville New Zealand 2 2 49 33.56 3 -
15 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 2 44 93.62 3 2
16 Jeet Raval New Zealand 2 3 37 33.04 3 -
17 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 32.47 1 -
18 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 3 24 42.86 2 -
19 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 24 80.00 5 -
20 Ajaz Patel New Zealand 2 2 14 58.33 1 -
21 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 13 19.70 1 -
22 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 10 33.33 2 -
23 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 3 5 21.74 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 1 83 107.79 83
2 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 2 44 93.62 22
3 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 24 80.00 6
4 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 3 61 67.03 30.5
5 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 129 64.82 43
6 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 3 112 62.22 37.33
7 Ajaz Patel New Zealand 2 2 14 58.33 7
8 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 3 229 54.52 76.33
9 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 115 50.44 28.75
10 BJ Watling New Zealand 2 3 183 45.30 91.5
11 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 247 44.83 61.75
12 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 3 24 42.86 8
13 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 3 83 42.56 27.67
14 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 112 41.03 37.33
15 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 64 38.32 21.33
16 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 87 37.83 29
17 William Somerville New Zealand 2 2 49 33.56 0
18 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 10 33.33 3.33
19 Jeet Raval New Zealand 2 3 37 33.04 12.33
20 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 32.47 12.5
21 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 76 31.80 19
22 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 3 5 21.74 0
23 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 13 19.70 6.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 3 154 54.52 21 1
2 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 122 44.83 18 1
3 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 109 64.82 20 2
4 BJ Watling New Zealand 2 3 105 45.30 15 -
5 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 3 86 62.22 9 -
6 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 1 83 107.79 5 5
7 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 64 31.80 5 -
8 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 61 41.03 9 -
9 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 53 50.44 15 2
10 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 50 37.83 10 1
11 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 3 42 42.56 4 -
12 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 40 38.32 6 3
13 William Somerville New Zealand 2 2 40 33.56 3 -
14 Jeet Raval New Zealand 2 3 33 33.04 3 -
15 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 2 26 93.62 3 2
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 3 24 67.03 3 3
17 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 23 80.00 5 -
18 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 3 20 42.86 2 -
19 Ajaz Patel New Zealand 2 2 14 58.33 1 -
20 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 13 19.70 1 -
21 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 13 32.47 1 -
22 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 3 5 21.74 - -
23 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 5 33.33 2 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 BJ Watling New Zealand 2 3 183 91.5 1
2 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 1 83 83 0
3 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 3 229 76.33 0
4 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 247 61.75 0
5 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 129 43 1
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 112 37.33 0
7 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 3 112 37.33 0
8 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 3 61 30.5 1
9 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 87 29 1
10 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 115 28.75 0
11 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 3 83 27.67 0
12 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 2 44 22 0
13 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 64 21.33 0
14 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 76 19 0
15 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 12.5 0
16 Jeet Raval New Zealand 2 3 37 12.33 0
17 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 3 24 8 0
18 Ajaz Patel New Zealand 2 2 14 7 0
19 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 13 6.5 0
20 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 24 6 0
21 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 10 3.33 0
22 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 1 0 0 0
23 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 3 5 0 3
24 William Somerville New Zealand 2 2 49 0 2

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 3 229 1 154
2 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 247 1 122
3 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 129 1 109
4 BJ Watling New Zealand 2 3 183 1 105
5 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 3 112 - 86
6 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 1 83 - 83
7 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 76 - 64
8 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 112 - 61
9 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 115 - 53
10 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 87 - 50
11 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 3 83 - 42
12 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 64 - 40
13 William Somerville New Zealand 2 2 49 - 40
14 Jeet Raval New Zealand 2 3 37 - 33
15 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 2 44 - 26
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 3 61 - 24
17 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 24 - 23
18 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 3 24 - 20
19 Ajaz Patel New Zealand 2 2 14 - 14
20 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 13 - 13
21 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 - 13
22 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 3 5 - 5
23 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 10 - 5

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 112 2 61
2 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 247 1 122
3 BJ Watling New Zealand 2 3 183 1 105
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 3 112 1 86
5 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 1 83 1 83
6 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 76 1 64
7 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 115 1 53
8 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 87 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 1 83 5
2 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 64 3
3 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 3 61 3
4 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 129 2
5 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 115 2
6 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 2 44 2
7 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 247 1
8 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 3 229 1
9 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 87 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 3 229 21
2 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 129 20
3 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 247 18
4 BJ Watling New Zealand 2 3 183 15
5 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 115 15
6 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 87 10
7 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 112 9
8 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 3 112 9
9 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 64 6
10 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 1 83 5
11 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 76 5
12 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 24 5
13 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 3 83 4
14 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 3 61 3
15 William Somerville New Zealand 2 2 49 3
16 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 2 44 3
17 Jeet Raval New Zealand 2 3 37 3
18 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 3 24 2
19 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 10 2
20 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 25 1
21 Ajaz Patel New Zealand 2 2 14 1
22 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 13 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 BJ Watling New Zealand 2 7
2 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 6
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 5
4 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 3
5 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3
6 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 2
7 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 2
8 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 2
9 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2
10 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 2
11 Ajaz Patel New Zealand 2 1
12 Jeet Raval New Zealand 2 1
13 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 1
14 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 1
15 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 1
16 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Ajaz Patel New Zealand 2 4 516 9 1
2 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 4 395 8 0
3 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 4 360 7 0
4 William Somerville New Zealand 2 4 482 7 0
5 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 2 372 6 1
6 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 576 6 0
7 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 248 4 0
8 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 138 3 0
9 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 1 222 3 0
10 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 3 270 3 0
11 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 2 126 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Ajaz Patel New Zealand 2 4 516 242 9 1
2 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 2 372 164 6 1
5 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 2 126 43 2 -
6 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 138 55 3 -
7 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 1 222 114 3 -
11 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 1 18 9 0 -
14 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 3 270 183 3 -
16 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 576 336 6 -
17 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 144 69 0 -
20 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 248 98 4 -
21 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 4 360 128 7 -
23 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 4 395 171 8 -
24 William Somerville New Zealand 2 4 482 225 7 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 2 2.05 107.79
2 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 4 2.13 67.03
3 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 2.37 38.32
4 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 2.39 64.82
5 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 4 2.6 93.62
6 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 2 2.65 0
7 William Somerville New Zealand 2 4 2.8 33.56
8 Ajaz Patel New Zealand 2 4 2.81 58.33
9 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 1 2 2.88 32.47
10 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 1 3 42.86
11 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 1 3.08 19.7
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 3.5 33.33
13 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 3 4.07 21.74

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 4 2.13 18.29
2 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 2.39 18.33
3 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 4 2.6 21.38
4 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 1 2 2.05 21.50
5 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 2.37 24.50
6 Ajaz Patel New Zealand 2 4 2.81 26.89
7 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 1 2 2.65 27.33
8 William Somerville New Zealand 2 4 2.8 32.14
9 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 1 1 3.08 38.00
10 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 3.5 56.00
11 లాహిరు కుమార Sri Lanka 2 3 4.07 61.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 2 105 136.36 10 4
2 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 103 137.33 6 5
3 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 96 137.14 8 1
4 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 53 98.15 4 1
5 Tom Bruce New Zealand 1 1 53 115.22 3 -
6 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 48 160.00 3 2
7 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 40 160.00 2 2
8 Tim Seifert New Zealand 3 3 38 88.37 5 -
9 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 32 110.34 - 2
10 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 1 1 30 120.00 4 -
11 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 3 30 200.00 1 2
12 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 2 28 121.74 - 3
13 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 25 125.00 4 1
14 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 25 78.12 2 -
15 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 25 147.06 1 -
16 దాసున్ షనకా Sri Lanka 3 3 24 126.32 1 1
17 Lahiru Madushanka Sri Lanka 1 1 20 86.96 1 -
18 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 2 1 20 153.85 2 1
19 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 2 1 11 91.67 1 -
20 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 8 133.33 - 1
21 Seth Rance New Zealand 3 1 8 47.06 - -
22 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 2 6 54.55 - -
23 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 3 60.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 3 30 200.00 15
2 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 40 160.00 40
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 48 160.00 24
4 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 2 1 20 153.85 20
5 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 25 147.06 25
6 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 103 137.33 34.33
7 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 96 137.14 32
8 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 2 105 136.36 52.5
9 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 8 133.33 4
10 దాసున్ షనకా Sri Lanka 3 3 24 126.32 12
11 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 25 125.00 8.33
12 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 2 28 121.74 0
13 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 1 1 30 120.00 30
14 Tom Bruce New Zealand 1 1 53 115.22 53
15 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 32 110.34 16
16 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 53 98.15 17.67
17 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 2 1 11 91.67 11
18 Tim Seifert New Zealand 3 3 38 88.37 12.67
19 Lahiru Madushanka Sri Lanka 1 1 20 86.96 20
20 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 25 78.12 8.33
21 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 3 60.00 3
22 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 2 6 54.55 0
23 Seth Rance New Zealand 3 1 8 47.06 8

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 2 79 136.36 10 4
2 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 59 137.33 6 5
3 Tom Bruce New Zealand 1 1 53 115.22 3 -
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 48 160.00 3 2
5 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 39 137.14 8 1
6 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 37 98.15 4 1
7 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 1 1 30 120.00 4 -
8 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 2 28 121.74 - 3
9 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 25 110.34 - 2
10 Lahiru Madushanka Sri Lanka 1 1 20 86.96 1 -
11 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 2 1 20 153.85 2 1
12 దాసున్ షనకా Sri Lanka 3 3 17 126.32 1 1
13 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 16 160.00 2 2
14 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 3 15 200.00 1 2
15 Tim Seifert New Zealand 3 3 15 88.37 5 -
16 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 14 147.06 1 -
17 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 13 125.00 4 1
18 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 11 78.12 2 -
19 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 2 1 11 91.67 1 -
20 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 8 133.33 - 1
21 Seth Rance New Zealand 3 1 8 47.06 - -
22 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 2 6 54.55 - -
23 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 3 60.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Tom Bruce New Zealand 1 1 53 53 0
2 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 2 105 52.5 0
3 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 40 40 2
4 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 103 34.33 0
5 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 96 32 0
6 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 1 1 30 30 0
7 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 25 25 1
8 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 48 24 0
9 Lahiru Madushanka Sri Lanka 1 1 20 20 0
10 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 2 1 20 20 0
11 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 53 17.67 0
12 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 32 16 1
13 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 3 30 15 1
14 Tim Seifert New Zealand 3 3 38 12.67 0
15 దాసున్ షనకా Sri Lanka 3 3 24 12 1
16 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 2 1 11 11 0
17 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 25 8.33 0
18 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 25 8.33 0
19 Seth Rance New Zealand 3 1 8 8 0
20 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 8 4 0
21 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 3 3 0
22 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 2 0 0 0
23 Hamish Rutherford New Zealand 1 1 0 0 0
24 ఇష్ సోడి New Zealand 2 0 0 0 0
25 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 0 0 0 0
26 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 0 0 0 0
27 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 2 6 0 2
28 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 2 28 0 2

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 2 105 - 79
2 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 103 - 59
3 Tom Bruce New Zealand 1 1 53 - 53
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 48 - 48
5 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 96 - 39
6 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 53 - 37
7 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 1 1 30 - 30
8 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 2 28 - 28
9 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 32 - 25
10 Lahiru Madushanka Sri Lanka 1 1 20 - 20
11 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 2 1 20 - 20
12 దాసున్ షనకా Sri Lanka 3 3 24 - 17
13 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 40 - 16
14 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 3 30 - 15
15 Tim Seifert New Zealand 3 3 38 - 15
16 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 25 - 14
17 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 25 - 13
18 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 25 - 11
19 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 2 1 11 - 11
20 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 8 - 8
21 Seth Rance New Zealand 3 1 8 - 8
22 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 2 6 - 6
23 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 3 - 3

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 2 105 1 79
2 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 103 1 59
3 Tom Bruce New Zealand 1 1 53 1 53

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 103 5
2 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 2 105 4
3 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 2 28 3
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 48 2
5 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 40 2
6 Daryl Mitchell New Zealand 3 3 32 2
7 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 3 30 2
8 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 96 1
9 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 53 1
10 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 25 1
11 దాసున్ షనకా Sri Lanka 3 3 24 1
12 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 2 1 20 1
13 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 2 8 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 2 105 10
2 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 96 8
3 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 103 6
4 Tim Seifert New Zealand 3 3 38 5
5 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 53 4
6 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 1 1 30 4
7 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 3 25 4
8 Tom Bruce New Zealand 1 1 53 3
9 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 48 3
10 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 40 2
11 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 25 2
12 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 2 1 20 2
13 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 3 30 1
14 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 25 1
15 దాసున్ షనకా Sri Lanka 3 3 24 1
16 Lahiru Madushanka Sri Lanka 1 1 20 1
17 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 2 1 11 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Daryl Mitchell New Zealand 3 3
2 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 1
3 కోలిన్ మున్రో New Zealand 3 1
4 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 1
5 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 1 1
6 దాసున్ షనకా Sri Lanka 3 1
7 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 1
8 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 2 1
9 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 1
10 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 1
11 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1
12 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 72 7 1
2 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 3 66 6 0
3 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 72 4 0
4 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 72 4 0
5 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 58 4 0
6 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 60 3 0
7 Seth Rance New Zealand 3 3 66 3 0
8 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 24 3 0
9 ఇష్ సోడి New Zealand 2 2 42 1 0
10 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 2 39 1 0
11 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 2 48 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 72 68 7 1
2 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 3 66 94 6 -
5 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 2 24 41 0 -
6 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 1 1 6 7 0 -
10 ఇష్ సోడి New Zealand 2 2 42 57 1 -
11 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 2 39 56 1 -
12 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 24 44 0 -
16 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 2 48 49 1 -
18 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 72 68 4 -
21 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 60 76 3 -
22 Seth Rance New Zealand 3 3 66 120 3 -
23 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 2 2 18 32 0 -
25 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 72 54 4 -
26 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 24 28 3 -
28 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 58 65 4 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 4.5 121.74
2 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 5.67 54.55
3 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 5.67 160
4 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 2 6.12 0
5 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 6.72 147.06
6 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 1 1 7 120
7 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 7 60
8 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 7.6 133.33
9 ఇష్ సోడి New Zealand 2 2 8.14 0
10 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 3 8.55 0
11 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 2 8.62 200
12 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 2 10.25 137.33
13 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 2 2 10.67 153.85
14 Seth Rance New Zealand 3 3 10.91 47.06
15 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 11 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 7 9.33
2 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 5.67 9.71
3 టిమ్ సౌథీ New Zealand 3 3 4.5 13.50
4 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 3 8.55 15.67
5 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 6.72 16.25
6 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 3 3 5.67 17.00
7 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 7.6 25.33
8 Seth Rance New Zealand 3 3 10.91 40.00
9 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 2 6.12 49.00
10 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 3 2 8.62 56.00
11 ఇష్ సోడి New Zealand 2 2 8.14 57.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more