హోం  »  Cricket  »  Sri Lanka vs Bangladesh 2019  »  Stats

Sri Lanka vs Bangladesh 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 187 93.97 18 1
2 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 183 99.46 25 1
3 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 175 82.94 12 1
4 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 138 76.24 13 1
5 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 97 76.98 11 -
6 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 95 93.14 9 2
7 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 95 78.51 7 1
8 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 78 84.78 9 -
9 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 53 88.33 8 -
10 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 42 113.51 5 1
11 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 30 214.29 2 2
12 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 3 3 26 47.27 2 -
13 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 1 25 83.33 1 -
14 మొసద్దక్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 25 58.14 1 -
15 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 21 50.00 2 -
16 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 20 125.00 3 -
17 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 1 18 150.00 3 -
18 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 18 45.00 1 -
19 Anamul Haque Bangladesh 1 1 14 58.33 2 -
20 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 13 185.71 1 1
21 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 12 240.00 2 -
22 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 8 66.67 1 -
23 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 1 1 6 100.00 - -
24 షఫుల్ ఇస్లాం Bangladesh 3 2 3 21.43 - -
25 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 2 66.67 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 12 240.00 0
2 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 30 214.29 30
3 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 13 185.71 13
4 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 1 18 150.00 18
5 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 20 125.00 20
6 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 42 113.51 42
7 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 1 1 6 100.00 0
8 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 183 99.46 61
9 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 187 93.97 93.5
10 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 95 93.14 31.67
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 53 88.33 17.67
12 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 78 84.78 26
13 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 1 25 83.33 25
14 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 175 82.94 87.5
15 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 95 78.51 31.67
16 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 97 76.98 32.33
17 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 138 76.24 69
18 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 8 66.67 8
19 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 2 66.67 2
20 Anamul Haque Bangladesh 1 1 14 58.33 14
21 మొసద్దక్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 25 58.14 12.5
22 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 21 50.00 7
23 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 3 3 26 47.27 8.67
24 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 18 45.00 6
25 షఫుల్ ఇస్లాం Bangladesh 3 2 3 21.43 1.5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 111 99.46 25 1
2 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 98 82.94 12 1
3 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 87 93.97 18 1
4 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 82 93.14 9 2
5 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 69 78.51 7 1
6 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 60 84.78 9 -
7 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 54 76.24 13 1
8 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 46 76.98 11 -
9 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 43 88.33 8 -
10 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 39 113.51 5 1
11 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 30 214.29 2 2
12 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 1 25 83.33 1 -
13 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 19 50.00 2 -
14 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 1 18 150.00 3 -
15 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 18 125.00 3 -
16 Anamul Haque Bangladesh 1 1 14 58.33 2 -
17 మొసద్దక్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 13 58.14 1 -
18 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 13 185.71 1 1
19 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 3 3 12 47.27 2 -
20 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 12 240.00 2 -
21 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 9 45.00 1 -
22 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 1 1 6 100.00 - -
23 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 6 66.67 1 -
24 షఫుల్ ఇస్లాం Bangladesh 3 2 2 21.43 - -
25 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 2 66.67 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 187 93.5 1
2 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 175 87.5 1
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 138 69 1
4 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 183 61 0
5 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 42 42 1
6 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 97 32.33 0
7 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 95 31.67 0
8 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 95 31.67 0
9 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 30 30 0
10 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 78 26 0
11 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 1 25 25 0
12 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 20 20 1
13 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 1 18 18 0
14 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 53 17.67 0
15 Anamul Haque Bangladesh 1 1 14 14 0
16 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 13 13 0
17 మొసద్దక్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 25 12.5 0
18 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 3 3 26 8.67 0
19 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 8 8 1
20 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 21 7 0
21 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 18 6 0
22 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 2 2 0
23 షఫుల్ ఇస్లాం Bangladesh 3 2 3 1.5 0
24 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 2 1 0 0 0
25 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 0 0 0 0
26 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 0 0 1
27 లాహిరు కుమార Sri Lanka 3 0 0 0 0
28 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 1 1 6 0 1
29 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 1 0 0 1
30 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 12 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 183 1 111
2 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 175 - 98
3 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 187 - 87
4 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 95 - 82
5 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 95 - 69
6 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 78 - 60
7 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 138 - 54
8 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 97 - 46
9 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 53 - 43
10 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 42 - 39
11 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 30 - 30
12 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 1 25 - 25
13 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 21 - 19
14 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 1 18 - 18
15 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 20 - 18
16 Anamul Haque Bangladesh 1 1 14 - 14
17 మొసద్దక్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 25 - 13
18 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 13 - 13
19 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 3 3 26 - 12
20 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 12 - 12
21 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 18 - 9
22 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 1 1 6 - 6
23 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 8 - 6
24 షఫుల్ ఇస్లాం Bangladesh 3 2 3 - 2
25 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 2 - 2

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 175 2 98
2 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 187 2 87
3 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 95 1 82
4 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 95 1 69
5 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 78 1 60
6 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 138 1 54

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 95 2
2 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 30 2
3 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 187 1
4 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 183 1
5 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 175 1
6 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 138 1
7 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 95 1
8 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 42 1
9 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 13 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 183 25
2 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 187 18
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 138 13
4 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 175 12
5 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 97 11
6 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 3 3 95 9
7 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 78 9
8 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 53 8
9 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 95 7
10 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 42 5
11 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 20 3
12 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 1 18 3
13 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 30 2
14 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 3 3 26 2
15 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 21 2
16 Anamul Haque Bangladesh 1 1 14 2
17 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 12 2
18 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 1 25 1
19 మొసద్దక్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 25 1
20 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 18 1
21 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 13 1
22 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 8 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 షఫుల్ ఇస్లాం Bangladesh 3 3 144 6 0
2 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 2 114 5 0
3 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 108 4 0
4 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 96 4 0
5 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 2 2 120 3 0
6 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 36 3 0
7 లాహిరు కుమార Sri Lanka 3 3 132 3 0
8 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 1 1 58 3 0
9 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 2 120 2 0
10 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 60 2 0
11 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 30 2 0
12 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 168 2 0
13 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 108 2 0
14 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 120 1 0
15 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 2 2 120 83 3 -
5 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 36 27 3 -
6 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 2 120 88 2 -
8 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 60 58 2 -
9 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 30 17 2 -
12 లాహిరు కుమార Sri Lanka 3 3 132 113 3 -
14 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 1 1 58 38 3 -
15 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 24 26 0 -
16 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 168 166 2 -
18 మొసద్దక్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 84 77 0 -
20 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 108 125 4 -
21 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 2 114 104 5 -
22 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 108 109 2 -
23 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 1 16 20 0 -
24 షఫుల్ ఇస్లాం Bangladesh 3 3 144 159 6 -
25 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 36 40 0 -
26 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 96 89 4 -
27 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 120 69 1 -
29 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 36 36 0 -
30 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 24 16 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 3.4 0
2 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 3.45 113.51
3 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 1 1 3.93 100
4 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 4 240
5 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 2 2 4.15 0
6 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 2 4.4 150
7 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 4.5 214.29
8 లాహిరు కుమార Sri Lanka 3 3 5.14 0
9 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 2 5.47 0
10 మొసద్దక్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 5.5 58.14
11 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 5.56 78.51
12 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 5.8 0
13 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 5.93 88.33
14 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 6 66.67
15 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 6.06 66.67
16 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 6.5 45
17 షఫుల్ ఇస్లాం Bangladesh 3 3 6.62 21.43
18 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 6.67 185.71
19 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 6.94 125
20 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 1 7.5 84.78

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 3.4 8.50
2 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 4.5 9.00
3 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 1 1 3.93 12.67
4 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1 4 16.00
5 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 2 5.47 20.80
6 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 5.56 22.25
7 షఫుల్ ఇస్లాం Bangladesh 3 3 6.62 26.50
8 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 2 2 4.15 27.67
9 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 5.8 29.00
10 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 2 2 6.94 31.25
11 లాహిరు కుమార Sri Lanka 3 3 5.14 37.67
12 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 2 4.4 44.00
13 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 6.06 54.50
14 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 2 3.45 69.00
15 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 5.93 83.00
పోల్స్
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X