హోం  »  Cricket  »  Oman Quadrangular Series 2019  »  Stats

Oman Quadrangular Series 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
T20

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 3 3 193 187.38 23 9
2 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 130 158.54 11 8
3 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 128 131.96 16 3
4 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 123 150.00 16 2
5 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 117 113.59 15 1
6 జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 98 208.51 13 5
7 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 3 3 78 144.44 9 4
8 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 68 123.64 6 1
9 స్టెఫాన్ మైబర్గ్ Netherlands 2 2 58 87.88 7 1
10 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 50 121.95 6 1
11 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 3 49 116.67 6 2
12 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 133.33 3 2
13 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 3 2 46 148.39 4 2
14 Shane Getkate Ireland 3 3 30 136.36 2 1
15 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 112.00 3 -
16 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 2 27 192.86 3 1
17 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 23 92.00 3 -
18 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 3 3 15 60.00 2 -
19 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 175.00 1 1
20 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 12 100.00 1 -
21 Joshua Little Ireland 3 2 11 275.00 1 -
22 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 1 11 100.00 1 -
23 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 11 110.00 - 1
24 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 1 11 137.50 2 -
25 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 225.00 2 -
26 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 128.57 1 -
27 పీటర్ సీలార్ Netherlands 3 1 8 66.67 - -
28 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 1 8 160.00 1 -
29 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 1 4 133.33 1 -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Joshua Little Ireland 3 2 11 275.00 11
2 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 225.00 9
3 జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 98 208.51 32.67
4 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 2 27 192.86 27
5 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 3 3 193 187.38 64.33
6 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 175.00 14
7 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 1 8 160.00 0
8 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 130 158.54 43.33
9 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 123 150.00 41
10 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 3 2 46 148.39 46
11 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 3 3 78 144.44 26
12 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 1 11 137.50 11
13 Shane Getkate Ireland 3 3 30 136.36 10
14 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 133.33 48
15 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 1 4 133.33 4
16 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 128 131.96 42.67
17 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 128.57 0
18 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 68 123.64 0
19 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 50 121.95 25
20 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 3 49 116.67 24.5
21 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 117 113.59 117
22 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 112.00 28
23 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 11 110.00 11
24 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 1 11 100.00 11
25 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 12 100.00 4
26 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 23 92.00 23
27 స్టెఫాన్ మైబర్గ్ Netherlands 2 2 58 87.88 29
28 పీటర్ సీలార్ Netherlands 3 1 8 66.67 8
29 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 3 3 15 60.00 5

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 83 150.00 16 2
2 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 3 3 78 187.38 23 9
3 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 3 3 74 144.44 9 4
4 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 71 131.96 16 3
5 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 65 158.54 11 8
6 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 53 113.59 15 1
7 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 50 123.64 6 1
8 జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 50 208.51 13 5
9 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 3 47 116.67 6 2
10 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 38 121.95 6 1
11 స్టెఫాన్ మైబర్గ్ Netherlands 2 2 34 87.88 7 1
12 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 32 133.33 3 2
13 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 3 2 27 148.39 4 2
14 Lorcan Tucker Ireland 2 2 22 112.00 3 -
15 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 20 92.00 3 -
16 Shane Getkate Ireland 3 3 16 136.36 2 1
17 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 2 15 192.86 3 1
18 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 1 11 100.00 1 -
19 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 11 110.00 - 1
20 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 1 11 137.50 2 -
21 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 3 3 10 60.00 2 -
22 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 225.00 2 -
23 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 128.57 1 -
24 పీటర్ సీలార్ Netherlands 3 1 8 66.67 - -
25 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 1 8 160.00 1 -
26 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 8 100.00 1 -
27 Stuart Poynter Ireland 3 2 8 175.00 1 1
28 Joshua Little Ireland 3 2 7 275.00 1 -
29 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 1 4 133.33 1 -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 117 117 2
2 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 3 3 193 64.33 0
3 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 48 2
4 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 3 2 46 46 1
5 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 130 43.33 0
6 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 128 42.67 0
7 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 123 41 0
8 జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 98 32.67 0
9 స్టెఫాన్ మైబర్గ్ Netherlands 2 2 58 29 0
10 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 28 1
11 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 2 27 27 1
12 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 3 3 78 26 0
13 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 50 25 0
14 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 3 49 24.5 1
15 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 23 23 1
16 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 14 1
17 Joshua Little Ireland 3 2 11 11 1
18 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 1 11 11 0
19 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 11 11 0
20 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 1 11 11 0
21 Shane Getkate Ireland 3 3 30 10 0
22 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 9 0
23 పీటర్ సీలార్ Netherlands 3 1 8 8 0
24 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 3 3 15 5 0
25 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 1 4 4 0
26 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 12 4 0
27 Adrian Neill Scotland 1 0 0 0 0
28 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 0 0 0 0
29 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 68 0 2
30 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 2 0 0 1
31 మార్క్ వాట్ Scotland 3 0 0 0 0
32 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 0 0 0 0
33 పీటర్ చేస్ Ireland 3 1 0 0 1
34 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 3 1 0 0 0
35 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 0 1
36 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 1 8 0 1
37 Scott Edwards Netherlands 2 0 0 0 0
38 Shane Snater Netherlands 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 123 - 83
2 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 3 3 193 - 78
3 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 3 3 78 - 74
4 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 128 - 71
5 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 130 - 65
6 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 117 - 53
7 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 68 - 50
8 జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 98 - 50
9 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 3 49 - 47
10 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 50 - 38
11 స్టెఫాన్ మైబర్గ్ Netherlands 2 2 58 - 34
12 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 - 32
13 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 3 2 46 - 27
14 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 - 22
15 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 23 - 20
16 Shane Getkate Ireland 3 3 30 - 16
17 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 2 27 - 15
18 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 1 11 - 11
19 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 11 - 11
20 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 1 11 - 11
21 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 3 3 15 - 10
22 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 - 9
23 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 - 9
24 పీటర్ సీలార్ Netherlands 3 1 8 - 8
25 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 1 8 - 8
26 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 12 - 8
27 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 - 8
28 Joshua Little Ireland 3 2 11 - 7
29 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 1 4 - 4

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 3 3 193 2 78
2 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 128 2 71
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 123 1 83
4 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 3 3 78 1 74
5 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 130 1 65
6 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 117 1 53
7 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 68 1 50
8 జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 98 1 50

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 3 3 193 9
2 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 130 8
3 జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 98 5
4 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 3 3 78 4
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 128 3
6 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 123 2
7 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 3 49 2
8 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 2
9 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 3 2 46 2
10 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 117 1
11 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 68 1
12 స్టెఫాన్ మైబర్గ్ Netherlands 2 2 58 1
13 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 50 1
14 Shane Getkate Ireland 3 3 30 1
15 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 2 27 1
16 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 1
17 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 11 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 టోబియాస్ వైసీ Netherlands 3 3 193 23
2 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 128 16
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 123 16
4 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 3 3 117 15
5 జార్జ్ మున్సే Scotland 3 3 98 13
6 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 130 11
7 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 3 3 78 9
8 స్టెఫాన్ మైబర్గ్ Netherlands 2 2 58 7
9 బెన్ కూపర్ Netherlands 2 2 68 6
10 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 2 2 50 6
11 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 3 49 6
12 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 3 2 46 4
13 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 3 48 3
14 Lorcan Tucker Ireland 2 2 28 3
15 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 2 27 3
16 వెస్లీ బరెస్సీ Netherlands 2 2 23 3
17 Shane Getkate Ireland 3 3 30 2
18 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 3 3 15 2
19 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 1 11 2
20 Fredrick Klaassen Netherlands 3 1 9 2
21 Stuart Poynter Ireland 3 2 14 1
22 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 12 1
23 Joshua Little Ireland 3 2 11 1
24 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 1 11 1
25 Ruaidhri Smith Scotland 2 1 9 1
26 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 1 8 1
27 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 1 4 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 మార్క్ వాట్ Scotland 3 3 72 7 0
2 Fredrick Klaassen Netherlands 3 3 72 6 0
3 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 2 48 4 0
4 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 18 4 0
5 Adrian Neill Scotland 1 1 24 3 0
6 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 3 69 3 0
7 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 3 66 3 0
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 54 3 0
9 పీటర్ చేస్ Ireland 3 3 57 3 0
10 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 36 3 0
11 Joshua Little Ireland 3 3 72 2 0
12 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 3 3 72 2 0
13 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 3 72 2 0
14 Shane Getkate Ireland 3 3 30 2 0
15 Shane Snater Netherlands 2 2 42 2 0
16 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 2 48 2 0
17 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 2 30 1 0
18 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 1 18 1 0
19 పీటర్ సీలార్ Netherlands 3 3 60 1 0
20 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 1 6 1 0
21 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 2 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Adrian Neill Scotland 1 1 24 21 3 -
2 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 3 69 77 3 -
5 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 3 66 100 3 -
8 Fredrick Klaassen Netherlands 3 3 72 95 6 -
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 54 81 3 -
11 Joshua Little Ireland 3 3 72 93 2 -
15 మార్క్ వాట్ Scotland 3 3 72 81 7 -
18 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 2 30 45 1 -
19 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 1 18 13 1 -
20 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 2 48 78 4 -
21 పీటర్ చేస్ Ireland 3 3 57 114 3 -
22 పీటర్ సీలార్ Netherlands 3 3 60 89 1 -
23 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 2 48 56 0 -
24 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 3 3 72 71 2 -
25 Ruaidhri Smith Scotland 2 2 41 66 0 -
26 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 1 6 4 1 -
27 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 3 72 92 2 -
29 Shane Getkate Ireland 3 3 30 34 2 -
30 Shane Snater Netherlands 2 2 42 71 2 -
31 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 2 12 17 1 -
32 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 36 51 3 -
35 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 18 18 4 -
36 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 2 48 71 2 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 1 4 133.33
2 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 1 4.33 131.96
3 Adrian Neill Scotland 1 1 5.25 0
4 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 3 3 5.92 0
5 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 6 110
6 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 3 6.7 0
7 మార్క్ వాట్ Scotland 3 3 6.75 0
8 Shane Getkate Ireland 3 3 6.8 136.36
9 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 3 2 7 116.67
10 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 3 7.67 160
11 Joshua Little Ireland 3 3 7.75 275
12 Fredrick Klaassen Netherlands 3 3 7.92 225
13 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 2 8.5 133.33
14 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 8.5 100
15 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 2 8.88 137.5
16 పీటర్ సీలార్ Netherlands 3 3 8.9 66.67
17 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 9 192.86
18 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 2 9 100
19 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 3 9.09 0
20 Ruaidhri Smith Scotland 2 2 9.66 128.57
21 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 2 9.75 0
22 Shane Snater Netherlands 2 2 10.14 0
23 పీటర్ చేస్ Ireland 3 3 12 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Ryan ten Doeschate Netherlands 3 1 4 4.00
2 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 1 6 4.50
3 Adrian Neill Scotland 1 1 5.25 7.00
4 మార్క్ వాట్ Scotland 3 3 6.75 11.57
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 1 4.33 13.00
6 Fredrick Klaassen Netherlands 3 3 7.92 15.83
7 Shane Getkate Ireland 3 3 6.8 17.00
8 సికందర్ జుల్ఫికర్ Netherlands 2 2 8.5 17.00
9 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 8.5 17.00
10 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 2 2 9.75 19.50
11 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 3 6.7 25.67
12 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 9 27.00
13 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 3 9.09 33.33
14 రోలోఫ్ వాన్ డెర్ మెర్వే Netherlands 3 3 5.92 35.50
15 Shane Snater Netherlands 2 2 10.14 35.50
16 టిమ్మ్ వాన్ డెర్ గుగెన్ Netherlands 2 2 8.88 35.50
17 పీటర్ చేస్ Ireland 3 3 12 38.00
18 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 2 9 45.00
19 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 3 3 7.67 46.00
20 Joshua Little Ireland 3 3 7.75 46.50
21 పీటర్ సీలార్ Netherlands 3 3 8.9 89.00
పోల్స్
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

Get breaking news alerts from myKhel

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X