హోం  »  Cricket  »  New Zealand vs Bangladesh 2019  »  Stats

New Zealand vs Bangladesh 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 3 3 264 108.20 25 9
2 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 158 81.03 21 2
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 135 89.40 16 -
4 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 131 74.01 14 -
5 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 2 119 74.84 12 1
6 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 95 69.85 7 -
7 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 79 97.53 11 1
8 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 76 70.37 4 -
9 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 1 59 115.69 2 3
10 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 52 110.64 8 1
11 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 46 59.74 6 -
12 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 1 37 246.67 4 2
13 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 1 37 154.17 3 2
14 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 36 49.32 2 1
15 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 24 68.57 1 1
16 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 1 16 177.78 - 1
17 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 10 27.78 1 -
18 కోలిన్ మున్రో New Zealand 1 1 8 114.29 - -
19 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 5 27.78 1 -
20 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 3 18.75 - -
21 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 1 1 3 100.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 1 37 246.67 0
2 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 1 16 177.78 0
3 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 1 37 154.17 37
4 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 1 59 115.69 59
5 కోలిన్ మున్రో New Zealand 1 1 8 114.29 8
6 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 52 110.64 17.33
7 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 3 3 264 108.20 132
8 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 1 1 3 100.00 3
9 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 79 97.53 26.33
10 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 135 89.40 135
11 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 158 81.03 52.67
12 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 2 119 74.84 59.5
13 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 131 74.01 43.67
14 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 76 70.37 76
15 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 95 69.85 31.67
16 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 24 68.57 12
17 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 46 59.74 15.33
18 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 36 49.32 12
19 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 5 27.78 5
20 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 10 27.78 3.33
21 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 3 18.75 1

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 3 3 118 108.20 25 9
2 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 102 81.03 21 2
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 69 89.40 16 -
4 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 65 70.37 4 -
5 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 64 74.01 14 -
6 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 2 62 74.84 12 1
7 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 1 59 115.69 2 3
8 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 44 69.85 7 -
9 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 1 37 246.67 4 2
10 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 1 37 154.17 3 2
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 37 97.53 11 1
12 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 30 110.64 8 1
13 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 24 59.74 6 -
14 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 16 49.32 2 1
15 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 1 16 177.78 - 1
16 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 13 68.57 1 1
17 కోలిన్ మున్రో New Zealand 1 1 8 114.29 - -
18 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 5 27.78 1 -
19 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 5 27.78 1 -
20 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 1 1 3 100.00 - -
21 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 1 18.75 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 135 135 2
2 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 3 3 264 132 1
3 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 76 76 1
4 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 2 119 59.5 0
5 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 1 59 59 0
6 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 158 52.67 0
7 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 131 43.67 0
8 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 1 37 37 0
9 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 95 31.67 0
10 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 79 26.33 0
11 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 52 17.33 0
12 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 46 15.33 0
13 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 36 12 0
14 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 24 12 1
15 కోలిన్ మున్రో New Zealand 1 1 8 8 0
16 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 5 5 2
17 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 10 3.33 0
18 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 1 1 3 3 0
19 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 3 1 0
20 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 1 37 0 1
21 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 0 0 0 0
22 మాట్ హెన్రీ New Zealand 2 0 0 0 0
23 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 1 16 0 1
24 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 0 0 0 0
25 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 0 0 0 0
26 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 3 3 264 2 118
2 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 158 1 102
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 135 - 69
4 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 76 - 65
5 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 131 - 64
6 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 2 119 - 62
7 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 1 59 - 59
8 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 95 - 44
9 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 1 37 - 37
10 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 1 37 - 37
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 79 - 37
12 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 52 - 30
13 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 46 - 24
14 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 36 - 16
15 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 1 16 - 16
16 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 24 - 13
17 కోలిన్ మున్రో New Zealand 1 1 8 - 8
18 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 5 - 5
19 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 10 - 5
20 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 1 1 3 - 3
21 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 3 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 131 2 64
2 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 2 119 2 62
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 135 1 69
4 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 76 1 65
5 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 1 59 1 59

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 3 3 264 9
2 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 1 59 3
3 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 158 2
4 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 1 37 2
5 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 1 37 2
6 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 2 119 1
7 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 79 1
8 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 52 1
9 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 36 1
10 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 24 1
11 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 1 16 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 3 3 264 25
2 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 3 158 21
3 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 3 135 16
4 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 3 131 14
5 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 2 119 12
6 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 79 11
7 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 52 8
8 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 95 7
9 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 46 6
10 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 76 4
11 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 1 37 4
12 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 1 37 3
13 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 1 59 2
14 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 36 2
15 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 24 1
16 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 10 1
17 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 5 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 మార్టిన్ గుప్టిల్ New Zealand 3 3
2 టామ్ లాథమ్ New Zealand 3 3
3 కోలిన్ మున్రో New Zealand 1 2
4 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 2
5 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 2
6 రాస్ టేలర్ New Zealand 3 2
7 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 2
8 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 2
9 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 3 1
10 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 1
11 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 1
12 మాట్ హెన్రీ New Zealand 2 1
13 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1
14 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 1 56 6 1
2 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 3 173 6 0
3 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 3 180 5 0
4 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 162 4 0
5 మాట్ హెన్రీ New Zealand 2 2 114 3 0
6 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 2 108 3 0
7 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 84 2 0
8 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 3 100 2 0
9 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 145 2 0
10 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 60 2 0
11 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 60 1 0
12 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 147 1 0
13 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 138 1 0
14 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 1 1 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 1 56 65 6 1
3 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 84 62 2 -
5 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 3 100 71 2 -
8 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 3 180 137 5 -
9 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 60 80 1 -
11 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 147 121 1 -
12 మాట్ హెన్రీ New Zealand 2 2 114 78 3 -
13 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 145 127 2 -
14 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 2 108 91 3 -
16 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 138 135 1 -
18 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 162 171 4 -
20 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 1 1 54 64 1 -
21 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 2 66 69 0 -
22 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 2 12 18 0 -
24 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 60 52 2 -
26 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 3 173 126 6 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 మాట్ హెన్రీ New Zealand 2 2 4.11 0
2 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 3 4.26 154.17
3 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 3 4.37 0
4 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 4.43 246.67
5 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 3 4.57 0
6 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 4.94 68.57
7 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 2 5.06 177.78
8 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 5.2 0
9 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 5.26 97.53
10 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 5.87 69.85
11 షబ్బీర్ రహ్మాన్ Bangladesh 3 2 6.27 81.03
12 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 6.33 27.78
13 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 1 6.96 0
14 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 1 1 7.11 100
15 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 8 49.32
16 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 2 9 110.64

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 టిమ్ సౌథీ New Zealand 1 1 6.96 10.83
2 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 3 3 4.37 21.00
3 మాట్ హెన్రీ New Zealand 2 2 4.11 26.00
4 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 1 5.2 26.00
5 లూకీ ఫెర్గూసన్ New Zealand 3 3 4.57 27.40
6 మిచెల్ శాంట్నర్ New Zealand 2 2 5.06 30.33
7 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 3 3 4.43 31.00
8 జిమ్మీ నీషామ్ New Zealand 3 3 4.26 35.50
9 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 6.33 42.75
10 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 5.26 63.50
11 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 1 1 7.11 64.00
12 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 8 80.00
13 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 4.94 121.00
14 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 5.87 135.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 278 84.24 44 2
2 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 274 75.69 30 1
3 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 4 248 65.96 40 4
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 204 88.31 19 4
5 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 4 198 75.86 28 6
6 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 2 165 62.50 18 3
7 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 2 160 76.19 16 -
8 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 55.33 19 1
9 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 58.50 16 -
10 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 2 99 137.50 7 5
11 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 64 51.20 10 -
12 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 4 58 40.56 8 -
13 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 134.29 6 3
14 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 45 41.28 6 1
15 BJ Watling New Zealand 2 2 39 54.17 3 -
16 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 16 66.67 - 2
17 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 2 11 110.00 1 1
18 అబు జయాద్ Bangladesh 2 4 9 28.12 1 -
19 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 2 8 19.51 1 -
20 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 21.05 1 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 2 99 137.50 0
2 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 134.29 47
3 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 2 11 110.00 5.5
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 204 88.31 102
5 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 278 84.24 69.5
6 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 2 160 76.19 80
7 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 4 198 75.86 49.5
8 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 274 75.69 274
9 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 16 66.67 8
10 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 4 248 65.96 62
11 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 2 165 62.50 82.5
12 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 58.50 29.25
13 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 55.33 67.5
14 BJ Watling New Zealand 2 2 39 54.17 19.5
15 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 64 51.20 16
16 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 45 41.28 11.25
17 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 4 58 40.56 14.5
18 అబు జయాద్ Bangladesh 2 4 9 28.12 3
19 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 21.05 4
20 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 2 8 19.51 4

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 200 75.69 30 1
2 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 200 88.31 19 4
3 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 2 161 62.50 18 3
4 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 4 149 75.86 28 6
5 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 4 146 65.96 40 4
6 Jeet Raval New Zealand 2 2 132 55.33 19 1
7 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 126 84.24 44 2
8 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 2 107 76.19 16 -
9 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 2 76 137.50 7 5
10 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 4 47 40.56 8 -
11 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 134.29 6 3
12 Shadman Islam Bangladesh 2 4 37 58.50 16 -
13 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 33 51.20 10 -
14 BJ Watling New Zealand 2 2 31 54.17 3 -
15 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 16 66.67 - 2
16 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 15 41.28 6 1
17 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 2 10 110.00 1 1
18 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 2 8 19.51 1 -
19 అబు జయాద్ Bangladesh 2 4 4 28.12 1 -
20 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 21.05 1 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 274 274 1
2 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 204 102 0
3 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 2 165 82.5 0
4 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 2 160 80 0
5 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 278 69.5 0
6 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 67.5 0
7 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 4 248 62 0
8 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 4 198 49.5 0
9 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 47 0
10 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 29.25 0
11 BJ Watling New Zealand 2 2 39 19.5 0
12 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 64 16 0
13 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 4 58 14.5 0
14 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 45 11.25 0
15 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 16 8 0
16 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 2 11 5.5 0
17 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 4 1
18 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 2 8 4 0
19 అబు జయాద్ Bangladesh 2 4 9 3 1
20 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 2 99 0 2
21 Ebadat Hossain Bangladesh 2 4 0 0 2
22 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 0 0 0 0
23 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 0 0 0 0
24 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 0 0 0 0
25 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 274 1 200
2 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 204 1 200
3 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 2 165 1 161
4 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 4 198 1 149
5 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 4 248 1 146
6 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 1 132
7 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 278 1 126
8 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 2 160 1 107
9 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 2 99 - 76
10 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 4 58 - 47
11 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 - 47
12 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 - 37
13 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 64 - 33
14 BJ Watling New Zealand 2 2 39 - 31
15 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 16 - 16
16 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 45 - 15
17 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 2 11 - 10
18 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 2 8 - 8
19 అబు జయాద్ Bangladesh 2 4 9 - 4
20 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 - 4

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 278 2 126
2 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 274 1 200
3 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 4 248 1 146
4 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 2 160 1 107
5 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 2 99 1 76

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 4 198 6
2 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 2 99 5
3 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 4 248 4
4 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 204 4
5 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 2 165 3
6 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 3
7 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 278 2
8 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 16 2
9 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 274 1
10 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 1
11 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 45 1
12 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 2 11 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 278 44
2 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 4 248 40
3 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 2 274 30
4 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 4 198 28
5 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 2 204 19
6 Jeet Raval New Zealand 2 2 135 19
7 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 2 165 18
8 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 2 160 16
9 Shadman Islam Bangladesh 2 4 117 16
10 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 64 10
11 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 4 58 8
12 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 2 99 7
13 Neil Wagner New Zealand 2 1 47 6
14 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 45 6
15 BJ Watling New Zealand 2 2 39 3
16 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 2 11 1
17 అబు జయాద్ Bangladesh 2 4 9 1
18 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 2 8 1
19 Khaled Ahmed Bangladesh 1 2 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 BJ Watling New Zealand 2 9
2 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 6
3 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4
4 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 3
5 రాస్ టేలర్ New Zealand 2 3
6 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 3
7 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 2
8 టామ్ లాథమ్ New Zealand 2 2
9 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 1
10 హెన్రీ నికోల్స్ New Zealand 2 1
11 Jeet Raval New Zealand 2 1
12 Khaled Ahmed Bangladesh 1 1
13 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 1
14 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Neil Wagner New Zealand 2 4 404 16 2
2 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 4 408 13 1
3 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 4 390 7 0
4 అబు జయాద్ Bangladesh 2 2 293 3 0
5 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 4 198 2 0
6 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 2 144 2 0
7 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 1 294 2 0
8 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 2 162 2 0
9 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 1 126 2 0
10 Ebadat Hossain Bangladesh 2 2 258 1 0
11 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 1 6 1 0
12 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 1 84 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Neil Wagner New Zealand 2 4 404 224 16 2
2 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 4 408 275 13 1
3 అబు జయాద్ Bangladesh 2 2 293 197 3 -
5 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 4 198 98 2 -
6 Ebadat Hossain Bangladesh 2 2 258 191 1 -
9 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 1 12 13 0 -
10 Khaled Ahmed Bangladesh 1 1 180 149 0 -
12 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 1 6 3 1 -
13 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 2 144 107 2 -
14 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 1 294 246 2 -
16 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 2 84 73 0 -
17 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 1 84 74 1 -
20 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 2 162 103 2 -
21 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 1 126 99 2 -
23 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 4 390 283 7 -
24 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 2 120 68 0 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 4 2.97 137.5
2 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 1 3 65.96
3 Neil Wagner New Zealand 2 4 3.33 134.29
4 టాడ్ ఆస్టల్ New Zealand 1 2 3.4 0
5 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 2 3.81 75.86
6 అబు జయాద్ Bangladesh 2 2 4.03 28.12
7 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 4 4.04 0
8 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 4 4.35 0
9 Ebadat Hossain Bangladesh 2 2 4.44 0
10 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 2 4.46 0
11 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 1 4.71 19.51
12 Khaled Ahmed Bangladesh 1 1 4.97 21.05
13 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 1 5.02 110
14 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 2 5.21 41.28
15 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 1 5.29 66.67
16 కేన్ విలియమ్సన్ New Zealand 2 1 6.5 75.69

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 1 3 3.00
2 Neil Wagner New Zealand 2 4 3.33 14.00
3 ట్రెంట్ బౌల్ట్ New Zealand 2 4 4.04 21.15
4 టిమ్ సౌథీ New Zealand 2 4 4.35 40.43
5 కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్ New Zealand 2 4 2.97 49.00
6 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 1 1 4.71 49.50
7 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 2 3.81 51.50
8 మాట్ హెన్రీ New Zealand 1 2 4.46 53.50
9 అబు జయాద్ Bangladesh 2 2 4.03 65.67
10 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 1 5.29 74.00
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 1 1 5.02 123.00
12 Ebadat Hossain Bangladesh 2 2 4.44 191.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more