హోం  »  Cricket  »  India vs West Indies 2019  »  Stats

India vs West Indies 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 115 112.75 4 10
2 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 106 109.28 8 1
3 రోహిత్ శర్మ India 2 2 91 119.74 8 5
4 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 90 152.54 8 5
5 రిషబ్ పంత్ India 3 3 69 143.75 4 4
6 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 56 76.71 3 3
7 కృనాల్ పాండ్య India 3 2 32 118.52 1 2
8 మనీష్ పాండే India 3 3 27 100.00 2 -
9 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 27 96.43 3 -
10 లోకేష్ రాహుల్ India 1 1 20 111.11 2 1
11 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 19 61.29 - 1
12 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 19 146.15 - 1
13 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 10 58.82 1 -
14 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 8 160.00 - 1
15 సునీల్ నరేన్ West Indies 3 3 8 36.36 - -
16 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 1 8 160.00 - 1
17 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 3 7 87.50 1 -
18 కీమో పాల్ West Indies 3 1 3 27.27 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 8 160.00 0
2 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 1 8 160.00 0
3 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 90 152.54 45
4 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 19 146.15 0
5 రిషబ్ పంత్ India 3 3 69 143.75 34.5
6 రోహిత్ శర్మ India 2 2 91 119.74 45.5
7 కృనాల్ పాండ్య India 3 2 32 118.52 32
8 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 115 112.75 57.5
9 లోకేష్ రాహుల్ India 1 1 20 111.11 20
10 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 106 109.28 35.33
11 మనీష్ పాండే India 3 3 27 100.00 13.5
12 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 27 96.43 9
13 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 3 7 87.50 3.5
14 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 56 76.71 18.67
15 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 19 61.29 9.5
16 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 10 58.82 3.33
17 సునీల్ నరేన్ West Indies 3 3 8 36.36 2.67
18 కీమో పాల్ West Indies 3 1 3 27.27 3

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 రోహిత్ శర్మ India 2 2 67 119.74 8 5
2 రిషబ్ పంత్ India 3 3 65 143.75 4 4
3 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 59 109.28 8 1
4 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 58 112.75 4 10
5 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 54 152.54 8 5
6 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 23 96.43 3 -
7 కృనాల్ పాండ్య India 3 2 20 118.52 1 2
8 లోకేష్ రాహుల్ India 1 1 20 111.11 2 1
9 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 20 76.71 3 3
10 మనీష్ పాండే India 3 3 19 100.00 2 -
11 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 10 61.29 - 1
12 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 10 58.82 1 -
13 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 10 146.15 - 1
14 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 8 160.00 - 1
15 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 1 8 160.00 - 1
16 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 3 6 87.50 1 -
17 సునీల్ నరేన్ West Indies 3 3 4 36.36 - -
18 కీమో పాల్ West Indies 3 1 3 27.27 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 115 57.5 1
2 రోహిత్ శర్మ India 2 2 91 45.5 0
3 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 90 45 1
4 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 106 35.33 0
5 రిషబ్ పంత్ India 3 3 69 34.5 1
6 కృనాల్ పాండ్య India 3 2 32 32 1
7 లోకేష్ రాహుల్ India 1 1 20 20 0
8 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 56 18.67 0
9 మనీష్ పాండే India 3 3 27 13.5 1
10 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 19 9.5 0
11 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 27 9 0
12 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 3 7 3.5 1
13 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 10 3.33 0
14 కీమో పాల్ West Indies 3 1 3 3 0
15 సునీల్ నరేన్ West Indies 3 3 8 2.67 0
16 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 0 0 0 0
17 దీపక్ చహర్ India 1 0 0 0 0
18 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 8 0 1
19 John Campbell West Indies 1 1 0 0 0
20 ఖలీల్ అహ్మద్ India 2 0 0 0 0
21 Khary Pierre West Indies 1 0 0 0 0
22 నవదీప్ సైనీ India 3 0 0 0 0
23 ఓషనే థామస్ West Indies 3 1 0 0 1
24 రాహుల్ చహర్ India 1 0 0 0 0
25 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 19 0 2
26 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 3 1 0 0 1
27 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 1 8 0 1

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 రోహిత్ శర్మ India 2 2 91 - 67
2 రిషబ్ పంత్ India 3 3 69 - 65
3 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 106 - 59
4 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 115 - 58
5 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 90 - 54
6 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 27 - 23
7 కృనాల్ పాండ్య India 3 2 32 - 20
8 లోకేష్ రాహుల్ India 1 1 20 - 20
9 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 56 - 20
10 మనీష్ పాండే India 3 3 27 - 19
11 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 19 - 10
12 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 10 - 10
13 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 19 - 10
14 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 8 - 8
15 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 1 8 - 8
16 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 3 7 - 6
17 సునీల్ నరేన్ West Indies 3 3 8 - 4
18 కీమో పాల్ West Indies 3 1 3 - 3

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 రోహిత్ శర్మ India 2 2 91 1 67
2 రిషబ్ పంత్ India 3 3 69 1 65
3 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 106 1 59
4 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 115 1 58
5 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 90 1 54

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 115 10
2 రోహిత్ శర్మ India 2 2 91 5
3 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 90 5
4 రిషబ్ పంత్ India 3 3 69 4
5 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 56 3
6 కృనాల్ పాండ్య India 3 2 32 2
7 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 106 1
8 లోకేష్ రాహుల్ India 1 1 20 1
9 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 19 1
10 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 19 1
11 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 8 1
12 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 1 8 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 విరాట్ కోహ్లీ India 3 3 106 8
2 రోహిత్ శర్మ India 2 2 91 8
3 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 90 8
4 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 115 4
5 రిషబ్ పంత్ India 3 3 69 4
6 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 56 3
7 శిఖర్ ధావన్ India 3 3 27 3
8 మనీష్ పాండే India 3 3 27 2
9 లోకేష్ రాహుల్ India 1 1 20 2
10 కృనాల్ పాండ్య India 3 2 32 1
11 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 10 1
12 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 3 7 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 నవదీప్ సైనీ India 3 3 66 5 0
2 ఓషనే థామస్ West Indies 3 3 72 4 0
3 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 3 3 72 4 0
4 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 54 3 0
5 దీపక్ చహర్ India 1 1 18 3 0
6 కీమో పాల్ West Indies 3 3 56 3 0
7 కృనాల్ పాండ్య India 3 3 69 3 0
8 సునీల్ నరేన్ West Indies 3 3 72 2 0
9 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 3 48 2 0
10 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 18 1 0
11 ఖలీల్ అహ్మద్ India 2 2 30 1 0
12 రాహుల్ చహర్ India 1 1 18 1 0
13 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 30 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 54 45 3 -
2 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 3 37 59 0 -
3 దీపక్ చహర్ India 1 1 18 4 3 -
5 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 18 18 1 -
7 కీమో పాల్ West Indies 3 3 56 92 3 -
8 ఖలీల్ అహ్మద్ India 2 2 30 30 1 -
9 Khary Pierre West Indies 1 1 12 16 0 -
11 కృనాల్ పాండ్య India 3 3 69 78 3 -
14 నవదీప్ సైనీ India 3 3 66 78 5 -
16 ఓషనే థామస్ West Indies 3 3 72 85 4 -
17 రాహుల్ చహర్ India 1 1 18 27 1 -
18 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 30 19 1 -
22 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 3 3 72 71 4 -
25 సునీల్ నరేన్ West Indies 3 3 72 71 2 -
27 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 3 48 53 2 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 దీపక్ చహర్ India 1 1 1.33 0
2 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 3.8 146.15
3 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 5 0
4 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 3 3 5.92 0
5 సునీల్ నరేన్ West Indies 3 3 5.92 36.36
6 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 6 160
7 ఖలీల్ అహ్మద్ India 2 2 6 0
8 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 3 6.62 160
9 కృనాల్ పాండ్య India 3 3 6.78 118.52
10 ఓషనే థామస్ West Indies 3 3 7.08 0
11 నవదీప్ సైనీ India 3 3 7.09 0
12 Khary Pierre West Indies 1 1 8 0
13 రాహుల్ చహర్ India 1 1 9 0
14 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 3 9.57 61.29
15 కీమో పాల్ West Indies 3 3 9.86 27.27

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 దీపక్ చహర్ India 1 1 1.33 1.33
2 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 5 15.00
3 నవదీప్ సైనీ India 3 3 7.09 15.60
4 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 3 3 5.92 17.75
5 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 1 1 6 18.00
6 రవీంద్ర జడేజా India 2 2 3.8 19.00
7 ఓషనే థామస్ West Indies 3 3 7.08 21.25
8 కృనాల్ పాండ్య India 3 3 6.78 26.00
9 వాషింగ్టన్ సుందర్ India 3 3 6.62 26.50
10 రాహుల్ చహర్ India 1 1 9 27.00
11 ఖలీల్ అహ్మద్ India 2 2 6 30.00
12 కీమో పాల్ West Indies 3 3 9.86 30.67
13 సునీల్ నరేన్ West Indies 3 3 5.92 35.50

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 234 104.46 28 1
2 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 148 102.07 15 7
3 శేయాస్ అయ్యర్ India 3 2 136 124.77 8 6
4 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 87 90.62 9 5
5 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 72 105.88 5 4
6 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 2 43 82.69 3 -
7 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 38 97.44 5 -
8 కేదార్ జాదవ్ India 3 2 35 134.62 3 1
9 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 35 47.95 1 -
10 రోహిత్ శర్మ India 3 2 28 70.00 4 -
11 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 27 69.23 - -
12 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 55.56 2 -
13 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 3 1 18 78.26 - -
14 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 17 94.44 2 1
15 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 16 94.12 1 1
16 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 16 100.00 1 -
17 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 6 85.71 1 -
18 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 3 60.00 - -
19 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కేదార్ జాదవ్ India 3 2 35 134.62 35
2 శేయాస్ అయ్యర్ India 3 2 136 124.77 68
3 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 72 105.88 36
4 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 234 104.46 234
5 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 148 102.07 74
6 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 16 100.00 0
7 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 38 97.44 19
8 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 17 94.44 17
9 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 16 94.12 8
10 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 87 90.62 29
11 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 6 85.71 0
12 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 2 43 82.69 21.5
13 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 3 1 18 78.26 18
14 రోహిత్ శర్మ India 3 2 28 70.00 14
15 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 27 69.23 27
16 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 3 60.00 0
17 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 55.56 10
18 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 50.00 1
19 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 35 47.95 17.5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 120 104.46 28 1
2 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 72 90.62 9 5
3 శేయాస్ అయ్యర్ India 3 2 71 124.77 8 6
4 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 65 102.07 15 7
5 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 42 105.88 5 4
6 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 36 97.44 5 -
7 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 2 25 82.69 3 -
8 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 24 47.95 1 -
9 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 55.56 2 -
10 కేదార్ జాదవ్ India 3 2 19 134.62 3 1
11 రోహిత్ శర్మ India 3 2 18 70.00 4 -
12 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 3 1 18 78.26 - -
13 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 17 94.44 2 1
14 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 16 94.12 1 1
15 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 16 100.00 1 -
16 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 14 69.23 - -
17 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 6 85.71 1 -
18 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 3 60.00 - -
19 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 50.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 234 234 1
2 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 148 74 1
3 శేయాస్ అయ్యర్ India 3 2 136 68 0
4 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 72 36 0
5 కేదార్ జాదవ్ India 3 2 35 35 1
6 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 87 29 0
7 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 27 27 1
8 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 2 43 21.5 0
9 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 38 19 0
10 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 3 1 18 18 0
11 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 35 17.5 1
12 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 17 17 0
13 రోహిత్ శర్మ India 3 2 28 14 0
14 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 10 0
15 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 16 8 0
16 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 1 0
17 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 6 0 1
18 కీమో పాల్ West Indies 1 1 0 0 1
19 కీమర్ రోచ్ West Indies 3 1 0 0 0
20 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 0 0 0 0
21 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 0 0 0 0
22 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 3 0 1
23 ఓషనే థామస్ West Indies 1 1 0 0 0
24 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 16 0 1
25 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 234 2 120
2 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 87 - 72
3 శేయాస్ అయ్యర్ India 3 2 136 - 71
4 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 148 - 65
5 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 72 - 42
6 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 38 - 36
7 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 2 43 - 25
8 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 35 - 24
9 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 - 20
10 కేదార్ జాదవ్ India 3 2 35 - 19
11 రోహిత్ శర్మ India 3 2 28 - 18
12 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 3 1 18 - 18
13 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 17 - 17
14 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 16 - 16
15 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 16 - 16
16 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 27 - 14
17 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 6 - 6
18 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1 3 - 3
19 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 శేయాస్ అయ్యర్ India 3 2 136 2 71
2 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 87 1 72
3 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 148 1 65

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 148 7
2 శేయాస్ అయ్యర్ India 3 2 136 6
3 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 87 5
4 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 72 4
5 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 234 1
6 కేదార్ జాదవ్ India 3 2 35 1
7 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 17 1
8 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 16 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 విరాట్ కోహ్లీ India 3 2 234 28
2 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 148 15
3 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 87 9
4 శేయాస్ అయ్యర్ India 3 2 136 8
5 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 72 5
6 శిఖర్ ధావన్ India 3 2 38 5
7 రోహిత్ శర్మ India 3 2 28 4
8 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 3 2 43 3
9 కేదార్ జాదవ్ India 3 2 35 3
10 రిషబ్ పంత్ India 3 2 20 2
11 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 17 2
12 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 35 1
13 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 16 1
14 రవీంద్ర జడేజా India 3 1 16 1
15 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 6 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 విరాట్ కోహ్లీ India 3 5
2 కీమో పాల్ West Indies 1 2
3 కీమర్ రోచ్ West Indies 3 2
4 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 1
5 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 1
6 మొహమ్మద్ షమీ India 3 1
7 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 1
8 రవీంద్ర జడేజా India 3 1
9 రిషబ్ పంత్ India 3 1
10 శిఖర్ ధావన్ India 3 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 102 4 0
2 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 3 102 4 0
3 మొహమ్మద్ షమీ India 3 3 108 4 0
4 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 81 3 0
5 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 2 72 3 0
6 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 36 2 0
7 రవీంద్ర జడేజా India 3 3 60 2 0
8 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 78 1 0
9 కీమర్ రోచ్ West Indies 3 2 84 1 0
10 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 3 2 102 1 0
11 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 60 1 0
12 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 1 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 102 90 4 -
2 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 81 91 3 -
5 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 36 40 2 -
6 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 78 92 1 -
7 కేదార్ జాదవ్ India 3 2 54 38 0 -
8 కీమో పాల్ West Indies 1 1 30 39 0 -
9 కీమర్ రోచ్ West Indies 3 2 84 107 1 -
10 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 3 102 127 4 -
11 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 2 72 62 3 -
12 మొహమ్మద్ షమీ India 3 3 108 94 4 -
14 ఓషనే థామస్ West Indies 1 1 24 32 0 -
15 రవీంద్ర జడేజా India 3 3 60 47 2 -
18 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 3 2 102 80 1 -
20 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 60 49 1 -
25 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 1 42 32 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 కేదార్ జాదవ్ India 3 2 4.22 134.62
2 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 1 4.57 0
3 రవీంద్ర జడేజా India 3 3 4.7 100
4 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 3 2 4.71 78.26
5 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 4.9 94.44
6 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 2 5.17 0
7 మొహమ్మద్ షమీ India 3 3 5.22 60
8 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 5.29 50
9 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 6.67 85.71
10 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 6.74 94.12
11 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 7.08 69.23
12 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 3 7.47 0
13 కీమర్ రోచ్ West Indies 3 2 7.64 0
14 కీమో పాల్ West Indies 1 1 7.8 0
15 ఓషనే థామస్ West Indies 1 1 8 0

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 2 1 6.67 20.00
2 కుల్దీప్ యాదవ్ India 2 2 5.17 20.67
3 భువనేశ్వర్ కుమార్ India 3 3 5.29 22.50
4 మొహమ్మద్ షమీ India 3 3 5.22 23.50
5 రవీంద్ర జడేజా India 3 3 4.7 23.50
6 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 3 2 6.74 30.33
7 ఖలీల్ అహ్మద్ India 3 3 7.47 31.75
8 యుజువేంద్ర చాహల్ India 1 1 4.57 32.00
9 షెల్డన్ కోట్రెల్ West Indies 2 1 4.9 49.00
10 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 3 2 4.71 80.00
11 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 7.08 92.00
12 కీమర్ రోచ్ West Indies 3 2 7.64 107.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 హనుమ విహారి India 2 4 289 59.59 39 1
2 అజింక్యె రహానే India 2 4 271 47.63 27 1
3 విరాట్ కోహ్లీ India 2 4 136 47.06 14 -
4 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 104 66.24 17 -
5 లోకేష్ రాహుల్ India 2 4 101 37.27 12 -
6 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 4 80 40.40 11 -
7 ఇషాంత్ శర్మ India 2 2 76 53.52 8 -
8 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 75 41.21 9 1
9 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 72 51.43 8 1
10 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 2 4 71 58.68 10 -
11 Sharmarh Brooks West Indies 2 4 63 39.13 10 -
12 చటేశ్వర్ పుజారా India 2 4 60 40.54 4 -
13 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 60 75.95 5 5
14 రిషబ్ పంత్ India 2 3 58 47.54 6 1
15 John Campbell West Indies 2 4 48 55.17 7 -
16 డారెన్ బ్రేవో West Indies 2 4 47 54.65 6 1
17 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 1 1 38 52.78 4 1
18 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 28 28.00 2 -
19 షాయ్ హోప్ West Indies 1 2 26 34.21 1 -
20 మిగ్యుఎల్ కమ్మిన్స్ West Indies 1 2 19 28.36 2 1
21 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 15 45.45 2 -
22 Jahmar Hamilton West Indies 1 2 5 8.20 - -
23 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 2 2 4 21.05 - -
24 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 2 15.38 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 60 75.95 15
2 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 104 66.24 26
3 హనుమ విహారి India 2 4 289 59.59 96.33
4 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 2 4 71 58.68 17.75
5 John Campbell West Indies 2 4 48 55.17 12
6 డారెన్ బ్రేవో West Indies 2 4 47 54.65 15.67
7 ఇషాంత్ శర్మ India 2 2 76 53.52 38
8 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 1 1 38 52.78 38
9 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 72 51.43 18
10 అజింక్యె రహానే India 2 4 271 47.63 90.33
11 రిషబ్ పంత్ India 2 3 58 47.54 19.33
12 విరాట్ కోహ్లీ India 2 4 136 47.06 34
13 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 15 45.45 7.5
14 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 75 41.21 37.5
15 చటేశ్వర్ పుజారా India 2 4 60 40.54 15
16 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 4 80 40.40 20
17 Sharmarh Brooks West Indies 2 4 63 39.13 15.75
18 లోకేష్ రాహుల్ India 2 4 101 37.27 25.25
19 షాయ్ హోప్ West Indies 1 2 26 34.21 13
20 మిగ్యుఎల్ కమ్మిన్స్ West Indies 1 2 19 28.36 19
21 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 28 28.00 7
22 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 2 2 4 21.05 0
23 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 2 15.38 2
24 Jahmar Hamilton West Indies 1 2 5 8.20 2.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 హనుమ విహారి India 2 4 111 59.59 39 1
2 అజింక్యె రహానే India 2 4 102 47.63 27 1
3 విరాట్ కోహ్లీ India 2 4 76 47.06 14 -
4 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 58 41.21 9 1
5 ఇషాంత్ శర్మ India 2 2 57 53.52 8 -
6 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 4 55 40.40 11 -
7 Sharmarh Brooks West Indies 2 4 50 39.13 10 -
8 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 48 51.43 8 1
9 లోకేష్ రాహుల్ India 2 4 44 37.27 12 -
10 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 39 66.24 17 -
11 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 1 1 38 52.78 4 1
12 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 38 75.95 5 5
13 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 2 4 35 58.68 10 -
14 చటేశ్వర్ పుజారా India 2 4 27 40.54 4 -
15 రిషబ్ పంత్ India 2 3 27 47.54 6 1
16 షాయ్ హోప్ West Indies 1 2 24 34.21 1 -
17 డారెన్ బ్రేవో West Indies 2 4 23 54.65 6 1
18 John Campbell West Indies 2 4 23 55.17 7 -
19 మిగ్యుఎల్ కమ్మిన్స్ West Indies 1 2 19 28.36 2 1
20 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 14 28.00 2 -
21 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 14 45.45 2 -
22 Jahmar Hamilton West Indies 1 2 5 8.20 - -
23 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 2 2 4 21.05 - -
24 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 2 15.38 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 హనుమ విహారి India 2 4 289 96.33 1
2 అజింక్యె రహానే India 2 4 271 90.33 1
3 ఇషాంత్ శర్మ India 2 2 76 38 0
4 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 1 1 38 38 0
5 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 75 37.5 1
6 విరాట్ కోహ్లీ India 2 4 136 34 0
7 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 104 26 0
8 లోకేష్ రాహుల్ India 2 4 101 25.25 0
9 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 4 80 20 0
10 రిషబ్ పంత్ India 2 3 58 19.33 0
11 మిగ్యుఎల్ కమ్మిన్స్ West Indies 1 2 19 19 1
12 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 72 18 0
13 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 2 4 71 17.75 0
14 Sharmarh Brooks West Indies 2 4 63 15.75 0
15 డారెన్ బ్రేవో West Indies 2 4 47 15.67 1
16 చటేశ్వర్ పుజారా India 2 4 60 15 0
17 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 60 15 0
18 షాయ్ హోప్ West Indies 1 2 26 13 0
19 John Campbell West Indies 2 4 48 12 0
20 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 15 7.5 0
21 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 28 7 0
22 Jahmar Hamilton West Indies 1 2 5 2.5 0
23 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 2 2 3
24 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 2 2 4 0 2
25 మొహమ్మద్ షమీ India 2 2 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 హనుమ విహారి India 2 4 289 1 111
2 అజింక్యె రహానే India 2 4 271 1 102
3 విరాట్ కోహ్లీ India 2 4 136 - 76
4 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 75 - 58
5 ఇషాంత్ శర్మ India 2 2 76 - 57
6 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 4 80 - 55
7 Sharmarh Brooks West Indies 2 4 63 - 50
8 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 72 - 48
9 లోకేష్ రాహుల్ India 2 4 101 - 44
10 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 104 - 39
11 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 1 1 38 - 38
12 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 60 - 38
13 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 2 4 71 - 35
14 చటేశ్వర్ పుజారా India 2 4 60 - 27
15 రిషబ్ పంత్ India 2 3 58 - 27
16 షాయ్ హోప్ West Indies 1 2 26 - 24
17 డారెన్ బ్రేవో West Indies 2 4 47 - 23
18 John Campbell West Indies 2 4 48 - 23
19 మిగ్యుఎల్ కమ్మిన్స్ West Indies 1 2 19 - 19
20 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 28 - 14
21 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 15 - 14
22 Jahmar Hamilton West Indies 1 2 5 - 5
23 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 2 2 4 - 4
24 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 2 - 2

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 హనుమ విహారి India 2 4 289 2 111
2 అజింక్యె రహానే India 2 4 271 2 102
3 విరాట్ కోహ్లీ India 2 4 136 2 76
4 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 75 1 58
5 ఇషాంత్ శర్మ India 2 2 76 1 57
6 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 4 80 1 55
7 Sharmarh Brooks West Indies 2 4 63 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 60 5
2 హనుమ విహారి India 2 4 289 1
3 అజింక్యె రహానే India 2 4 271 1
4 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 75 1
5 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 72 1
6 రిషబ్ పంత్ India 2 3 58 1
7 డారెన్ బ్రేవో West Indies 2 4 47 1
8 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 1 1 38 1
9 మిగ్యుఎల్ కమ్మిన్స్ West Indies 1 2 19 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 హనుమ విహారి India 2 4 289 39
2 అజింక్యె రహానే India 2 4 271 27
3 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 104 17
4 విరాట్ కోహ్లీ India 2 4 136 14
5 లోకేష్ రాహుల్ India 2 4 101 12
6 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 4 80 11
7 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 2 4 71 10
8 Sharmarh Brooks West Indies 2 4 63 10
9 రవీంద్ర జడేజా India 2 3 75 9
10 ఇషాంత్ శర్మ India 2 2 76 8
11 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 72 8
12 John Campbell West Indies 2 4 48 7
13 రిషబ్ పంత్ India 2 3 58 6
14 డారెన్ బ్రేవో West Indies 2 4 47 6
15 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 60 5
16 చటేశ్వర్ పుజారా India 2 4 60 4
17 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 1 1 38 4
18 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 28 2
19 మిగ్యుఎల్ కమ్మిన్స్ West Indies 1 2 19 2
20 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 15 2
21 షాయ్ హోప్ West Indies 1 2 26 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 రిషబ్ పంత్ India 2 11
2 షాయ్ హోప్ West Indies 1 6
3 Jahmar Hamilton West Indies 1 5
4 అజింక్యె రహానే India 2 3
5 లోకేష్ రాహుల్ India 2 3
6 Sharmarh Brooks West Indies 2 3
7 విరాట్ కోహ్లీ India 2 3
8 ఇషాంత్ శర్మ India 2 2
9 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 2
10 మయాంక్ అగర్వాల్ India 2 2
11 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2
12 డారెన్ బ్రేవో West Indies 2 1
13 John Campbell West Indies 2 1
14 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 1
15 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 1
16 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ West Indies 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 2 4 295 13 2
2 ఇషాంత్ శర్మ India 2 4 298 11 1
3 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 510 9 0
4 మొహమ్మద్ షమీ India 2 4 306 9 0
5 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 498 8 1
6 రవీంద్ర జడేజా India 2 4 332 6 0
7 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 426 6 0
8 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 396 4 0
9 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 384 3 0
10 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 2 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 2 4 295 120 13 2
2 ఇషాంత్ శర్మ India 2 4 298 135 11 1
3 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 498 178 8 1
7 హనుమ విహారి India 2 2 18 10 0 -
10 John Campbell West Indies 2 1 36 20 0 -
11 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 510 200 9 -
12 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 2 54 32 1 -
15 మిగ్యుఎల్ కమ్మిన్స్ West Indies 1 2 120 69 0 -
16 మొహమ్మద్ షమీ India 2 4 306 160 9 -
17 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 384 173 3 -
18 రవీంద్ర జడేజా India 2 4 332 183 6 -
20 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 426 257 6 -
22 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 396 226 4 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 2.14 66.24
2 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 2.35 75.95
3 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 2 4 2.44 21.05
4 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 2.7 45.45
5 ఇషాంత్ శర్మ India 2 4 2.72 53.52
6 మొహమ్మద్ షమీ India 2 4 3.14 0
7 రవీంద్ర జడేజా India 2 4 3.31 41.21
8 హనుమ విహారి India 2 2 3.33 59.59
9 John Campbell West Indies 2 1 3.33 55.17
10 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 3.42 15.38
11 మిగ్యుఎల్ కమ్మిన్స్ West Indies 1 2 3.45 28.36
12 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 2 3.56 28
13 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 3.62 51.43

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 జస్ప్రీత్ బమ్రా India 2 4 2.44 9.23
2 ఇషాంత్ శర్మ India 2 4 2.72 12.27
3 మొహమ్మద్ షమీ India 2 4 3.14 17.78
4 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 2.35 22.22
5 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 2.14 22.25
6 రవీంద్ర జడేజా India 2 4 3.31 30.50
7 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 2 3.56 32.00
8 రోస్టన్ చేజ్ West Indies 2 4 3.62 42.83
9 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 3.42 56.50
10 Rahkeem Cornwall West Indies 1 2 2.7 57.67
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more