హోం  »  Cricket  »  Bangladesh vs West Indies 2018  »  Stats

Bangladesh vs West Indies 2018 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 2 4 222 105.21 12 15
2 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 3 170 57.63 11 1
3 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 3 161 71.88 14 1
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 3 115 55.02 8 -
5 షేన్ దోవిచ్ Windies 2 4 108 51.92 5 3
6 Shadman Islam Bangladesh 1 1 76 38.19 6 -
7 సునీల్ ఆంబ్రిస్ Windies 2 4 73 44.79 5 -
8 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 3 66 45.21 3 -
9 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 3 66 50.38 7 1
10 Jomel Warrican Windies 2 4 58 61.70 3 1
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 3 58 63.04 8 -
12 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 1 1 54 87.10 8 1
13 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 1 2 46 50.00 5 -
14 Nayeem Hasan Bangladesh 2 3 43 33.08 2 -
15 కీమర్ రోచ్ Windies 2 4 41 64.06 7 -
16 షాయ్ హోప్ Windies 2 4 39 33.91 1 -
17 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 3 37 56.06 2 -
18 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 4 34 59.65 4 -
19 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 3 30 55.56 2 -
20 కీరన్ పావెల్ Windies 2 4 24 52.17 2 -
21 దేవేంద్ర బిషూ Windies 2 4 22 28.57 - -
22 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 4 22 27.50 2 -
23 Sherman Lewis Windies 1 2 20 41.67 2 -
24 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 6 54.55 - 1
25 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 2 33.33 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 2 4 222 105.21 55.5
2 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 1 1 54 87.10 54
3 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 3 161 71.88 53.67
4 కీమర్ రోచ్ Windies 2 4 41 64.06 13.67
5 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 3 58 63.04 19.33
6 Jomel Warrican Windies 2 4 58 61.70 19.33
7 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 4 34 59.65 8.5
8 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 3 170 57.63 56.67
9 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 3 37 56.06 12.33
10 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 3 30 55.56 10
11 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 3 115 55.02 38.33
12 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 6 54.55 6
13 కీరన్ పావెల్ Windies 2 4 24 52.17 6
14 షేన్ దోవిచ్ Windies 2 4 108 51.92 36
15 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 3 66 50.38 33
16 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 1 2 46 50.00 23
17 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 3 66 45.21 22
18 సునీల్ ఆంబ్రిస్ Windies 2 4 73 44.79 18.25
19 Sherman Lewis Windies 1 2 20 41.67 10
20 Shadman Islam Bangladesh 1 1 76 38.19 76
21 షాయ్ హోప్ Windies 2 4 39 33.91 9.75
22 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 2 33.33 2
23 Nayeem Hasan Bangladesh 2 3 43 33.08 21.5
24 దేవేంద్ర బిషూ Windies 2 4 22 28.57 5.5
25 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 4 22 27.50 5.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 3 136 57.63 11 1
2 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 3 120 71.88 14 1
3 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 2 4 93 105.21 12 15
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 3 80 55.02 8 -
5 Shadman Islam Bangladesh 1 1 76 38.19 6 -
6 షేన్ దోవిచ్ Windies 2 4 63 51.92 5 3
7 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 1 1 54 87.10 8 1
8 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 1 2 44 50.00 5 -
9 సునీల్ ఆంబ్రిస్ Windies 2 4 43 44.79 5 -
10 Jomel Warrican Windies 2 4 41 61.70 3 1
11 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 3 39 50.38 7 1
12 కీమర్ రోచ్ Windies 2 4 37 64.06 7 -
13 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 4 31 59.65 4 -
14 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 3 29 45.21 3 -
15 Nayeem Hasan Bangladesh 2 3 26 33.08 2 -
16 షాయ్ హోప్ Windies 2 4 25 33.91 1 -
17 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 3 22 63.04 8 -
18 Sherman Lewis Windies 1 2 20 41.67 2 -
19 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 3 19 56.06 2 -
20 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 3 19 55.56 2 -
21 కీరన్ పావెల్ Windies 2 4 14 52.17 2 -
22 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 4 13 27.50 2 -
23 దేవేంద్ర బిషూ Windies 2 4 12 28.57 - -
24 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 6 54.55 - 1
25 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 2 33.33 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Shadman Islam Bangladesh 1 1 76 76 0
2 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 3 170 56.67 0
3 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 2 4 222 55.5 0
4 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 1 1 54 54 0
5 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 3 161 53.67 0
6 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 3 115 38.33 0
7 షేన్ దోవిచ్ Windies 2 4 108 36 1
8 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 3 66 33 1
9 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 1 2 46 23 0
10 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 3 66 22 0
11 Nayeem Hasan Bangladesh 2 3 43 21.5 1
12 Jomel Warrican Windies 2 4 58 19.33 1
13 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 3 58 19.33 0
14 సునీల్ ఆంబ్రిస్ Windies 2 4 73 18.25 0
15 కీమర్ రోచ్ Windies 2 4 41 13.67 1
16 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 3 37 12.33 0
17 Sherman Lewis Windies 1 2 20 10 0
18 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 3 30 10 0
19 షాయ్ హోప్ Windies 2 4 39 9.75 0
20 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 4 34 8.5 0
21 కీరన్ పావెల్ Windies 2 4 24 6 0
22 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 6 6 1
23 దేవేంద్ర బిషూ Windies 2 4 22 5.5 0
24 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 4 22 5.5 0
25 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 2 2 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 3 170 1 136
2 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 3 161 1 120
3 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 2 4 222 - 93
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 3 115 - 80
5 Shadman Islam Bangladesh 1 1 76 - 76
6 షేన్ దోవిచ్ Windies 2 4 108 - 63
7 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 1 1 54 - 54
8 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 1 2 46 - 44
9 సునీల్ ఆంబ్రిస్ Windies 2 4 73 - 43
10 Jomel Warrican Windies 2 4 58 - 41
11 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 3 66 - 39
12 కీమర్ రోచ్ Windies 2 4 41 - 37
13 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 4 34 - 31
14 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 3 66 - 29
15 Nayeem Hasan Bangladesh 2 3 43 - 26
16 షాయ్ హోప్ Windies 2 4 39 - 25
17 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 3 58 - 22
18 Sherman Lewis Windies 1 2 20 - 20
19 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 3 37 - 19
20 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 3 30 - 19
21 కీరన్ పావెల్ Windies 2 4 24 - 14
22 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 4 22 - 13
23 దేవేంద్ర బిషూ Windies 2 4 22 - 12
24 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 6 - 6
25 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 2 - 2

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 2 4 222 2 93
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 3 115 1 80
3 Shadman Islam Bangladesh 1 1 76 1 76
4 షేన్ దోవిచ్ Windies 2 4 108 1 63
5 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 1 1 54 1 54

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 2 4 222 15
2 షేన్ దోవిచ్ Windies 2 4 108 3
3 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 3 170 1
4 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 3 161 1
5 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 3 66 1
6 Jomel Warrican Windies 2 4 58 1
7 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 1 1 54 1
8 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 6 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 3 161 14
2 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 2 4 222 12
3 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 3 170 11
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 3 115 8
5 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 3 58 8
6 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 1 1 54 8
7 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 3 66 7
8 కీమర్ రోచ్ Windies 2 4 41 7
9 Shadman Islam Bangladesh 1 1 76 6
10 షేన్ దోవిచ్ Windies 2 4 108 5
11 సునీల్ ఆంబ్రిస్ Windies 2 4 73 5
12 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 1 2 46 5
13 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 4 34 4
14 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 3 66 3
15 Jomel Warrican Windies 2 4 58 3
16 Nayeem Hasan Bangladesh 2 3 43 2
17 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 3 37 2
18 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 3 30 2
19 కీరన్ పావెల్ Windies 2 4 24 2
20 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 4 22 2
21 Sherman Lewis Windies 1 2 20 2
22 షాయ్ హోప్ Windies 2 4 39 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 షేన్ దోవిచ్ Windies 2 6
2 షాయ్ హోప్ Windies 2 5
3 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 3
4 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 2 3
5 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 2
6 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 2
7 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 1 1
8 Jomel Warrican Windies 2 1
9 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 1
10 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 1 1
11 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 1
12 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 2 1
13 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 1
14 Nayeem Hasan Bangladesh 2 1
15 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 1
16 Shadman Islam Bangladesh 1 1
17 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 1
18 సునీల్ ఆంబ్రిస్ Windies 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 354 15 2
2 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 256 10 1
3 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 4 286 9 0
4 Jomel Warrican Windies 2 3 454 8 0
5 దేవేంద్ర బిషూ Windies 2 3 312 7 0
6 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 228 6 1
7 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 138 5 0
8 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 3 275 4 0
9 కీమర్ రోచ్ Windies 2 3 258 3 0
10 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 2 138 2 0
11 Sherman Lewis Windies 1 1 120 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 354 211 15 2
2 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 228 133 6 1
3 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 256 134 10 1
4 దేవేంద్ర బిషూ Windies 2 3 312 195 7 -
6 Jomel Warrican Windies 2 3 454 196 8 -
7 కీమర్ రోచ్ Windies 2 3 258 135 3 -
9 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 2 138 76 2 -
11 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 3 24 13 0 -
15 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 24 15 0 -
16 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 3 275 171 4 -
19 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 4 286 165 9 -
21 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 138 94 5 -
22 Sherman Lewis Windies 1 1 120 69 1 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Jomel Warrican Windies 2 3 2.59 61.7
2 కీమర్ రోచ్ Windies 2 3 3.14 64.06
3 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 3.14 50.38
4 మొహముదుల్లా Bangladesh 2 3 3.25 57.63
5 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 2 3.3 27.5
6 Sherman Lewis Windies 1 1 3.45 41.67
7 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 4 3.46 55.02
8 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 3.5 33.08
9 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 3.58 63.04
10 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 3 3.73 59.65
11 దేవేంద్ర బిషూ Windies 2 3 3.75 28.57
12 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 3.75 33.33
13 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 4.09 54.55

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 3.14 13.40
2 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 3.58 14.07
3 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 2 4 3.46 18.33
4 షానన్ గాబ్రియేల్ Windies 1 2 4.09 18.80
5 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 3.5 22.17
6 Jomel Warrican Windies 2 3 2.59 24.50
7 దేవేంద్ర బిషూ Windies 2 3 3.75 27.86
8 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 2 2 3.3 38.00
9 రోస్టన్ చేజ్ Windies 2 3 3.73 42.75
10 కీమర్ రోచ్ Windies 2 3 3.14 45.00
11 Sherman Lewis Windies 1 1 3.45 69.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 297 88.92 24 4
2 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 143 74.87 13 1
3 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 133 81.10 12 1
4 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 105 102.94 7 6
5 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 2 95 107.95 10 1
6 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 72 69.23 11 -
7 మార్లోన్ శామ్యూల్స్ Windies 3 3 70 56.00 6 1
8 కీమో పాల్ Windies 3 3 66 81.48 1 2
9 డారెన్ బ్రేవో Windies 3 3 56 46.67 3 1
10 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 49 64.47 1 1
11 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 44 61.11 3 1
12 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 3 20 68.97 - 1
13 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 16 44.44 1 -
14 Chandrapaul Hemraj Windies 2 2 12 52.17 2 -
15 కీరన్ పావెల్ Windies 1 1 10 37.04 1 -
16 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 1 10 100.00 1 -
17 కీమర్ రోచ్ Windies 3 2 8 50.00 - -
18 దేవేంద్ర బిషూ Windies 3 2 6 46.15 - -
19 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 1 1 6 35.29 - 1
20 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 1 6 54.55 - -
21 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 2 2 4 50.00 1 -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 2 95 107.95 47.5
2 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 105 102.94 35
3 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 1 10 100.00 0
4 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 297 88.92 297
5 కీమో పాల్ Windies 3 3 66 81.48 33
6 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 133 81.10 133
7 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 143 74.87 71.5
8 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 72 69.23 24
9 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 3 20 68.97 6.67
10 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 49 64.47 16.33
11 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 44 61.11 44
12 మార్లోన్ శామ్యూల్స్ Windies 3 3 70 56.00 23.33
13 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 1 6 54.55 0
14 Chandrapaul Hemraj Windies 2 2 12 52.17 6
15 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 2 2 4 50.00 2
16 కీమర్ రోచ్ Windies 3 2 8 50.00 8
17 డారెన్ బ్రేవో Windies 3 3 56 46.67 18.67
18 దేవేంద్ర బిషూ Windies 3 2 6 46.15 6
19 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 16 44.44 5.33
20 కీరన్ పావెల్ Windies 1 1 10 37.04 10
21 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 1 1 6 35.29 6

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 146 88.92 24 4
2 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 81 74.87 13 1
3 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 80 102.94 7 6
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 2 65 107.95 10 1
5 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 62 81.10 12 1
6 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 41 69.23 11 -
7 కీమో పాల్ Windies 3 3 36 81.48 1 2
8 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 32 64.47 1 1
9 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 30 61.11 3 1
10 డారెన్ బ్రేవో Windies 3 3 27 46.67 3 1
11 మార్లోన్ శామ్యూల్స్ Windies 3 3 26 56.00 6 1
12 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 14 44.44 1 -
13 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 3 14 68.97 - 1
14 కీరన్ పావెల్ Windies 1 1 10 37.04 1 -
15 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 1 10 100.00 1 -
16 Chandrapaul Hemraj Windies 2 2 9 52.17 2 -
17 దేవేంద్ర బిషూ Windies 3 2 6 46.15 - -
18 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 1 1 6 35.29 - 1
19 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 1 6 54.55 - -
20 కీమర్ రోచ్ Windies 3 2 5 50.00 - -
21 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 2 2 4 50.00 1 -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 297 297 2
2 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 133 133 2
3 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 143 71.5 1
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 2 95 47.5 0
5 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 44 44 1
6 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 105 35 0
7 కీమో పాల్ Windies 3 3 66 33 1
8 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 72 24 0
9 మార్లోన్ శామ్యూల్స్ Windies 3 3 70 23.33 0
10 డారెన్ బ్రేవో Windies 3 3 56 18.67 0
11 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 49 16.33 0
12 కీరన్ పావెల్ Windies 1 1 10 10 0
13 కీమర్ రోచ్ Windies 3 2 8 8 1
14 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 3 20 6.67 0
15 Chandrapaul Hemraj Windies 2 2 12 6 0
16 దేవేంద్ర బిషూ Windies 3 2 6 6 1
17 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 1 1 6 6 0
18 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 16 5.33 0
19 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 2 2 4 2 0
20 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 1 6 0 1
21 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 1 10 0 1
22 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 1 0 0 0 0
23 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 0 0 0 0
24 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 0 0 0 0
25 ఓషనే థామస్ Windies 2 1 0 0 1
26 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 297 2 146
2 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 143 - 81
3 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 105 - 80
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 2 95 - 65
5 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 133 - 62
6 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 72 - 41
7 కీమో పాల్ Windies 3 3 66 - 36
8 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 49 - 32
9 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 44 - 30
10 డారెన్ బ్రేవో Windies 3 3 56 - 27
11 మార్లోన్ శామ్యూల్స్ Windies 3 3 70 - 26
12 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 16 - 14
13 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 3 20 - 14
14 కీరన్ పావెల్ Windies 1 1 10 - 10
15 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 1 10 - 10
16 Chandrapaul Hemraj Windies 2 2 12 - 9
17 దేవేంద్ర బిషూ Windies 3 2 6 - 6
18 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 1 1 6 - 6
19 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 1 6 - 6
20 కీమర్ రోచ్ Windies 3 2 8 - 5
21 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 2 2 4 - 4

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 143 2 81
2 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 133 2 62
3 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 105 1 80
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 2 95 1 65

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 105 6
2 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 297 4
3 కీమో పాల్ Windies 3 3 66 2
4 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 143 1
5 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 133 1
6 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 2 95 1
7 మార్లోన్ శామ్యూల్స్ Windies 3 3 70 1
8 డారెన్ బ్రేవో Windies 3 3 56 1
9 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 49 1
10 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 44 1
11 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 3 20 1
12 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 1 1 6 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 297 24
2 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 143 13
3 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 133 12
4 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 72 11
5 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 2 95 10
6 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 105 7
7 మార్లోన్ శామ్యూల్స్ Windies 3 3 70 6
8 డారెన్ బ్రేవో Windies 3 3 56 3
9 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 44 3
10 Chandrapaul Hemraj Windies 2 2 12 2
11 కీమో పాల్ Windies 3 3 66 1
12 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 49 1
13 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 16 1
14 కీరన్ పావెల్ Windies 1 1 10 1
15 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 1 10 1
16 ఇమ్రుల్ కయేస్ Bangladesh 2 2 4 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 174 6 0
2 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 174 6 0
3 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 180 5 0
4 కీమో పాల్ Windies 3 3 150 4 0
5 ఓషనే థామస్ Windies 2 2 90 4 0
6 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 114 3 0
7 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 174 3 0
8 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 120 2 0
9 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 69 2 0
10 దేవేంద్ర బిషూ Windies 3 3 151 1 0
11 కీమర్ రోచ్ Windies 3 3 114 1 0
12 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
3 దేవేంద్ర బిషూ Windies 3 3 151 105 1 -
4 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 1 1 24 22 0 -
6 కీమో పాల్ Windies 3 3 150 143 4 -
7 కీమర్ రోచ్ Windies 3 3 114 90 1 -
10 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 28 26 0 -
11 మార్లోన్ శామ్యూల్స్ Windies 3 1 24 25 0 -
12 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 174 116 6 -
13 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 174 98 6 -
15 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 54 38 1 -
17 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 180 131 5 -
18 ఓషనే థామస్ Windies 2 2 90 88 4 -
19 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 120 101 2 -
20 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 69 69 2 -
21 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 114 118 3 -
23 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 174 104 3 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 3.38 100
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 3.59 107.95
3 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 4 54.55
4 దేవేంద్ర బిషూ Windies 3 3 4.17 46.15
5 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 4.22 0
6 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 4.37 0
7 కీమర్ రోచ్ Windies 3 3 4.74 50
8 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 5.05 64.47
9 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 1 1 5.5 35.29
10 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 5.57 61.11
11 కీమో పాల్ Windies 3 3 5.72 81.48
12 ఓషనే థామస్ Windies 2 2 5.87 0
13 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 6 44.44
14 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 6.21 0
15 మార్లోన్ శామ్యూల్స్ Windies 3 1 6.25 56

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 3.38 16.33
2 మష్ఫ్రే మోర్తాజా Bangladesh 3 3 4 19.33
3 ఓషనే థామస్ Windies 2 2 5.87 22.00
4 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 4.37 26.20
5 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 3 6 34.50
6 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 3.59 34.67
7 కీమో పాల్ Windies 3 3 5.72 35.75
8 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 4.22 38.00
9 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 6.21 39.33
10 రోస్టన్ చేజ్ Windies 3 3 5.05 50.50
11 కీమర్ రోచ్ Windies 3 3 4.74 90.00
12 దేవేంద్ర బిషూ Windies 3 3 4.17 105.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 114 211.11 12 7
2 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 109 170.31 10 7
3 ఎవిన్ లూయిస్ Windies 3 3 108 203.77 7 9
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 103 147.14 13 3
5 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 2 69 138.00 6 2
6 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 66 134.69 10 -
7 నికోలస్ పురన్ Windies 3 3 66 140.43 7 3
8 కీమో పాల్ Windies 3 3 59 178.79 2 5
9 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 46 127.78 4 2
10 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 28 96.55 1 1
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 2 27 93.10 2 1
12 Abu Hider Bangladesh 3 2 23 121.05 3 1
13 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 2 19 105.56 1 1
14 Ariful Haque Bangladesh 3 2 17 89.47 2 -
15 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 2 15 150.00 1 1
16 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 2 8 80.00 1 -
17 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 7 63.64 1 -
18 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 2 7 77.78 - 1
19 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 2 6 66.67 1 -
20 షెల్డన్ కోట్రెల్ Windies 3 2 5 55.56 - -
21 డారెన్ బ్రేవో Windies 2 1 2 66.67 - -
22 షెర్ఫీన్ రూథర్‌ఫోర్డ్ Windies 1 1 2 33.33 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 114 211.11 38
2 ఎవిన్ లూయిస్ Windies 3 3 108 203.77 36
3 కీమో పాల్ Windies 3 3 59 178.79 29.5
4 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 109 170.31 36.33
5 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 2 15 150.00 7.5
6 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 103 147.14 51.5
7 నికోలస్ పురన్ Windies 3 3 66 140.43 33
8 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 2 69 138.00 34.5
9 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 66 134.69 33
10 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 46 127.78 15.33
11 Abu Hider Bangladesh 3 2 23 121.05 0
12 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 2 19 105.56 9.5
13 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 28 96.55 9.33
14 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 2 27 93.10 13.5
15 Ariful Haque Bangladesh 3 2 17 89.47 8.5
16 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 2 8 80.00 4
17 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 2 7 77.78 3.5
18 డారెన్ బ్రేవో Windies 2 1 2 66.67 2
19 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 2 6 66.67 3
20 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 7 63.64 2.33
21 షెల్డన్ కోట్రెల్ Windies 3 2 5 55.56 0
22 షెర్ఫీన్ రూథర్‌ఫోర్డ్ Windies 1 1 2 33.33 2

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ఎవిన్ లూయిస్ Windies 3 3 89 203.77 7 9
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 61 147.14 13 3
3 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 60 170.31 10 7
4 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 55 211.11 12 7
5 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 2 50 138.00 6 2
6 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 43 134.69 10 -
7 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 32 127.78 4 2
8 కీమో పాల్ Windies 3 3 29 178.79 2 5
9 నికోలస్ పురన్ Windies 3 3 29 140.43 7 3
10 Abu Hider Bangladesh 3 2 22 121.05 3 1
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 2 19 93.10 2 1
12 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 2 19 105.56 1 1
13 Ariful Haque Bangladesh 3 2 17 89.47 2 -
14 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 15 96.55 1 1
15 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 2 8 150.00 1 1
16 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 2 8 80.00 1 -
17 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 2 7 77.78 - 1
18 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 2 5 66.67 1 -
19 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 5 63.64 1 -
20 షెల్డన్ కోట్రెల్ Windies 3 2 3 55.56 - -
21 డారెన్ బ్రేవో Windies 2 1 2 66.67 - -
22 షెర్ఫీన్ రూథర్‌ఫోర్డ్ Windies 1 1 2 33.33 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 103 51.5 1
2 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 114 38 0
3 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 109 36.33 0
4 ఎవిన్ లూయిస్ Windies 3 3 108 36 0
5 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 2 69 34.5 0
6 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 66 33 1
7 నికోలస్ పురన్ Windies 3 3 66 33 1
8 కీమో పాల్ Windies 3 3 59 29.5 1
9 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 46 15.33 0
10 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 2 27 13.5 0
11 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 2 19 9.5 0
12 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 28 9.33 0
13 Ariful Haque Bangladesh 3 2 17 8.5 0
14 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 2 15 7.5 0
15 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 2 8 4 0
16 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 2 7 3.5 0
17 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 2 6 3 0
18 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 7 2.33 0
19 డారెన్ బ్రేవో Windies 2 1 2 2 0
20 షెర్ఫీన్ రూథర్‌ఫోర్డ్ Windies 1 1 2 2 0
21 Abu Hider Bangladesh 3 2 23 0 2
22 ఓషనే థామస్ Windies 3 2 0 0 0
23 షెల్డన్ కోట్రెల్ Windies 3 2 5 0 2

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ఎవిన్ లూయిస్ Windies 3 3 108 - 89
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 103 - 61
3 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 109 - 60
4 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 114 - 55
5 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 2 69 - 50
6 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 66 - 43
7 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 46 - 32
8 కీమో పాల్ Windies 3 3 59 - 29
9 నికోలస్ పురన్ Windies 3 3 66 - 29
10 Abu Hider Bangladesh 3 2 23 - 22
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 2 27 - 19
12 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 2 19 - 19
13 Ariful Haque Bangladesh 3 2 17 - 17
14 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 28 - 15
15 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 2 15 - 8
16 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 2 8 - 8
17 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 2 7 - 7
18 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 2 6 - 5
19 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 7 - 5
20 షెల్డన్ కోట్రెల్ Windies 3 2 5 - 3
21 డారెన్ బ్రేవో Windies 2 1 2 - 2
22 షెర్ఫీన్ రూథర్‌ఫోర్డ్ Windies 1 1 2 - 2

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ఎవిన్ లూయిస్ Windies 3 3 108 1 89
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 103 1 61
3 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 109 1 60
4 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 114 1 55
5 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 2 69 1 50

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ఎవిన్ లూయిస్ Windies 3 3 108 9
2 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 114 7
3 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 109 7
4 కీమో పాల్ Windies 3 3 59 5
5 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 103 3
6 నికోలస్ పురన్ Windies 3 3 66 3
7 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 2 69 2
8 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 46 2
9 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 28 1
10 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 2 27 1
11 Abu Hider Bangladesh 3 2 23 1
12 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 2 19 1
13 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 2 15 1
14 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 2 7 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 103 13
2 షాయ్ హోప్ Windies 3 3 114 12
3 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 109 10
4 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 66 10
5 ఎవిన్ లూయిస్ Windies 3 3 108 7
6 నికోలస్ పురన్ Windies 3 3 66 7
7 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 2 69 6
8 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 3 46 4
9 Abu Hider Bangladesh 3 2 23 3
10 కీమో పాల్ Windies 3 3 59 2
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 2 27 2
12 Ariful Haque Bangladesh 3 2 17 2
13 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 28 1
14 షిమ్రాన్ హెమ్మీర్ Windies 3 2 19 1
15 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 2 15 1
16 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 2 8 1
17 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 7 1
18 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 2 6 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 71 8 1
2 కీమో పాల్ Windies 3 3 72 7 1
3 షెల్డన్ కోట్రెల్ Windies 3 3 72 7 0
4 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 34 5 0
5 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 54 5 0
6 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 3 66 4 0
7 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 3 54 2 0
8 ఓషనే థామస్ Windies 3 3 66 2 0
9 Abu Hider Bangladesh 3 3 42 1 0
10 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 42 1 0
11 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 కీమో పాల్ Windies 3 3 72 92 7 1
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 71 89 8 1
3 Abu Hider Bangladesh 3 3 42 87 1 -
5 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 3 54 71 2 -
8 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 3 66 67 4 -
10 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 34 32 5 -
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 42 86 1 -
12 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 54 91 1 -
14 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 54 98 5 -
16 ఓషనే థామస్ Windies 3 3 66 132 2 -
17 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 1 6 7 0 -
19 షెల్డన్ కోట్రెల్ Windies 3 3 72 97 7 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 5.65 134.69
2 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 3 6.09 80
3 రోవ్మన్ పావెల్ Windies 3 1 7 138
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 7.52 147.14
5 కీమో పాల్ Windies 3 3 7.67 178.79
6 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 3 7.89 150
7 షెల్డన్ కోట్రెల్ Windies 3 3 8.08 55.56
8 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 10.11 66.67
9 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 10.89 77.78
10 ఓషనే థామస్ Windies 3 3 12 0
11 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 12.29 93.1
12 Abu Hider Bangladesh 3 3 12.43 121.05

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 3 5.65 6.40
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 7.52 11.12
3 కీమో పాల్ Windies 3 3 7.67 13.14
4 షెల్డన్ కోట్రెల్ Windies 3 3 8.08 13.86
5 ఫాబియన్ అలెన్ Windies 3 3 6.09 16.75
6 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 10.89 19.60
7 కార్లోస్ బ్రాత్‌వైట్ Windies 3 3 7.89 35.50
8 ఓషనే థామస్ Windies 3 3 12 66.00
9 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 12.29 86.00
10 Abu Hider Bangladesh 3 3 12.43 87.00
11 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 3 3 10.11 91.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more