హోం  »  Cricket  »  Afghanistan vs Ireland 2019  »  Stats

Afghanistan vs Ireland 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 3 3 204 240.00 17 18
2 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 147 181.48 12 10
3 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 124 147.62 17 2
4 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 116 141.46 7 5
5 ఉస్మాన్ ఘనీ Afghanistan 2 2 86 150.88 9 3
6 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 130.23 4 2
7 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 54 131.71 8 -
8 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 3 53 115.22 4 2
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 52 133.33 3 2
10 Shane Getkate Ireland 3 3 26 118.18 1 2
11 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 26 130.00 1 2
12 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 3 2 25 100.00 3 1
13 సఫీఖుల్లా Afghanistan 3 2 19 190.00 1 2
14 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 2 2 19 111.76 2 -
15 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 141.67 2 1
16 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 17 89.47 3 -
17 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 2 2 9 81.82 - -
18 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 1 7 100.00 - -
19 Joshua Little Ireland 3 1 6 120.00 1 -
20 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 1 2 100.00 - -
21 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 40.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 3 3 204 240.00 102
2 సఫీఖుల్లా Afghanistan 3 2 19 190.00 9.5
3 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 147 181.48 73.5
4 ఉస్మాన్ ఘనీ Afghanistan 2 2 86 150.88 43
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 124 147.62 41.33
6 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 141.67 17
7 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 116 141.46 38.67
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 52 133.33 26
9 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 54 131.71 18
10 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 130.23 0
11 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 26 130.00 13
12 Joshua Little Ireland 3 1 6 120.00 6
13 Shane Getkate Ireland 3 3 26 118.18 8.67
14 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 3 53 115.22 53
15 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 2 2 19 111.76 9.5
16 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 3 2 25 100.00 12.5
17 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 1 2 100.00 0
18 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 1 7 100.00 0
19 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 17 89.47 17
20 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 2 2 9 81.82 9
21 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 40.00 2

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 3 3 162 240.00 17 18
2 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 91 147.62 17 2
3 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 81 181.48 12 10
4 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 74 141.46 7 5
5 ఉస్మాన్ ఘనీ Afghanistan 2 2 73 150.88 9 3
6 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 47 131.71 8 -
7 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 3 40 115.22 4 2
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 34 133.33 3 2
9 Stuart Poynter Ireland 3 3 31 130.23 4 2
10 Shane Getkate Ireland 3 3 24 118.18 1 2
11 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 3 2 20 100.00 3 1
12 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 2 2 18 111.76 2 -
13 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 141.67 2 1
14 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 17 89.47 3 -
15 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 17 130.00 1 2
16 సఫీఖుల్లా Afghanistan 3 2 12 190.00 1 2
17 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 1 7 100.00 - -
18 Joshua Little Ireland 3 1 6 120.00 1 -
19 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 2 2 6 81.82 - -
20 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 1 2 100.00 - -
21 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 40.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 3 3 204 102 1
2 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 147 73.5 1
3 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 3 53 53 2
4 ఉస్మాన్ ఘనీ Afghanistan 2 2 86 43 0
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 124 41.33 0
6 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 116 38.67 0
7 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 52 26 1
8 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 54 18 0
9 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 17 0
10 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 17 17 0
11 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 26 13 1
12 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 3 2 25 12.5 0
13 సఫీఖుల్లా Afghanistan 3 2 19 9.5 0
14 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 2 2 19 9.5 0
15 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 2 2 9 9 1
16 Shane Getkate Ireland 3 3 26 8.67 0
17 Joshua Little Ireland 3 1 6 6 0
18 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 2 0
19 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 1 2 0 1
20 Farid Malik Afghanistan 2 0 0 0 0
21 కరీం జనత్ Afghanistan 2 1 0 0 0
22 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 2 0 0 0 0
23 పీటర్ చేస్ Ireland 3 0 0 0 0
24 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 1 7 0 1
25 Sayed Shirzad Afghanistan 1 0 0 0 0
26 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 0 3
27 Ziaur Rahman Afghanistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 3 3 204 1 162
2 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 124 - 91
3 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 147 - 81
4 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 116 - 74
5 ఉస్మాన్ ఘనీ Afghanistan 2 2 86 - 73
6 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 54 - 47
7 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 3 53 - 40
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 52 - 34
9 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 - 31
10 Shane Getkate Ireland 3 3 26 - 24
11 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 3 2 25 - 20
12 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 2 2 19 - 18
13 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 - 17
14 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 17 - 17
15 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 26 - 17
16 సఫీఖుల్లా Afghanistan 3 2 19 - 12
17 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 1 7 - 7
18 Joshua Little Ireland 3 1 6 - 6
19 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 2 2 9 - 6
20 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 1 2 - 2
21 Lorcan Tucker Ireland 1 1 2 - 2

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 124 1 91
2 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 147 1 81
3 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 116 1 74
4 ఉస్మాన్ ఘనీ Afghanistan 2 2 86 1 73

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 3 3 204 18
2 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 147 10
3 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 116 5
4 ఉస్మాన్ ఘనీ Afghanistan 2 2 86 3
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 124 2
6 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 2
7 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 3 53 2
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 52 2
9 Shane Getkate Ireland 3 3 26 2
10 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 26 2
11 సఫీఖుల్లా Afghanistan 3 2 19 2
12 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 3 2 25 1
13 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 3 3 204 17
2 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 3 124 17
3 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 147 12
4 ఉస్మాన్ ఘనీ Afghanistan 2 2 86 9
5 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 3 54 8
6 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 3 116 7
7 Stuart Poynter Ireland 3 3 56 4
8 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 3 53 4
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 52 3
10 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 3 2 25 3
11 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 17 3
12 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 2 2 19 2
13 Najeeb Tarakai Afghanistan 1 1 17 2
14 Shane Getkate Ireland 3 3 26 1
15 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 26 1
16 సఫీఖుల్లా Afghanistan 3 2 19 1
17 Joshua Little Ireland 3 1 6 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3
2 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 2 3
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 3 2
4 Joshua Little Ireland 3 2
5 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 3 1
6 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 1
7 కరీం జనత్ Afghanistan 2 1
8 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 1
9 Lorcan Tucker Ireland 1 1
10 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 3 1
11 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 1
12 సఫీఖుల్లా Afghanistan 3 1
13 Shane Getkate Ireland 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 3 72 11 1
2 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 3 72 6 0
3 పీటర్ చేస్ Ireland 3 3 62 3 0
4 Joshua Little Ireland 3 3 66 2 0
5 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 66 2 0
6 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 2 2 48 2 0
7 Shane Getkate Ireland 3 3 54 2 0
8 Ziaur Rahman Afghanistan 1 1 24 2 0
9 Farid Malik Afghanistan 2 2 42 1 0
10 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 42 1 0
11 కరీం జనత్ Afghanistan 2 2 42 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 3 72 73 11 1
4 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 3 72 127 6 -
5 Farid Malik Afghanistan 2 2 42 79 1 -
6 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 42 57 1 -
8 Joshua Little Ireland 3 3 66 122 2 -
9 కరీం జనత్ Afghanistan 2 2 42 59 1 -
10 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 1 12 35 0 -
12 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 66 80 2 -
13 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 2 2 48 50 2 -
16 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 1 6 24 0 -
17 పీటర్ చేస్ Ireland 3 3 62 108 3 -
18 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 12 28 0 -
19 Sayed Shirzad Afghanistan 1 1 24 42 0 -
21 Shane Getkate Ireland 3 3 54 90 2 -
22 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 2 2 30 45 0 -
23 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 15 22 0 -
25 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 2 2 27 28 0 -
27 Ziaur Rahman Afghanistan 1 1 24 42 2 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 3 6.08 100
2 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 2 2 6.22 111.76
3 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 2 2 6.25 0
4 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 7.27 181.48
5 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 8.14 133.33
6 కరీం జనత్ Afghanistan 2 2 8.43 0
7 సిమి సింగ్ Ireland 3 3 8.8 130
8 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 2 2 9 81.82
9 Shane Getkate Ireland 3 3 10 118.18
10 పీటర్ చేస్ Ireland 3 3 10.45 0
11 Sayed Shirzad Afghanistan 1 1 10.5 0
12 Ziaur Rahman Afghanistan 1 1 10.5 0
13 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 3 10.58 100
14 Joshua Little Ireland 3 3 11.09 120
15 Farid Malik Afghanistan 2 2 11.29 0
16 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 14 89.47
17 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 3 1 17.5 141.46
18 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 3 1 24 147.62

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 3 3 6.08 6.64
2 Ziaur Rahman Afghanistan 1 1 10.5 21.00
3 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 3 3 10.58 21.17
4 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 2 2 6.25 25.00
5 పీటర్ చేస్ Ireland 3 3 10.45 36.00
6 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 3 3 7.27 40.00
7 Shane Getkate Ireland 3 3 10 45.00
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 3 3 8.14 57.00
9 కరీం జనత్ Afghanistan 2 2 8.43 59.00
10 Joshua Little Ireland 3 3 11.09 61.00
11 Farid Malik Afghanistan 2 2 11.29 79.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 5 5 226 72.90 16 8
2 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 5 4 215 86.00 12 8
3 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 4 190 67.38 18 5
4 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 4 4 140 104.48 12 9
5 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 4 4 133 102.31 8 7
6 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 130 72.63 7 3
7 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 5 109 59.24 14 1
8 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 106 98.15 9 4
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 4 99 64.71 4 2
10 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 5 4 90 65.22 7 1
11 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 3 3 72 59.02 7 -
12 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 3 3 54 75.00 7 1
13 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 3 50 66.67 6 1
14 జావేద్ అహ్మాది Afghanistan 2 2 46 55.42 5 1
15 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 42 43.30 3 -
16 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 5 4 42 53.16 7 -
17 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 45.45 1 -
18 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 2 13 76.47 1 -
19 Andy McBrine Ireland 4 2 10 45.45 - -
20 నూర్ అలీ జాద్రన్ Afghanistan 1 1 9 75.00 1 -
21 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 70.00 1 -
22 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 6 46.15 - -
23 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 2 4 100.00 1 -
24 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 2 1 2 66.67 - -
25 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 5 2 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 4 4 140 104.48 35
2 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 4 4 133 102.31 66.5
3 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 2 4 100.00 2
4 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 106 98.15 53
5 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 5 4 215 86.00 71.67
6 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 2 13 76.47 13
7 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 3 3 54 75.00 18
8 నూర్ అలీ జాద్రన్ Afghanistan 1 1 9 75.00 9
9 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 5 5 226 72.90 75.33
10 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 130 72.63 32.5
11 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 70.00 0
12 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 4 190 67.38 47.5
13 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 2 1 2 66.67 0
14 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 3 50 66.67 16.67
15 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 5 4 90 65.22 30
16 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 4 99 64.71 24.75
17 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 5 109 59.24 21.8
18 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 3 3 72 59.02 24
19 జావేద్ అహ్మాది Afghanistan 2 2 46 55.42 23
20 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 5 4 42 53.16 10.5
21 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 6 46.15 6
22 Andy McBrine Ireland 4 2 10 45.45 10
23 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 45.45 5
24 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 42 43.30 10.5
25 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 5 2 1 25.00 0

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 5 4 145 86.00 12 8
2 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 4 4 104 102.31 8 7
3 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 4 89 67.38 18 5
4 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 5 5 82 72.90 16 8
5 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 4 4 67 104.48 12 9
6 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 64 72.63 7 3
7 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 4 54 64.71 4 2
8 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 5 54 59.24 14 1
9 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 3 3 52 59.02 7 -
10 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 52 98.15 9 4
11 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 3 46 66.67 6 1
12 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 3 3 43 75.00 7 1
13 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 5 4 33 65.22 7 1
14 జావేద్ అహ్మాది Afghanistan 2 2 24 55.42 5 1
15 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 5 4 21 53.16 7 -
16 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 20 43.30 3 -
17 Andy McBrine Ireland 4 2 9 45.45 - -
18 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 2 9 76.47 1 -
19 నూర్ అలీ జాద్రన్ Afghanistan 1 1 9 75.00 1 -
20 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 70.00 1 -
21 Stuart Poynter Ireland 5 4 7 45.45 1 -
22 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 5 46.15 - -
23 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 2 4 100.00 1 -
24 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 2 1 2 66.67 - -
25 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 5 2 1 25.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 5 5 226 75.33 2
2 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 5 4 215 71.67 1
3 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 4 4 133 66.5 2
4 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 106 53 2
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 4 190 47.5 0
6 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 4 4 140 35 0
7 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 130 32.5 0
8 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 5 4 90 30 1
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 4 99 24.75 0
10 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 3 3 72 24 0
11 జావేద్ అహ్మాది Afghanistan 2 2 46 23 0
12 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 5 109 21.8 0
13 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 3 3 54 18 0
14 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 3 50 16.67 0
15 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 2 13 13 1
16 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 42 10.5 0
17 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 5 4 42 10.5 0
18 Andy McBrine Ireland 4 2 10 10 1
19 నూర్ అలీ జాద్రన్ Afghanistan 1 1 9 9 0
20 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 6 6 1
21 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 5 1
22 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 2 4 2 0
23 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 1 0 0 0
24 బారీ మెక్‌కార్తీ Ireland 1 1 0 0 0
25 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 2 1 2 0 1
26 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 0 1
27 James McCollum Ireland 1 1 0 0 0
28 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 5 2 1 0 2
29 Sayed Shirzad Afghanistan 1 0 0 0 0
30 షాపుర్ జద్రన్ Afghanistan 1 0 0 0 0
31 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 5 2 0 0 0
32 జహీర్ ఖాన్ Afghanistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 5 4 215 1 145
2 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 4 4 133 1 104
3 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 4 190 - 89
4 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 5 5 226 - 82
5 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 4 4 140 - 67
6 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 130 - 64
7 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 4 99 - 54
8 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 5 109 - 54
9 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 3 3 72 - 52
10 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 106 - 52
11 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 3 50 - 46
12 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 3 3 54 - 43
13 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 5 4 90 - 33
14 జావేద్ అహ్మాది Afghanistan 2 2 46 - 24
15 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 5 4 42 - 21
16 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 42 - 20
17 Andy McBrine Ireland 4 2 10 - 9
18 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 2 13 - 9
19 నూర్ అలీ జాద్రన్ Afghanistan 1 1 9 - 9
20 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 - 7
21 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 - 7
22 Ikram Ali Khail Afghanistan 2 2 6 - 5
23 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 2 4 - 4
24 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 2 1 2 - 2
25 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 5 2 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 5 5 226 3 82
2 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 4 190 2 89
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 5 4 215 1 145
4 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 4 4 140 1 67
5 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 130 1 64
6 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 4 99 1 54
7 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 5 109 1 54
8 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 3 3 72 1 52
9 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 106 1 52

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 4 4 140 9
2 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 5 5 226 8
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 5 4 215 8
4 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 4 4 133 7
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 4 190 5
6 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 106 4
7 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 130 3
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 4 99 2
9 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 5 109 1
10 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 5 4 90 1
11 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 3 3 54 1
12 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 3 50 1
13 జావేద్ అహ్మాది Afghanistan 2 2 46 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 4 190 18
2 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 5 5 226 16
3 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 5 109 14
4 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 5 4 215 12
5 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 4 4 140 12
6 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 106 9
7 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 4 4 133 8
8 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 130 7
9 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 5 4 90 7
10 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 3 3 72 7
11 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 3 3 54 7
12 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 5 4 42 7
13 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 3 50 6
14 జావేద్ అహ్మాది Afghanistan 2 2 46 5
15 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 4 99 4
16 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 42 3
17 Stuart Poynter Ireland 5 4 15 1
18 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 2 13 1
19 నూర్ అలీ జాద్రన్ Afghanistan 1 1 9 1
20 James Cameron-Dow Ireland 4 1 7 1
21 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 2 4 1

Most Catches ( ODI )

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 5 228 8 0
2 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 5 258 7 0
3 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 5 4 228 7 0
4 Andy McBrine Ireland 4 4 234 6 0
5 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 2 2 120 5 0
6 James Cameron-Dow Ireland 4 4 186 5 0
7 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 210 5 0
8 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 1 48 4 0
9 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 221 4 0
10 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 5 5 261 4 0
11 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 2 80 3 0
12 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 210 3 0
13 జహీర్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 60 2 0
14 బారీ మెక్‌కార్తీ Ireland 1 1 48 1 0
15 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 60 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 1 48 25 4 -
3 Andy McBrine Ireland 4 4 234 147 6 -
5 బారీ మెక్‌కార్తీ Ireland 1 1 48 33 1 -
6 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 5 258 208 7 -
7 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 2 2 120 87 5 -
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 5 228 200 8 -
9 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 2 80 41 3 -
13 James Cameron-Dow Ireland 4 4 186 151 5 -
17 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 221 162 4 -
19 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 5 4 228 120 7 -
22 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 1 12 8 0 -
23 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 1 12 10 0 -
24 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 210 137 5 -
25 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 60 60 1 -
27 షాపుర్ జద్రన్ Afghanistan 1 1 48 46 0 -
28 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 210 143 3 -
30 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 5 5 261 215 4 -
32 జహీర్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 60 55 2 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 2 3.07 66.67
2 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 1 3.12 0
3 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 5 4 3.16 25
4 Andy McBrine Ireland 4 4 3.77 45.45
5 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 3.91 98.15
6 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 5 1 4 67.38
7 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 4.09 43.3
8 బారీ మెక్‌కార్తీ Ireland 1 1 4.12 0
9 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 2 2 4.35 66.67
10 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 4.4 72.63
11 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 5 4.84 76.47
12 James Cameron-Dow Ireland 4 4 4.87 70
13 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 5 5 4.94 0
14 రహ్మాత్ షా Afghanistan 5 1 5 59.24
15 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 5 5.26 64.71
16 జహీర్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 5.5 0
17 షాపుర్ జద్రన్ Afghanistan 1 1 5.75 0
18 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 6 100

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 1 3.12 6.25
2 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 3 2 3.07 13.67
3 ముజీబ్ జద్రాన్ Afghanistan 5 4 3.16 17.14
4 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 2 2 4.35 17.40
5 Andy McBrine Ireland 4 4 3.77 24.50
6 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 5 5 5.26 25.00
7 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 5 4 3.91 27.40
8 జహీర్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 5.5 27.50
9 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 5 5 4.84 29.71
10 James Cameron-Dow Ireland 4 4 4.87 30.20
11 బారీ మెక్‌కార్తీ Ireland 1 1 4.12 33.00
12 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 5 4 4.4 40.50
13 సిమి సింగ్ Ireland 5 4 4.09 47.67
14 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 5 5 4.94 53.75
15 సామిలుహ్ షెన్వారీ Afghanistan 2 1 6 60.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 2 174 51.79 28 -
2 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 86 55.13 12 -
3 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 81 75.70 8 2
4 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 44.17 9 2
5 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 68 67.33 9 -
6 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 67 72.83 6 4
7 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 2 65 41.94 7 -
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 64 35.75 8 -
9 James McCollum Ireland 1 2 43 40.95 6 -
10 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 2 42 42.86 6 1
11 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 58.57 5 -
12 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 40 50.63 8 -
13 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 10 125.00 1 1
14 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 9 32.14 2 -
15 Andy McBrine Ireland 1 2 7 17.95 1 -
16 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 17.50 - -
17 Wafadar Afghanistan 1 1 6 25.00 1 -
18 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 9.30 - -
19 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 40.00 - -
20 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 1 2 1 25.00 - -
21 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 9.09 - -
22 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 10 125.00 10
2 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 81 75.70 81
3 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 67 72.83 67
4 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 68 67.33 34
5 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 58.57 41
6 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 86 55.13 43
7 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 2 174 51.79 87
8 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 40 50.63 20
9 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 44.17 72
10 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 2 42 42.86 21
11 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 2 65 41.94 65
12 James McCollum Ireland 1 2 43 40.95 21.5
13 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 40.00 2
14 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 64 35.75 32
15 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 9 32.14 4.5
16 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 1 2 1 25.00 0.5
17 Wafadar Afghanistan 1 1 6 25.00 6
18 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 25.00 0
19 Andy McBrine Ireland 1 2 7 17.95 3.5
20 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 17.50 7
21 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 9.30 2
22 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 9.09 0.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 2 98 51.79 28 -
2 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 82 55.13 12 -
3 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 67 72.83 6 4
4 Ihsanullah Afghanistan 1 2 65 44.17 9 2
5 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 2 61 41.94 7 -
6 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 56 67.33 9 -
7 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 54 75.70 8 2
8 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 2 40 42.86 6 1
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 39 35.75 8 -
10 James McCollum Ireland 1 2 39 40.95 6 -
11 James Cameron-Dow Ireland 1 2 32 58.57 5 -
12 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 26 50.63 8 -
13 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 10 125.00 1 1
14 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 9 32.14 2 -
15 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 17.50 - -
16 Wafadar Afghanistan 1 1 6 25.00 1 -
17 Andy McBrine Ireland 1 2 4 17.95 1 -
18 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 3 9.30 - -
19 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 40.00 - -
20 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 1 2 1 25.00 - -
21 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 9.09 - -
22 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 25.00 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 2 174 87 0
2 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 81 81 1
3 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 72 1
4 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 67 67 0
5 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 2 65 65 1
6 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 86 43 0
7 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 41 1
8 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 68 34 0
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 64 32 0
10 James McCollum Ireland 1 2 43 21.5 0
11 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 2 42 21 0
12 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 40 20 0
13 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 10 10 0
14 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 7 0
15 Wafadar Afghanistan 1 1 6 6 0
16 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 9 4.5 0
17 Andy McBrine Ireland 1 2 7 3.5 0
18 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 2 0
19 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 2 0
20 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 1 2 1 0.5 0
21 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 0.5 0
22 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 2 174 - 98
2 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 86 - 82
3 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 67 - 67
4 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 - 65
5 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 2 65 - 61
6 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 68 - 56
7 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 81 - 54
8 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 2 42 - 40
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 64 - 39
10 James McCollum Ireland 1 2 43 - 39
11 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 - 32
12 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 40 - 26
13 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 10 - 10
14 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 9 - 9
15 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 1 7 - 7
16 Wafadar Afghanistan 1 1 6 - 6
17 Andy McBrine Ireland 1 2 7 - 4
18 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 - 3
19 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 1 2 - 2
20 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 1 2 1 - 1
21 Stuart Poynter Ireland 1 2 1 - 1
22 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 1 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 2 174 2 98
2 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 86 1 82
3 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 67 1 67
4 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 1 65
5 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 2 65 1 61
6 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 68 1 56
7 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 81 1 54

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 67 4
2 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 81 2
3 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 2
4 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 2 42 1
5 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 10 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 2 174 28
2 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 86 12
3 Ihsanullah Afghanistan 1 2 72 9
4 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 68 9
5 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 81 8
6 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 64 8
7 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 40 8
8 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 2 65 7
9 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 67 6
10 James McCollum Ireland 1 2 43 6
11 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 2 42 6
12 James Cameron-Dow Ireland 1 2 41 5
13 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 9 2
14 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 1 10 1
15 Andy McBrine Ireland 1 2 7 1
16 Wafadar Afghanistan 1 1 6 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Ikram Ali Khail Afghanistan 1 4
2 Ihsanullah Afghanistan 1 2
3 James Cameron-Dow Ireland 1 2
4 Stuart Poynter Ireland 1 2
5 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1
6 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 1
7 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 2 276 7 1
2 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 2 156 6 0
3 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 2 186 4 0
4 Andy McBrine Ireland 1 2 240 3 0
5 James Cameron-Dow Ireland 1 2 143 3 0
6 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 1 2 204 3 0
7 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 111 3 0
8 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 240 2 0
9 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 162 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 2 276 102 7 1
2 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1 6 8 0 -
3 Andy McBrine Ireland 1 2 240 112 3 -
5 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 240 121 2 -
9 James Cameron-Dow Ireland 1 2 143 118 3 -
11 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 24 11 0 -
12 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 1 2 204 94 3 -
17 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 111 37 3 -
18 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 162 48 1 -
19 Wafadar Afghanistan 1 2 96 55 0 -
20 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 2 186 101 4 -
22 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 2 156 93 6 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 1.78 75.7
2 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 2 9.3
3 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 2 2.22 125
4 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 2.75 67.33
5 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 1 2 2.76 25
6 Andy McBrine Ireland 1 2 2.8 17.95
7 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 3.02 35.75
8 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 2 3.26 25
9 Wafadar Afghanistan 1 2 3.44 25
10 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 2 3.58 40
11 James Cameron-Dow Ireland 1 2 4.95 58.57
12 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1 8 55.13

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 2 12.33
2 రషీద్ ఖాన్ Afghanistan 1 2 2.22 14.57
3 Yamin Ahmadzai Afghanistan 1 2 3.58 15.50
4 Waqar Salamkheil Afghanistan 1 2 3.26 25.25
5 మొహమ్మద్ నబీ Afghanistan 1 2 2.76 31.33
6 Andy McBrine Ireland 1 2 2.8 37.33
7 James Cameron-Dow Ireland 1 2 4.95 39.33
8 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 1.78 48.00
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 2 3.02 60.50
పోల్స్
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

Get breaking news alerts from myKhel

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X