హోం  »  టెన్నిస్  »  టోర్నమెంట్స్  »  Mutua Madrid Open 2021 మహిళల సింగిల్స్ స్కోర్స్
Mutua Madrid Open మహిళల సింగిల్స్
తేదీ: Apr 29, 2021 - May 09, 2021
లొకేషన్:Madrid, Spain
Surface:మట్టి కోర్టు

Mutua Madrid Open 2021 మహిళల సింగిల్స్ స్కోర్స్

 • Apr 29, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  Victoria Jimenez Kasintseva
  4 0
  కికి బెర్టెన్స్
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 29, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ఎలినా స్విటోలినా
  6 4 65
  జిల్ టీచ్మాన్
  2 6 77
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 29, 2021 14:50 IST
  COMPLETED
  ఏంజెలిక్ కెర్బర్
  77 6
  మార్కెట్టా వండ్రౌసోవా
  65 1
  Stadium 3
 • Apr 29, 2021 16:05 IST
  RETIRED
  పెట్రా క్విటోవా
  6 2
  మేరీ బౌజ్కోవా
  2 3
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 29, 2021 16:10 IST
  COMPLETED
  Yaroslava Shvedova
  2 3
  ఆన్స్ జబూర్
  6 6
  Court 4
 • Apr 29, 2021 16:15 IST
  COMPLETED
  యులియా పుతింట్సేవా
  4 2
  జోహన్నా కొంటా
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 29, 2021 17:25 IST
  COMPLETED
  పౌలా బడోసా
  6 7
  బార్బోరా క్రెజ్సికోవా
  1 5
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 29, 2021 17:45 IST
  COMPLETED
  వెరోనికా కుడెర్మెటోవా
  6 6
  Elena Vesnina
  1 4
  Court 4
 • Apr 29, 2021 17:50 IST
  COMPLETED
  ఆష్లీ బార్టీ
  6 6
  Shelby Rogers
  2 1
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 29, 2021 18:10 IST
  COMPLETED
  సు-వీ హ్సీహ్
  2 4
  తమరా జిదాన్సెక్
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 29, 2021 19:10 IST
  COMPLETED
  అలిసన్ రిస్కే
  1 1
  ఇగా స్వైటెక్
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 29, 2021 19:10 IST
  COMPLETED
  డంకా కోవినిక్
  4 1
  స్లోన్ స్టీఫెన్స్
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 29, 2021 19:20 IST
  COMPLETED
  కాటెరినా కోజ్లోవా
  4 2
  లారా సీజ్‌మండ్
  6 6
  Court 4
 • Apr 29, 2021 19:55 IST
  COMPLETED
  అనా బొగ్దాన్
  0 3
  అనస్తాసిజా సేవాస్టోవా
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 29, 2021 20:40 IST
  COMPLETED
  క్రిస్టినా మ్లాడెనోవిక్
  4 2
  బెలిండా బెన్సిక్
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 29, 2021 20:55 IST
  COMPLETED
  పెట్రా మార్టిక్
  3 2
  బెర్నార్డా పెరా
  6 6
  Court 4
 • Apr 30, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ఆర్యనా సబాలెంకా
  6 6
  వెరా జ్వొనరేవా
  1 2
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 30, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ఇరినా-కామెలియా బెగు
  6 4 61
  డారియా కసత్కినా
  4 6 77
  Court 4
 • Apr 30, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  మరియా సక్కారి
  0 6 6
  అమండా అనిసిమోవా
  6 1 4
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 30, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  కియాంగ్ వాంగ్
  1 3
  కరోలినా ముచోవా
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 30, 2021 16:00 IST
  COMPLETED
  మిసాకి దోయి
  5 2
  నవోమి ఒసాకా
  7 6
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 30, 2021 16:05 IST
  COMPLETED
  నినా స్టోజనోవిక్
  64 5
  అనెట్ కొంటవిట్
  77 7
  Stadium 3
 • Apr 30, 2021 16:40 IST
  COMPLETED
  జెస్సికా పెగులా
  77 6
  సోరానా సిర్స్టీయా
  65 3
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 30, 2021 17:50 IST
  COMPLETED
  సారా సోరిబ్స్ టోర్మో
  0 5
  సిమోనా హాలెప్
  6 7
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 30, 2021 17:55 IST
  COMPLETED
  మాగ్డా లినెట్
  2 6 1
  సైసాయి జెంగ్
  6 3 6
  Court 4
 • Apr 30, 2021 18:25 IST
  COMPLETED
  ఎలిస్ మెర్టెన్స్
  6 6
  షుయ్ జాంగ్
  3 3
  Stadium 3
 • Apr 30, 2021 18:25 IST
  COMPLETED
  అనస్తాసియా పావ్యుచెంకోవా
  7 6
  మాడిసన్ కీస్
  5 2
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 30, 2021 19:30 IST
  COMPLETED
  కరోలినా ప్లిస్కోవా
  5 6 6
  కోరి గాఫ్
  7 3 2
  Manolo Santana Stadium
 • Apr 30, 2021 20:05 IST
  COMPLETED
  పోలోనా హెర్కాగ్
  3 1
  జెలెనా ఒస్టాపెంకో
  6 6
  Stadium 3
 • Apr 30, 2021 20:15 IST
  COMPLETED
  అజ్లా టాంల్జనోవిక్
  4 0
  ఎలెనా రైబాకినా
  6 6
  Court 4
 • Apr 30, 2021 20:20 IST
  COMPLETED
  ఎకాటెరినా అలెగ్జాండ్రోవా
  5 6 1
  విక్టోరియా అజరెంకా
  7 3 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • Apr 30, 2021 21:55 IST
  COMPLETED
  వీనస్ విలియమ్స్
  2 4
  జెన్నిఫర్ బ్రాడి
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 01, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ఆష్లీ బార్టీ
  6 1 6
  తమరా జిదాన్సెక్
  4 6 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 01, 2021 16:40 IST
  COMPLETED
  అనస్తాసిజా సేవాస్టోవా
  6 6
  జోహన్నా కొంటా
  3 3
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 01, 2021 16:55 IST
  COMPLETED
  లారా సీజ్‌మండ్
  3 3
  ఇగా స్వైటెక్
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 01, 2021 18:35 IST
  COMPLETED
  స్లోన్ స్టీఫెన్స్
  6 1 3
  ఆన్స్ జబూర్
  4 6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 01, 2021 18:50 IST
  COMPLETED
  పెట్రా క్విటోవా
  6 7
  ఏంజెలిక్ కెర్బర్
  4 5
  Manolo Santana Stadium
 • May 01, 2021 20:50 IST
  COMPLETED
  వెరోనికా కుడెర్మెటోవా
  6 6
  కికి బెర్టెన్స్
  4 3
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 01, 2021 22:35 IST
  COMPLETED
  జిల్ టీచ్మాన్
  7 1 2
  పౌలా బడోసా
  5 6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 00:55 IST
  COMPLETED
  బెర్నార్డా పెరా
  6 1 65
  బెలిండా బెన్సిక్
  3 6 77
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 14:40 IST
  COMPLETED
  కరోలినా ముచోవా
  6 3 6
  నవోమి ఒసాకా
  4 6 1
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 16:45 IST
  COMPLETED
  ఆర్యనా సబాలెంకా
  6 6
  డారియా కసత్కినా
  3 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 17:00 IST
  COMPLETED
  మరియా సక్కారి
  6 6
  అనెట్ కొంటవిట్
  3 1
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 02, 2021 18:20 IST
  COMPLETED
  కరోలినా ప్లిస్కోవా
  0 5
  అనస్తాసియా పావ్యుచెంకోవా
  6 7
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 02, 2021 19:45 IST
  COMPLETED
  సైసాయి జెంగ్
  0 4
  సిమోనా హాలెప్
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 19:55 IST
  COMPLETED
  జెలెనా ఒస్టాపెంకో
  2 1
  జెన్నిఫర్ బ్రాడి
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 02, 2021 21:25 IST
  COMPLETED
  ఎలిస్ మెర్టెన్స్
  77 7
  ఎలెనా రైబాకినా
  64 5
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 00:45 IST
  WALKOVER
  జెస్సికా పెగులా
  విక్టోరియా అజరెంకా
  Manolo Santana Stadium
 • May 03, 2021 17:30 IST
  COMPLETED
  పెట్రా క్విటోవా
  6 4 6
  వెరోనికా కుడెర్మెటోవా
  3 6 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 03, 2021 18:35 IST
  RETIRED
  ఆన్స్ జబూర్
  62 3
  బెలిండా బెన్సిక్
  77 4
  Stadium 3
 • May 03, 2021 21:50 IST
  COMPLETED
  పౌలా బడోసా
  60 77 6
  అనస్తాసిజా సేవాస్టోవా
  77 63 0
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 22:35 IST
  COMPLETED
  ఆష్లీ బార్టీ
  7 6
  ఇగా స్వైటెక్
  5 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 17:15 IST
  COMPLETED
  ఎలిస్ మెర్టెన్స్
  4 7 7
  సిమోనా హాలెప్
  6 5 5
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 19:05 IST
  COMPLETED
  ఆర్యనా సబాలెంకా
  6 6
  జెస్సికా పెగులా
  1 2
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 20:35 IST
  COMPLETED
  అనస్తాసియా పావ్యుచెంకోవా
  7 68 6
  జెన్నిఫర్ బ్రాడి
  5 710 3
  Stadium 3
 • May 05, 2021 00:40 IST
  COMPLETED
  మరియా సక్కారి
  0 711 5
  కరోలినా ముచోవా
  6 69 7
  Manolo Santana Stadium
 • May 05, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  పౌలా బడోసా
  6 7
  బెలిండా బెన్సిక్
  4 5
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 05, 2021 17:10 IST
  COMPLETED
  ఆష్లీ బార్టీ
  6 3 6
  పెట్రా క్విటోవా
  1 6 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 05, 2021 19:15 IST
  COMPLETED
  అనస్తాసియా పావ్యుచెంకోవా
  77 77
  కరోలినా ముచోవా
  64 62
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 05, 2021 22:35 IST
  RETIRED
  ఆర్యనా సబాలెంకా
  6 4
  ఎలిస్ మెర్టెన్స్
  1 0
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 16:55 IST
  COMPLETED
  ఆష్లీ బార్టీ
  6 6
  పౌలా బడోసా
  4 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 07, 2021 00:35 IST
  COMPLETED
  ఆర్యనా సబాలెంకా
  6 6
  అనస్తాసియా పావ్యుచెంకోవా
  2 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 08, 2021 22:05 IST
  COMPLETED
  ఆష్లీ బార్టీ
  0 6 4
  ఆర్యనా సబాలెంకా
  6 3 6
  Manolo Santana Stadium
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X