హోం  »  టెన్నిస్  »  టోర్నమెంట్స్  »  Mutua Madrid Open 2021 పురుషుల సింగిల్స్ స్కోర్స్
Mutua Madrid Open పురుషుల సింగిల్స్
తేదీ: Apr 29, 2021 - May 09, 2021
లొకేషన్:Madrid, Spain
Surface:మట్టి కోర్టు

Mutua Madrid Open 2021 పురుషుల సింగిల్స్ స్కోర్స్

 • May 02, 2021 16:25 IST
  COMPLETED
  Pedro Martinez
  4 5
  టామీ పాల్
  6 7
  Stadium 3
 • May 02, 2021 18:20 IST
  COMPLETED
  మార్టన్ ఫుసోవిక్స్
  65 3
  అలెగ్జాండర్ బుబ్లిక్
  77 6
  Stadium 3
 • May 02, 2021 18:20 IST
  COMPLETED
  దుసాన్ లాజోవిక్
  1 3
  డెనిస్ షాపోవాలోవ్
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 02, 2021 20:05 IST
  COMPLETED
  అలెక్స్ డి మినార్
  4 7 6
  జౌమ్ మునార్
  6 5 1
  Stadium 3
 • May 03, 2021 14:30 IST
  COMPLETED
  జాన్ ఇస్నర్
  6 78
  మియోమిర్ కెక్మానోవిక్
  4 66
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  లాయిడ్ హారిస్
  6 3 77
  గ్రిగర్ డిమిట్రోవ్
  3 6 65
  Manolo Santana Stadium
 • May 03, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ఉగో హంబర్ట్
  5 4
  Aslan Karatsev
  7 6
  Stadium 3
 • May 03, 2021 16:10 IST
  COMPLETED
  జెరెమీ చార్డీ
  66 79 2
  డేనియల్ ఎవాన్స్
  78 67 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 16:25 IST
  COMPLETED
  డొమినిక్ కోఫెర్
  6 6
  రెల్లి ఒపెల్కా
  4 4
  Stadium 3
 • May 03, 2021 19:15 IST
  COMPLETED
  Carlos Taberner
  64 6 3
  ఫాబియో ఫోగ్నిని
  77 2 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 03, 2021 19:45 IST
  COMPLETED
  అడ్రియన్ మన్నారినో
  4 0
  Carlos Alcaraz
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 03, 2021 20:40 IST
  COMPLETED
  పాబ్లో అండుజర్
  710 64 5
  మార్కోస్ గిరోన్
  68 77 7
  Stadium 3
 • May 04, 2021 00:35 IST
  COMPLETED
  క్రిస్టియన్ గారిన్
  6 6
  ఫెర్నాండో వెర్డాస్కో
  1 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 00:40 IST
  COMPLETED
  ఫెడెరికో డెల్బోనిస్
  3 6 6
  పాబ్లో కారెనో బస్టా
  6 4 3
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 14:30 IST
  RETIRED
  గైడో పెల్లా
  2 4
  జానిక్ సిన్నర్
  6 4
  Stadium 3
 • May 04, 2021 14:30 IST
  COMPLETED
  హుబెర్ట్ హుర్కాజ్
  7 67 3
  జాన్ మిల్మాన్
  5 79 6
  Court 5
 • May 04, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  కరెన్ ఖాచనోవ్
  78 2 2
  కీ నిషికోరి
  66 6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  ఫెలిక్స్ అగర్-అలియాసిమ్
  1 4
  కాస్పర్ రూడ్
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  పియరీ-హ్యూగ్స్ హెర్బర్ట్
  77 64 64
  అలెజాండ్రో డేవిడోవిచ్ ఫోకినా
  65 77 77
  Court 4
 • May 04, 2021 16:00 IST
  COMPLETED
  యోషిహిటో నిషియోకా
  6 6
  ఫిలిప్ క్రాజినోవిక్
  2 4
  Stadium 3
 • May 04, 2021 17:10 IST
  COMPLETED
  అలెక్సీ పాపిరిన్
  6 77
  జాన్-లెనార్డ్ స్ట్రఫ్
  3 64
  Court 5
 • May 04, 2021 17:45 IST
  COMPLETED
  టేలర్ ఫ్రిట్జ్
  5 7 4
  ఆల్బర్ట్ రామోస్-వినోలాస్
  7 5 6
  Court 4
 • May 04, 2021 20:05 IST
  COMPLETED
  రాబర్టో బటిస్టా అగుట్
  6 63 7
  మార్కో సెచినాటో
  2 77 5
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 20:30 IST
  COMPLETED
  నికోలోజ్ బాసిలాష్విలి
  4 5
  బెనాయిట్ పైర్
  6 7
  Court 4
 • May 04, 2021 16:25 IST
  COMPLETED
  టామీ పాల్
  77 3 4
  ఆండ్రీ రుబ్లెవ్
  65 6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 17:30 IST
  COMPLETED
  అలెగ్జాండర్ బుబ్లిక్
  6 5 6
  డెనిస్ షాపోవాలోవ్
  4 7 4
  Stadium 3
 • May 04, 2021 20:30 IST
  COMPLETED
  మాటియో బెరెట్టిని
  6 6
  ఫాబియో ఫోగ్నిని
  3 4
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 04, 2021 23:20 IST
  COMPLETED
  డొమినిక్ థీమ్
  6 6
  మార్కోస్ గిరోన్
  1 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 04, 2021 23:35 IST
  RETIRED
  అలెక్స్ డి మినార్
  6 3
  లాయిడ్ హారిస్
  2 0
  Stadium 3
 • May 05, 2021 14:30 IST
  COMPLETED
  క్రిస్టియన్ గారిన్
  6 6
  డొమినిక్ కోఫెర్
  3 4
  Court 4
 • May 05, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  డియెగో స్క్వార్ట్జ్మాన్
  6 4 1
  Aslan Karatsev
  2 6 6
  Stadium 3
 • May 05, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  అలెజాండ్రో డేవిడోవిచ్ ఫోకినా
  6 4 2
  డేనియల్ మెద్వెదేవ్
  4 6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 05, 2021 16:40 IST
  COMPLETED
  జాన్ మిల్మాన్
  77 2 3
  డేనియల్ ఎవాన్స్
  65 6 6
  Stadium 3
 • May 05, 2021 16:50 IST
  COMPLETED
  కీ నిషికోరి
  3 2
  అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 05, 2021 17:45 IST
  COMPLETED
  ఆల్బర్ట్ రామోస్-వినోలాస్
  65 3
  ఫెడెరికో డెల్బోనిస్
  77 6
  Court 4
 • May 05, 2021 19:15 IST
  COMPLETED
  రఫెల్ నాదల్
  6 6
  Carlos Alcaraz
  1 2
  Manolo Santana Stadium
 • May 05, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  అలెక్సీ పాపిరిన్
  77 6
  జానిక్ సిన్నర్
  65 2
  Stadium 3
 • May 05, 2021 21:35 IST
  COMPLETED
  రాబర్టో బటిస్టా అగుట్
  4 77 66
  జాన్ ఇస్నర్
  6 64 78
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 05, 2021 23:55 IST
  COMPLETED
  బెనాయిట్ పైర్
  1 2
  స్టెఫానోస్ సిట్సిపాస్
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 00:15 IST
  COMPLETED
  కాస్పర్ రూడ్
  6 6
  యోషిహిటో నిషియోకా
  1 2
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  డొమినిక్ థీమ్
  79 6
  అలెక్స్ డి మినార్
  67 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 14:35 IST
  COMPLETED
  Aslan Karatsev
  4 3
  అలెగ్జాండర్ బుబ్లిక్
  6 6
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 16:05 IST
  COMPLETED
  క్రిస్టియన్ గారిన్
  6 62 6
  డేనియల్ మెద్వెదేవ్
  4 77 1
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 18:40 IST
  COMPLETED
  రఫెల్ నాదల్
  6 6
  అలెక్సీ పాపిరిన్
  3 3
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 18:55 IST
  COMPLETED
  జాన్ ఇస్నర్
  77 3 77
  ఆండ్రీ రుబ్లెవ్
  64 6 64
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 21:20 IST
  COMPLETED
  కాస్పర్ రూడ్
  77 6
  స్టెఫానోస్ సిట్సిపాస్
  64 4
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 06, 2021 22:30 IST
  COMPLETED
  డేనియల్ ఎవాన్స్
  3 63
  అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్
  6 77
  Manolo Santana Stadium
 • May 06, 2021 23:10 IST
  COMPLETED
  మాటియో బెరెట్టిని
  77 6
  ఫెడెరికో డెల్బోనిస్
  64 4
  Arantxa Sanchez Stadium
 • May 07, 2021 16:35 IST
  COMPLETED
  డొమినిక్ థీమ్
  3 6 6
  జాన్ ఇస్నర్
  6 3 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 07, 2021 18:55 IST
  COMPLETED
  రఫెల్ నాదల్
  4 4
  అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్
  6 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 07, 2021 22:35 IST
  COMPLETED
  అలెగ్జాండర్ బుబ్లిక్
  5 1
  కాస్పర్ రూడ్
  7 6
  Manolo Santana Stadium
 • May 08, 2021 00:05 IST
  COMPLETED
  మాటియో బెరెట్టిని
  5 6 6
  క్రిస్టియన్ గారిన్
  7 3 0
  Manolo Santana Stadium
 • May 08, 2021 19:35 IST
  COMPLETED
  అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్
  6 6
  డొమినిక్ థీమ్
  3 4
  Manolo Santana Stadium
 • May 09, 2021 00:45 IST
  కాస్పర్ రూడ్
  మాటియో బెరెట్టిని
  Manolo Santana Stadium
 • May 09, 2021 13:30 IST
  అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్
  TBA
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X