పారాలింపిక్స్‌ 2020
హోం  »  పారాలింపిక్స్‌ 2020  »  పతకాల పట్టిక

Paralympics Medals Tally

The Tokyo Paralympic Games will be held between August 24 and September 5 at the Olympic Stadium in Tokyo. A total of 4,400 para athletes from across the globe are expected to participate in the showpiece event in Japan's capital city which successfully hosted the Summer Games earlier this month. Here's the medal tally of Tokyo Paralympics which will see para athletes compete across 540 events in 22 sports as Badminton and Taekwondo make their debut in the games.
ర్యాంకు దేశం
స్వర్ణం
వెండి
కాంస్యం
మొత్తం
24
ఇండియా
5 8 6 19
ఇండియా - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 0 0 1 1
అథ్లెటిక్స్ 1 5 2 8
బ్యాడ్మింటన్ 2 1 1 4
షూటింగ్ 2 1 2 5
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 1 0 1
1
చైనా
96 60 51 207
చైనా - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 4 1 3 8
అథ్లెటిక్స్ 27 13 11 51
బ్యాడ్మింటన్ 5 3 2 10
Boccia 0 1 0 1
సైక్లింగ్ - రోడ్ 2 2 0 4
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 1 2 3 6
Goalball 0 1 0 1
జూడో 0 0 1 1
Powerlifting 7 6 0 13
రోయింగ్ 0 0 1 1
షూటింగ్ 4 2 0 6
Sitting Volleyball 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 19 19 18 56
టేబుల్ టెన్నిస్ 16 4 6 26
తైక్వాండో 0 0 1 1
Wheelchair Basketball 0 1 0 1
Wheelchair Fencing 11 4 5 20
2
గ్రేట్ బ్రిటెయిన్
41 38 45 124
గ్రేట్ బ్రిటెయిన్ - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 1 0 1 2
అథ్లెటిక్స్ 9 5 10 24
బ్యాడ్మింటన్ 0 1 1 2
Boccia 1 0 0 1
కనో స్ప్రింట్ 3 1 3 7
సైక్లింగ్ - రోడ్ 4 5 1 10
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 6 6 2 14
Equestrian 3 3 2 8
జూడో 1 1 0 2
Powerlifting 0 0 3 3
రోయింగ్ 2 0 0 2
స్విమ్మింగ్ 8 9 9 26
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 2 5 7
తైక్వాండో 0 1 1 2
ట్రియాథ్లాన్ 1 1 1 3
Wheelchair Basketball 0 0 1 1
Wheelchair Fencing 1 1 3 5
Wheelchair Rugby 1 0 0 1
Wheelchair Tennis 0 2 2 4
3
యునైటెడ్ స్టేట్స్
37 36 31 104
యునైటెడ్ స్టేట్స్ - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 1 0 0 1
అథ్లెటిక్స్ 10 17 14 41
కనో స్ప్రింట్ 0 1 0 1
సైక్లింగ్ - రోడ్ 3 1 3 7
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 0 1 0 1
Equestrian 2 0 1 3
Goalball 0 1 0 1
జూడో 0 1 0 1
రోయింగ్ 0 1 0 1
Sitting Volleyball 1 0 0 1
స్విమ్మింగ్ 15 10 10 35
టేబుల్ టెన్నిస్ 1 0 1 2
తైక్వాండో 0 0 1 1
ట్రియాథ్లాన్ 3 2 0 5
Wheelchair Basketball 1 0 1 2
Wheelchair Rugby 0 1 0 1
4
RPC
36 33 49 118
RPC - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 1 0 2 3
అథ్లెటిక్స్ 12 13 13 38
Boccia 0 0 1 1
కనో స్ప్రింట్ 0 1 0 1
సైక్లింగ్ - రోడ్ 2 0 0 2
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 1 0 0 1
జూడో 0 0 3 3
Powerlifting 0 0 1 1
షూటింగ్ 0 0 1 1
Sitting Volleyball 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 17 14 18 49
టేబుల్ టెన్నిస్ 1 2 4 7
తైక్వాండో 0 0 3 3
Wheelchair Fencing 2 2 3 7
5
నెదర్లాండ్స్
25 17 17 59
నెదర్లాండ్స్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 3 2 3 8
సైక్లింగ్ - రోడ్ 7 2 3 12
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 2 1 1 4
Equestrian 2 2 2 6
రోయింగ్ 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 5 6 6 17
టేబుల్ టెన్నిస్ 1 1 0 2
ట్రియాథ్లాన్ 1 0 0 1
Wheelchair Basketball 1 0 0 1
Wheelchair Tennis 3 2 2 7
6
ఉక్రెయిన్
24 47 27 98
ఉక్రెయిన్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 6 15 3 24
కనో స్ప్రింట్ 1 2 0 3
సైక్లింగ్ - రోడ్ 0 2 0 2
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 0 0 1 1
జూడో 0 1 4 5
Powerlifting 1 1 0 2
రోయింగ్ 1 0 0 1
షూటింగ్ 0 2 4 6
స్విమ్మింగ్ 14 18 11 43
టేబుల్ టెన్నిస్ 1 2 3 6
Wheelchair Fencing 0 4 1 5
7
బ్రెజిల్
22 20 30 72
బ్రెజిల్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 8 9 11 28
Boccia 0 0 2 2
కనో స్ప్రింట్ 1 2 0 3
Equestrian 0 1 0 1
Football 5-a-side 1 0 0 1
Goalball 1 0 0 1
జూడో 1 0 2 3
Powerlifting 1 0 0 1
రోయింగ్ 0 0 1 1
Sitting Volleyball 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 8 5 10 23
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 1 2 3
తైక్వాండో 1 1 1 3
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
8
ఆస్ట్రియాా
21 29 30 80
ఆస్ట్రియాా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 4 7 8 19
Boccia 0 0 1 1
కనో స్ప్రింట్ 2 1 0 3
సైక్లింగ్ - రోడ్ 1 2 4 7
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 3 2 1 6
రోయింగ్ 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 8 10 15 33
టేబుల్ టెన్నిస్ 2 4 0 6
తైక్వాండో 0 0 1 1
ట్రియాథ్లాన్ 0 1 0 1
Wheelchair Tennis 1 1 0 2
9
ఇటలీ
14 29 26 69
ఇటలీ - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 0 2 1 3
అథ్లెటిక్స్ 1 4 4 9
కనో స్ప్రింట్ 0 0 1 1
సైక్లింగ్ - రోడ్ 1 5 1 7
Equestrian 0 0 2 2
జూడో 0 0 1 1
షూటింగ్ 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 11 16 12 39
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
ట్రియాథ్లాన్ 0 1 2 3
Wheelchair Fencing 1 1 0 2
10
అజర్‌బైజాన్
14 1 4 19
అజర్‌బైజాన్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 4 1 1 6
జూడో 6 0 2 8
Powerlifting 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 4 0 0 4
11
జపాన్
13 15 23 51
జపాన్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 3 3 6 12
బ్యాడ్మింటన్ 3 1 5 9
Boccia 1 1 1 3
సైక్లింగ్ - రోడ్ 2 0 0 2
Goalball 0 0 1 1
జూడో 0 0 2 2
స్విమ్మింగ్ 3 7 3 13
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
ట్రియాథ్లాన్ 0 1 1 2
Wheelchair Basketball 0 1 0 1
Wheelchair Rugby 0 0 1 1
Wheelchair Tennis 1 1 2 4
12
జర్మనీ
13 12 18 43
జర్మనీ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 4 5 6 15
కనో స్ప్రింట్ 1 0 1 2
సైక్లింగ్ - రోడ్ 3 4 4 11
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 0 0 1 1
Equestrian 0 0 1 1
షూటింగ్ 1 1 0 2
స్విమ్మింగ్ 2 0 3 5
టేబుల్ టెన్నిస్ 1 2 2 5
ట్రియాథ్లాన్ 1 0 0 1
13
ఇరాన్
12 11 1 24
ఇరాన్ - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 1 1 0 2
అథ్లెటిక్స్ 5 6 0 11
జూడో 2 0 0 2
Powerlifting 1 3 1 5
షూటింగ్ 1 0 0 1
Sitting Volleyball 1 0 0 1
తైక్వాండో 1 1 0 2
14
ఫ్రాన్స్
11 15 28 54
ఫ్రాన్స్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 3 4 8
బ్యాడ్మింటన్ 1 1 0 2
కనో స్ప్రింట్ 0 1 1 2
సైక్లింగ్ - రోడ్ 3 3 5 11
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 2 1 2 5
జూడో 0 1 1 2
Powerlifting 0 1 1 2
రోయింగ్ 0 0 2 2
స్విమ్మింగ్ 0 2 3 5
టేబుల్ టెన్నిస్ 2 2 7 11
ట్రియాథ్లాన్ 1 0 1 2
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
Wheelchair Tennis 1 0 0 1
15
స్పెయిన్
9 15 12 36
స్పెయిన్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 4 4 1 9
సైక్లింగ్ - రోడ్ 1 0 3 4
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 1 0 1 2
జూడో 0 1 0 1
షూటింగ్ 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 2 9 3 14
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
ట్రియాథ్లాన్ 1 1 2 4
16
ఉజ్బెకిస్తాన్
8 5 6 19
ఉజ్బెకిస్తాన్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 5 2 2 9
జూడో 2 2 2 6
Powerlifting 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 0 0 2 2
తైక్వాండో 1 0 0 1
17
పోలాండ్
7 6 12 25
పోలాండ్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 5 3 3 11
సైక్లింగ్ - రోడ్ 0 0 1 1
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 0 0 1 1
Powerlifting 0 0 2 2
షూటింగ్ 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 0 0 1 1
టేబుల్ టెన్నిస్ 2 1 4 7
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
18
హంగేరీ
7 5 4 16
హంగేరీ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 0 1
కనో స్ప్రింట్ 1 0 1 2
షూటింగ్ 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 3 4 0 7
టేబుల్ టెన్నిస్ 1 0 1 2
Wheelchair Fencing 1 1 1 3
19
స్విట్జర్లాండ్
7 4 3 14
స్విట్జర్లాండ్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 7 3 2 12
సైక్లింగ్ - రోడ్ 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 0 0 1 1
20
మెక్సికో
7 2 13 22
మెక్సికో - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 2 1 5 8
జూడో 0 0 2 2
Powerlifting 1 0 0 1
స్విమ్మింగ్ 3 1 6 10
తైక్వాండో 1 0 0 1
21
న్యూజిలాండ్
6 3 3 12
న్యూజిలాండ్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 3 2 2 7
స్విమ్మింగ్ 3 1 1 5
22
ఇజ్రాయిల్
6 2 1 9
ఇజ్రాయిల్ - పతకాల పట్టిక
రోయింగ్ 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 6 1 1 8
23
కెనడా
5 10 6 21
కెనడా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 2 4 2 8
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 0 2 1 3
జూడో 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 3 3 2 8
ట్రియాథ్లాన్ 0 0 1 1
25
థాయ్‌లాండ్
5 5 8 18
థాయ్‌లాండ్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 4 2 3 9
బ్యాడ్మింటన్ 0 1 1 2
Boccia 1 2 0 3
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 2 2
తైక్వాండో 0 0 1 1
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
26
స్లొవేకియా
5 2 4 11
స్లొవేకియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
Boccia 2 0 0 2
సైక్లింగ్ - రోడ్ 1 1 0 2
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 1 0 1 2
షూటింగ్ 1 0 0 1
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 1 2 3
27
బెలారస్
5 1 1 7
బెలారస్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 5 1 0 6
28
ట్యునీషియా
4 5 2 11
ట్యునీషియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 4 5 2 11
29
అల్జీరియా
4 4 4 12
అల్జీరియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 3 4 3 10
జూడో 1 0 0 1
Powerlifting 0 0 1 1
30
మొరొక్కో
4 4 3 11
మొరొక్కో - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 4 4 2 10
Football 5-a-side 0 0 1 1
31
బెల్జియం
4 3 8 15
బెల్జియం - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 1 2 4
సైక్లింగ్ - రోడ్ 0 2 2 4
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 0 0 1 1
Equestrian 2 0 2 4
టేబుల్ టెన్నిస్ 1 0 1 2
32
ఐర్లాండ్
4 2 1 7
ఐర్లాండ్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 0 1
సైక్లింగ్ - రోడ్ 2 0 1 3
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 1 1 0 2
33
నైజీరియా
4 1 5 10
నైజీరియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 2 3
Powerlifting 3 1 2 6
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
34
దక్షిణాఫ్రికా
4 1 2 7
దక్షిణాఫ్రికా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 3 1 2 6
సైక్లింగ్ - రోడ్ 1 0 0 1
35
క్యూబా
4 1 1 6
క్యూబా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 4 1 1 6
36
జోర్డాన్
4 0 1 5
జోర్డాన్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 0 1
Powerlifting 3 0 0 3
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
37
కొలంబియా
3 7 14 24
కొలంబియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 3 7 11
సైక్లింగ్ - రోడ్ 0 0 1 1
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 0 0 1 1
Powerlifting 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 2 4 4 10
38
వెనెజులా
3 2 2 7
వెనెజులా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 3 2 1 6
Powerlifting 0 0 1 1
39
మలేషియా
3 2 0 5
మలేషియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 0 1
బ్యాడ్మింటన్ 1 0 0 1
Boccia 0 1 0 1
Powerlifting 1 1 0 2
40
డెన్మార్క్
3 1 1 5
డెన్మార్క్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
Equestrian 2 0 0 2
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 1 0 1
తైక్వాండో 1 0 0 1
41
దక్షిణ కొరియా
2 10 12 24
దక్షిణ కొరియా - పతకాల పట్టిక
బ్యాడ్మింటన్ 0 3 1 4
Boccia 1 0 0 1
జూడో 0 0 2 2
షూటింగ్ 0 1 2 3
టేబుల్ టెన్నిస్ 1 6 6 13
తైక్వాండో 0 0 1 1
42
టర్కీ
2 4 9 15
టర్కీ - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 0 2 1 3
Goalball 1 0 0 1
జూడో 0 0 2 2
Powerlifting 0 0 1 1
షూటింగ్ 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 0 0 1 1
టేబుల్ టెన్నిస్ 1 0 3 4
తైక్వాండో 0 1 1 2
43
ఇండోనేషియా
2 3 4 9
ఇండోనేషియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
బ్యాడ్మింటన్ 2 2 2 6
Powerlifting 0 1 0 1
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
44
చెక్ రిపబ్లిక్
2 3 3 8
చెక్ రిపబ్లిక్ - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 1 2 0 3
అథ్లెటిక్స్ 0 0 2 2
Boccia 1 0 0 1
స్విమ్మింగ్ 0 1 0 1
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
45
చిలీ
2 3 1 6
చిలీ - పతకాల పట్టిక
ఆర్చరీ 0 1 0 1
అథ్లెటిక్స్ 1 0 0 1
కనో స్ప్రింట్ 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 1 2 0 3
45
సెర్బియా
2 3 1 6
సెర్బియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 1 0 1
షూటింగ్ 2 2 0 4
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
47
నార్వే
2 0 2 4
నార్వే - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 0 1
Equestrian 0 0 1 1
రోయింగ్ 1 0 0 1
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
48
సింగపూర్
2 0 0 2
సింగపూర్ - పతకాల పట్టిక
స్విమ్మింగ్ 2 0 0 2
49
ఆస్ట్రియా
1 5 3 9
ఆస్ట్రియా - పతకాల పట్టిక
సైక్లింగ్ - రోడ్ 1 2 3 6
Equestrian 0 2 0 2
ట్రియాథ్లాన్ 0 1 0 1
50
స్వీడన్
1 5 2 8
స్వీడన్ - పతకాల పట్టిక
సైక్లింగ్ - రోడ్ 0 2 2 4
Equestrian 0 1 0 1
షూటింగ్ 1 1 0 2
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 1 0 1
51
గ్రీస్
1 3 7 11
గ్రీస్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 2 1 4
Boccia 0 1 1 2
Powerlifting 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 0 0 3 3
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
52
ఫిన్‌లాండ్
1 3 1 5
ఫిన్‌లాండ్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 3 1 5
52
ఖజకిస్తాన్
1 3 1 5
ఖజకిస్తాన్ - పతకాల పట్టిక
జూడో 0 3 0 3
Powerlifting 1 0 0 1
స్విమ్మింగ్ 0 0 1 1
54
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
1 1 1 3
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 1 1 2
షూటింగ్ 1 0 0 1
55
కోస్టారికా
1 1 0 2
కోస్టారికా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 1 0 2
56
ఈక్వేడర్
1 0 2 3
ఈక్వేడర్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 2 3
57
సిప్రస్
1 0 1 2
సిప్రస్ - పతకాల పట్టిక
స్విమ్మింగ్ 1 0 1 2
57
శ్రీలంక
1 0 1 2
శ్రీలంక - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 1 2
59
ఇథియోపియా
1 0 0 1
ఇథియోపియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 0 1
59
మంగోలియా
1 0 0 1
మంగోలియా - పతకాల పట్టిక
Powerlifting 1 0 0 1
59
పాకిస్తాన్
1 0 0 1
పాకిస్తాన్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 1 0 0 1
59
పెరూ
1 0 0 1
పెరూ - పతకాల పట్టిక
తైక్వాండో 1 0 0 1
63
అర్జెంటీనా
0 5 4 9
అర్జెంటీనా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 2 3 5
Football 5-a-side 0 1 0 1
స్విమ్మింగ్ 0 2 0 2
తైక్వాండో 0 0 1 1
64
ఈజిప్ట్
0 5 2 7
ఈజిప్ట్ - పతకాల పట్టిక
Powerlifting 0 4 2 6
తైక్వాండో 0 1 0 1
65
క్రొయేషియా
0 3 4 7
క్రొయేషియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 2 2 4
స్విమ్మింగ్ 0 0 1 1
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
తైక్వాండో 0 1 0 1
66
లాత్వియా
0 3 2 5
లాత్వియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 1 2 3
Equestrian 0 2 0 2
67
జార్జియా
0 3 0 3
జార్జియా - పతకాల పట్టిక
జూడో 0 2 0 2
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
68
హాంగ్‌కాంగ్
0 2 3 5
హాంగ్‌కాంగ్ - పతకాల పట్టిక
బ్యాడ్మింటన్ 0 1 1 2
Boccia 0 1 1 2
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
69
బల్గేరియా
0 2 0 2
బల్గేరియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 2 0 2
70
ఇరాాక్
0 1 2 3
ఇరాాక్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 1 1 2
Powerlifting 0 0 1 1
71
కువైట్
0 1 1 2
కువైట్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 1 1 2
71
నమీబియా
0 1 1 2
నమీబియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 1 1 2
71
రొమానియా
0 1 1 2
రొమానియా - పతకాల పట్టిక
సైక్లింగ్ - ట్రాక్ 0 1 0 1
జూడో 0 0 1 1
71
స్లొవేేనియా
0 1 1 2
స్లొవేేనియా - పతకాల పట్టిక
షూటింగ్ 0 1 1 2
75
వియత్నాం
0 1 0 1
వియత్నాం - పతకాల పట్టిక
Powerlifting 0 1 0 1
76
లితువానియా
0 0 3 3
లితువానియా - పతకాల పట్టిక
Goalball 0 0 1 1
జూడో 0 0 1 1
స్విమ్మింగ్ 0 0 1 1
77
పోర్చుగల్
0 0 2 2
పోర్చుగల్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
కనో స్ప్రింట్ 0 0 1 1
78
బోస్నియా మరియు హెర్జ్‌గోవినా
0 0 1 1
బోస్నియా మరియు హెర్జ్‌గోవినా - పతకాల పట్టిక
Sitting Volleyball 0 0 1 1
78
ఎల్‌సాల్వడార్
0 0 1 1
ఎల్‌సాల్వడార్ - పతకాల పట్టిక
Powerlifting 0 0 1 1
78
కెన్యా
0 0 1 1
కెన్యా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
78
సౌదీ అరేబియా
0 0 1 1
సౌదీ అరేబియా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
78
మోన్‌టెనీగ్రో
0 0 1 1
మోన్‌టెనీగ్రో - పతకాల పట్టిక
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
78
ఒమన్
0 0 1 1
ఒమన్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
78
ఖతార్
0 0 1 1
ఖతార్ - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
78
చైనీస్ తైపే
0 0 1 1
చైనీస్ తైపే - పతకాల పట్టిక
టేబుల్ టెన్నిస్ 0 0 1 1
78
ఉగాండా
0 0 1 1
ఉగాండా - పతకాల పట్టిక
అథ్లెటిక్స్ 0 0 1 1
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X