హోం  »  పుట్‌బాల్  »  ఇండియన్ సూపర్ లీగ్  »  ముంబై సిటీ vs నార్త్ ఈస్ట్ యునైటెడ్

ముంబై సిటీ 1-2 నార్త్ ఈస్ట్ యునైటెడ్

Saturday, January 30, 2021 - 19:30 (IST)
Full Time
ముంబై సిటీ
1
నార్త్ ఈస్ట్ యునైటెడ్
2
వేదిక: GMC Stadium
Kick off : 19:30 (IST)
మ్యాచ్ కామెంటరీ
 • Match ends, Mumbai City 1, NorthEast United 2.
 • 95’
  Second Half ends, Mumbai City 1, NorthEast United 2.
 • 94’
  Foul by Ahmed Jahouh (Mumbai City).
 • 94’
  Luis Machado (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 93’
  Attempt missed. Bartholomew Ogbeche (Mumbai City) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Amey Ranawade.
 • 91’
  Substitution, NorthEast United. Pragyan Sundar Gogoi replaces Federico Gallego.
 • 90’
  Attempt missed. Ahmed Jahouh (Mumbai City) right footed shot from outside the box is too high following a corner.
 • 90’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Subhasish Roy Chowdhury.
 • 90’
  Attempt saved. Mehtab Singh (Mumbai City) header from very close range is saved in the centre of the goal. Assisted by Adam Le Fondre.
 • 89’
  Luis Machado (NorthEast United) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 89’
  Amey Ranawade (Mumbai City) wins a free kick on the right wing.
 • 89’
  Foul by Luis Machado (NorthEast United).
 • 89’
  Attempt blocked. Hugo Boumous (Mumbai City) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Ahmed Jahouh.
 • 87’
  Attempt missed. Adam Le Fondre (Mumbai City) header from the left side of the six yard box is too high. Assisted by Ahmed Jahouh.
 • 87’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Khassa Camara.
 • 86’
  Foul by Ahmed Jahouh (Mumbai City).
 • 86’
  Khassa Camara (NorthEast United) wins a free kick on the left wing.
 • 86’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Amey Ranawade.
 • 85’
  Foul by Mehtab Singh (Mumbai City).
 • 85’
  Luis Machado (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 84’
  Goal! Mumbai City 1, NorthEast United 2. Adam Le Fondre (Mumbai City) right footed shot from the centre of the box to the bottom left corner. Assisted by Bartholomew Ogbeche.
 • 82’
  Attempt missed. Federico Gallego (NorthEast United) left footed shot from the right side of the box misses to the left. Assisted by Idrissa Sylla.
 • 78’
  Mehtab Singh (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 78’
  Foul by Rochharzela (NorthEast United).
 • 77’
  Foul by Ahmed Jahouh (Mumbai City).
 • 77’
  Federico Gallego (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 76’
  Substitution, NorthEast United. Idrissa Sylla replaces Deshorn Brown.
 • 75’
  Foul by Hugo Boumous (Mumbai City).
 • 75’
  Subhasish Roy Chowdhury (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 74’
  Attempt missed. Benjamin Lambot (NorthEast United) right footed shot from the centre of the box is close, but misses to the left. Assisted by Federico Gallego with a cross following a corner.
 • 73’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Amrinder Singh.
 • 73’
  Attempt blocked. Luis Machado (NorthEast United) left footed shot from a difficult angle on the left is blocked. Assisted by Federico Gallego.
 • 72’
  Sarthak Golui (Mumbai City) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 72’
  Foul by Sarthak Golui (Mumbai City).
 • 72’
  Deshorn Brown (NorthEast United) wins a free kick on the right wing.
 • 71’
  Substitution, Mumbai City. Vignesh Dakshinamurthy replaces Mandar Rao Dessai.
 • 71’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Subhasish Roy Chowdhury.
 • 70’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Subhasish Roy Chowdhury.
 • 70’
  Attempt saved. Ahmed Jahouh (Mumbai City) right footed shot from long range on the left is saved in the top centre of the goal.
 • 70’
  Nim Dorjee Tamang (NorthEast United) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 70’
  Bipin Singh (Mumbai City) wins a free kick on the left wing.
 • 70’
  Foul by Nim Dorjee Tamang (NorthEast United).
 • 68’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Subhasish Roy Chowdhury.
 • 68’
  Attempt saved. Ahmed Jahouh (Mumbai City) right footed shot from long range on the left is saved in the top left corner.
 • 68’
  Adam Le Fondre (Mumbai City) wins a free kick in the attacking half.
 • 68’
  Foul by Lalengmawia (NorthEast United).
 • 67’
  Foul by Hugo Boumous (Mumbai City).
 • 67’
  Federico Gallego (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 66’
  Substitution, Mumbai City. Cy Goddard replaces Jackichand Singh.
 • 65’
  Foul by Amey Ranawade (Mumbai City).
 • 65’
  Lalengmawia (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 65’
  Substitution, NorthEast United. Rochharzela replaces Suhair Vadakkepeedika.
 • 65’
  Substitution, Mumbai City. Adam Le Fondre replaces Hernan.
 • 64’
  Substitution, Mumbai City. Sarthak Golui replaces Mourtada Fall.
 • 64’
  Hugo Boumous (Mumbai City) wins a free kick on the left wing.
 • 64’
  Foul by Federico Gallego (NorthEast United).
 • 62’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Mashoor Shereef.
 • 61’
  Hand ball by Suhair Vadakkepeedika (NorthEast United).
 • 59’
  Attempt blocked. Bartholomew Ogbeche (Mumbai City) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Amey Ranawade.
 • 58’
  Hand ball by Ahmed Jahouh (Mumbai City).
 • 54’
  Ahmed Jahouh (Mumbai City) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 54’
  Foul by Ahmed Jahouh (Mumbai City).
 • 54’
  Federico Gallego (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 52’
  Bartholomew Ogbeche (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 52’
  Foul by Nim Dorjee Tamang (NorthEast United).
 • 50’
  Bartholomew Ogbeche (Mumbai City) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 50’
  Foul by Bartholomew Ogbeche (Mumbai City).
 • 50’
  Federico Gallego (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 49’
  Hugo Boumous (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 49’
  Foul by Khassa Camara (NorthEast United).
 • 48’
  Mehtab Singh (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 48’
  Foul by Deshorn Brown (NorthEast United).
 • 47’
  Provat Lakra (NorthEast United) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 47’
  Amey Ranawade (Mumbai City) wins a free kick in the attacking half.
 • 47’
  Foul by Provat Lakra (NorthEast United).
 • 46’
  Attempt saved. Nim Dorjee Tamang (NorthEast United) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Lalengmawia.
 • 45’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Amrinder Singh.
 • 45’
  Attempt saved. Lalengmawia (NorthEast United) right footed shot from outside the box is saved in the top left corner. Assisted by Luis Machado.
 • 45’
  Second Half begins Mumbai City 0, NorthEast United 2.
 • 47’
  First Half ends, Mumbai City 0, NorthEast United 2.
 • 46’
  Attempt blocked. Hugo Boumous (Mumbai City) right footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Hernan.
 • 46’
  Attempt blocked. Bartholomew Ogbeche (Mumbai City) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Hernan.
 • 45’
  Foul by Hugo Boumous (Mumbai City).
 • 45’
  Lalengmawia (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 44’
  Ahmed Jahouh (Mumbai City) wins a free kick in the defensive half.
 • 44’
  Foul by Federico Gallego (NorthEast United).
 • 44’
  Attempt blocked. Federico Gallego (NorthEast United) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Deshorn Brown.
 • 40’
  Hand ball by Luis Machado (NorthEast United).
 • 40’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Benjamin Lambot.
 • 40’
  Attempt blocked. Jackichand Singh (Mumbai City) right footed shot from a difficult angle on the right is blocked.
 • 40’
  Attempt saved. Ahmed Jahouh (Mumbai City) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Hernan.
 • 38’
  Attempt blocked. Bipin Singh (Mumbai City) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Hernan.
 • 38’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Nim Dorjee Tamang.
 • 34’
  Attempt missed. Khassa Camara (NorthEast United) right footed shot from outside the box is too high. Assisted by Federico Gallego.
 • 33’
  Substitution, Mumbai City. Mehtab Singh replaces Raynier Fernandes because of an injury.
 • 33’
  Foul by Mourtada Fall (Mumbai City).
 • 33’
  Federico Gallego (NorthEast United) wins a free kick on the left wing.
 • 32’
  Attempt missed. Bartholomew Ogbeche (Mumbai City) right footed shot from the right side of the six yard box is high and wide to the right. Assisted by Hugo Boumous with a cross following a corner.
 • 32’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Nim Dorjee Tamang.
 • 32’
  Attempt blocked. Bartholomew Ogbeche (Mumbai City) left footed shot from the left side of the six yard box is blocked. Assisted by Ahmed Jahouh with a cross.
 • 30’
  Attempt missed. Luis Machado (NorthEast United) right footed shot from the left side of the box misses to the left. Assisted by Federico Gallego.
 • 29’
  Attempt missed. Bartholomew Ogbeche (Mumbai City) header from the left side of the box is high and wide to the left. Assisted by Bipin Singh with a cross following a corner.
 • 28’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Provat Lakra.
 • 27’
  Attempt missed. Ahmed Jahouh (Mumbai City) right footed shot from outside the box is too high. Assisted by Raynier Fernandes.
 • 26’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Nim Dorjee Tamang.
 • 25’
  Bartholomew Ogbeche (Mumbai City) wins a free kick in the attacking half.
 • 25’
  Foul by Suhair Vadakkepeedika (NorthEast United).
 • 23’
  Foul by Hugo Boumous (Mumbai City).
 • 23’
  Mashoor Shereef (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 21’
  Amey Ranawade (Mumbai City) wins a free kick on the right wing.
 • 21’
  Foul by Luis Machado (NorthEast United).
 • 18’
  Attempt missed. Deshorn Brown (NorthEast United) right footed shot from the centre of the box misses to the right. Assisted by Provat Lakra with a cross.
 • 18’
  Foul by Bartholomew Ogbeche (Mumbai City).
 • 18’
  Mashoor Shereef (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 17’
  Amey Ranawade (Mumbai City) wins a free kick on the right wing.
 • 17’
  Foul by Suhair Vadakkepeedika (NorthEast United).
 • 16’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Nim Dorjee Tamang.
 • 13’
  Hand ball by Hugo Boumous (Mumbai City).
 • 13’
  Attempt blocked. Hugo Boumous (Mumbai City) left footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Bartholomew Ogbeche.
 • 9’
  Corner, Mumbai City. Conceded by Nim Dorjee Tamang.
 • 9’
  Goal! Mumbai City 0, NorthEast United 2. Deshorn Brown (NorthEast United) right footed shot from very close range to the top right corner. Assisted by Luis Machado following a corner.
 • 8’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Mourtada Fall.
 • 5’
  Goal! Mumbai City 0, NorthEast United 1. Deshorn Brown (NorthEast United) right footed shot from the centre of the box to the bottom left corner. Assisted by Nim Dorjee Tamang with a cross.
 • 5’
  Attempt saved. Luis Machado (NorthEast United) right footed shot from outside the box is saved in the top right corner. Assisted by Deshorn Brown.
 • 4’
  Foul by Hugo Boumous (Mumbai City).
 • 4’
  Mashoor Shereef (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 0’
  Luis Machado (NorthEast United) wins a free kick on the left wing.
 • 0’
  Foul by Raynier Fernandes (Mumbai City).
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
ఇటీవల మ్యాచ్‌లు
 • Nov 21 2020, Sat - 19:30 PM (IST) | Tilak Maidan
  NorthEast United NOR
  1 - 0
  MUM Mumbai City
 • Jan 31 2020, Fri - 19:30 PM (IST) | Mumbai Football Arena
  Mumbai City MUM
  1 - 0
  NOR NorthEast United
 • Nov 27 2019, Wed - 19:30 PM (IST) | Indira Gandhi Stadium
  NorthEast United NOR
  2 - 2
  MUM Mumbai City
 • Feb 13 2019, Wed - 19:30 PM (IST) | Mumbai Football Arena
  Mumbai City MUM
  0 - 2
  NOR NorthEast United
 • Nov 09 2018, Fri - 19:30 PM (IST) | Indira Gandhi Stadium
  NorthEast United NOR
  0 - 1
  MUM Mumbai City
 • Feb 22 2018, Thu - 20:00 PM (IST) | Mumbai Football Arena
  Mumbai City MUM
  3 - 2
  NOR NorthEast United
ఫాామ్ గైడ్
 • MUM
  NOR
 • D (A) Chennaiyin V 1-1
  W (H) ATK Mohun Bagan V 1-2
 • W (A) SC East Bengal V 1-0
  W (A) Jamshedpur FC V 1-2
 • D (H) Hyderabad V 0-0
  D (H) Bengaluru V 1-1
 • W (A) ATK Mohun Bagan V 1-0
  L (H) Hyderabad V 4-2
 • W (A) Bengaluru V 3-1
  L (A) ATK Mohun Bagan V 2-0
 • W (H) Kerala Blasters V 2-0
  D (A) Odisha V 2-2
+ మరిన్ని
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X