హోం  »  పుట్‌బాల్  »  ఇండియన్ సూపర్ లీగ్  »  చెన్నయిన్ FC vs నార్త్ ఈస్ట్ యునైటెడ్

చెన్నయిన్ FC 2-0 నార్త్ ఈస్ట్ యునైటెడ్

Thursday, January 16, 2020 - 19:30 (IST)
Full Time
చెన్నయిన్ FC
2
నార్త్ ఈస్ట్ యునైటెడ్
0
వేదిక: Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
Kick off : 19:30 (IST)
Goal Summary
మ్యాచ్ కామెంటరీ
 • Match ends, Chennaiyin 2, NorthEast United 0.
 • 93’
  Second Half ends, Chennaiyin 2, NorthEast United 0.
 • 92’
  Attempt saved. Martin Chaves (NorthEast United) right footed shot from outside the box is saved in the top right corner.
 • 91’
  Martin Chaves (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 91’
  Foul by Edwin Sydney Vanspaul (Chennaiyin).
 • 90’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Rakesh Pradhan.
 • 89’
  Attempt saved. Thoi Singh (Chennaiyin) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Laldinliana Renthlei.
 • 88’
  Substitution, Chennaiyin. Thoi Singh replaces Rafael Crivellaro.
 • 87’
  Offside, Chennaiyin. Edwin Sydney Vanspaul tries a through ball, but Lallianzuala Chhangte is caught offside.
 • 84’
  Lalengmawia (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 84’
  Foul by Anirudh Thapa (Chennaiyin).
 • 82’
  Offside, NorthEast United. Martin Chaves tries a through ball, but Rupert Nongrum is caught offside.
 • 82’
  Offside, Chennaiyin. Dragos Firtulescu tries a through ball, but Nerijus Valskis is caught offside.
 • 80’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Jerry Lalrinzuala.
 • 79’
  Attempt missed. Milan Singh (NorthEast United) left footed shot from outside the box is high and wide to the left. Assisted by Andy Keogh.
 • 77’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Vishal Kaith.
 • 77’
  Attempt saved. Ninthoinganba Meetei (NorthEast United) right footed shot from outside the box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Andy Keogh.
 • 76’
  Attempt saved. Dragos Firtulescu (Chennaiyin) left footed shot from the right side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Anirudh Thapa.
 • 76’
  Substitution, NorthEast United. Ninthoinganba Meetei replaces Federico Gallego.
 • 75’
  Attempt missed. Rafael Crivellaro (Chennaiyin) left footed shot from outside the box misses to the right. Assisted by Jerry Lalrinzuala.
 • 74’
  Foul by Milan Singh (NorthEast United).
 • 74’
  Rafael Crivellaro (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 73’
  Foul by Federico Gallego (NorthEast United).
 • 73’
  Jerry Lalrinzuala (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 73’
  Attempt missed. Anirudh Thapa (Chennaiyin) header from the left side of the six yard box is just a bit too high. Assisted by Lallianzuala Chhangte.
 • 71’
  Foul by Rupert Nongrum (NorthEast United).
 • 71’
  Jerry Lalrinzuala (Chennaiyin) wins a free kick on the left wing.
 • 71’
  Attempt missed. Edwin Sydney Vanspaul (Chennaiyin) right footed shot from the left side of the box misses to the right following a corner.
 • 70’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Subhasish Roy Chowdhury.
 • 70’
  Attempt saved. Rafael Crivellaro (Chennaiyin) left footed shot from the left side of the box is saved in the top left corner. Assisted by Nerijus Valskis with a headed pass.
 • 70’
  Substitution, Chennaiyin. Dragos Firtulescu replaces Andre Schembri.
 • 69’
  Foul by Rupert Nongrum (NorthEast United).
 • 69’
  Jerry Lalrinzuala (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 68’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Eli Sabia.
 • 66’
  Attempt saved. Lalengmawia (NorthEast United) left footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner.
 • 66’
  Attempt blocked. Martin Chaves (NorthEast United) right footed shot from outside the box is blocked.
 • 65’
  Attempt saved. Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin) left footed shot from outside the box is saved in the top left corner. Assisted by Anirudh Thapa.
 • 65’
  Attempt blocked. Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin) left footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Rafael Crivellaro.
 • 64’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Anirudh Thapa.
 • 64’
  Attempt blocked. Martin Chaves (NorthEast United) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Rakesh Pradhan.
 • 63’
  Attempt missed. Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin) right footed shot from the centre of the box is just a bit too high. Assisted by Rafael Crivellaro.
 • 62’
  Attempt missed. Milan Singh (NorthEast United) right footed shot from outside the box is high and wide to the left. Assisted by Federico Gallego.
 • 61’
  Attempt missed. Federico Gallego (NorthEast United) right footed shot from a difficult angle and long range on the left is high and wide to the right from a direct free kick.
 • 60’
  Milan Singh (NorthEast United) wins a free kick on the left wing.
 • 60’
  Foul by Laldinliana Renthlei (Chennaiyin).
 • 59’
  Goal! Chennaiyin 2, NorthEast United 0. Nerijus Valskis (Chennaiyin) left footed shot from outside the box to the top left corner.
 • 58’
  Attempt saved. Andre Schembri (Chennaiyin) right footed shot from the right side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Nerijus Valskis.
 • 56’
  Goal! Chennaiyin 1, NorthEast United 0. Rafael Crivellaro (Chennaiyin) left footed shot from more than 40 yards on the left wing to the top right corner.
 • 54’
  Federico Gallego (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 54’
  Foul by Anirudh Thapa (Chennaiyin).
 • 53’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Reagan Singh.
 • 53’
  Attempt blocked. Milan Singh (NorthEast United) right footed shot from outside the box is blocked.
 • 52’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Anirudh Thapa.
 • 52’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Vishal Kaith.
 • 52’
  Attempt saved. Andy Keogh (NorthEast United) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Federico Gallego.
 • 51’
  Attempt missed. Edwin Sydney Vanspaul (Chennaiyin) right footed shot from outside the box is close, but misses to the right. Assisted by Nerijus Valskis.
 • 49’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Vishal Kaith.
 • 49’
  Attempt saved. Federico Gallego (NorthEast United) right footed shot from a difficult angle and long range on the right is saved in the bottom right corner. Assisted by Reagan Singh.
 • 48’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Jerry Lalrinzuala.
 • 47’
  Andy Keogh (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 47’
  Foul by Lucian Goian (Chennaiyin).
 • 45’
  Reagan Singh (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 45’
  Foul by Rafael Crivellaro (Chennaiyin).
 • 45’
  Substitution, NorthEast United. Rupert Nongrum replaces Redeem Tlang.
 • 45’
  Second Half begins Chennaiyin 0, NorthEast United 0.
 • 46’
  First Half ends, Chennaiyin 0, NorthEast United 0.
 • 46’
  Attempt blocked. Milan Singh (NorthEast United) right footed shot from outside the box is blocked.
 • 45’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Lucian Goian.
 • 43’
  Attempt saved. Nerijus Valskis (Chennaiyin) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Lallianzuala Chhangte with a cross.
 • 40’
  Attempt missed. Martin Chaves (NorthEast United) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Rakesh Pradhan.
 • 40’
  Foul by Laldinliana Renthlei (Chennaiyin).
 • 40’
  Federico Gallego (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 37’
  Attempt missed. Federico Gallego (NorthEast United) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Redeem Tlang.
 • 37’
  Attempt blocked. Redeem Tlang (NorthEast United) left footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Lalengmawia.
 • 36’
  Attempt missed. Andre Schembri (Chennaiyin) header from very close range misses to the right. Assisted by Anirudh Thapa with a cross following a corner.
 • 36’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Reagan Singh.
 • 31’
  Attempt blocked. Mislav Komorski (NorthEast United) header from the centre of the box is blocked. Assisted by Andy Keogh with a cross.
 • 31’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Laldinliana Renthlei.
 • 30’
  Rafael Crivellaro (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 30’
  Foul by Martin Chaves (NorthEast United).
 • 29’
  Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 29’
  Foul by Reagan Singh (NorthEast United).
 • 21’
  Edwin Sydney Vanspaul (Chennaiyin) wins a free kick in the defensive half.
 • 21’
  Foul by Martin Chaves (NorthEast United).
 • 20’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Martin Chaves.
 • 19’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Rakesh Pradhan.
 • 19’
  Rafael Crivellaro (Chennaiyin) wins a free kick on the left wing.
 • 19’
  Foul by Redeem Tlang (NorthEast United).
 • 17’
  Attempt missed. Rafael Crivellaro (Chennaiyin) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Laldinliana Renthlei with a cross.
 • 14’
  Foul by Anirudh Thapa (Chennaiyin).
 • 14’
  Martin Chaves (NorthEast United) wins a free kick in the attacking half.
 • 13’
  Attempt saved. Andre Schembri (Chennaiyin) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal.
 • 12’
  Attempt missed. Andre Schembri (Chennaiyin) right footed shot from the centre of the box misses to the right. Assisted by Anirudh Thapa.
 • 10’
  Corner, Chennaiyin. Conceded by Subhasish Roy Chowdhury.
 • 10’
  Attempt saved. Edwin Sydney Vanspaul (Chennaiyin) right footed shot from outside the box is saved in the top centre of the goal.
 • 8’
  Foul by Andre Schembri (Chennaiyin).
 • 8’
  Mislav Komorski (NorthEast United) wins a free kick in the defensive half.
 • 7’
  Attempt missed. Nerijus Valskis (Chennaiyin) right footed shot from the centre of the box misses to the left. Assisted by Laldinliana Renthlei with a cross.
 • 5’
  Rafael Crivellaro (Chennaiyin) wins a free kick on the right wing.
 • 5’
  Foul by Lalengmawia (NorthEast United).
 • 4’
  Nerijus Valskis (Chennaiyin) hits the bar with a left footed shot from the centre of the box. Assisted by Lallianzuala Chhangte.
 • 2’
  Attempt saved. Lallianzuala Chhangte (Chennaiyin) left footed shot from the left side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Rafael Crivellaro.
 • 1’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Rafael Crivellaro.
 • 0’
  Corner, NorthEast United. Conceded by Vishal Kaith.
 • 0’
  Attempt saved. Andy Keogh (NorthEast United) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Martin Chaves.
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
ఇటీవల మ్యాచ్‌లు
 • Jan 26 2019, Sat - 19:30 PM (IST) | Indira Gandhi Stadium
  NorthEast United NOR
  1 - 0
  CNY Chennaiyin
 • Oct 18 2018, Thu - 20:30 PM (IST) | Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
  Chennaiyin CNY
  3 - 4
  NOR NorthEast United
 • Jan 19 2018, Fri - 20:00 PM (IST) | Indira Gandhi Stadium
  NorthEast United NOR
  3 - 1
  CNY Chennaiyin
 • Nov 23 2017, Thu - 20:00 PM (IST) | Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
  Chennaiyin CNY
  3 - 0
  NOR NorthEast United
 • Nov 26 2016, Sat - 19:00 PM (IST) | Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai
  Chennaiyin CNY
  3 - 3
  NOR NorthEast United
 • Oct 20 2016, Thu - 20:00 PM (IST) | Indira Gandhi Stadium
  NorthEast United NOR
  0 - 1
  CNY Chennaiyin
ఫాామ్ గైడ్
 • CNY
  NOR
 • W (A) Hyderabad V 3-1
  L (A) Goa V 2-0
 • L (A) Odisha V 0-2
  D (A) Kerala Blasters V 1-1
 • L (A) Chennaiyin V 4-3
  L (H) Bengaluru V 2-0
 • W (A) Chennaiyin V 1-3
  L (H) ATK V 3-0
 • D (A) Jamshedpur FC V 1-1
  D (A) Jamshedpur FC V 1-1
 • D (A) Chennaiyin V 2-2
  D (H) Mumbai City V 2-2
+ మరిన్ని
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more