హోం  »  పుట్‌బాల్  »  ఇండియన్ సూపర్ లీగ్  »  బెంగళూరు vs ఒడిషా

బెంగళూరు 1-1 ఒడిషా

Sunday, January 24, 2021 - 19:30 (IST)
Full Time
బెంగళూరు
1
ఒడిషా
1
వేదిక: Jawaharlal Nehru Stadium, Fatorda
Kick off : 19:30 (IST)
మ్యాచ్ కామెంటరీ
 • Match ends, Bengaluru 1, Odisha 1.
 • 94’
  Second Half ends, Bengaluru 1, Odisha 1.
 • 94’
  Attempt missed. Jacob Tratt (Odisha) header from the centre of the box is close, but misses to the right. Assisted by Rakesh Pradhan following a set piece situation.
 • 93’
  Foul by Sunil Chhetri (Bengaluru).
 • 93’
  Vinit Rai (Odisha) wins a free kick on the right wing.
 • 92’
  Attempt missed. Kristian Opseth (Bengaluru) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Sunil Chhetri with a headed pass.
 • 90’
  Cole Alexander (Odisha) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 90’
  Leon Augustine (Bengaluru) wins a free kick on the right wing.
 • 90’
  Foul by Cole Alexander (Odisha).
 • 89’
  Corner, Odisha. Conceded by Sunil Chhetri.
 • 89’
  Corner, Odisha. Conceded by Gurpreet Singh Sandhu.
 • 89’
  Attempt saved. Jerry Mawihmingthanga (Odisha) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Diego Mauricio.
 • 88’
  Substitution, Odisha. Nandhakumar Sekar replaces Daniel Lalhlimpuia.
 • 87’
  Attempt missed. Cleiton Silva (Bengaluru) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Suresh Wangjam with a cross.
 • 86’
  Cleiton Silva (Bengaluru) wins a free kick in the defensive half.
 • 86’
  Foul by Vinit Rai (Odisha).
 • 86’
  Foul by Kristian Opseth (Bengaluru).
 • 86’
  Gaurav Bora (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 85’
  Erik Paartalu (Bengaluru) wins a free kick in the defensive half.
 • 85’
  Foul by Manuel Onwu (Odisha).
 • 84’
  Attempt missed. Sunil Chhetri (Bengaluru) right footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Cleiton Silva.
 • 84’
  Daniel Lalhlimpuia (Odisha) hits the left post with a left footed shot from the centre of the box. Assisted by Diego Mauricio.
 • 82’
  Foul by Cleiton Silva (Bengaluru).
 • 82’
  Steven Taylor (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 81’
  Goal! Bengaluru 1, Odisha 1. Erik Paartalu (Bengaluru) header from very close range to the top left corner. Assisted by Cleiton Silva with a cross following a corner.
 • 80’
  Corner, Bengaluru. Conceded by Jacob Tratt.
 • 80’
  Corner, Bengaluru. Conceded by Jacob Tratt.
 • 79’
  Foul by Fran Gonzalez (Bengaluru).
 • 79’
  Manuel Onwu (Odisha) wins a free kick on the left wing.
 • 78’
  Manuel Onwu (Odisha) is shown the yellow card.
 • 74’
  Attempt saved. Erik Paartalu (Bengaluru) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Leon Augustine.
 • 71’
  Offside, Odisha. Jacob Tratt tries a through ball, but Jerry Mawihmingthanga is caught offside.
 • 70’
  Corner, Odisha. Conceded by Juanan.
 • 69’
  Corner, Odisha. Conceded by Juanan.
 • 69’
  Corner, Odisha. Conceded by Juanan.
 • 68’
  Attempt missed. Manuel Onwu (Odisha) right footed shot from a difficult angle on the right is close, but misses to the right.
 • 67’
  Substitution, Bengaluru. Leon Augustine replaces Udanta Singh.
 • 67’
  Cleiton Silva (Bengaluru) hits the bar with a right footed shot from outside the box from a direct free kick.
 • 65’
  Sunil Chhetri (Bengaluru) wins a free kick in the attacking half.
 • 65’
  Foul by Cole Alexander (Odisha).
 • 64’
  Corner, Bengaluru. Conceded by Gaurav Bora.
 • 60’
  Udanta Singh (Bengaluru) wins a free kick on the right wing.
 • 60’
  Foul by Rakesh Pradhan (Odisha).
 • 60’
  Attempt missed. Steven Taylor (Odisha) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Vinit Rai with a cross following a corner.
 • 59’
  Corner, Odisha. Conceded by Gurpreet Singh Sandhu.
 • 59’
  Attempt saved. Jerry Mawihmingthanga (Odisha) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Manuel Onwu.
 • 58’
  Erik Paartalu (Bengaluru) wins a free kick in the defensive half.
 • 58’
  Foul by Manuel Onwu (Odisha).
 • 57’
  Attempt missed. Fran Gonzalez (Bengaluru) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Rahul Bheke with a cross.
 • 53’
  Foul by Sunil Chhetri (Bengaluru).
 • 53’
  Jerry Mawihmingthanga (Odisha) wins a free kick in the attacking half.
 • 52’
  Foul by Kristian Opseth (Bengaluru).
 • 52’
  Arshdeep Singh (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 51’
  Corner, Bengaluru. Conceded by Arshdeep Singh.
 • 51’
  Attempt missed. Sunil Chhetri (Bengaluru) right footed shot from the right side of the box is close, but misses to the left. Assisted by Parag Shrivas with a cross.
 • 49’
  Foul by Udanta Singh (Bengaluru).
 • 49’
  Rakesh Pradhan (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 48’
  Jacob Tratt (Odisha) is shown the yellow card.
 • 48’
  Jacob Tratt (Odisha) has gone down, but the referee deems it simulation.
 • 47’
  Foul by Kristian Opseth (Bengaluru).
 • 47’
  Jerry Mawihmingthanga (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 47’
  Attempt saved. Kristian Opseth (Bengaluru) right footed shot from more than 35 yards is saved in the top centre of the goal.
 • 46’
  Vinit Rai (Odisha) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 46’
  Cleiton Silva (Bengaluru) wins a free kick in the attacking half.
 • 46’
  Foul by Vinit Rai (Odisha).
 • 45’
  Substitution, Bengaluru. Kristian Opseth replaces Amay Morajkar.
 • 45’
  Second Half begins Bengaluru 0, Odisha 1.
 • 48’
  First Half ends, Bengaluru 0, Odisha 1.
 • 45’
  Attempt missed. Vinit Rai (Odisha) right footed shot from outside the box misses to the left.
 • 45’
  Foul by Amay Morajkar (Bengaluru).
 • 45’
  Vinit Rai (Odisha) wins a free kick on the right wing.
 • 44’
  Foul by Parag Shrivas (Bengaluru).
 • 44’
  Jerry Mawihmingthanga (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 44’
  Suresh Wangjam (Bengaluru) wins a free kick in the defensive half.
 • 44’
  Foul by Cole Alexander (Odisha).
 • 42’
  Foul by Suresh Wangjam (Bengaluru).
 • 42’
  Gaurav Bora (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 40’
  Parag Shrivas (Bengaluru) wins a free kick on the left wing.
 • 40’
  Foul by Jerry Mawihmingthanga (Odisha).
 • 40’
  Attempt saved. Rahul Bheke (Bengaluru) header from the centre of the box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Cleiton Silva with a cross.
 • 39’
  Corner, Bengaluru. Conceded by Steven Taylor.
 • 37’
  Foul by Fran Gonzalez (Bengaluru).
 • 37’
  Manuel Onwu (Odisha) wins a free kick in the attacking half.
 • 37’
  Attempt saved. Erik Paartalu (Bengaluru) left footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal.
 • 34’
  Attempt missed. Fran Gonzalez (Bengaluru) header from the centre of the box is high and wide to the left.
 • 34’
  Attempt missed. Erik Paartalu (Bengaluru) right footed shot from the left side of the box misses to the left. Assisted by Cleiton Silva with a cross.
 • 34’
  Corner, Bengaluru. Conceded by Rakesh Pradhan.
 • 33’
  Corner, Bengaluru. Conceded by Jerry Mawihmingthanga.
 • 31’
  Foul by Parag Shrivas (Bengaluru).
 • 31’
  Jerry Mawihmingthanga (Odisha) wins a free kick on the right wing.
 • 29’
  Cleiton Silva (Bengaluru) wins a free kick in the defensive half.
 • 29’
  Foul by Jacob Tratt (Odisha).
 • 27’
  Parag Shrivas (Bengaluru) wins a free kick in the defensive half.
 • 27’
  Foul by Jacob Tratt (Odisha).
 • 25’
  Offside, Bengaluru. Erik Paartalu tries a through ball, but Cleiton Silva is caught offside.
 • 25’
  Attempt blocked. Erik Paartalu (Bengaluru) header from the centre of the box is blocked. Assisted by Cleiton Silva with a cross.
 • 24’
  Corner, Bengaluru. Conceded by Jacob Tratt.
 • 23’
  Attempt missed. Cole Alexander (Odisha) right footed shot from outside the box misses to the left.
 • 22’
  Attempt missed. Cleiton Silva (Bengaluru) header from the left side of the box misses to the left. Assisted by Suresh Wangjam.
 • 19’
  Sunil Chhetri (Bengaluru) wins a free kick in the attacking half.
 • 19’
  Dangerous play by Vinit Rai (Odisha).
 • 17’
  Attempt missed. Rahul Bheke (Bengaluru) header from the left side of the box is high and wide to the left. Assisted by Amay Morajkar.
 • 16’
  Cleiton Silva (Bengaluru) wins a free kick on the left wing.
 • 16’
  Foul by Jacob Tratt (Odisha).
 • 12’
  Foul by Amay Morajkar (Bengaluru).
 • 12’
  Manuel Onwu (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 12’
  Amay Morajkar (Bengaluru) wins a free kick in the defensive half.
 • 12’
  Foul by Manuel Onwu (Odisha).
 • 9’
  Corner, Odisha. Conceded by Gurpreet Singh Sandhu.
 • 9’
  Foul by Sunil Chhetri (Bengaluru).
 • 9’
  Rakesh Pradhan (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 9’
  Attempt blocked. Sunil Chhetri (Bengaluru) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Suresh Wangjam.
 • 7’
  Goal! Bengaluru 0, Odisha 1. Diego Mauricio (Odisha) right footed shot from very close range to the top left corner. Assisted by Manuel Onwu with a cross following a set piece situation.
 • 7’
  Foul by Parag Shrivas (Bengaluru).
 • 7’
  Jerry Mawihmingthanga (Odisha) wins a free kick in the attacking half.
 • 6’
  Attempt blocked. Sunil Chhetri (Bengaluru) right footed shot from outside the box is blocked.
 • 3’
  Attempt saved. Udanta Singh (Bengaluru) right footed shot from the left side of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Cleiton Silva.
 • 2’
  Attempt missed. Suresh Wangjam (Bengaluru) left footed shot from outside the box is high and wide to the left. Assisted by Sunil Chhetri.
 • 1’
  Offside, Odisha. Cole Alexander tries a through ball, but Diego Mauricio is caught offside.
 • 1’
  Foul by Udanta Singh (Bengaluru).
 • 1’
  Cole Alexander (Odisha) wins a free kick in the defensive half.
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
ఇటీవల మ్యాచ్‌లు
 • Dec 17 2020, Thu - 19:30 PM (IST) | GMC Stadium
  Odisha ODI
  1 - 2
  BEN Bengaluru
 • Jan 22 2020, Wed - 19:30 PM (IST) | Sree Kanteerava Stadium
  Bengaluru BEN
  3 - 0
  ODI Odisha
 • Dec 04 2019, Wed - 19:30 PM (IST) | Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex
  Odisha ODI
  0 - 1
  BEN Bengaluru
 • Feb 17 2019, Sun - 19:30 PM (IST) | Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
  Odisha ODI
  3 - 2
  BEN Bengaluru
 • Nov 26 2018, Mon - 19:30 PM (IST) | Sree Kanteerava Stadium
  Bengaluru BEN
  1 - 0
  ODI Odisha
 • Jan 14 2018, Sun - 17:30 PM (IST) | Jawaharlal Nehru Stadium, Delhi
  Odisha ODI
  2 - 0
  BEN Bengaluru
ఫాామ్ గైడ్
 • BEN
  ODI
 • L (A) Kerala Blasters V 1-2
  D (A) Hyderabad V 1-1
 • D (A) NorthEast United V 1-1
  L (H) Chennaiyin V 2-1
 • L (H) SC East Bengal V 0-1
  D (A) Chennaiyin V 0-0
 • L (H) Mumbai City V 1-3
  W (A) Kerala Blasters V 2-4
 • L (H) Jamshedpur FC V 0-1
  L (A) SC East Bengal V 3-1
 • L (A) ATK Mohun Bagan V 0-1
  D (H) NorthEast United V 2-2
+ మరిన్ని
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X