హోం  »  పుట్‌బాల్  »  బుందెస్లిగా  »  స్పోర్ట్-క్లబ్ ఫ్రీబర్గ్ vs FC షల్కే 04

స్పోర్ట్-క్లబ్ ఫ్రీబర్గ్ 4-0 FC షల్కే 04

Saturday, June 27, 2020 - 19:00 (IST)
Full Time
స్పోర్ట్-క్లబ్ ఫ్రీబర్గ్
4
FC షల్కే 04
0
వేదిక: Schwarzwald-Stadion
Kick off : 19:00 (IST)
మ్యాచ్ కామెంటరీ
 • Match ends, Sport-Club Freiburg 4, FC Schalke 04 0.
 • 90’
  Second Half ends, Sport-Club Freiburg 4, FC Schalke 04 0.
 • 90’
  Attempt saved. Alessandro Schoepf (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Nassim Boujellab.
 • 89’
  Offside, Sport-Club Freiburg. Roland Sallai tries a through ball, but Vincenzo Grifo is caught offside.
 • 87’
  Attempt saved. Malick Thiaw (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box is saved in the top left corner. Assisted by Weston McKennie.
 • 86’
  Attempt saved. Vincenzo Grifo (Sport-Club Freiburg) right footed shot from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Christian Guenter.
 • 85’
  Attempt missed. Rabbi Matondo (FC Schalke 04) right footed shot from the right side of the box misses to the right.
 • 85’
  Attempt blocked. Weston McKennie (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box is blocked.
 • 84’
  Foul by Roland Sallai (Sport-Club Freiburg).
 • 84’
  Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) wins a free kick in the defensive half.
 • 83’
  Foul by Christian Guenter (Sport-Club Freiburg).
 • 83’
  Can Bozdogan (FC Schalke 04) wins a free kick on the right wing.
 • 83’
  Attempt missed. Roland Sallai (Sport-Club Freiburg) right footed shot from outside the box is close, but misses the top right corner. Assisted by Christian Guenter.
 • 83’
  Attempt blocked. Roland Sallai (Sport-Club Freiburg) left footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Chang-Hoon Kwon with a headed pass.
 • 82’
  Attempt missed. Alessandro Schoepf (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Juan Miranda.
 • 82’
  Attempt blocked. Nassim Boujellab (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Weston McKennie.
 • 79’
  Offside, Sport-Club Freiburg. Vincenzo Grifo tries a through ball, but Roland Sallai is caught offside.
 • 78’
  Attempt missed. Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) header from the right side of the box is close, but misses the top right corner. Assisted by Weston McKennie.
 • 74’
  Substitution, Sport-Club Freiburg. Mike Frantz replaces Philipp Lienhart.
 • 73’
  Substitution, Sport-Club Freiburg. Robin Koch replaces Nicolas Hoefler.
 • 73’
  Foul by Amir Abrashi (Sport-Club Freiburg).
 • 73’
  Can Bozdogan (FC Schalke 04) wins a free kick in the defensive half.
 • 70’
  Foul by Nicolas Hoefler (Sport-Club Freiburg).
 • 70’
  Rabbi Matondo (FC Schalke 04) wins a free kick on the right wing.
 • 69’
  Attempt missed. Nils Petersen (Sport-Club Freiburg) right footed shot from the centre of the box is too high.
 • 66’
  Substitution, Sport-Club Freiburg. Nils Petersen replaces Lucas Hoeler.
 • 66’
  Substitution, Sport-Club Freiburg. Chang-Hoon Kwon replaces Gian-Luca Waldschmidt.
 • 65’
  Substitution, Sport-Club Freiburg. Amir Abrashi replaces Yannik Keitel.
 • 65’
  Attempt missed. Can Bozdogan (FC Schalke 04) left footed shot from outside the box is close, but misses to the left. Assisted by Rabbi Matondo.
 • 62’
  Corner, FC Schalke 04. Conceded by Philipp Lienhart.
 • 61’
  Attempt saved. Yannik Keitel (Sport-Club Freiburg) right footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Jonathan Schmid.
 • 60’
  Attempt saved. Can Bozdogan (FC Schalke 04) left footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner.
 • 59’
  Attempt blocked. Rabbi Matondo (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Juan Miranda.
 • 59’
  Philipp Lienhart (Sport-Club Freiburg) is shown the yellow card for a bad foul.
 • 59’
  Foul by Philipp Lienhart (Sport-Club Freiburg).
 • 59’
  Rabbi Matondo (FC Schalke 04) wins a free kick on the left wing.
 • 58’
  Attempt saved. Roland Sallai (Sport-Club Freiburg) left footed shot from the left side of the six yard box is saved in the bottom left corner. Assisted by Christian Guenter with a cross.
 • 56’
  Goal! Sport-Club Freiburg 4, FC Schalke 04 0. Gian-Luca Waldschmidt (Sport-Club Freiburg) left footed shot from a difficult angle on the left to the bottom right corner.
 • 55’
  Gian-Luca Waldschmidt (Sport-Club Freiburg) wins a free kick on the left wing.
 • 55’
  Foul by Malick Thiaw (FC Schalke 04).
 • 53’
  Attempt missed. Lucas Hoeler (Sport-Club Freiburg) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Christian Guenter with a cross.
 • 52’
  Attempt blocked. Gian-Luca Waldschmidt (Sport-Club Freiburg) left footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Vincenzo Grifo.
 • 51’
  Offside, Sport-Club Freiburg. Lucas Hoeler tries a through ball, but Jonathan Schmid is caught offside.
 • 49’
  Corner, FC Schalke 04. Conceded by Nicolas Hoefler.
 • 49’
  Attempt blocked. Nassim Boujellab (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Juan Miranda.
 • 45’
  Goal! Sport-Club Freiburg 3, FC Schalke 04 0. Lucas Hoeler (Sport-Club Freiburg) left footed shot from the centre of the box to the bottom right corner. Assisted by Vincenzo Grifo with a through ball.
 • 45’
  Second Half begins Sport-Club Freiburg 2, FC Schalke 04 0.
 • 45’
  Substitution, FC Schalke 04. Benito Raman replaces Ahmed Kutucu.
 • 45’
  Substitution, FC Schalke 04. Nassim Boujellab replaces Timo Becker.
 • 45’
  Substitution, FC Schalke 04. Malick Thiaw replaces Ozan Kabak.
 • 47’
  First Half ends, Sport-Club Freiburg 2, FC Schalke 04 0.
 • 43’
  Attempt saved. Timo Becker (FC Schalke 04) right footed shot from a difficult angle on the right is saved in the bottom right corner. Assisted by Daniel Caligiuri.
 • 42’
  Attempt missed. Timo Becker (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box is too high. Assisted by Rabbi Matondo.
 • 39’
  Foul by Dominique Heintz (Sport-Club Freiburg).
 • 39’
  Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) wins a free kick on the right wing.
 • 39’
  Foul by Gian-Luca Waldschmidt (Sport-Club Freiburg).
 • 39’
  Bastian Oczipka (FC Schalke 04) wins a free kick in the defensive half.
 • 38’
  Attempt missed. Rabbi Matondo (FC Schalke 04) left footed shot from outside the box is close, but misses to the right. Assisted by Weston McKennie.
 • 37’
  Goal! Sport-Club Freiburg 2, FC Schalke 04 0. Jonathan Schmid (Sport-Club Freiburg) right footed shot from the centre of the box to the bottom left corner. Assisted by Christian Guenter following a set piece situation.
 • 36’
  Roland Sallai (Sport-Club Freiburg) wins a free kick on the right wing.
 • 36’
  Foul by Juan Miranda (FC Schalke 04).
 • 36’
  Attempt blocked. Lucas Hoeler (Sport-Club Freiburg) right footed shot from the centre of the box is blocked.
 • 33’
  Attempt blocked. Can Bozdogan (FC Schalke 04) left footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Ahmed Kutucu.
 • 31’
  Corner, FC Schalke 04. Conceded by Vincenzo Grifo.
 • 27’
  Attempt missed. Weston McKennie (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box is close, but misses to the right.
 • 27’
  Foul by Yannik Keitel (Sport-Club Freiburg).
 • 27’
  Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) wins a free kick on the right wing.
 • 26’
  Attempt saved. Vincenzo Grifo (Sport-Club Freiburg) right footed shot from a difficult angle and long range on the left is saved in the top left corner.
 • 24’
  Hand ball by Ozan Kabak (FC Schalke 04).
 • 22’
  Attempt saved. Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) left footed shot from outside the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Alessandro Schoepf.
 • 21’
  Hand ball by Christian Guenter (Sport-Club Freiburg).
 • 20’
  Foul by Roland Sallai (Sport-Club Freiburg).
 • 20’
  Juan Miranda (FC Schalke 04) wins a free kick on the left wing.
 • 19’
  Goal! Sport-Club Freiburg 1, FC Schalke 04 0. Gian-Luca Waldschmidt (Sport-Club Freiburg) right footed shot from the centre of the box to the bottom left corner. Assisted by Christian Guenter.
 • 18’
  Lucas Hoeler (Sport-Club Freiburg) wins a free kick on the right wing.
 • 18’
  Foul by Can Bozdogan (FC Schalke 04).
 • 18’
  Offside, FC Schalke 04. Ahmed Kutucu tries a through ball, but Can Bozdogan is caught offside.
 • 16’
  Attempt missed. Timo Becker (FC Schalke 04) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by Bastian Oczipka with a cross following a corner.
 • 16’
  Corner, FC Schalke 04. Conceded by Philipp Lienhart.
 • 15’
  Nicolas Hoefler (Sport-Club Freiburg) wins a free kick in the defensive half.
 • 15’
  Foul by Ahmed Kutucu (FC Schalke 04).
 • 13’
  Corner, Sport-Club Freiburg. Conceded by Alessandro Schoepf.
 • 12’
  Attempt missed. Weston McKennie (FC Schalke 04) header from the centre of the box is close, but misses to the left. Assisted by Juan Miranda with a cross.
 • 11’
  Attempt saved. Can Bozdogan (FC Schalke 04) left footed shot from outside the box is saved in the top right corner. Assisted by Daniel Caligiuri.
 • 11’
  Attempt missed. Juan Miranda (FC Schalke 04) left footed shot from outside the box misses to the right following a corner.
 • 10’
  Corner, FC Schalke 04. Conceded by Philipp Lienhart.
 • 10’
  Attempt blocked. Weston McKennie (FC Schalke 04) left footed shot from outside the box is blocked. Assisted by Timo Becker.
 • 9’
  Foul by Roland Sallai (Sport-Club Freiburg).
 • 9’
  Juan Miranda (FC Schalke 04) wins a free kick on the left wing.
 • 8’
  Hand ball by Vincenzo Grifo (Sport-Club Freiburg).
 • 6’
  Foul by Roland Sallai (Sport-Club Freiburg).
 • 6’
  Juan Miranda (FC Schalke 04) wins a free kick in the defensive half.
 • 4’
  Foul by Lucas Hoeler (Sport-Club Freiburg).
 • 4’
  Bastian Oczipka (FC Schalke 04) wins a free kick in the defensive half.
 • 2’
  Attempt blocked. Gian-Luca Waldschmidt (Sport-Club Freiburg) left footed shot from the centre of the box is blocked.
 • 0’
  First Half begins.
 • Lineups are announced and players are warming up.
ఇటీవల మ్యాచ్‌లు
 • Dec 21 2019, Sat - 20:00 PM (IST) | VELTINS-Arena
  FC Schalke 04 S04
  2 - 2
  SCF Sport-Club Freiburg
 • Feb 16 2019, Sat - 20:00 PM (IST) | VELTINS-Arena
  FC Schalke 04 S04
  0 - 0
  SCF Sport-Club Freiburg
 • Sep 26 2018, Wed - 01:00 AM (IST) | Schwarzwald-Stadion
  Sport-Club Freiburg SCF
  1 - 0
  S04 FC Schalke 04
 • Mar 31 2018, Sat - 20:00 PM (IST) | VELTINS-Arena
  FC Schalke 04 S04
  2 - 0
  SCF Sport-Club Freiburg
 • Nov 04 2017, Sat - 20:00 PM (IST) | Schwarzwald-Stadion
  Sport-Club Freiburg SCF
  0 - 1
  S04 FC Schalke 04
 • May 07 2017, Sun - 22:00 PM (IST) | Schwarzwald-Stadion
  Sport-Club Freiburg SCF
  2 - 0
  S04 FC Schalke 04
ఫాామ్ గైడ్
 • SCF
  S04
 • L (A) FC Bayern Muenchen V 1-3
  L (H) VfL Wolfsburg V 4-1
 • W (H) Hertha BSC V 2-1
  L (A) Eintracht Frankfurt V 2-1
 • D (A) VfL Wolfsburg V 2-2
  D (H) Bayer 04 Leverkusen V 1-1
 • W (H) Borussia Moenchengladbach V 1-0
  D (A) 1. FC Union Berlin V 1-1
 • L (H) Bayer 04 Leverkusen V 0-1
  L (H) SV Werder Bremen V 1-0
 • D (A) Eintracht Frankfurt V 3-3
  L (A) Fortuna Duesseldorf V 2-1
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more