హోం  »  Cricket  »  Tri Series in Scotland 2019  »  Stats

Tri Series in Scotland 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 4 4 214 74.56 20 5
2 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 4 182 87.92 5 8
3 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 4 4 134 85.90 14 4
4 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 128 60.38 5 2
5 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 81.69 7 2
6 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 4 4 107 56.61 5 1
7 Gaudi Toka Papua New Guinea 4 4 88 60.69 7 -
8 లెగా సికా Papua New Guinea 4 4 83 74.11 4 1
9 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 76 58.46 3 1
10 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 66 53.23 3 -
11 Kiplin Doriga Papua New Guinea 4 4 66 68.04 5 -
12 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 4 56 51.38 8 -
13 జార్జ్ మున్సే Scotland 4 4 54 56.84 6 -
14 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 77.19 2 2
15 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 61.02 2 1
16 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 35 67.31 1 1
17 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 31 93.94 2 -
18 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 91.18 3 -
19 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 3 23 48.94 1 -
20 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 15 45.45 1 -
21 Tom Sole Scotland 3 3 12 85.71 1 -
22 మార్క్ వాట్ Scotland 4 2 6 30.00 1 -
23 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 4 40.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 31 93.94 0
2 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 91.18 10.33
3 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 4 182 87.92 45.5
4 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 4 4 134 85.90 33.5
5 Tom Sole Scotland 3 3 12 85.71 6
6 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 81.69 38.67
7 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 77.19 44
8 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 4 4 214 74.56 53.5
9 లెగా సికా Papua New Guinea 4 4 83 74.11 20.75
10 Kiplin Doriga Papua New Guinea 4 4 66 68.04 22
11 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 35 67.31 35
12 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 61.02 9
13 Gaudi Toka Papua New Guinea 4 4 88 60.69 22
14 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 128 60.38 32
15 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 76 58.46 25.33
16 జార్జ్ మున్సే Scotland 4 4 54 56.84 13.5
17 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 4 4 107 56.61 26.75
18 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 66 53.23 16.5
19 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 4 56 51.38 14
20 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 3 23 48.94 0
21 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 15 45.45 3.75
22 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 4 40.00 4
23 మార్క్ వాట్ Scotland 4 2 6 30.00 6

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 4 4 96 74.56 20 5
2 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 4 81 87.92 5 8
3 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 4 4 59 56.61 5 1
4 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 4 4 54 85.90 14 4
5 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 53 81.69 7 2
6 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 48 60.38 5 2
7 లెగా సికా Papua New Guinea 4 4 41 74.11 4 1
8 Kiplin Doriga Papua New Guinea 4 4 39 68.04 5 -
9 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 38 77.19 2 2
10 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 4 36 51.38 8 -
11 జార్జ్ మున్సే Scotland 4 4 35 56.84 6 -
12 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 32 53.23 3 -
13 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 31 93.94 2 -
14 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 29 58.46 3 1
15 Gaudi Toka Papua New Guinea 4 4 29 60.69 7 -
16 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 19 91.18 3 -
17 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 15 67.31 1 1
18 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 15 61.02 2 1
19 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 3 11 48.94 1 -
20 Tom Sole Scotland 3 3 8 85.71 1 -
21 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 5 45.45 1 -
22 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 4 40.00 - -
23 మార్క్ వాట్ Scotland 4 2 4 30.00 1 -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 4 4 214 53.5 0
2 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 4 182 45.5 0
3 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 44 2
4 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 38.67 1
5 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 35 35 3
6 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 4 4 134 33.5 0
7 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 128 32 0
8 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 4 4 107 26.75 0
9 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 76 25.33 1
10 Gaudi Toka Papua New Guinea 4 4 88 22 0
11 Kiplin Doriga Papua New Guinea 4 4 66 22 1
12 లెగా సికా Papua New Guinea 4 4 83 20.75 0
13 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 66 16.5 0
14 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 4 56 14 0
15 జార్జ్ మున్సే Scotland 4 4 54 13.5 0
16 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 10.33 0
17 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 9 0
18 మార్క్ వాట్ Scotland 4 2 6 6 1
19 Tom Sole Scotland 3 3 12 6 1
20 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 4 4 0
21 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 15 3.75 0
22 Adrian Neill Scotland 1 1 0 0 1
23 Gavin Main Scotland 1 0 0 0 0
24 Hamza Tahir Scotland 3 0 0 0 0
25 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 31 0 1
26 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 3 23 0 3

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 4 4 214 - 96
2 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 4 182 - 81
3 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 4 4 107 - 59
4 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 4 4 134 - 54
5 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 - 53
6 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 128 - 48
7 లెగా సికా Papua New Guinea 4 4 83 - 41
8 Kiplin Doriga Papua New Guinea 4 4 66 - 39
9 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 - 38
10 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 4 56 - 36
11 జార్జ్ మున్సే Scotland 4 4 54 - 35
12 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 66 - 32
13 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 31 - 31
14 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 76 - 29
15 Gaudi Toka Papua New Guinea 4 4 88 - 29
16 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 - 19
17 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 35 - 15
18 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 - 15
19 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 3 23 - 11
20 Tom Sole Scotland 3 3 12 - 8
21 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 15 - 5
22 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 4 - 4
23 మార్క్ వాట్ Scotland 4 2 6 - 4

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 4 4 214 3 96
2 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 4 182 2 81
3 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 4 4 107 1 59
4 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 4 4 134 1 54
5 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 1 53

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 4 182 8
2 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 4 4 214 5
3 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 4 4 134 4
4 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 128 2
5 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 2
6 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 2
7 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 4 4 107 1
8 లెగా సికా Papua New Guinea 4 4 83 1
9 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 76 1
10 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 1
11 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 35 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 4 4 214 20
2 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 4 4 134 14
3 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 4 56 8
4 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 7
5 Gaudi Toka Papua New Guinea 4 4 88 7
6 జార్జ్ మున్సే Scotland 4 4 54 6
7 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 4 182 5
8 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 128 5
9 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 4 4 107 5
10 Kiplin Doriga Papua New Guinea 4 4 66 5
11 లెగా సికా Papua New Guinea 4 4 83 4
12 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 76 3
13 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 66 3
14 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 3
15 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 2
16 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 2
17 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 31 2
18 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 35 1
19 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 3 23 1
20 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 15 1
21 Tom Sole Scotland 3 3 12 1
22 మార్క్ వాట్ Scotland 4 2 6 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 5
2 Charles Amini Papua New Guinea 4 4
3 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 4 3
4 Gaudi Toka Papua New Guinea 4 2
5 జార్జ్ మున్సే Scotland 4 2
6 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 2
7 Tom Sole Scotland 3 2
8 Adrian Neill Scotland 1 1
9 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 1
10 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 1
11 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 1
12 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 1
13 Gavin Main Scotland 1 1
14 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1
15 Kiplin Doriga Papua New Guinea 4 1
16 లెగా సికా Papua New Guinea 4 1
17 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 1
18 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 1
19 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 1
20 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 4 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Hamza Tahir Scotland 3 3 176 10 1
2 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 198 6 0
3 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 4 185 6 0
4 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 222 5 0
5 మార్క్ వాట్ Scotland 4 4 222 5 0
6 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 174 5 0
7 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 205 4 0
8 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 156 4 0
9 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 148 2 0
10 Tom Sole Scotland 3 3 150 2 0
11 Adrian Neill Scotland 1 1 55 1 0
12 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 3 54 1 0
13 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 30 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Hamza Tahir Scotland 3 3 176 102 10 1
2 Adrian Neill Scotland 1 1 55 24 1 -
3 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 36 37 0 -
4 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 198 114 6 -
5 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 3 54 31 1 -
6 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 205 140 4 -
7 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 222 182 5 -
9 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 2 60 62 0 -
11 Gavin Main Scotland 1 1 30 30 0 -
13 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 30 20 1 -
16 లెగా సికా Papua New Guinea 4 2 24 27 0 -
17 మార్క్ వాట్ Scotland 4 4 222 107 5 -
19 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 156 114 4 -
20 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 148 151 2 -
21 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 4 185 111 6 -
22 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 3 48 38 0 -
23 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 174 119 5 -
24 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 3 102 61 0 -
25 Tom Sole Scotland 3 3 150 101 2 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Adrian Neill Scotland 1 1 2.62 0
2 మార్క్ వాట్ Scotland 4 4 2.89 30
3 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 3 3.44 51.38
4 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 3.45 60.38
5 Hamza Tahir Scotland 3 3 3.48 0
6 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 3 3.59 61.02
7 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 4 3.6 48.94
8 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 4 93.94
9 Tom Sole Scotland 3 3 4.04 85.71
10 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 4.1 58.46
11 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 4.1 67.31
12 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 4.38 91.18
13 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 4 3 4.75 87.92
14 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 4.92 53.23
15 Gavin Main Scotland 1 1 6 0
16 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 6.12 45.45
17 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 6.17 40
18 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 2 6.2 77.19
19 లెగా సికా Papua New Guinea 4 2 6.75 74.11

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Hamza Tahir Scotland 3 3 3.48 10.20
2 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 4 4 3.6 18.50
3 అజాద్ వలా Papua New Guinea 4 4 3.45 19.00
4 హిరి హిరి Papua New Guinea 1 1 4 20.00
5 మార్క్ వాట్ Scotland 4 4 2.89 21.40
6 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 4 4 4.1 23.80
7 Adrian Neill Scotland 1 1 2.62 24.00
8 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 4.38 28.50
9 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 4 3 3.44 31.00
10 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 4 4 4.1 35.00
11 Charles Amini Papua New Guinea 4 4 4.92 36.40
12 Tom Sole Scotland 3 3 4.04 50.50
13 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 4 4 6.12 75.50
పోల్స్
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X