హోం  »  Cricket  »  Tri Series in Scotland 2019  »  Stats

Tri Series in Scotland 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 8 356 75.58 24 9
2 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 7 7 327 75.00 31 6
3 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 7 252 88.73 10 11
4 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 7 221 72.22 21 3
5 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 8 8 195 84.78 20 6
6 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 7 7 184 59.16 12 1
7 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 170 71.13 13 -
8 లెగా సికా Papua New Guinea 8 8 120 60.61 6 1
9 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 81.69 7 2
10 Kiplin Doriga Papua New Guinea 8 8 107 57.22 8 -
11 Gaudi Toka Papua New Guinea 7 6 103 54.21 7 -
12 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 6 93 52.25 4 1
13 జార్జ్ మున్సే Scotland 7 7 92 62.16 10 1
14 Michael Jones Scotland 3 3 87 66.92 10 1
15 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 76 65.52 2 4
16 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 68 78.16 4 1
17 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 4 61 85.92 3 -
18 Dylan Budge Scotland 2 2 51 83.61 3 -
19 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 77.19 2 2
20 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 5 43 62.32 3 1
21 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 61.02 2 1
22 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 91.18 3 -
23 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 26 96.30 1 1
24 Simon Atai Papua New Guinea 1 1 24 42.11 2 -
25 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 20 83.33 2 -
26 Tom Sole Scotland 3 3 12 85.71 1 -
27 మార్క్ వాట్ Scotland 7 4 9 34.62 1 -
28 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 2 5 38.46 - -
29 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 5 166.67 1 -
30 Riley Hekure Papua New Guinea 1 1 2 25.00 - -
31 స్టు విట్టింగ్హమ్ Scotland 1 1 1 12.50 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 5 166.67 0
2 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 26 96.30 26
3 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 91.18 10.33
4 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 7 252 88.73 36
5 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 4 61 85.92 30.5
6 Tom Sole Scotland 3 3 12 85.71 6
7 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 8 8 195 84.78 24.38
8 Dylan Budge Scotland 2 2 51 83.61 25.5
9 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 20 83.33 10
10 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 81.69 38.67
11 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 68 78.16 68
12 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 77.19 44
13 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 8 356 75.58 44.5
14 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 7 7 327 75.00 46.71
15 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 7 221 72.22 31.57
16 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 170 71.13 21.25
17 Michael Jones Scotland 3 3 87 66.92 29
18 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 76 65.52 9.5
19 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 5 43 62.32 43
20 జార్జ్ మున్సే Scotland 7 7 92 62.16 13.14
21 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 61.02 9
22 లెగా సికా Papua New Guinea 8 8 120 60.61 15
23 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 7 7 184 59.16 26.29
24 Kiplin Doriga Papua New Guinea 8 8 107 57.22 15.29
25 Gaudi Toka Papua New Guinea 7 6 103 54.21 17.17
26 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 6 93 52.25 23.25
27 Simon Atai Papua New Guinea 1 1 24 42.11 24
28 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 2 5 38.46 2.5
29 మార్క్ వాట్ Scotland 7 4 9 34.62 4.5
30 Riley Hekure Papua New Guinea 1 1 2 25.00 2
31 స్టు విట్టింగ్హమ్ Scotland 1 1 1 12.50 1

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 8 104 75.58 24 9
2 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 7 7 96 75.00 31 6
3 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 7 86 72.22 21 3
4 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 7 81 88.73 10 11
5 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 7 7 59 59.16 12 1
6 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 8 8 54 84.78 20 6
7 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 53 71.13 13 -
8 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 53 81.69 7 2
9 Michael Jones Scotland 3 3 52 66.92 10 1
10 లెగా సికా Papua New Guinea 8 8 41 60.61 6 1
11 Kiplin Doriga Papua New Guinea 8 8 39 57.22 8 -
12 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 38 77.19 2 2
13 జార్జ్ మున్సే Scotland 7 7 34 62.16 10 1
14 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 4 31 85.92 3 -
15 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 30 65.52 2 4
16 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 6 29 52.25 4 1
17 Gaudi Toka Papua New Guinea 7 6 29 54.21 7 -
18 Dylan Budge Scotland 2 2 27 83.61 3 -
19 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 26 96.30 1 1
20 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 26 78.16 4 1
21 Simon Atai Papua New Guinea 1 1 24 42.11 2 -
22 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 19 91.18 3 -
23 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 15 61.02 2 1
24 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 12 83.33 2 -
25 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 5 11 62.32 3 1
26 Tom Sole Scotland 3 3 8 85.71 1 -
27 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 5 166.67 1 -
28 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 2 4 38.46 - -
29 మార్క్ వాట్ Scotland 7 4 4 34.62 1 -
30 Riley Hekure Papua New Guinea 1 1 2 25.00 - -
31 స్టు విట్టింగ్హమ్ Scotland 1 1 1 12.50 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 68 68 5
2 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 7 7 327 46.71 0
3 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 8 356 44.5 0
4 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 44 2
5 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 5 43 43 4
6 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 38.67 1
7 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 7 252 36 0
8 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 7 221 31.57 0
9 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 4 61 30.5 2
10 Michael Jones Scotland 3 3 87 29 0
11 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 7 7 184 26.29 0
12 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 26 26 1
13 Dylan Budge Scotland 2 2 51 25.5 0
14 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 8 8 195 24.38 0
15 Simon Atai Papua New Guinea 1 1 24 24 0
16 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 6 93 23.25 2
17 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 170 21.25 0
18 Gaudi Toka Papua New Guinea 7 6 103 17.17 0
19 Kiplin Doriga Papua New Guinea 8 8 107 15.29 1
20 లెగా సికా Papua New Guinea 8 8 120 15 0
21 జార్జ్ మున్సే Scotland 7 7 92 13.14 0
22 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 10.33 0
23 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 20 10 2
24 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 76 9.5 0
25 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 9 0
26 Tom Sole Scotland 3 3 12 6 1
27 మార్క్ వాట్ Scotland 7 4 9 4.5 2
28 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 2 5 2.5 0
29 Riley Hekure Papua New Guinea 1 1 2 2 0
30 స్టు విట్టింగ్హమ్ Scotland 1 1 1 1 0
31 Adrian Neill Scotland 1 1 0 0 1
32 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 5 0 1
33 Gavin Main Scotland 1 0 0 0 0
34 Hamza Tahir Scotland 6 2 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 8 356 1 104
2 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 7 7 327 - 96
3 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 7 221 - 86
4 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 7 252 - 81
5 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 7 7 184 - 59
6 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 8 8 195 - 54
7 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 170 - 53
8 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 - 53
9 Michael Jones Scotland 3 3 87 - 52
10 లెగా సికా Papua New Guinea 8 8 120 - 41
11 Kiplin Doriga Papua New Guinea 8 8 107 - 39
12 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 - 38
13 జార్జ్ మున్సే Scotland 7 7 92 - 34
14 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 4 61 - 31
15 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 76 - 30
16 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 6 93 - 29
17 Gaudi Toka Papua New Guinea 7 6 103 - 29
18 Dylan Budge Scotland 2 2 51 - 27
19 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 26 - 26
20 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 68 - 26
21 Simon Atai Papua New Guinea 1 1 24 - 24
22 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 - 19
23 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 - 15
24 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 20 - 12
25 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 5 43 - 11
26 Tom Sole Scotland 3 3 12 - 8
27 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 5 - 5
28 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 2 5 - 4
29 మార్క్ వాట్ Scotland 7 4 9 - 4
30 Riley Hekure Papua New Guinea 1 1 2 - 2
31 స్టు విట్టింగ్హమ్ Scotland 1 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 7 7 327 4 96
2 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 7 221 2 86
3 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 7 252 2 81
4 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 7 7 184 2 59
5 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 8 8 195 1 54
6 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 170 1 53
7 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 1 53
8 Michael Jones Scotland 3 3 87 1 52

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 7 252 11
2 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 8 356 9
3 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 7 7 327 6
4 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 8 8 195 6
5 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 76 4
6 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 7 221 3
7 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 2
8 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 2
9 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 7 7 184 1
10 లెగా సికా Papua New Guinea 8 8 120 1
11 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 6 93 1
12 జార్జ్ మున్సే Scotland 7 7 92 1
13 Michael Jones Scotland 3 3 87 1
14 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 68 1
15 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 5 43 1
16 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 1
17 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 26 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 7 7 327 31
2 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 8 356 24
3 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 7 221 21
4 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 8 8 195 20
5 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 170 13
6 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 7 7 184 12
7 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 7 252 10
8 జార్జ్ మున్సే Scotland 7 7 92 10
9 Michael Jones Scotland 3 3 87 10
10 Kiplin Doriga Papua New Guinea 8 8 107 8
11 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 4 116 7
12 Gaudi Toka Papua New Guinea 7 6 103 7
13 లెగా సికా Papua New Guinea 8 8 120 6
14 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 6 93 4
15 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 68 4
16 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 4 61 3
17 Dylan Budge Scotland 2 2 51 3
18 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 5 43 3
19 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 31 3
20 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 76 2
21 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 3 44 2
22 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 4 36 2
23 Simon Atai Papua New Guinea 1 1 24 2
24 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 20 2
25 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 26 1
26 Tom Sole Scotland 3 3 12 1
27 మార్క్ వాట్ Scotland 7 4 9 1
28 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 5 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 8
2 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 6
3 Charles Amini Papua New Guinea 8 6
4 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 6
5 లెగా సికా Papua New Guinea 8 5
6 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 7 5
7 Gaudi Toka Papua New Guinea 7 4
8 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 4
9 టోనీ ఉరా Papua New Guinea 8 4
10 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 3
11 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 2
12 అలీ నావో Papua New Guinea 1 2
13 జార్జ్ మున్సే Scotland 7 2
14 Tom Sole Scotland 3 2
15 Adrian Neill Scotland 1 1
16 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 1
17 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 4 1
18 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 1
19 Gavin Main Scotland 1 1
20 జోష్ డేవీ Scotland 2 1
21 Kiplin Doriga Papua New Guinea 8 1
22 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 7 1
23 Michael Jones Scotland 3 1
24 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 1
25 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 8 395 17 0
2 Hamza Tahir Scotland 6 6 338 13 1
3 మార్క్ వాట్ Scotland 7 7 395 12 0
4 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 7 330 9 0
5 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 294 8 0
6 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 7 313 6 0
7 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 408 6 0
8 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 169 6 0
9 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 318 6 0
10 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 156 4 0
11 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 3 156 2 0
12 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 2 42 2 0
13 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 102 2 0
14 లెగా సికా Papua New Guinea 8 4 102 2 0
15 Riley Hekure Papua New Guinea 1 1 60 2 0
16 Tom Sole Scotland 3 3 150 2 0
17 Adrian Neill Scotland 1 1 55 1 0
18 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 54 1 0
19 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 5 96 1 0
20 Dylan Budge Scotland 2 2 36 1 0
21 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 5 108 1 0
22 స్టు విట్టింగ్హమ్ Scotland 1 1 48 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Hamza Tahir Scotland 6 6 338 228 13 1
2 Adrian Neill Scotland 1 1 55 24 1 -
3 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 3 156 176 2 -
4 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 54 60 1 -
5 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 7 330 214 9 -
6 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 5 96 76 1 -
7 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 7 313 225 6 -
8 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 408 333 6 -
10 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 2 60 62 0 -
11 Dylan Budge Scotland 2 2 36 26 1 -
13 Gavin Main Scotland 1 1 30 30 0 -
15 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 2 42 26 2 -
16 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 169 116 6 -
17 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 102 68 2 -
20 లెగా సికా Papua New Guinea 8 4 102 73 2 -
21 మార్క్ వాట్ Scotland 7 7 395 233 12 -
24 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 156 114 4 -
25 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 318 306 6 -
26 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 8 395 257 17 -
27 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 5 108 91 1 -
28 Riley Hekure Papua New Guinea 1 1 60 32 2 -
29 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 294 222 8 -
30 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 3 102 61 0 -
32 స్టు విట్టింగ్హమ్ Scotland 1 1 48 50 1 -
33 Tom Sole Scotland 3 3 150 101 2 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Adrian Neill Scotland 1 1 2.62 0
2 Riley Hekure Papua New Guinea 1 1 3.2 25
3 మార్క్ వాట్ Scotland 7 7 3.54 34.62
4 సెసె బవ్ Papua New Guinea 4 3 3.59 61.02
5 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 2 3.71 85.92
6 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 7 3.89 75.58
7 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 8 3.9 62.32
8 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 4 96.3
9 Tom Sole Scotland 3 3 4.04 85.71
10 Hamza Tahir Scotland 6 6 4.05 0
11 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 4.12 83.33
12 లెగా సికా Papua New Guinea 8 4 4.29 60.61
13 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 7 4.31 52.25
14 Dylan Budge Scotland 2 2 4.33 83.61
15 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 4.38 91.18
16 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 4.53 78.16
17 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 5 4.75 72.22
18 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 4.9 71.13
19 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 5 5.06 88.73
20 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 5.77 65.52
21 Gavin Main Scotland 1 1 6 0
22 డామియన్ రావ్ Papua New Guinea 3 2 6.2 77.19
23 స్టు విట్టింగ్హమ్ Scotland 1 1 6.25 12.5
24 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 6.67 166.67
25 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 3 6.77 38.46

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 హిరి హిరి Papua New Guinea 4 2 3.71 13.00
2 నోసైన పోకానా Papua New Guinea 8 8 3.9 15.12
3 Riley Hekure Papua New Guinea 1 1 3.2 16.00
4 Hamza Tahir Scotland 6 6 4.05 17.54
5 Jason Kila Papua New Guinea 4 4 4.12 19.33
6 మార్క్ వాట్ Scotland 7 7 3.54 19.42
7 అజాద్ వలా Papua New Guinea 8 7 3.89 23.78
8 Adrian Neill Scotland 1 1 2.62 24.00
9 Dylan Budge Scotland 2 2 4.33 26.00
10 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 6 6 4.53 27.75
11 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 3 3 4.38 28.50
12 జోష్ డేవీ Scotland 2 2 4 34.00
13 లెగా సికా Papua New Guinea 8 4 4.29 36.50
14 చాడ్ సోపైర్ Papua New Guinea 7 7 4.31 37.50
15 స్టు విట్టింగ్హమ్ Scotland 1 1 6.25 50.00
16 Tom Sole Scotland 3 3 4.04 50.50
17 నార్మన్ వన్యువా Papua New Guinea 8 8 5.77 51.00
18 Charles Amini Papua New Guinea 8 8 4.9 55.50
19 అలీ నావో Papua New Guinea 1 1 6.67 60.00
20 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 7 5 4.75 76.00
21 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 3 3 6.77 88.00
22 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 7 5 5.06 91.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more