ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) - 2018
April 07 - May 27, 2018
హోం  »  క్రికెట్  »  IPL 2018  »  ఐపీఎల్ Predictions

ఐపీఎల్ 2018 Predictions

ఢిల్లీ vs కోల్‌కతా - Predict Who Will Win?

Match 26, April 27 2018, 08:00 PM - Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ఢిల్లీ
కోల్‌కతా

చెన్నై vs ముంబై - Predict Who Will Win?

Match 27, April 28 2018, 08:00 PM - Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
చెన్నై
ముంబై

రాజస్థాన్ vs హైదరాబాద్ - Predict Who Will Win?

Match 28, April 29 2018, 04:00 PM - Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
రాజస్థాన్
హైదరాబాద్

బెంగళూరు vs కోల్‌కతా - Predict Who Will Win?

Match 29, April 29 2018, 08:00 PM - M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
బెంగళూరు
కోల్‌కతా

చెన్నై vs ఢిల్లీ - Predict Who Will Win?

Match 30, April 30 2018, 08:00 PM - Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
చెన్నై
ఢిల్లీ

Completed Matches

Match 25, April 26 2018, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
హైదరాబాద్
38% (2,324 Votes)
పంజాబ్
(3,813 Votes) 62%
Match 24, April 25 2018, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
బెంగళూరు
29% (1,911 Votes)
చెన్నై
(4,589 Votes) 71%
Match 23, April 24 2018, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ముంబై
43% (1,883 Votes)
హైదరాబాద్
(2,455 Votes) 57%
Match 22, April 23 2018, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ఢిల్లీ
29% (1,154 Votes)
పంజాబ్
(2,824 Votes) 71%
Match 21, April 22 2018, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
రాజస్థాన్
35% (1,185 Votes)
ముంబై
(2,222 Votes) 65%
Match 20, April 22 2018, 04:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
హైదరాబాద్
31% (1,409 Votes)
చెన్నై
(3,066 Votes) 69%
Match 19, April 21 2018, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
బెంగళూరు
65% (2,908 Votes)
ఢిల్లీ
(1,549 Votes) 35%
Match 18, April 21 2018, 04:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
కోల్‌కతా
53% (2,717 Votes)
పంజాబ్
(2,387 Votes) 47%
Match 17, April 20 2018, 08:00 PM
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
చెన్నై
73% (3,393 Votes)
రాజస్థాన్
(1,272 Votes) 27%
Match 16, April 19 2018, 08:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
పంజాబ్
56% (1,591 Votes)
హైదరాబాద్
(1,273 Votes) 44%
Match 15, April 18 2018, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
రాజస్థాన్
33% (773 Votes)
కోల్‌కతా
(1,561 Votes) 67%
Match 14, April 17 2018, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ముంబై
47% (933 Votes)
బెంగళూరు
(1,055 Votes) 53%
Match 13, April 16 2018, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
కోల్‌కతా
61% (778 Votes)
ఢిల్లీ
(488 Votes) 39%
Match 12, April 15 2018, 08:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
పంజాబ్
40% (307 Votes)
చెన్నై
(469 Votes) 60%
Match 11, April 15 2018, 04:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
బెంగళూరు
58% (433 Votes)
రాజస్థాన్
(316 Votes) 42%
Match 10, April 14 2018, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
కోల్‌కతా
56% (418 Votes)
హైదరాబాద్
(330 Votes) 44%
Match 9, April 14 2018, 04:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ముంబై
59% (974 Votes)
ఢిల్లీ
(663 Votes) 41%
Match 8, April 13 2018, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
బెంగళూరు
49% (1,169 Votes)
పంజాబ్
(1,206 Votes) 51%
Match 7, April 12 2018, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
హైదరాబాద్
45% (1,239 Votes)
ముంబై
(1,494 Votes) 55%
Match 6, April 11 2018, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
రాజస్థాన్
39% (1,564 Votes)
ఢిల్లీ
(2,477 Votes) 61%
Match 5, April 10 2018, 08:00 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
చెన్నై
68% (3,832 Votes)
కోల్‌కతా
(1,802 Votes) 32%
Match 4, April 9 2018, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
హైదరాబాద్
49% (1,441 Votes)
రాజస్థాన్
(1,476 Votes) 51%
Match 3, April 8 2018, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
కోల్‌కతా
42% (1,084 Votes)
బెంగళూరు
(1,471 Votes) 58%
Match 2, April 8 2018, 04:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
పంజాబ్
55% (1,448 Votes)
ఢిల్లీ
(1,175 Votes) 45%
Match 1, April 7 2018, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ముంబై
37% (656 Votes)
చెన్నై
(1,140 Votes) 63%

Mykhel బ్రేకింగ్ అలర్ట్స్ పొందండి