ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) - 2018
April 07 - May 27, 2018
హోం  »  క్రికెట్  »  IPL 2018  »  Points Table

ఐపీఎల్ 2018 Points Table

ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం 2018 సీజన్‌లో పాల్గొనే 8 జట్లు అటు సొంత మైదానంలో పాటు ప్రత్యర్ధి జట్ల మైదానంలో మ్యాచ్‌లు ఆడతాయి. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-4 జట్లు ప్లేఆఫ్స్‌కు క్వాలిపై అవుతాయి. లీగ్‌లో జరిగే మ్యాచ్‌లను బట్టి పాయింట్ల పట్టిక రూపొందించబడుతుంది. లీగ్ స్టేజి ముగిసిన తర్వాత ప్లేఆఫ్స్ మ్యాచ్‌లు ప్రారంభమవుతాయి.
టీమ్ Mat Won Lost Tied NR PTS NRR Form
Q హైదరాబాద్ 14 9 5 0 0 18 0.284 L W L L L
Opponent Date Result
కోల్‌కతా
19 May
బెంగళూరు
17 May
చెన్నై
13 May
ఢిల్లీ
10 May
బెంగళూరు
07 May
ఢిల్లీ
05 May
రాజస్థాన్
29 Apr
పంజాబ్
26 Apr
ముంబై
24 Apr
చెన్నై
22 Apr
పంజాబ్
19 Apr
కోల్‌కతా
14 Apr
ముంబై
12 Apr
రాజస్థాన్
09 Apr
కోల్‌కతా
24 Mar
Eden Gardens, Kolkata, India
రాజస్థాన్
29 Mar
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
బెంగళూరు
31 Mar
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ఢిల్లీ
04 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ముంబై
06 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
పంజాబ్
08 Apr
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ఢిల్లీ
14 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
చెన్నై
17 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
కోల్‌కతా
21 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
చెన్నై
23 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
రాజస్థాన్
27 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
పంజాబ్
29 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ముంబై
02 May
Wankhede Stadium, Mumbai, India
బెంగళూరు
04 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
Q చెన్నై 14 9 5 0 0 18 0.253 W W W L W
Opponent Date Result
పంజాబ్
20 May
ఢిల్లీ
18 May
హైదరాబాద్
13 May
రాజస్థాన్
11 May
బెంగళూరు
05 May
కోల్‌కతా
03 May
ఢిల్లీ
30 Apr
ముంబై
28 Apr
బెంగళూరు
25 Apr
హైదరాబాద్
22 Apr
రాజస్థాన్
20 Apr
పంజాబ్
15 Apr
కోల్‌కతా
10 Apr
ముంబై
07 Apr
బెంగళూరు
23 Mar
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ఢిల్లీ
26 Mar
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
రాజస్థాన్
31 Mar
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ముంబై
03 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
పంజాబ్
06 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
కోల్‌కతా
09 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
రాజస్థాన్
11 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
కోల్‌కతా
14 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
హైదరాబాద్
17 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
బెంగళూరు
21 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
హైదరాబాద్
23 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ముంబై
26 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ఢిల్లీ
01 May
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
పంజాబ్
05 May
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
Q కోల్‌కతా 14 8 6 0 0 16 -0.070 L W W W W
Opponent Date Result
హైదరాబాద్
19 May
రాజస్థాన్
15 May
పంజాబ్
12 May
ముంబై
09 May
ముంబై
06 May
చెన్నై
03 May
బెంగళూరు
29 Apr
ఢిల్లీ
27 Apr
పంజాబ్
21 Apr
రాజస్థాన్
18 Apr
ఢిల్లీ
16 Apr
హైదరాబాద్
14 Apr
చెన్నై
10 Apr
బెంగళూరు
08 Apr
హైదరాబాద్
24 Mar
Eden Gardens, Kolkata, India
పంజాబ్
27 Mar
Eden Gardens, Kolkata, India
ఢిల్లీ
30 Mar
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
బెంగళూరు
05 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
రాజస్థాన్
07 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
చెన్నై
09 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ఢిల్లీ
12 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
చెన్నై
14 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
బెంగళూరు
19 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
హైదరాబాద్
21 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
రాజస్థాన్
25 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
ముంబై
28 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
పంజాబ్
03 May
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ముంబై
05 May
Wankhede Stadium, Mumbai, India
Q రాజస్థాన్ 14 7 7 0 0 14 -0.250 L W L W W
Opponent Date Result
బెంగళూరు
19 May
కోల్‌కతా
15 May
ముంబై
13 May
చెన్నై
11 May
పంజాబ్
08 May
పంజాబ్
06 May
ఢిల్లీ
02 May
హైదరాబాద్
29 Apr
ముంబై
22 Apr
చెన్నై
20 Apr
కోల్‌కతా
18 Apr
బెంగళూరు
15 Apr
ఢిల్లీ
11 Apr
హైదరాబాద్
09 Apr
పంజాబ్
25 Mar
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
హైదరాబాద్
29 Mar
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
చెన్నై
31 Mar
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
బెంగళూరు
02 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
కోల్‌కతా
07 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
చెన్నై
11 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
ముంబై
13 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
పంజాబ్
16 Apr
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ముంబై
20 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
ఢిల్లీ
22 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
కోల్‌కతా
25 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
హైదరాబాద్
27 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
బెంగళూరు
30 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ఢిల్లీ
04 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
 5 ముంబై 14 6 8 0 0 12 0.317 L W L W W
Opponent Date Result
ఢిల్లీ
20 May
పంజాబ్
16 May
రాజస్థాన్
13 May
కోల్‌కతా
09 May
కోల్‌కతా
06 May
పంజాబ్
04 May
బెంగళూరు
01 May
చెన్నై
28 Apr
హైదరాబాద్
24 Apr
రాజస్థాన్
22 Apr
బెంగళూరు
17 Apr
ఢిల్లీ
14 Apr
హైదరాబాద్
12 Apr
చెన్నై
07 Apr
ఢిల్లీ
24 Mar
Wankhede Stadium, Mumbai, India
బెంగళూరు
28 Mar
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
పంజాబ్
30 Mar
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
చెన్నై
03 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
హైదరాబాద్
06 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
పంజాబ్
10 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
రాజస్థాన్
13 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
బెంగళూరు
15 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ఢిల్లీ
18 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
రాజస్థాన్
20 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
చెన్నై
26 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
కోల్‌కతా
28 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
హైదరాబాద్
02 May
Wankhede Stadium, Mumbai, India
కోల్‌కతా
05 May
Wankhede Stadium, Mumbai, India
 6 బెంగళూరు 14 6 8 0 0 12 0.129 L W W W L
Opponent Date Result
రాజస్థాన్
19 May
హైదరాబాద్
17 May
పంజాబ్
14 May
ఢిల్లీ
12 May
హైదరాబాద్
07 May
చెన్నై
05 May
ముంబై
01 May
కోల్‌కతా
29 Apr
చెన్నై
25 Apr
ఢిల్లీ
21 Apr
ముంబై
17 Apr
రాజస్థాన్
15 Apr
పంజాబ్
13 Apr
కోల్‌కతా
08 Apr
చెన్నై
23 Mar
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ముంబై
28 Mar
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
హైదరాబాద్
31 Mar
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
రాజస్థాన్
02 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
కోల్‌కతా
05 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ఢిల్లీ
07 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
పంజాబ్
13 Apr
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ముంబై
15 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
కోల్‌కతా
19 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
చెన్నై
21 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
పంజాబ్
24 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ఢిల్లీ
28 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
రాజస్థాన్
30 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
హైదరాబాద్
04 May
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
 7 పంజాబ్ 14 6 8 0 0 12 -0.502 L L L L L
Opponent Date Result
చెన్నై
20 May
ముంబై
16 May
బెంగళూరు
14 May
కోల్‌కతా
12 May
రాజస్థాన్
08 May
రాజస్థాన్
06 May
ముంబై
04 May
హైదరాబాద్
26 Apr
ఢిల్లీ
23 Apr
కోల్‌కతా
21 Apr
హైదరాబాద్
19 Apr
చెన్నై
15 Apr
బెంగళూరు
13 Apr
ఢిల్లీ
08 Apr
రాజస్థాన్
25 Mar
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
కోల్‌కతా
27 Mar
Eden Gardens, Kolkata, India
ముంబై
30 Mar
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ఢిల్లీ
01 Apr
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
చెన్నై
06 Apr
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
హైదరాబాద్
08 Apr
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ముంబై
10 Apr
Wankhede Stadium, Mumbai, India
బెంగళూరు
13 Apr
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
రాజస్థాన్
16 Apr
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ఢిల్లీ
20 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
బెంగళూరు
24 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
హైదరాబాద్
29 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
కోల్‌కతా
03 May
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
చెన్నై
05 May
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
 8 ఢిల్లీ 14 5 9 0 0 10 -0.222 W W L L L
Opponent Date Result
ముంబై
20 May
చెన్నై
18 May
బెంగళూరు
12 May
హైదరాబాద్
10 May
హైదరాబాద్
05 May
రాజస్థాన్
02 May
చెన్నై
30 Apr
కోల్‌కతా
27 Apr
పంజాబ్
23 Apr
బెంగళూరు
21 Apr
కోల్‌కతా
16 Apr
ముంబై
14 Apr
రాజస్థాన్
11 Apr
పంజాబ్
08 Apr
ముంబై
24 Mar
Wankhede Stadium, Mumbai, India
చెన్నై
26 Mar
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
కోల్‌కతా
30 Mar
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
పంజాబ్
01 Apr
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
హైదరాబాద్
04 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
బెంగళూరు
07 Apr
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
కోల్‌కతా
12 Apr
Eden Gardens, Kolkata, India
హైదరాబాద్
14 Apr
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ముంబై
18 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
పంజాబ్
20 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
రాజస్థాన్
22 Apr
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
బెంగళూరు
28 Apr
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
చెన్నై
01 May
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
రాజస్థాన్
04 May
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
Q Qualified for the Playoffs
  • గెలిస్తే 2 పాయింట్లు లభిస్తాయి.
  • ఓడితే పాయింట్లు రావు.
  • ఫలితం తేలకపోతే, చెరొక పాయింట్ లభిస్తుంది.
  • ఇరు జట్లు సూపర్ ఓవర్ ఆడితే, గెలిచిన జట్టుకు 2 పాయింట్లు లభిస్తాయి.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

Get breaking news alerts from myKhel

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X